S. 2-1505 Dossierfiche                  

Voorstel van resolutie over de relatie tussen mens en dier en de gunstige invloed hiervan op de gezondheid van de mens
Jacinta De Roeck    Paul Galand   

huisdier
geneeswijze
sociale woning
sociale voorzieningen
volksgezondheid
motie van het Parlement

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
2-1505/1 2-1505/1 (PDF) Voorstel van resolutie 26/2/2003
                                      
Chronologie
  Monocameraal Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
26/2/2003   Indiening Doc. 2-1505/1 2-1505/1 (PDF)
27/2/2003   Inoverwegingneming
27/2/2003   Verzending naar commissie: Sociale Aangelegenheden
  Commissie: Sociale Aangelegenheden
27/2/2003   Verzending naar commissie
10/4/2003   Verval door ontbinding kamers
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Monocameraal Senaat Caduc  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beŽindigd  
Commissie: Sociale Aangelegenheden
Verzonden naar commissie  

Kruispuntbank van de wetgeving