S. 2-379 Dossierfiche K. 50-611

Wetsontwerp houdende instemming met het Instrument tot wijziging van het Statuut van de Internationale Arbeidsorganisatie, aangenomen door de Internationale Arbeidsconferentie in haar vijfentachtigste zitting te Genève op 19 juni 1997
Regering G. Verhofstadt I  

opzegging van een overeenkomst
Internationale Arbeidsconferentie
ratificatie van een overeenkomst
internationaal arbeidsrecht
Internationale Arbeidsorganisatie

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
2-379/1 2-379/1 (PDF) Wetsontwerp 20/3/2000
2-379/2 2-379/2 (PDF) Verslag namens de commissie 30/3/2000
2-379/3 2-379/3 (PDF) Tekst aangenomen door de commissie 30/3/2000
K. 50-611/1 Ontwerp overgezonden door de Senaat 28/4/2000
K. 50-611/2 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd 11/5/2000
                                      
Chronologie
  Bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
20/3/2000   Indiening Doc. 2-379/1 2-379/1 (PDF)
20/3/2000   Verzending naar commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
19/4/2000   Inschrijving op agenda
27/4/2000   Algemene bespreking Hand. 2-40 Hand. 2-40 (PDF)
27/4/2000   Artikelsgewijze bespreking Hand. 2-40 Hand. 2-40 (PDF)
27/4/2000   Stemming over het geheel: ne varietur (+48/-0/o0) Hand. 2-40 Hand. 2-40 (PDF)
  Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
20/3/2000   Verzending naar commissie
30/3/2000   Inschrijving op agenda
30/3/2000   Aanwijzing rapporteur(s): Paul Galand
30/3/2000   Stemming over het geheel: ne varietur (eenparig)
30/3/2000   Aanneming zonder amendering
30/3/2000   Vertrouwen rapporteur Doc. 2-379/2 2-379/2 (PDF)
30/3/2000   Tekst aangenomen Doc. 2-379/3 2-379/3 (PDF)
  [K2] Behandeling door Kamer
27/4/2000   Overzending Doc. K. 50-611/1
2/5/2000   Aanneming in commissie (zonder verslag)
Bulletin van de wetgevende werkzaamheden nr. 104
10/5/2000   Bespreking
Handelingen nr. 55, p. 30-31
11/5/2000   Stemming over het geheel: ne varietur (eenparig)
Handelingen nr. 56, p. 41
Doc. K. 50-611/2
11/5/2000   Aanneming zonder amendering
11/5/2000   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
24/6/2000   Bekrachtiging en afkondiging
23/5/2007   Bekendmaking (27700-27705)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Bicameraal, initiatief Senaat Bekendgemaakt  
[S1] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 27/4/2000
Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
Niet geamendeerd 30/3/2000
[K2] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 10/5/2000, 11/5/2000
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
24/6/2000 23/5/2007 , blz 27700-27705

Kruispuntbank van de wetgeving