S. 2-1274 Dossierfiche K. 50-2159

Wetsontwerp houdende instemming met het Protocol tot wijziging van het Verdrag van 23 juli 1990 ter afschaffing van dubbele belasting in geval van winstcorrecties tussen verbonden ondernemingen, gedaan te Brussel op 25 mei 1999
Regering G. Verhofstadt I  

overeenkomstprotocol
winstbelasting
terugwerkende kracht van de wet
ratificatie van een overeenkomst
dubbele belasting
mededingingsregeling
belastingovereenkomst
EU-lidstaat
groep ondernemingen

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
2-1274/1 2-1274/1 (PDF) Wetsontwerp 17/9/2002
2-1274/2 2-1274/2 (PDF) Verslag namens de commissie 20/11/2002
K. 50-2159/1 Ontwerp overgezonden door de Senaat 2/12/2002
K. 50-2159/2 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd 13/12/2002
                                      
Chronologie
  Bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
17/9/2002   Indiening Doc. 2-1274/1 2-1274/1 (PDF)
17/9/2002   Verzending naar commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
21/11/2002   Inschrijving op agenda
28/11/2002   Algemene bespreking Hand. 2-247 Hand. 2-247 (PDF)
28/11/2002   Artikelsgewijze bespreking Hand. 2-247 Hand. 2-247 (PDF)
28/11/2002   Stemming over het geheel: ne varietur (+64/-0/o0) Hand. 2-247 Hand. 2-247 (PDF)
  Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
17/9/2002   Verzending naar commissie
20/11/2002   Inschrijving op agenda
20/11/2002   Aanwijzing rapporteur(s): Paul Galand
20/11/2002   Bespreking
20/11/2002   Stemming over het geheel: ne varietur (+9/-0/o0)
20/11/2002   Aanneming zonder amendering
20/11/2002   Vertrouwen rapporteur Doc. 2-1274/2 2-1274/2 (PDF)
  [K2] Behandeling door Kamer
28/11/2002   Overzending Doc. K. 50-2159/1
3/12/2002   Aanneming in commissie (zonder verslag)
Bulletin van de wetgevende werkzaamheden nr. 710
13/12/2002   Bespreking
Integraal verslag nr. 300, p. 31-32
13/12/2002   Stemming over het geheel: ne varietur (eenparig)
Integraal verslag nr. 300, p. 101
Doc. K. 50-2159/2
13/12/2002   Aanneming zonder amendering
13/12/2002   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
27/2/2003   Bekrachtiging en afkondiging
30/7/2003   Bekendmaking (39720-39724)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Bicameraal, initiatief Senaat Bekendgemaakt  
[S1] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 28/11/2002
Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
Niet geamendeerd 20/11/2002
[K2] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 13/12/2002
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
27/2/2003 30/7/2003 , blz 39720-39724

Kruispuntbank van de wetgeving