S. 2-956 Dossierfiche                  

Voorstel van resolutie over de invoering van een "bijzondere taks gezondheidsschade" ten laste van de tabaksverwerkende en -verdelende ondernemingen in BelgiŽ
Jacques D'Hooghe   

nicotineverslaving
ziekteverzekering
motie van het Parlement
kosten voor gezondheidszorg
sociale begroting
buitengewone belasting
tabaksindustrie

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
2-956/1 2-956/1 (PDF) Voorstel van resolutie 21/11/2001
2-956/2 2-956/2 (PDF) Amendementen 22/5/2002
2-956/3 2-956/3 (PDF) Amendementen 12/7/2002
2-956/4 2-956/4 (PDF) Verslag namens de commissie 15/7/2002
2-956/5 2-956/5 (PDF) Tekst aangenomen door de commissie 15/7/2002
                                      
Chronologie
  Monocameraal Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
21/11/2001   Indiening Doc. 2-956/1 2-956/1 (PDF)
22/11/2001   Inoverwegingneming
22/11/2001   Verzending naar commissie: Sociale Aangelegenheden
15/7/2002   Inschrijving op agenda
16/7/2002   Algemene bespreking Hand. 2-219 Hand. 2-219 (PDF)
17/7/2002   Stemming over het geheel: ne varietur (+33/-13/o19) Hand. 2-220 Hand. 2-220 (PDF)
  Commissie: Sociale Aangelegenheden
22/11/2001   Verzending naar commissie
26/3/2002   Inschrijving op agenda
26/3/2002   Uitgesteld
24/4/2002   Inschrijving op agenda
24/4/2002   Aanwijzing rapporteur(s): Paul Galand
24/4/2002   Bespreking
15/5/2002   Inschrijving op agenda
15/5/2002   Bespreking
12/6/2002   Inschrijving op agenda
12/6/2002   Bespreking
12/7/2002   Inschrijving op agenda
12/7/2002   Stemming over het geheel: ne varietur (+7/-2/o1)
12/7/2002   Aanneming zonder amendering
15/7/2002   Inschrijving op agenda
15/7/2002   Goedkeuring verslag
het verslag is eenparig goedgekeurd (14 stemmen)
17/7/2002   Mededeling aan bestemmeling(en)
Eerste minister Minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu Minister van FinanciŽn
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Monocameraal Senaat Medegedeeld aan bestemmeling(en)  
[S1] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 16/7/2002, 17/7/2002
Commissie: Sociale Aangelegenheden
Niet geamendeerd 24/4/2002, 15/5/2002, 12/6/2002, 12/7/2002, 15/7/2002