S. 2-288 Dossierfiche K. 50-704

Wetsontwerp ter bevordering van sociaal verantwoorde productie
Lisette Lieten-Croes   Jean-Marc Delizée   Rudy Demotte   Dirk Van der Maelen  

Noord-Zuid-handel
kwaliteitsmerk
duurzame ontwikkeling
sociaal label
sociale norm
Internationale Arbeidsorganisatie
consumentenvoorlichting
eerlijke handel
ontwikkelingsland
internationale handel
Noord-Zuidbetrekking

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
2-288/1 2-288/1 (PDF) Ontwerp overgezonden door de Kamer tijdens de vorige zittingsperiode en van verval ontheven 12/1/2000
2-288/2 2-288/2 (PDF) Amendementen 22/2/2000
2-288/3 2-288/3 (PDF) Amendementen 22/2/2000
2-288/4 2-288/4 (PDF) Amendementen 14/3/2000
2-288/5 2-288/5 (PDF) Amendementen 21/3/2000
2-288/6 2-288/6 (PDF) Verslag namens de commissie 25/4/2000
2-288/7 2-288/7 (PDF) Tekst geamendeerd door de commissie 25/4/2000
2-288/8 2-288/8 (PDF) Tekst verbeterd door de commissie na terugzending door de plenaire vergadering 23/5/2000
K. 50-704/1 Ontwerp geamendeerd door de Senaat 31/5/2000
2-288/9 2-288/9 (PDF) Tekst geamendeerd door de Senaat en teruggezonden naar de Kamer 31/5/2000
K. 50-704/2 Amendementen 16/5/2001
K. 50-704/3 Amendementen 17/7/2001
K. 50-704/4 Verslag namens de commissie 23/11/2001
K. 50-704/5 Tekst aangenomen door de commissie 23/11/2001
K. 50-704/6 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en teruggezonden aan de Senaat 29/11/2001
2-288/10 2-288/10 (PDF) Ontwerp opnieuw geamendeerd door de Kamer 30/11/2001
2-288/11 2-288/11 (PDF) Amendementen 8/1/2002
2-288/12 2-288/12 (PDF) Verslag namens de commissie 8/1/2002
2-288/13 2-288/13 (PDF) Tekst aangenomen door de commissie 8/1/2002
2-288/16 2-288/16 (PDF) Tekst aangenomen door de commissie na de terugzending door de plenaire vergadering 8/1/2002
2-288/14 2-288/14 (PDF) Amendementen 10/1/2002
2-288/15 2-288/15 (PDF) Aanvullend verslag 17/1/2002
2-288/17 2-288/17 (PDF) Beslissing om in te stemmen met het door de Kamer opnieuw geamendeerde ontwerp 31/1/2002
                                      
Chronologie
  (78+79+80) Evocatieprocedure
  [S2] Behandeling door Senaat
12/1/2000   Ontheffing uit caduciteit (Senaat) Doc. 2-288/1 2-288/1 (PDF)
21/1/2000   Uitoefening evocatierecht (S1)
Griffiebulletin nr. 17, dd 21.1.2000 Griffiebulletin nr. 17, dd 28.1.2000 - Addendum
21/1/2000   Verzending naar commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
4/5/2000   Inschrijving op agenda
11/5/2000   Algemene bespreking Hand. 2-44 Hand. 2-44 (PDF)
11/5/2000   Verzending naar commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
25/5/2000   Inschrijving op agenda
30/5/2000   Algemene bespreking Hand. 2-48 Hand. 2-48 (PDF)
31/5/2000   Stemming over het geheel: ne varietur (+41/-0/o3) Hand. 2-50 Hand. 2-50 (PDF)
Doc. 2-288/9 2-288/9 (PDF)
  Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
21/1/2000   Verzending naar commissie
22/2/2000   Inschrijving op agenda
22/2/2000   Aanwijzing rapporteur(s): Georges Dallemagne, Michiel Maertens
22/2/2000   Bespreking
1/3/2000   Inschrijving op agenda
1/3/2000   Hoorzitting met de heer G. Pintelon, verantwoordelijke voor Fair Trade
1/3/2000   Hoorzitting met de heer P. De Langhe, adjunct-adviseur bij FEDIS (Federatie van de Belgische distributieondernemingen)
1/3/2000   Hoorzitting met mevrouw C. Crabbé, informatieverantwoordelijke voor de Oxfam-wereldwinkels en coördinator van de campagne "Schone kleren"
1/3/2000   Hoorzitting met de heer M. Bourlard, directeur van het verbindingsbureau van de IAO (Internationale Arbeidsorganisatie) te Brussel
14/3/2000   Inschrijving op agenda
14/3/2000   Hoorzitting met de heer W. Trio, beleidsmedewerker bij Oxfam Wereldwinkels Vlaanderen
14/3/2000   Hoorzitting met de heer M. Michiels, directeur sociale zaken bij FEBELTEX
14/3/2000   Hoorzitting met de heer D. Huysmans, nationaal secretaris van NAVETEX
14/3/2000   Regeling der werkzaamheden
21/3/2000   Inschrijving op agenda
21/3/2000   Bespreking
25/4/2000   Inschrijving op agenda
25/4/2000   Aanwijzing rapporteur(s): Georges Dallemagne, Michiel Maertens, Marie-José Laloy, André Geens
25/4/2000   Bespreking
25/4/2000   Stemming over het geheel: geamendeerd (+8/-0/o0)
25/4/2000   Aanneming na amendering
25/4/2000   Vertrouwen rapporteur Doc. 2-288/6 2-288/6 (PDF)
25/4/2000   Tekst aangenomen Doc. 2-288/7 2-288/7 (PDF)
15/3/2000   Opschorting termijn
convocatie POC
16/3/2000   Beslissing POC. i.v.m. termijnen
60 + 25
Doc. 2-82/7 2-82/7 (PDF)
17/3/2000   Hervatting termijn
11/5/2000   Verzending naar commissie
16/5/2000   Inschrijving op agenda
16/5/2000   Aanwijzing rapporteur(s): Georges Dallemagne, Michiel Maertens, Marie-José Laloy, André Geens
16/5/2000   Bespreking
23/5/2000   Inschrijving op agenda
23/5/2000   Bespreking
23/5/2000   Stemming over het geheel: ne varietur (+8/-0/o0)
23/5/2000   Aanneming zonder amendering
Verbeterde tekst
23/5/2000   Vertrouwen rapporteur voor mondeling verslag
23/5/2000   Tekst aangenomen
Tekst verbeterd door de commissie na terugzending door de plenaire vergadering
Doc. 2-288/8 2-288/8 (PDF)
11/5/2000   Beslissing POC. i.v.m. termijnen
60 + 25 + 21
Doc. 2-82/8 2-82/8 (PDF)
12/5/2000   Hervatting termijn
  [K3] Behandeling door Kamer
31/5/2000   Overzending Doc. K. 50-704/1
23/11/2001   Aanneming in commissie (geamendeerd) Doc. K. 50-704/4
28/11/2001   Bespreking
Integraal verslag nr. 178, p. 63-66
29/11/2001   Stemming over het geheel: ne varietur (+105/-0/o36)
Integraal verslag nr. 179, p. 51
Doc. K. 50-704/6
29/11/2001   Aanneming na amendering door commissie
  [S4] Behandeling door Senaat
30/11/2001   Overzending Doc. 2-288/10 2-288/10 (PDF)
30/11/2001   Verzending naar commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
8/1/2002   Inschrijving op agenda
10/1/2002   Amendementen op de tekst aangenomen door de commissie Doc. 2-288/14 2-288/14 (PDF)
10/1/2002   Terugzending naar commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
16/1/2002   Inschrijving op agenda
24/1/2002   Algemene bespreking Hand. 2-175 Hand. 2-175 (PDF)
31/1/2002   Stemming over het geheel: ne varietur (+53/-0/o6) Hand. 2-178 Hand. 2-178 (PDF)
Doc. 2-288/17 2-288/17 (PDF)
30/11/2001   Verzending naar commissie
4/12/2001   Inschrijving op agenda
4/12/2001   Niet behandeld
11/12/2001   Inschrijving op agenda
11/12/2001   Aanwijzing rapporteur(s): Paul Galand
8/1/2002   Inschrijving op agenda
8/1/2002   Bespreking
8/1/2002   Stemming over het geheel: geamendeerd (+12/-0/o0)
8/1/2002   Aanneming na amendering
8/1/2002   Vertrouwen rapporteur voor mondeling verslag Doc. 2-288/12 2-288/12 (PDF)
13/12/2001   Opschorting termijn
convocatie POC
19/12/2001   Beslissing POC. i.v.m. termijnen
15 + 10
Doc. 2-82/31 2-82/31 (PDF)
10/1/2002   Terugzending naar commissie
15/1/2002   Inschrijving op agenda
15/1/2002   Bespreking
15/1/2002   Stemming over het geheel: geamendeerd (+8/-0/o1)
15/1/2002   Aanneming na amendering Doc. 2-288/16 2-288/16 (PDF)
17/1/2002   Inschrijving op agenda
17/1/2002   Goedkeuring verslag
het verslag is eenparig goedgekeurd (8 stemmen)
10/1/2002   Opschorting termijn
convocatie POC
16/1/2002   Beslissing POC. i.v.m. termijnen
15 + 10 + 14
Doc. 2-82/32 2-82/32 (PDF)
17/1/2002   Hervatting termijn
31/1/2002   Overzending aan Kamer ter bekrachtiging
7/2/2002   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
27/2/2002   Bekrachtiging en afkondiging
26/3/2002   Bekendmaking (12428-12432)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(78+79+80) Evocatieprocedure Bekendgemaakt  
[S2] Behandeling door Senaat
Geamendeerd 11/5/2000, 30/5/2000, 31/5/2000
Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
Geamendeerd 22/2/2000, 1/3/2000, 14/3/2000, 21/3/2000, 25/4/2000
Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
Niet geamendeerd 16/5/2000, 23/5/2000
[K3] Behandeling door Kamer
Geamendeerd 28/11/2001, 29/11/2001
[S4] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 24/1/2002, 31/1/2002
Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
Geamendeerd 11/12/2001, 8/1/2002
Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
Geamendeerd 15/1/2002, 17/1/2002
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Ontheffing uit caduciteit (Senaat - Evoc)
Van verval ontheven op 12.1.2000, oud doc Senaat 1-1419/1
Evocatietermijn 13/1/2000 15 27/1/2000
Beslissing POC. i.v.m. termijnen
60 + 25 + 21
Onderzoekstermijn (S1) 22/1/2000 25 5/6/2000
Opschorting termijn
convocatie POC
Onderzoekstermijn (S1) 22/1/2000 4
Uitoefening evocatierecht (S1)
Griffiebulletin nr. 17, dd 21.1.2000 Griffiebulletin nr. 17, dd 28.1.2000 - Addendum
Onderzoekstermijn (S1) 22/1/2000 60 30/3/2000
Opschorting termijn
convocatie POC
Onderzoekstermijn (S1) 22/1/2000 16
Hervatting termijn Onderzoekstermijn (S1) 22/1/2000 16 3/4/2000
Hervatting termijn Onderzoekstermijn (S1) 22/1/2000 4 15/5/2000
Beslissing POC. i.v.m. termijnen
60 + 25
Onderzoekstermijn (S1) 22/1/2000 41 15/5/2000
Hervatting termijn Onderzoekstermijn (S2) 1/12/2001 8 24/1/2002
Opschorting termijn
convocatie POC
Onderzoekstermijn (S2) 1/12/2001 8
Beslissing POC. i.v.m. termijnen
15 + 10 + 14
Onderzoekstermijn (S2) 1/12/2001 22 7/2/2002
Overzending aan Senaat (S2) Onderzoekstermijn (S2) 1/12/2001 15 17/12/2001
Beslissing POC. i.v.m. termijnen
15 + 10
Onderzoekstermijn (S2) 1/12/2001 13 17/1/2002
Opschorting termijn
convocatie POC
Onderzoekstermijn (S2) 1/12/2001 3
Hervatting termijn Onderzoekstermijn (S2) 1/12/2001 3 7/1/2002
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
27/2/2002 26/3/2002, blz 12428-12432