S. 2-1075 Dossierfiche                  

Voorstel van resolutie betreffende de nationale hepatitis C-dag
Alain Destexhe    Jan Remans    Jacques D'Hooghe    Philippe Mahoux    Paul Galand   

infectieziekte
motie van het Parlement
drugverslaving
vaccinatie
voorkoming van ziekten
bloedtransfusie

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
2-1075/1 2-1075/1 (PDF) Voorstel van resolutie 13/3/2002
2-1075/2 2-1075/2 (PDF) Amendementen 15/5/2002
2-1075/3 2-1075/3 (PDF) Verslag namens de commissie 15/5/2002
2-1075/4 2-1075/4 (PDF) Tekst aangenomen door de commissie 15/5/2002
                                      
Chronologie
  Monocameraal Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
13/3/2002   Indiening Doc. 2-1075/1 2-1075/1 (PDF)
14/3/2002   Inoverwegingneming
14/3/2002   Verzending naar commissie: Sociale Aangelegenheden
23/5/2002   Inschrijving op agenda
30/5/2002   Algemene bespreking Hand. 2-208 Hand. 2-208 (PDF)
30/5/2002   Stemming over het geheel: ne varietur (+59/-0/o0) Hand. 2-208 Hand. 2-208 (PDF)
  Commissie: Sociale Aangelegenheden
14/3/2002   Verzending naar commissie
24/4/2002   Inschrijving op agenda
24/4/2002   Aanwijzing rapporteur(s): Michel Barbeaux
24/4/2002   Bespreking
15/5/2002   Inschrijving op agenda
15/5/2002   Stemming over het geheel: geamendeerd (+11/-0/o0)
15/5/2002   Aanneming na amendering
15/5/2002   Vertrouwen rapporteur Doc. 2-1075/3 2-1075/3 (PDF)
15/5/2002   Tekst aangenomen Doc. 2-1075/4 2-1075/4 (PDF)
30/5/2002   Mededeling aan bestemmeling(en)
Eerste minister Minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu Minister van Sociale Zaken
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Monocameraal Senaat Medegedeeld aan bestemmeling(en)  
[S1] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 30/5/2002
Commissie: Sociale Aangelegenheden
Geamendeerd 24/4/2002, 15/5/2002