S. 2-256 Dossierfiche K. 50-1976

Wetsontwerp tot instelling van advocaten voor minderjarigen
Kathy Lindekens   

kinderbescherming
rechten van het kind
rechtsbijstand
advocaat

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
2-256/1 2-256/1 (PDF) Wetsvoorstel 22/12/1999
2-256/2 2-256/2 (PDF) Amendementen 11/10/2000
2-256/3 2-256/3 (PDF) Amendementen 10/1/2001
2-256/4 2-256/4 (PDF) Amendementen 17/1/2001
2-256/5 2-256/5 (PDF) Amendementen 24/1/2001
2-256/6 2-256/6 (PDF) Verslag namens de commissie 21/2/2001
2-256/7 2-256/7 (PDF) Tekst aangenomen door de commissie 21/2/2001
2-256/8 2-256/8 (PDF) Amendementen 22/1/2002
2-256/9 2-256/9 (PDF) Amendementen 30/1/2002
2-256/10 2-256/10 (PDF) Amendementen 19/2/2002
2-256/11 2-256/11 (PDF) Amendementen 18/6/2002
2-256/12 2-256/12 (PDF) Verslag namens de commissie na terugzending door de plenaire vergadering 10/7/2002
2-256/13 2-256/13 (PDF) Tekst aangenomen door de commissie na de terugzending door de plenaire vergadering 10/7/2002
K. 50-1976/1 Ontwerp overgezonden door de Senaat 19/7/2002
                                      
Chronologie
  Bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
22/12/1999   Indiening Doc. 2-256/1 2-256/1 (PDF)
3/2/2000   Inoverwegingneming
3/2/2000   Verzending naar commissie: Justitie
1/3/2001   Inschrijving op agenda
8/3/2001   Algemene bespreking Hand. 2-100 Hand. 2-100 (PDF)
8/3/2001   Terugzending naar commissie: Justitie
11/7/2002   Inschrijving op agenda
17/7/2002   Algemene bespreking Hand. 2-220 Hand. 2-220 (PDF)
17/7/2002   Artikelsgewijze bespreking Hand. 2-220 Hand. 2-220 (PDF)
18/7/2002   Stemming over het geheel: ne varietur (+55/-0/o6) Hand. 2-223 Hand. 2-223 (PDF)
  Commissie: Justitie
3/2/2000   Verzending naar commissie
11/10/2000   Inschrijving op agenda
11/10/2000   Aanwijzing rapporteur(s): Nathalie de T' Serclaes
11/10/2000   Inleidende uiteenzetting
indiener van het wetsvoorstel
7/11/2000   Inschrijving op agenda
7/11/2000   Niet behandeld
8/11/2000   Inschrijving op agenda
8/11/2000   Niet behandeld
14/11/2000   Inschrijving op agenda
14/11/2000   Niet behandeld
22/11/2000   Inschrijving op agenda
22/11/2000   Niet behandeld
29/11/2000   Inschrijving op agenda
29/11/2000   Regeling der werkzaamheden
6/12/2000   Inschrijving op agenda
6/12/2000   Hoorzitting de heren Juan Verlinden en Amauray de Terwangne, advocaten bij de balie te Brussel, afgevaardigd bestuurders van de vzw Avocats des Jeunes; de heer Thierry Moreau, advocaat bij de balie te Nijvel; de heer Claude Lelièvre, kinderrechtencommiss
13/12/2000   Inschrijving op agenda
13/12/2000   Niet behandeld
10/1/2001   Inschrijving op agenda
10/1/2001   Bespreking
17/1/2001   Inschrijving op agenda
17/1/2001   Bespreking
24/1/2001   Inschrijving op agenda
24/1/2001   Bespreking
31/1/2001   Inschrijving op agenda
31/1/2001   Stemming over het geheel: geamendeerd (+9/-0/o2)
31/1/2001   Aanneming na amendering
14/2/2001   Inschrijving op agenda
14/2/2001   Niet behandeld
21/2/2001   Inschrijving op agenda
21/2/2001   Goedkeuring verslag
het verslag is goedgekeurd met 6 stemmen bij 2 onthoudingen
21/2/2001   Tekst aangenomen
8/3/2001   Terugzending naar commissie
Geherkwalificeerd (procedure 81 in procedure 77).
11/12/2001   Inschrijving op agenda
11/12/2001   Regeling der werkzaamheden
11/12/2001   Aanwijzing rapporteur(s): Nathalie de T' Serclaes, Clotilde Nyssens
11/12/2001   Bespreking
14/1/2002   Inschrijving op agenda
14/1/2002   Hoorzitting met de heer Thierry Moreau, advocaat bij de balie te Nijvel
14/1/2002   Hoorzitting met mevrouw Iris Vervoort, assistente aan de KULeuven
14/1/2002   Hoorzitting met de heer Benoit Vankeirsbilck, directeur, en mevrouw Cécile Mangin, sociaal assistente van de Service des droits des jeunes
22/1/2002   Inschrijving op agenda
22/1/2002   Bespreking
24/1/2002   Inschrijving op agenda
24/1/2002   Bespreking
29/1/2002   Inschrijving op agenda
29/1/2002   Bespreking
30/1/2002   Inschrijving op agenda
30/1/2002   Bespreking
19/2/2002   Inschrijving op agenda
19/2/2002   Bespreking
18/6/2002   Inschrijving op agenda
18/6/2002   Stemming over het geheel: geamendeerd (+9/-0/o0) Doc. 2-256/13 2-256/13 (PDF)
18/6/2002   Aanneming na amendering
10/7/2002   Inschrijving op agenda
10/7/2002   Goedkeuring verslag
het verslag is eenparig goedgekeurd (8 stemmen)
Doc. 2-256/12 2-256/12 (PDF)
  [K2] Behandeling door Kamer
18/7/2002   Overzending Doc. K. 50-1976/1
10/4/2003   Einde behandeling
10/4/2003   Verval door ontbinding kamers
19/12/2003   Ontheffing uit caduciteit
Zie 51-644
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Bicameraal, initiatief Senaat Ontheven uit caduciteit  
[S1] Behandeling door Senaat
Geamendeerd 8/3/2001, 17/7/2002, 18/7/2002
Commissie: Justitie
Geamendeerd 11/10/2000, 29/11/2000, 6/12/2000, 10/1/2001, 17/1/2001, 24/1/2001, 31/1/2001, 21/2/2001
Commissie: Justitie
Geamendeerd 11/12/2001, 14/1/2002, 22/1/2002, 24/1/2002, 29/1/2002, 30/1/2002, 19/2/2002, 18/6/2002, 10/7/2002
[K2] Behandeling door Kamer
Behandeling beëindigd  

Kruispuntbank van de wetgeving