S. 2-1146 Dossierfiche                  

Wetsvoorstel tot invoeging van een artikel 380quater in het Strafwetboek met betrekking tot het gebruiken van diensten van seksuele aard geleverd door een slachtoffer van mensenhandel
Marc Hordies    Paul Galand    Magdeleine Willame-Boonen    Jean-Pierre Malmendier   

slachtoffer
mensenhandel
prostitutie
strafrecht

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
2-1146/1 2-1146/1 (PDF) Wetsvoorstel 8/5/2002
                                      
Chronologie
  (81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
8/5/2002   Indiening Doc. 2-1146/1 2-1146/1 (PDF)
16/5/2002   Inoverwegingneming
16/5/2002   Verzending naar commissie: Justitie
  Commissie: Justitie
16/5/2002   Verzending naar commissie
10/4/2003   Verval door ontbinding kamers
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat Caduc  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beŽindigd  
Commissie: Justitie
Verzonden naar commissie  

Kruispuntbank van de wetgeving