S. 2-11 Dossierfiche K. 50-1749

Wetsontwerp strekkende tot de wettelijke erkenning van behandelingen met vervangingsmiddelen en tot wijziging van de wet van 24 februari 1921 betreffende het verhandelen van de giftstoffen, slaapmiddelen en verdovende middelen, ontsmettingsstoffen en antiseptica
Philippe Mahoux    Martine Taelman    Marcel Colla    Paul Galand    Frans Lozie   

handel in verdovende middelen
drugverslaving
verdovend middel

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
2-11/1 2-11/1 (PDF) Wetsvoorstel 14/7/1999
2-11/2 2-11/2 (PDF) Amendementen 5/2/2002
2-11/3 2-11/3 (PDF) Advies uitgebracht door de commissie 26/2/2002
2-11/4 2-11/4 (PDF) Amendementen 26/2/2002
2-11/5 2-11/5 (PDF) Verslag namens de commissie 20/3/2002
2-11/6 2-11/6 (PDF) Tekst aangenomen door de commissie 20/3/2002
2-11/7 2-11/7 (PDF) Amendementen ingediend na de goedkeuring van het verslag 16/4/2002
2-11/8 2-11/8 (PDF) Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Kamer 18/4/2002
K. 50-1749/1 Ontwerp overgezonden door de Senaat 19/4/2002
K. 50-1749/2 Amendementen 18/6/2002
K. 50-1749/3 Verslag namens de commissie 28/6/2002
K. 50-1749/4 Amendement voorgesteld na indiening van het verslag 3/7/2002
K. 50-1749/5 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd 10/7/2002
                                      
Chronologie
  (81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
14/7/1999   Indiening Doc. 2-11/1 2-11/1 (PDF)
14/10/1999   Inoverwegingneming
14/10/1999   Verzending naar verenigde commissies: Just./Soc. Aang.
22/3/2001   Verzending naar een andere commissie: Justitie
11/4/2002   Inschrijving op agenda
16/4/2002   Amendementen ingediend na de goedkeuring van het verslag Doc. 2-11/7 2-11/7 (PDF)
17/4/2002   Algemene bespreking Hand. 2-197 Hand. 2-197 (PDF)
17/4/2002   Artikelsgewijze bespreking Hand. 2-197 Hand. 2-197 (PDF)
18/4/2002   Stemming over het geheel: ne varietur (+46/-13/o0) Hand. 2-199 Hand. 2-199 (PDF)
Doc. 2-11/8 2-11/8 (PDF)
  Commissie: Just./Soc. Aang.
14/10/1999   Verzending naar verenigde commissies
20/10/1999   Inschrijving op agenda
20/10/1999   Aanwijzing rapporteur(s): Nathalie de T' Serclaes
22/3/2001   Verzending naar een andere commissie
4/4/2001   Verzending naar commissie voor advies: Sociale Aangelegenheden
20/6/2001   Inschrijving op agenda
20/6/2001   Niet behandeld
26/6/2001   Inschrijving op agenda
26/6/2001   Niet behandeld
3/7/2001   Inschrijving op agenda
3/7/2001   Niet behandeld
4/7/2001   Inschrijving op agenda
4/7/2001   Niet behandeld
10/7/2001   Inschrijving op agenda
10/7/2001   Niet behandeld
17/7/2001   Inschrijving op agenda
17/7/2001   Niet behandeld
5/2/2002   Inschrijving op agenda
5/2/2002   Aanwijzing rapporteur(s): Nathalie de T' Serclaes
5/2/2002   Bespreking
26/2/2002   Inschrijving op agenda
26/2/2002   Bespreking
26/2/2002   Stemming over het geheel: geamendeerd (+8/-2/o1)
26/2/2002   Aanneming na amendering
20/3/2002   Inschrijving op agenda
  Commissie voor advies: Sociale Aangelegenheden
4/4/2001   Verzending naar commissie voor advies
20/2/2002   Inschrijving op agenda
20/2/2002   Aanwijzing rapporteur(s): Jacinta De Roeck
20/2/2002   Bespreking
met het oog op het uitbrengen van een advies
26/2/2002   Inschrijving op agenda
26/2/2002   Aanneming advies
26/2/2002   Goedkeuring verslag
goedgekeurd met 8 tegen 3 stemmen bij 1 onthouding
Doc. 2-11/3 2-11/3 (PDF)
  [K2] Behandeling door Kamer
19/4/2002   Overzending Doc. K. 50-1749/1
28/6/2002   Aanneming in commissie (ongewijzigd) Doc. K. 50-1749/3
10/7/2002   Bespreking
Integraal verslag nr. 252, p. 1-28 + p. 37-39
10/7/2002   Stemming over het geheel: ne varietur (+95/-35/o1)
Integraal verslag nr. 252, p. 39
Doc. K. 50-1749/5
10/7/2002   Aanneming zonder amendering
10/7/2002   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
22/8/2002   Bekrachtiging en afkondiging
1/10/2002   Bekendmaking (44262-44263)
20/12/2002   Erratum (57406)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat Bekendgemaakt  
[S1] Behandeling door Senaat
Geamendeerd 17/4/2002, 18/4/2002
Commissie: Just./Soc. Aang.
In behandeling 20/10/1999
Commissie: Justitie
Geamendeerd 5/2/2002, 26/2/2002, 20/3/2002
Commissie voor advies: Sociale Aangelegenheden
Behandeling beŽindigd 20/2/2002, 26/2/2002
[K2] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 10/7/2002
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Kamer (K1) Onderzoekstermijn (K1) 20/4/2002 60 18/6/2002
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
22/8/2002 1/10/2002, blz 44262-44263
Errata
Op 20/12/2002, blz 57406