S. 2-1174 Dossierfiche                  

Voorstel van resolutie over het culturele erfgoed van Famagusta
Fatma Pehlivan    Jacques Devolder    Erika Thijs    Anne-Marie Lizin    Josy Dubié    Michiel Maertens    Vincent Van Quickenborne    Magdeleine Willame-Boonen    Meryem Kaçar   

Cyprus
bescherming van het erfgoed
cultureel erfgoed
motie van het Parlement
kwestie Cyprus

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
2-1174/1 2-1174/1 (PDF) Voorstel van resolutie 30/5/2002
2-1174/2 2-1174/2 (PDF) Amendementen 30/5/2002
2-1174/3 2-1174/3 (PDF) Amendementen 30/5/2002
2-1174/4 2-1174/4 (PDF) Verslag namens de commissie 25/6/2002
2-1174/5 2-1174/5 (PDF) Tekst aangenomen door de commissie 25/6/2002
                                      
Chronologie
  Monocameraal Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
30/5/2002   Indiening Doc. 2-1174/1 2-1174/1 (PDF)
30/5/2002   Inoverwegingneming
30/5/2002   Verzending naar commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
27/6/2002   Inschrijving op agenda
4/7/2002   Algemene bespreking Hand. 2-216 Hand. 2-216 (PDF)
4/7/2002   Stemming over het geheel: ne varietur (+61/-0/o6) Hand. 2-216 Hand. 2-216 (PDF)
  Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
30/5/2002   Verzending naar commissie
11/6/2002   Inschrijving op agenda
11/6/2002   Aanwijzing rapporteur(s): Paul Galand
11/6/2002   Bespreking
25/6/2002   Inschrijving op agenda
25/6/2002   Stemming over het geheel: geamendeerd (+8/-0/o1)
25/6/2002   Aanneming na amendering
25/6/2002   Vertrouwen rapporteur Doc. 2-1174/4 2-1174/4 (PDF)
25/6/2002   Tekst aangenomen
geamendeerde tekst
Doc. 2-1174/5 2-1174/5 (PDF)
4/7/2002   Mededeling aan bestemmeling(en)
Eerste Minister Vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Monocameraal Senaat Medegedeeld aan bestemmeling(en)  
[S1] Behandeling door Senaat
Geamendeerd 4/7/2002
Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
Geamendeerd 11/6/2002, 25/6/2002