S. 2-725 Dossierfiche                  

Rechten van het kind
Werkgroep "Rechten van het kind" (Justitie en Sociale Aangelegenheden)  

politieke participatie
verslag over de werkzaamheden
sociale rechten
familierecht
kinderbescherming
rechten van het kind
kinderarbeid
verkeersveiligheid
prostitutie
ratificatie van een overeenkomst
immigratie
drugverslaving
Centrum voor Vermiste Kinderen
asielzoeker
gezondheidsbeleid
armoede
maatschappelijk of themadebat
adoptie
kinderpornografie
moedermelk
voorzitterschap van de Raad van de Europese Unie
Algemene Vergadering VN
Unicef
politiek asiel

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
2-725/1 2-725/1 (PDF) Verslag namens de werkgroep 12/7/2001
2-725/2 2-725/2 (PDF) Bijlagen 12/7/2001
2-725/3 2-725/3 (PDF) Aanbevelingen 16/7/2001
                                      
Chronologie
  Monocameraal Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
23/4/2001   Indiening
23/4/2001   Verzending naar werkgroep: Werkgroep "Rechten van het kind" (Justitie en Sociale Aangelegenheden)
12/7/2001   Inschrijving op agenda
16/7/2001   Verzending naar commissie: Just./Soc. Aang.
17/7/2001   Inschrijving op agenda
18/7/2001   Algemene bespreking Hand. 2-139 Hand. 2-139 (PDF)
19/7/2001   Stemming over het geheel: ne varietur (+61/-0/o0) Hand. 2-142 Hand. 2-142 (PDF)
  Werkgroep "Rechten van het kind" (Justitie en Sociale Aangelegenheden)
23/4/2001   Verzending naar werkgroep
23/4/2001   Inschrijving op agenda
23/4/2001   Aanwijzing rapporteur(s): Sabine de Bethune, Paul Galand
23/4/2001   Regeling van de werkzaamheden
3/5/2001   Inschrijving op agenda
3/5/2001   Hoorzitting - met mevrouw Kirschen, bijzondere vertegenwoordiger van BelgiŽ bij de buitengewone zitting van de Verenigde Naties van 19 tot 21 september 2001 in New York; - met de heer Yves Willemot, directeur Communicatie en Programma's bij het Belgisch C
3/5/2001   Regeling van de werkzaamheden
10/5/2001   Inschrijving op agenda
10/5/2001   Hoorzitting met de heer Claude LeliŤvre, kinderrechtencommissaris van de Franse Gemeenschap
10/5/2001   Hoorzitting met mevrouw Ankie van de Kerckhoven, kinderrechtencommissaris van de Vlaamse Gemeenschap
10/5/2001   Hoorzitting met de heer Alain Lescrenier, attachť bij het kabinet van de minister van Justitie
10/5/2001   Hoorzitting met de heer Jan Lathouwers, adjunct-adviseur bij het ministerie van Justitie
30/5/2001   Inschrijving op agenda
30/5/2001   Bespreking
1) Opvolging van de vergadering van 16 tot 18 mei 2001 te Berlijn; 2) Voorbereiding van de vergadering met parlementsleden van de Gemeenschappen en Gewesten; 3) Voortzetting van de werkzaamheden.
5/6/2001   Inschrijving op agenda
5/6/2001   Hoorzitting met de heer G. Noppe, coŲrdinator van Kinderrechtencoalitie Vlaanderen
5/6/2001   Hoorzitting met de heer B. Van Keirsbilck, coŲrdinator van "Coordination des ONG pour les droits de l'enfant"
11/6/2001   Inschrijving op agenda
11/6/2001   Gedachtewisseling
met leden van de wetgevende vergaderingen van de gemeenschappen en de gewesten over de voorbereiding van de Buitengewone Zitting van de Verenigde Naties over kinderen van 19 tot 21 september in New York
14/6/2001   Inschrijving op agenda
14/6/2001   Bespreking
over de structuur van het verslag
19/6/2001   Inschrijving op agenda
19/6/2001   Gedachtewisseling
met mevrouw Carol Bellamy, directeur-generaal van UNICEF
21/6/2001   Inschrijving op agenda
21/6/2001   Bespreking
25/6/2001   Inschrijving op agenda
25/6/2001   Bespreking
28/6/2001   Inschrijving op agenda
28/6/2001   Bespreking
2/7/2001   Inschrijving op agenda
2/7/2001   Bespreking
5/7/2001   Inschrijving op agenda
5/7/2001   Bespreking
9/7/2001   Inschrijving op agenda
9/7/2001   Bespreking
10/7/2001   Inschrijving op agenda
10/7/2001   Bespreking
12/7/2001   Inschrijving op agenda
12/7/2001   Bespreking
12/7/2001   Goedkeuring van het verslag
het verslag is eenparig goedgekeurd
16/7/2001   Verzending naar commissie
16/7/2001   Inschrijving op agenda
16/7/2001   Aanwijzing rapporteur(s): Paul Galand, Meryem KaÁar, Martine Taelman, Sabine de Bethune
16/7/2001   Aanneming van de aanbevelingen
de gewijzigde aanbevelingen en het verslag van de Werkgroep "Rechten van het kind" zijn eenparig aangenomen (21 stemmen)
16/7/2001   Vertrouwen rapporteur voor mondeling verslag
19/7/2001   Mededeling aan bestemmeling(en)
Mededeling aan de Eerste Minister.
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Monocameraal Senaat Medegedeeld aan bestemmeling(en)  
[S1] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 23/4/2001, 18/7/2001, 19/7/2001
Werkgroep "Rechten van het kind" (Justitie en Sociale Aangelegenheden)
Behandeling beŽindigd 23/4/2001, 3/5/2001, 10/5/2001, 30/5/2001, 5/6/2001, 14/6/2001, 21/6/2001, 25/6/2001, 28/6/2001, 2/7/2001, 5/7/2001, 9/7/2001, 10/7/2001, 12/7/2001
Commissie: Just./Soc. Aang.
Behandeling beŽindigd 16/7/2001

Kruispuntbank van de wetgeving