S. 2-1335 Dossierfiche                  

Voorstel van resolutie betreffende de veroordeling tot de doodstraf door steniging van Amina Lawal in Nigeria
Paul Galand    Fatma Pehlivan    Marie-JosÚ Laloy    Marie Nagy    Meryem Kašar    Nathalie de T' Serclaes    Clotilde Nyssens   

Nigeria
islam
motie van het Parlement
doodstraf
rechten van de vrouw
rechten van de mens
wrede en onterende behandeling

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
2-1335/1 2-1335/1 (PDF) Voorstel van resolutie 4/11/2002
                                      
Chronologie
  Monocameraal Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
4/11/2002   Indiening Doc. 2-1335/1 2-1335/1 (PDF)
7/11/2002   Inoverwegingneming
7/11/2002   Verzending naar commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
  Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
7/11/2002   Verzending naar commissie
10/4/2003   Verval door ontbinding kamers
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Monocameraal Senaat Caduc  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beŰindigd  
Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
Verzonden naar commissie