S. 2-1005 Dossierfiche K. 50-1671

Wetsontwerp houdende instemming met het Facultatief Protocol bij het Verdrag inzake de rechten van het kind, inzake kinderen in gewapend conflict, aangenomen te New York op 25 mei 2000
Regering G. Verhofstadt I  

oorlog
overeenkomstprotocol
kinderbescherming
rechten van het kind
VN-conventie
ratificatie van een overeenkomst
internationaal humanitair recht

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
2-1005/1 2-1005/1 (PDF) Wetsontwerp 11/1/2002
2-1005/2 2-1005/2 (PDF) Verslag namens de commissie 26/2/2002
K. 50-1671/1 Ontwerp overgezonden door de Senaat 1/3/2002
K. 50-1671/2 Verslag namens de commissie 22/3/2002
K. 50-1671/3 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd 28/3/2002
                                      
Chronologie
  Bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
11/1/2002   Indiening Doc. 2-1005/1 2-1005/1 (PDF)
11/1/2002   Verzending naar commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
21/2/2002   Inschrijving op agenda
28/2/2002   Algemene bespreking Hand. 2-184 Hand. 2-184 (PDF)
28/2/2002   Artikelsgewijze bespreking Hand. 2-184 Hand. 2-184 (PDF)
28/2/2002   Stemming over het geheel: ne varietur (+58/-0/o0) Hand. 2-184 Hand. 2-184 (PDF)
  Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
11/1/2002   Verzending naar commissie
19/2/2002   Inschrijving op agenda
19/2/2002   Aanwijzing rapporteur(s): Paul Galand
19/2/2002   Bespreking
19/2/2002   Stemming over het geheel: ne varietur (+9/-0/o0)
19/2/2002   Aanneming zonder amendering
26/2/2002   Inschrijving op agenda
26/2/2002   Goedkeuring verslag
het verslag is eenparig goedgekeurd (8 stemmen)
Doc. 2-1005/2 2-1005/2 (PDF)
  [K2] Behandeling door Kamer
28/2/2002   Overzending Doc. K. 50-1671/1
22/3/2002   Aanneming in commissie (ongewijzigd) Doc. K. 50-1671/2
27/3/2002   Bespreking
Integraal verslag nr. 216, p. 43
28/3/2002   Stemming over het geheel: ne varietur (+131/-0/o2)
Integraal verslag nr. 217, p. 52-53
Doc. K. 50-1671/3
28/3/2002   Aanneming zonder amendering
28/3/2002   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
29/4/2002   Bekrachtiging en afkondiging
17/9/2002   Bekendmaking (41262-41271)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Bicameraal, initiatief Senaat Bekendgemaakt  
[S1] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 28/2/2002
Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
Niet geamendeerd 19/2/2002, 26/2/2002
[K2] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 27/3/2002, 28/3/2002
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
29/4/2002 17/9/2002 , blz 41262-41271

Kruispuntbank van de wetgeving