S. 2-901 Dossierfiche                  

Voorstel van resolutie betreffende de ondertekening of de ratificatie van de statuten van het Internationaal Strafhof door de Lid-Staten van de Europese Unie en de staten die kandidaat zijn voor toetreding tot de Europese Unie
Paul Galand    Josy Dubiť    Jeannine Leduc    Philippe Mahoux    Philippe Monfils    Marcel Colla    Michiel Maertens    Georges Dallemagne    Vincent Van Quickenborne    Marie-Josť Laloy   

misdaad tegen de menselijkheid
uitbreiding van de Europese Unie
Internationaal Strafhof
motie van het Parlement
ratificatie van een overeenkomst
internationale rechtspraak
internationaal publiekrecht
rechten van de mens
Europese Unie
internationaal strafrecht

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
2-901/1 2-901/1 (PDF) Voorstel van resolutie 18/9/2001
2-901/2 2-901/2 (PDF) Amendementen 4/12/2001
2-901/4 2-901/4 (PDF) Tekst aangenomen door de commissie 4/12/2001
2-901/3 2-901/3 (PDF) Verslag namens de commissie 11/12/2001
                                      
Chronologie
  Monocameraal Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
18/9/2001   Indiening Doc. 2-901/1 2-901/1 (PDF)
22/11/2001   Inoverwegingneming
22/11/2001   Verzending naar commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
6/12/2001   Inschrijving op agenda
13/12/2001   Algemene bespreking Hand. 2-164 Hand. 2-164 (PDF)
13/12/2001   Stemming over het geheel: ne varietur (+54/-0/o6) Hand. 2-164 Hand. 2-164 (PDF)
  Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
22/11/2001   Verzending naar commissie
27/11/2001   Inschrijving op agenda
27/11/2001   Niet behandeld
4/12/2001   Inschrijving op agenda
4/12/2001   Aanwijzing rapporteur(s): Alain Destexhe, Erika Thijs
4/12/2001   Bespreking
4/12/2001   Stemming over het geheel: geamendeerd (+9/-0/o1)
4/12/2001   Aanneming na amendering
11/12/2001   Inschrijving op agenda
11/12/2001   Goedkeuring verslag
het verslag is eenparig goedgekeurd (9 stemmen)
Doc. 2-901/3 2-901/3 (PDF)
11/12/2001   Tekst aangenomen Doc. 2-901/4 2-901/4 (PDF)
13/12/2001   Mededeling aan bestemmeling(en)
Eerste minister, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken en minister van Justitie
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Monocameraal Senaat Medegedeeld aan bestemmeling(en)  
[S1] Behandeling door Senaat
Geamendeerd 13/12/2001
Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
Geamendeerd 4/12/2001, 11/12/2001