S. 2-1455 Dossierfiche                  

Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 3 van de wet van 2 maart 1954 tot voorkoming en beteugeling der aanslagen op de vrije uitoefening van de door de Grondwet ingestelde soevereine machten
Jacques Devolder   

nationaal parlement
recht tot betogen
regionaal parlement
openbare veiligheid

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
2-1455/1 2-1455/1 (PDF) Wetsvoorstel 6/2/2003
2-1455/2 2-1455/2 (PDF) Verslag namens de commissie 25/2/2003
2-1455/3 2-1455/3 (PDF) Amendementen ingediend na de goedkeuring van het verslag 13/3/2003
                                      
Chronologie
  Bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
6/2/2003   Indiening Doc. 2-1455/1 2-1455/1 (PDF)
13/2/2003   Inoverwegingneming
13/2/2003   Verzending naar commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
5/3/2003   Inschrijving op agenda
13/3/2003   Amendementen ingediend na de goedkeuring van het verslag Doc. 2-1455/3 2-1455/3 (PDF)
13/3/2003   Terugzending naar commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
  Commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
13/2/2003   Verzending naar commissie
25/2/2003   Inschrijving op agenda
25/2/2003   Aanwijzing rapporteur(s): Paul Galand
25/2/2003   Bespreking
25/2/2003   Stemming over het geheel: ne varietur (+10/-0/o0)
25/2/2003   Aanneming zonder amendering
25/2/2003   Vertrouwen rapporteur Doc. 2-1455/2 2-1455/2 (PDF)
13/3/2003   Terugzending naar commissie
10/4/2003   Verval door ontbinding kamers
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Bicameraal, initiatief Senaat Caduc  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beŽindigd  
Commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
Niet geamendeerd 25/2/2003
Commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
Verzonden naar commissie  

Kruispuntbank van de wetgeving