S. 2-1563 Dossierfiche K. 50-2368

Wetsontwerp tot bekrachtiging van het koninklijk besluit van 10 februari 2003 houdende erkenning van beroepsorganisaties van beoefenaars van een niet-conventionele praktijk of van een praktijk die in aanmerking kan komen om als niet-conventionele praktijk gekwalificeerd te worden
Regering G. Verhofstadt I  

zachte geneeskunde
paramedisch beroep
beroep in de alternatieve geneeskunde
gedelegeerde wetgeving
besluit
beroepsorde

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 50-2368/1 Wetsontwerp 17/3/2003
K. 50-2368/2 Verslag namens de commissie 27/3/2003
K. 50-2368/3 Tekst verbeterd door de commissie 27/3/2003
K. 50-2368/4 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 27/3/2003
2-1563/1 2-1563/1 (PDF) Ontwerp geŽvoceerd door de Senaat 31/3/2003
2-1563/2 2-1563/2 (PDF) Verslag namens de commissie 1/4/2003
2-1563/3 2-1563/3 (PDF) Beslissing om niet te amenderen 4/4/2003
                                      
Chronologie
  (78+79+80) Evocatieprocedure (spoed)
  [K1] Behandeling door Kamer
17/3/2003   Indiening Doc. K. 50-2368/1
27/3/2003   Aanneming in commissie (ongewijzigd + nieuw opschrift) Doc. K. 50-2368/2
27/3/2003   Bespreking
Integraal verslag nr. 345, p. 53-54
27/3/2003   Stemming over het geheel: ne varietur (eenparig)
Integraal verslag nr. 346, p. 19
Doc. K. 50-2368/4
27/3/2003   Aanneming zonder amendering
27/3/2003   Beslissing POC. i.v.m. termijnen
27/3/2003   Beslissing POC. i.v.m. termijnen
  [S2] Behandeling door Senaat
28/3/2003   Overzending aan Senaat voor de eerste maal
31/3/2003   Uitoefening evocatierecht (S1) Doc. 2-1563/1 2-1563/1 (PDF)
31/3/2003   Verzending naar commissie: Sociale Aangelegenheden
3/4/2003   Inschrijving op agenda
4/4/2003   Algemene bespreking Hand. 2-287 Hand. 2-287 (PDF)
4/4/2003   Stemming over het geheel: ne varietur (+53/-1/o9) Hand. 2-288 Hand. 2-288 (PDF)
Doc. 2-1563/3 2-1563/3 (PDF)
  Commissie: Sociale Aangelegenheden
31/3/2003   Verzending naar commissie
31/3/2003   Inschrijving op agenda
31/3/2003   Aanwijzing rapporteur(s): Paul Galand
31/3/2003   Bespreking
1/4/2003   Inschrijving op agenda
1/4/2003   Stemming over het geheel: ne varietur (+9/-0/o0)
1/4/2003   Aanneming zonder amendering
1/4/2003   Vertrouwen rapporteur Doc. 2-1563/2 2-1563/2 (PDF)
4/4/2003   Overzending aan Kamer ter bekrachtiging
8/4/2003   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
11/5/2003   Bekrachtiging en afkondiging
5/6/2003   Bekendmaking (30639)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(78+79+80) Evocatieprocedure (spoed) Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 27/3/2003
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 4/4/2003
Commissie: Sociale Aangelegenheden
Niet geamendeerd 31/3/2003, 1/4/2003
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Senaat (Evoc) Evocatietermijn 29/3/2003 5 2/4/2003
Uitoefening evocatierecht (S1) Onderzoekstermijn (S1) 1/4/2003 15 15/4/2003
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
11/5/2003 5/6/2003 , blz 30639

Kruispuntbank van de wetgeving