Auteurs- en sprekersregister betreffende "Willame-Boonen Magdeleine" (Legislatuur 1999-2003)

 
Alles van 1995 tot nu
Legislatuur 2019-....
Legislatuur 2014-2019
Legislatuur 2010-2014
Legislatuur 2007-2010
Legislatuur 2003-2007
Legislatuur 1999-2003
Legislatuur 1995-1999
  Parlementaire documenten Handelingen Schriftelijke vragen
Activiteitenverslag 1999-2003 van het Adviescomitť voor gelijke kansen voor vrouwen en mannen (2-1584)      
  Verslag van de dames de Bethune en Willame-Boonen
2-1584/1
p. 1-45 2-1584/1 p. 1-45 (PDF)
Activiteitenverslag 2001 van het Vast Comitť van toezicht op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (Comitť I) (2-1171)      
  Bespreking
2-234
p. 6-34 2-234 p. 6-34 (PDF)
Belangenconflict tussen het Vlaams Parlement en de Kamer van volksvertegenwoordigers over het wetsontwerp tot wijziging van het bijvoegsel bij het Gerechtelijk Wetboek (Hervorming gerechtelijke kantons - Aanhechting gemeente Kortemark bij arrondissement Brugge - Vrederechters : aanpassingen aan naburige kantons - Gebruik der talen in gerechtszaken - Bevoegdheidsconflict) (Zie doc. Senaat 1-1366 en Kamer 50-371) (2-442)      
  Verslag van mevrouw Willame-Boonen
2-442/1
p. 1-35 2-442/1 p. 1-35 (PDF)
  Tweede verslag van mevrouw Willame-Boonen
2-442/4
p. 1-8 2-442/4 p. 1-8 (PDF)
  Bespreking
2-47
p. 40-48 2-47 p. 40-48 (PDF)
Beleidsintenties van de regering inzake gelijke kansen voor het begrotingsjaar 2001 (Gelijke kansen in de politiehervorming - Gelijke kansenbeleid binnen de zogenaamde "Copernicusplan", moderniseringsplan voor de openbare besturen - Werken in het vrouwenhuis "Amazone" - Herintreedsters en herintreders) (2-268)      
  Verslag namens het Adviescomitť voor gelijke kansen voor vrouwen en mannen uitgebracht door de dames Kestelijn-Sierens, Willame-Boonen en KaÁar
2-268/1
p. 1-48 2-268/1 p. 1-48 (PDF)
Beleidsverklaring van de eerste minister eveneens in de Senaat      
  2-69
p. 19 2-69 p. 19 (PDF)
  2-69
p. 21 2-69 p. 21 (PDF)
  2-69
p. 23 2-69 p. 23 (PDF)
De Intergouvernementele en interparlementaire conferentie voor de institutionele vernieuwing ("Conferentie voor de staatshervorming" [COSTA]) (2-11)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Willame-Boonen aan de heer Verhofstadt, eerste minister
   Antwoord gegeven door de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
2-6
p. 6-28 2-6 p. 6-28 (PDF)
De Intergouvernementele en interparlementaire conferentie voor de institutionele vernieuwing ("Conferentie voor de staatshervorming" [COSTA]) (2-8)      
  Vraag om uitleg van de heer Van Hauthem aan de heer Verhofstadt, eerste minister
   Antwoord gegeven door de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
2-6
p. 6-28 2-6 p. 6-28 (PDF)
De Interparlementaire en intergouvernementele conferentie voor institutionele en democratische vernieuwing ("Conferentie voor de staatshervorming" [COSTA]) (2-7)      
  Vraag om uitleg van de heer Vandenberghe aan de heer Verhofstadt, eerste minister
   Antwoord gegeven door de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
2-6
p. 6-28 2-6 p. 6-28 (PDF)
De Koninklijke Bibliotheek van BelgiŽ (Probleem met de opslag van publicaties - Budgettaire middelen vrijgemaakt om de collecties te vrijwaren - Verzuring van het papier - Samenwerking tussen de bibliotheken) (2-446)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Willame-Boonen aan de heer Picquť, minister van Economie en Wetenschappelijk Onderzoek, belast met het Grootstedenbeleid
2-109
p. 19-23 2-109 p. 19-23 (PDF)
De VN-informatie betreffende de aanslag op de Rwandese president Habyarimana (Nieuwe elementen waarover de UNO beschikt - Moord op de 10 Belgische para's - Genocide) (2-204)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Willame-Boonen aan de heer Verhofstadt, eerste minister en aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
2-38
p. 5-11 2-38 p. 5-11 (PDF)
De aankoop door de stad Antwerpen van een pakhuis met het oog op de inrichting ervan als eroscentrum (Vestiging van een politieantenne in de gedoogzone zelf) (2-507)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Willame-Boonen aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
2-127
p. 19-22 2-127 p. 19-22 (PDF)
De aanpassing van het forfaitair bedrag inzake beroepskosten voor zelfstandige onthaalmoeders (2-427)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Willame-Boonen aan de heer Reynders, minister van FinanciŽn
   Antwoord gegeven door de heer Picquť, minister van Economie en Wetenschappelijk Onderzoek, belast met het Grootstedenbeleid
2-104
p. 13-15 2-104 p. 13-15 (PDF)
De algemene socio-economische enquÍte 2001 (2-561)      
  Vraag om uitleg van de heer Destexhe aan de heer Picquť, minister van Economie en Wetenschappelijk Onderzoek, belast met het Grootstedenbeleid
2-147
p. 4-37 2-147 p. 4-37 (PDF)
De algemene socio-economische enquÍte 2001 (2-562)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Willame-Boonen aan de heer Picquť, minister van Economie en Wetenschappelijk Onderzoek, belast met het Grootstedenbeleid
2-147
p. 4-37 2-147 p. 4-37 (PDF)
De algemene socio-economische enquÍte 2001 (2-563)      
  Vraag om uitleg van de heer Vandenberghe aan de heer Picquť, minister van Economie en Wetenschappelijk Onderzoek, belast met het Grootstedenbeleid
2-147
p. 4-37 2-147 p. 4-37 (PDF)
De algemene socio-economische enquÍte 2001 (2-571)      
  Vraag om uitleg van de heer Van Quickenborne aan de heer Picquť, minister van Economie en Wetenschappelijk Onderzoek, belast met het Grootstedenbeleid
2-147
p. 4-37 2-147 p. 4-37 (PDF)
De algemene socio-economische enquÍte 2001 (2-572)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Van Riet aan de heer Picquť, minister van Economie en Wetenschappelijk Onderzoek, belast met het Grootstedenbeleid
2-147
p. 4-37 2-147 p. 4-37 (PDF)
De algemene socio-economische enquÍte 2001 en gender (2-569)      
  Vraag om uitleg van mevrouw de Bethune aan de heer Picquť, minister van Economie en Wetenschappelijk Onderzoek, belast met het Grootstedenbeleid
2-147
p. 4-37 2-147 p. 4-37 (PDF)
De behandeling van speciale identiteitskaarten waarvan de geldigheidsdatum reeds meer dan een jaar verstreken is (Fraude - Valse paspoorten - Diefstal van paspoorten - Terroristen) (2-578)      
  Vraag om uitleg van de heer Lozie aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
2-161
p. 53-65 2-161 p. 53-65 (PDF)
De benoeming van de leden van de Raad voor de Mededinging (2-321)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Willame-Boonen aan de heer Picquť, minister van Economie en Wetenschappelijk Onderzoek, belast met het Grootstedenbeleid
2-63
p. 21-23 2-63 p. 21-23 (PDF)
De beslissing om het Rijksarchief op zaterdag te sluiten (Herwaardering van het Rijksarchief) (2-52)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Willame-Boonen aan de heer Demotte, minister van Economie en Wetenschappelijk Onderzoek
2-27
p. 25-29 2-27 p. 25-29 (PDF)
De bijdrage van BelgiŽ aan de heropbouw van de bezette gebieden (Kosten van de heropbouw van de Palestijnse steden - Geldbehoefte van de Organisatie van de Verenigde Naties voor Hulpverlening aan Palestijnse vluchtelingen (UNRWA) - Bijdrage van BelgiŽ - Houding van BelgiŽ en de EU ten opzichte van de recente gebeurtenissen in het Midden-Oosten) (2-783)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Willame-Boonen aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door mevrouw Neyts-Uyttebroeck, minister toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken, belast met Landbouw
2-210
p. 39-42 2-210 p. 39-42 (PDF)
De borstkankerscreening in BelgiŽ (2-183)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Vanlerberghe aan de heer Vandenbroucke, minister van Sociale Zaken en Pensioenen en aan mevrouw Aelvoet, minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
   Antwoord gegeven door de heer Vandenbroucke, minister van Sociale Zaken en Pensioenen
2-60
p. 4-23 2-60 p. 4-23 (PDF)
De conclusies van de commissie die is belast met het onderzoek van de achterstand bij de gerechten (Structureel tekort aan magistraten in de Brusselse rechtbanken) (2-101)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Willame-Boonen aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
2-25
p. 17-19 2-25 p. 17-19 (PDF)
De correcte interpretatie van de wetgeving en de reglementering inzake tewerkstelling en arbeid (Weigering van kabinetsmedewerkers de inhoud van KB's toe te lichten) (2-162)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Willame-Boonen aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Werkgelegenheid
2-32
p. 6-7 2-32 p. 6-7 (PDF)
De eentalige brochure "De Vlaamse Brabander", die de provincie Vlaams-Brabant heeft verspreid (Gebruik van de talen - Brusselse randgemeenten) (2-500)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Willame-Boonen aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
2-125
p. 75-78 2-125 p. 75-78 (PDF)
De financiering van de opvangcentra voor slachtoffers van mensenhandel (2-989)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Willame-Boonen aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Werkgelegenheid
   Antwoord gegeven door de heer Tavernier, minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
2-279
p. 65-68 2-279 p. 65-68 (PDF)
De georganiseerde opsporing van borstkanker en de financiering ervan (2-178)      
  Vraag om uitleg van mevrouw de T'Serclaes aan de heer Vandenbroucke, minister van Sociale Zaken en Pensioenen en aan mevrouw Aelvoet, minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
   Antwoord gegeven door de heer Vandenbroucke, minister van Sociale Zaken en Pensioenen
2-60
p. 4-23 2-60 p. 4-23 (PDF)
De herziening van het vaste beroepskostenbedrag voor zelfstandige opvangmoeders (2-482)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Willame-Boonen aan de heer Reynders, minister van FinanciŽn
2-119
p. 48-50 2-119 p. 48-50 (PDF)
De houding van BelgiŽ ten aanzien van de Amerikaanse aanvalsdreiging tegen Irak (2-759)      
  Vraag om uitleg van de heer Dubiť aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
2-196
p. 24-31 2-196 p. 24-31 (PDF)
De houding van de Bush-administratie tegenover het actieprogramma van de Internationale Conferentie over bevolking en ontwikkeling (Houding tegenover gezinsplanning en abortus) (2-915)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Willame-Boonen aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Daems, minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties, belast met Middenstand
2-249
p. 48-51 2-249 p. 48-51 (PDF)
De illegale visumhandel in Lagos (Nigeria - Afgifte van visa aan minderjarige voetballers - Belgische ambassade - Gerechtelijk onderzoek) (2-699)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Willame-Boonen aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
2-187
p. 74-78 2-187 p. 74-78 (PDF)
De interpretatie van het akkoord omtrent de herschikking van bevoegdheden inzake landbouw en buitenlandse handel (2-214)      
  Mondelinge vraag van de heer Caluwť aan de heer Verhofstadt, eerste minister
   Antwoord gegeven door mevrouw Aelvoet, minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
2-39
p. 8-22 2-39 p. 8-22 (PDF)
De interpretatie van het akkoord omtrent de herschikking van bevoegdheden inzake landbouw en buitenlandse handel (2-215)      
  Mondelinge vraag van de heer Vankrunkelsven aan de heer Verhofstadt, eerste minister en aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Begroting, Maatschappelijke Integratie en Sociale Economie
   Antwoord gegeven door mevrouw Aelvoet, minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
2-39
p. 8-22 2-39 p. 8-22 (PDF)
De interpretatie van het akkoord omtrent de herschikking van bevoegdheden inzake landbouw en buitenlandse handel (2-216)      
  Mondelinge vraag van de heer Van Hauthem aan de heer Verhofstadt, eerste minister
   Antwoord gegeven door mevrouw Aelvoet, minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
2-39
p. 8-22 2-39 p. 8-22 (PDF)
De interpretatie van het akkoord omtrent de herschikking van bevoegdheden inzake landbouw en buitenlandse handel (2-217)      
  Mondelinge vraag van de heer Lozie aan de heer Verhofstadt, eerste minister
   Antwoord gegeven door mevrouw Aelvoet, minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
2-39
p. 8-22 2-39 p. 8-22 (PDF)
De interpretatie van het akkoord omtrent de herschikking van bevoegdheden inzake landbouw en buitenlandse handel (2-218)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Willame-Boonen aan de heer Verhofstadt, eerste minister
   Antwoord gegeven door mevrouw Aelvoet, minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
2-39
p. 8-22 2-39 p. 8-22 (PDF)
De interpretatie van het akkoord omtrent de herschikking van bevoegdheden inzake landbouw en buitenlandse handel (2-219)      
  Mondelinge vraag van de heer Moureaux aan de heer Verhofstadt, eerste minister
   Antwoord gegeven door mevrouw Aelvoet, minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
2-39
p. 8-22 2-39 p. 8-22 (PDF)
De invoering van een visumplicht voor Belgen die naar de Verenigde Staten van Amerika reizen (Fraude - Valse paspoorten - Diefstal van paspoorten - Terroristen) (2-593)      
  Vraag om uitleg van mevrouw De Schamphelaere aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
2-161
p. 53-65 2-161 p. 53-65 (PDF)
De juridische grondslagen die voor BelgiŽ aanvaardbaar zouden kunnen zijn voor een militaire interventie van de Verenigde Staten tegen Irak (2-763)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Willame-Boonen aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
2-196
p. 24-31 2-196 p. 24-31 (PDF)
De kostprijs van de geluidsisolatie van woningen die op de bulderbaan van de luchthaven van Zaventem liggen (Relaties tussen het federale en regionale niveau) (2-454)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Willame-Boonen aan mevrouw Durant, vice-eerste minister en minister van Mobiliteit en Vervoer
2-109
p. 23-26 2-109 p. 23-26 (PDF)
De maatregelen die de regering gaat nemen rond de stijgende lijn die extreem-rechts in BelgiŽ kent (2-237)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Willame-Boonen aan de heer Verhofstadt, eerste minister
   Antwoord gegeven door de heer Flahaut, minister van Landsverdediging
2-76
p. 26-30 2-76 p. 26-30 (PDF)
De mensenhandel (Samenwerking arbeidsauditoraat-parket te Brussel) (2-610)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Willame-Boonen aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
2-164
p. 64-66 2-164 p. 64-66 (PDF)
De mensenhandel en de prostitutie in BelgiŽ (2-152)      
  Bespreking
2-64
p. 4-46 2-64 p. 4-46 (PDF)
De middelen toegekend aan het Koninklijk filmarchief en aan het Filmmuseum (FinanciŽle middelen : Subsidies van de Nationale Loterij - Ontwerp van KB - Betalingstermijn) (2-526)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Willame-Boonen aan de heer Daems, minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties
   Antwoord gegeven door de heer Verwilghen, minister van Justitie
2-100
p. 29-32 2-100 p. 29-32 (PDF)
De mishandelingen waarvan bejaarde vrouwen het slachtoffer zijn (Mishandeling van oudere vrouwen - Financiering van een zorgverzekering) (2-369)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Willame-Boonen aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
2-97
p. 4-19 2-97 p. 4-19 (PDF)
De mogelijke verjaring van een dossier (Vervolgingen ten laste van een gewezen ambtenaar van het ministerie van Buitenlandse Zaken die valse speciale en diplomatieke paspoorten heeft afgeleverd) (2-1112)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Willame-Boonen aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
2-239
p. 22-23 2-239 p. 22-23 (PDF)
De ongelijke behandeling van Nederlandstalige vrouwen en Franstalige vrouwen wat betreft de terugbetaling van de prijs van de TVT genoemde chirurgische ingreep (Behandeling van urine-incontinentie - Terugbetaling op basis van een aanvullende verzekering) (2-298)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Willame-Boonen aan de heer Vandenbroucke, minister van Sociale Zaken en Pensioenen
2-87
p. 97-99 2-87 p. 97-99 (PDF)
De paspoorten- en visaproblematiek (Fraude - Valse paspoorten - Diefstal van paspoorten - Terroristen) (2-594)      
  Vraag om uitleg van de heer Hordies aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
2-161
p. 53-65 2-161 p. 53-65 (PDF)
De politiehervorming en de mensenhandel (Personeel centrale cel - Zonale veiligheidsplannen - Gegevensbank) (2-609)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Willame-Boonen aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
2-164
p. 81-83 2-164 p. 81-83 (PDF)
De preventieve maatregelen die BelgiŽ heeft genomen om het roken te bestrijden (Oprichting van een fonds voor de strijd tegen tabaksverslaving - Geslachtsgericht onderzoek naar het tabaksgebruik - Raamverdrag voor de strijd tegen tabak) (2-518)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Willame-Boonen aan mevrouw Aelvoet, minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
   Antwoord gegeven door mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Werkgelegenheid
2-126
p. 38-41 2-126 p. 38-41 (PDF)
De problematiek van de georganiseerde opsporing van borstkanker (2-196)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Laloy aan mevrouw Aelvoet, minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu en aan de heer Vandenbroucke, minister van Sociale Zaken en Pensioenen
   Antwoord gegeven door de heer Vandenbroucke, minister van Sociale Zaken en Pensioenen
2-60
p. 4-23 2-60 p. 4-23 (PDF)
De problematiek van de opsporing van borstkanker (2-192)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Willame-Boonen aan de heer Vandenbroucke, minister van Sociale Zaken en Pensioenen en aan mevrouw Aelvoet, minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
   Antwoord gegeven door de heer Vandenbroucke, minister van Sociale Zaken en Pensioenen
2-60
p. 4-23 2-60 p. 4-23 (PDF)
De problemen rond de strijd tegen borstkanker en meer bepaald de opsporing ervan (2-191)      
  Vraag om uitleg van de heer Galand aan mevrouw Aelvoet, minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu en aan de heer Vandenbroucke, minister van Sociale Zaken en Pensioenen
   Antwoord gegeven door de heer Vandenbroucke, minister van Sociale Zaken en Pensioenen
2-60
p. 4-23 2-60 p. 4-23 (PDF)
De promotie van de buitenlandse handel in de Lambermont-akkoorden (Overdracht van bevoegdheden - Vervanging van de BDBH door het Agentschap voor Buitenlandse Handel, instrument ter coŲrdinatie van het gewestelijk beleid voor de exportbevordering - Opdrachten en bevoegdheden van het Agentschap - Statuut - Financiering - Informatie en documentatie - Rol van de handelsattachťs - Rechtstreeks contact met de ondernemingen) (2-434)      
  Vraag om uitleg van de heer de Clippele aan de heer Verhofstadt, eerste minister
   Antwoord gegeven door de heer Daems, minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties
2-108
p. 44-49 2-108 p. 44-49 (PDF)
De prostitutie in de grootsteden (2-914)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Willame-Boonen aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken, aan de heer Verwilghen, minister van Justitie en aan de heer Picquť, minister van Economie en Wetenschappelijk Onderzoek, belast met het Grootstedenbeleid
   Antwoord gegeven door de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
2-190
p. 25-26 2-190 p. 25-26 (PDF)
De regeringsmaatregelen ter uitvoering van de aanbevelingen van de subcommissie "Mensenhandel en prostitutie" (Hoorzittingen met de minister van de betrokken departementen - Hoorzittingen met de erkende opvangcentra Payoke, Pag-Asa en SŁrya) (2-365)      
  Bespreking
2-137
p. 43-67 2-137 p. 43-67 (PDF)
De regionalisering van de gemeentewet en van de provinciewet (Waarborgen voor de bescherming van de minderheden - Juridische haalbaarheid van deze regionalisering zonder voorafgaande herziening van artikel 162 van de Grondwet) (2-240)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Willame-Boonen aan de heer Verhofstadt, eerste minister
   Antwoord gegeven door de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
2-76
p. 23-26 2-76 p. 23-26 (PDF)
De selectie van de directeurs-generaal van de federale politie (Onregelmatigheden bij de selectieprocedure - Meerderheid kandidaten uit de rijkswacht) (2-414)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Willame-Boonen aan de heer Van den Bossche, minister van Ambtenarenzaken en Modernisering van de openbare besturen
2-84
p. 17-21 2-84 p. 17-21 (PDF)
De sociale inspectie en de controle op de naleving van de sociale wetten en de strijd tegen de mensenhandel (Vaststellingen en hun opvolging - Opvang van de slachtoffers door de verenigingen Payoke, Pag-Asa en Suraya - Verwezenlijking van een gegevensbank) (2-740)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Willame-Boonen aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Werkgelegenheid en aan de heer Vandenbroucke, minister van Sociale Zaken en Pensioenen
   Antwoord gegeven door mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Werkgelegenheid
2-190
p. 58-61 2-190 p. 58-61 (PDF)
De soms aanzienlijke achterstand die BelgiŽ heeft opgelopen bij het ratificeren van internationale verdragen (2-603)      
  Vraag om uitleg van de heer Roelants du Vivier aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
2-161
p. 69-75 2-161 p. 69-75 (PDF)
De strijd tegen de kinderpornografie vanuit het oogpunt van de politiepraktijk (Aanbevelingen van de commissie voor de Binnenlandse Zaken en voor de Administratieve Aangelegenheden - Strijd tegen kinderpornografie op internet - Middelen van de politiediensten - Internationale samenwerking - Taak van burgerverenigingen, Child Focus en het MAPI - Ethiek van de internetproviders - Technische maatregelen) (2-1040)      
  Bespreking
2-209
p. 32-51 2-209 p. 32-51 (PDF)
De strijd tegen kinderporno op internet (2-390)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Willame-Boonen aan de heer Verwilghen, minister van Justitie en aan de heer Daems, minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties
   Antwoord gegeven door mevrouw Neyts-Uyttebroeck, staatssecretaris voor Buitenlandse Handel, toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken
2-102
p. 64-67 2-102 p. 64-67 (PDF)
De subsidies toegekend aan het Koninklijk filmarchief van het Filmmuseum (FinanciŽle middelen : Subsidies van de Nationale Loterij - Ontwerp van KB - Betalingstermijn) (2-528)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Nagy aan de heer Daems, minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties
   Antwoord gegeven door de heer Verwilghen, minister van Justitie
2-100
p. 29-32 2-100 p. 29-32 (PDF)
De systematische opsporing van borstkanker (2-190)      
  Vraag om uitleg van mevrouw de Bethune aan mevrouw Aelvoet, minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu en aan de heer Vandenbroucke, minister van Sociale Zaken en Pensioenen
   Antwoord gegeven door de heer Vandenbroucke, minister van Sociale Zaken en Pensioenen
2-60
p. 4-23 2-60 p. 4-23 (PDF)
De systematische opsporing van borstkanker (Mammografie) (2-90)      
  Vraag om uitleg van mevrouw de T'Serclaes aan mevrouw Aelvoet, minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
2-31
p. 35-44 2-31 p. 35-44 (PDF)
De systematische opsporing van borstkanker (Mammografie) (2-96)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Willame-Boonen aan mevrouw Aelvoet, minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
2-31
p. 35-44 2-31 p. 35-44 (PDF)
De toegang tot de gezondheidszorg voor vrouwen (Gezondheid en veroudering , gezondheid en armoede en geestelijke gezondheid van vrouwen) (2-250)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Willame-Boonen aan de heer Verhofstadt, eerste minister, aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Werkgelegenheid en aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Antwoord gegeven door mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Werkgelegenheid en door de heer Verwilghen, minister van Justitie
2-75
p. 11-13 2-75 p. 11-13 (PDF)
  2-75
p. 37-49 2-75 p. 37-49 (PDF)
De toepassing van de wet om het geweld tussen partners tegen te gaan (Besnijdenis - Uitvoering en evaluatie van de wet van 24 november 1977 - Aantal klachten en veroordelingen - Toestand van de allochtone vrouwen) (2-375)      
  Vraag om uitleg van mevrouw KaÁar aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
2-97
p. 4-19 2-97 p. 4-19 (PDF)
De toepassing van de wet om het geweld tussen partners tegen te gaan (Uitvoering wet van 24 november 1997) (2-367)      
  Vraag om uitleg van mevrouw De Schamphelaere aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
2-97
p. 4-19 2-97 p. 4-19 (PDF)
De toestand in de Brusselse randgemeenten (2-33)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Willame-Boonen aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
2-16
p. 13-20 2-16 p. 13-20 (PDF)
De uitgifte door De Post op 6 december van een postzegel met de afbeelding van Lenin (2-58)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Willame-Boonen aan de heer Daems, minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties
2-15
p. 18-19 2-15 p. 18-19 (PDF)
De uitlatingen van de president van de Verenigde Staten naar aanleiding van zijn recente "state of the union" (Strijd tegen het terrorisme - "As van het kwaad" - Bedreiging voor de wereldvrede) (2-724)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Willame-Boonen aan de heer Verhofstadt, eerste minister
   Antwoord gegeven door de heer Vandenbroucke, minister van Sociale Zaken en Pensioenen
2-183
p. 27-30 2-183 p. 27-30 (PDF)
De valse Belgische paspoorten (Diefstal van blanco paspoorten - Paspoort gebruikt door Didier Schuller, gewezen frans diplomaat vervolgd in de zaak "HLM Hauts-de-Seine" - Aanmaak van onvervalsbare paspoorten) (2-840)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Willame-Boonen aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
2-175
p. 15-17 2-175 p. 15-17 (PDF)
De verhoging van de tewerkstellingsgraad bij de personen die ouder dan 50 jaar zijn (Huidige tendens van uitsluiting van oudere werknemers in de privťsector en in de semi-openbare sector - Arbeidsvoorwaarden van oudere werknemers) (2-356)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Willame-Boonen aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Werkgelegenheid
2-98
p. 42-46 2-98 p. 42-46 (PDF)
De verkiezing van de vertegenwoordigers van de tandartsen in de verschillende organen van het RIZIV (Taalpariteit) (2-737)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Willame-Boonen aan de heer Vandenbroucke, minister van Sociale Zaken en Pensioenen
   Antwoord gegeven door de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Begroting, Maatschappelijke Integratie en Sociale Economie
2-157
p. 46-47 2-157 p. 46-47 (PDF)
De vernietiging door de Raad van State van de benoeming van de voorzitter van de Raad voor de Mededinging (2-324)      
  Mondelinge vraag van de heer Caluwť aan de heer Picquť, minister van Economie en Wetenschappelijk Onderzoek, belast met het Grootstedenbeleid
2-63
p. 21-23 2-63 p. 21-23 (PDF)
De visaproblematiek (Fraude - Valse paspoorten - Diefstal van paspoorten - Terroristen) (2-591)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Willame-Boonen aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
2-161
p. 53-65 2-161 p. 53-65 (PDF)
De voorstellen voor de modernisering van de openbare besturen (Copernicus-plan) (2-98)      
  Vraag om uitleg van de heer Barbeaux aan de heer Van den Bossche, minister van Ambtenarenzaken en Modernisering van de openbare besturen
2-33
p. 4-20 2-33 p. 4-20 (PDF)
De werking van het Centrum voor informatie en analyse inzake mensenhandel (CIAM : platform voor de gestructureerde uitwisseling van gegevens inzake mensenhandel - Technische uitvoering) (2-664)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Willame-Boonen aan de heer Verhofstadt, eerste minister
   Antwoord gegeven door de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
2-175
p. 53-57 2-175 p. 53-57 (PDF)
De zaak-Lebbe (Mogelijke visa-fraude in het Consulaat-generaal van BelgiŽ te Casablanca [Marokko]) (2-1179)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Willame-Boonen aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
2-253
p. 20-22 2-253 p. 20-22 (PDF)
Debat over de rechten van het kind, ter gelegenheid van de tiende verjaardag van het UNO-verdrag inzake de rechten van het kind      
  Bespreking
   Allesomvattend en geÔntegreerd federaal beleidsplan inzake de rechten van het kind
2-14
p. 21-22 2-14 p. 21-22 (PDF)
   Conventie van Den Haag van 1993 over de internationale adoptie
2-14
p. 24 2-14 p. 24 (PDF)
   Echte gelijkheid tussen alle kinderen op het vlak van onderwijs
2-14
p. 23-24 2-14 p. 23-24 (PDF)
   Hoorrecht van kinderen in de justitiŽle sfeer
2-14
p. 23 2-14 p. 23 (PDF)
   Invordering van alimentatiegelden
2-14
p. 22 2-14 p. 22 (PDF)
   Jeugddelinquentie
2-14
p. 21-22 2-14 p. 21-22 (PDF)
   Niet-begeleide minderjarige asielzoekers
2-14
p. 23 2-14 p. 23 (PDF)
  Motie van aanbeveling van de dames de Bethune, Thijs, De Schamphelaere, Willame-Boonen, Lindekens, Nyssens, Laloy, Leduc en Taelman en de heren Dallemagne en Van Quickenborne
2-14
p. 37 2-14 p. 37 (PDF)
Deposito- en Consignatiekas - Curators - Gedeponeerde bedragen (Faillissement - Berekening van verwijlintresten) (2-2604)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Willame-Boonen aan de heer Reynders, minister van FinanciŽn
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-69
p. 3833 2-69 p. 3833 (PDF)
Deposito- enConsignatiekas - Curators - Gedeponeerde bedragen (Faillissement - Berekening van verwijlintresten) (2-2604)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Willame-Boonen aan de heer Reynders, minister van FinanciŽn
   Vraag met antwoord
Bul. 2-70
p. 3924-3926 2-70 p. 3924-3926 (PDF)
Eedaflegging (Verkiezingen van 13 juni 1999)      
  mevrouw Willame-Boonen, senator gekozen door het Franse kiescollege
2-1
p. 10-11 2-1 p. 10-11 (PDF)
Een milieuheffing op kerosine (2-177)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Willame-Boonen aan de heer Reynders, minister van FinanciŽn
2-34
p. 24-25 2-34 p. 24-25 (PDF)
Eerste jaarverslag van de bijzonder evaluator van de internationale samenwerking (2-1353)      
  Verslag namens de commissies voor de Buitenlandse Betrekkingen van de Kamer en de Senaat uitgebracht door de dames Willame-Boonen (S) en Drion (K)
2-1353/1
p. 1-302 2-1353/1 p. 1-302 (PDF)
Evaluatie van de uitvoering van het Nationaal Plan ter bestrijding van het geweld tegen vrouwen.- Beleidsintenties van mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Werkgelegenheid, inzake gelijke kansen voor vrouwen en mannen voor het jaar 2002 (Campagne rond het partnergeweld - Bestrijding van geweld tegen vrouwen - Gelijkekansenbeleid 2002) (2-950)      
  Verslag namens het Adviescomitť voor gelijke kansen voor vrouwen en mannen uitgebracht door mevrouw Willame-Boonen
2-950/1
p. 1-42 2-950/1 p. 1-42 (PDF)
Evaluatie van het Actieplatform van de Wereldvrouwenconferentie van Peking      
  Debat
   Feminisering van de armoede
2-43
p. 21 2-43 p. 21 (PDF)
   Geweld jegens vrouwen
2-43
p. 22-23 2-43 p. 22-23 (PDF)
   Maatregelen om gelijkheid man-vrouw te waarborgen in BelgiŽ
2-43
p. 20-23 2-43 p. 20-23 (PDF)
   Paritaire democratie
2-43
p. 21 2-43 p. 21 (PDF)
  2-43
p. 21-22 2-43 p. 21-22 (PDF)
   Positie van de vrouw op de arbeidsmarkt
2-43
p. 21 2-43 p. 21 (PDF)
  2-43
p. 22 2-43 p. 22 (PDF)
   Vluchtelingen : inlassing in internationale verdragen van het geslacht als oorzaak van vervolging
2-43
p. 23 2-43 p. 23 (PDF)
   Vrouwen en economie
2-43
p. 22 2-43 p. 22 (PDF)
Gedachtewisseling over het ontwerp-aanbod van de Europese Unie in het raam van de onderhandelingen over de Algemene Overeenkomst inzake de handel in diensten (GATS) binnen de Wereldhandelsorganisatie (2-1543)      
  Verslag namens de Kamer- en de Senaatscommissies voor de Buitenlandse Betrekkingen, alsook namens het Federaal Adviescomitť voor de Europese Aangelegenheden uitgebracht door mevrouw Willame-Boonen (S) en mevrouw Laenens (K)
2-1543/1
p. 1-13 2-1543/1 p. 1-13 (PDF)
Geslacht en mobiliteit - Onderzoek - Aanbevelingen (2-2529)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Willame-Boonen aan mevrouw Durant, vice-eerste minister en minister van Mobiliteit en Vervoer
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-66
p. 3685 2-66 p. 3685 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-67
p. 3751 2-67 p. 3751 (PDF)
Herziening van titel II van de Grondwet, om een nieuw artikel in te voegen betreffende het recht op gelijkheid van vrouwen en mannen (Art. 10 Grondwet - Zie doc. Kamer 50-1140) (2-465)      
  Herziening van titel II van de Grondwet, met de bedoeling er een bepaling in te voegen betreffende het recht van de vrouwen en mannen op gelijkheid en de bevordering van de gelijke toegang tot door verkiezing verkregen en openbare mandaten (o.a. ministers, burgemeesters, schepenen, bestendig afgevaardigden, leden van de executieven van intracommunale, intercommunale en interprovinciale organen, leden van raden of bureaus van OCMW's - De Ministerraad en de Gemeenschaps- en Gewestregeringen tellen personen van verschillend geslacht) (Art. 11bis Grondwet - Zie doc Kamer 50-1141)
   Amendement nr 13 van mevrouw Willame-Boonen
2-465/3
p. 2-3 2-465/3 p. 2-3 (PDF)
   Amendement nr 24 van mevrouw Willame-Boonen c.s.
2-465/3
p. 8 2-465/3 p. 8 (PDF)
   Bespreking
2-100
p. 39-57 2-100 p. 39-57 (PDF)
Herziening van titel II van de Grondwet, om een nieuw artikel in te voegen betreffende het recht op gelijkheid van vrouwen en mannen (Recht op gelijkheid op alle terreinen binnen de samenleving - Deelname aan de maatschappelijke en politieke besluitvorming - Principe van politieke acties - Grondwetten in andere landen - Internationale verdragen) (2-483)      
  Bespreking
2-100
p. 39-57 2-100 p. 39-57 (PDF)
Herziening van titel II van de Grondwet, om nieuwe bepalingen in te voegen die de bescherming van de rechten van het kind op morele, lichamelijke, geestelijke en seksuele integriteit verzekeren (2-21)      
  Amendement nr 1 van de dames Nyssens, Willame-Boonen en de Bethune
2-21/2
p. 1-2 2-21/2 p. 1-2 (PDF)
Het Brussels akkoord (Lombardakkoord - Aanpassing van de wet van 1989 op de Brusselse instellingen - Herfinanciering van de Nederlandstalige en Franstalige gemeenschap en van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie - Waarborgen voor de verschillende gemeenschappen in Brussel) (2-593)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Willame-Boonen aan de heer Verhofstadt, eerste minister
2-110
p. 8-11 2-110 p. 8-11 (PDF)
Het Europees Veiligheids- en Defensiebeleid (EVDB) (Wenselijkheid van een autonome en geloofwaardige Europese defensiecapaciteit - Vormgeving aan een Europese capaciteit inzake crisisbeheersing, zowel op militair vlak [oprichting van een snelle interventiemacht "Rapid Reaction Force"] als op civiel vlak [civiele interventiemacht] - Conflictpreventie en "poolen van vliegende diplomaten" - Integratie van een aantal WEU-taken in de EU - Formalisering van de relaties tussen de EU en de NATO - Toekomstige veiligheidssamenwerking met de Verenigde Staten - Begroting - Belang van een voorafgaande gedachtenwisseling in de nationale parlementen - Scheppen van nieuwe parlementaire controlemechanismen [Zie ook doc. Senaat 2-932/1]) (2-898)      
  Bespreking
2-158
p. 4-13 2-158 p. 4-13 (PDF)
Het Vlaams ontwerpdecreet waarbij een korting op de personenbelasting wordt toegekend (Gewestelijk versus federale bevoegdheden - Eigen fiscaliteit van gewesten en gemeenschappen) (2-300)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Willame-Boonen aan de heer Reynders, minister van FinanciŽn
2-57
p. 16-18 2-57 p. 16-18 (PDF)
Het georganiseerd screenen naar borstkanker in BelgiŽ (2-185)      
  Vraag om uitleg van mevrouw De Roeck aan mevrouw Aelvoet, minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu en aan de heer Vandenbroucke, minister van Sociale Zaken en Pensioenen
   Antwoord gegeven door de heer Vandenbroucke, minister van Sociale Zaken en Pensioenen
2-60
p. 4-23 2-60 p. 4-23 (PDF)
Het geweld binnen het gezin (Preventie van het geweld in de gezinnen - Opvang van en hulp aan slachtoffers - FinanciŽle hulp - Coordinatie op het terrein - Richtlijn aan parketten - Politieoptreden) (2-362)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Van Riet aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
2-97
p. 4-19 2-97 p. 4-19 (PDF)
Het geweld tussen partners (Gezinnen samengesteld door mensen van hetzelfde geslacht - Uitvoering wet van 24 november 1997 - Aantal klachten en veroordelingen - Geweld door de besnijdenis gepleegd op vrouwen van islamitische cultuur) (2-370)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Staveaux-Van Steenberge aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
2-97
p. 4-19 2-97 p. 4-19 (PDF)
Het onderzoek naar de aanslag op de Rwandese president Habyarimana (Nieuwe elementen waarover de UNO beschikt - Moord op de 10 Belgische para's - Genocide) (2-201)      
  Mondelinge vraag van de heer Caluwť aan de heer Verhofstadt, eerste minister
2-38
p. 5-11 2-38 p. 5-11 (PDF)
Het ontwerp van resolutie van mevrouw Nabholz-Haidegger betreffende de bescherming van de minderheden in BelgiŽ, in bespreking bij de Parlementaire Assemblee van de Raad van Europa (Raamverdrag over de minderheden) (2-854)      
  Vraag om uitleg van de heer Van den Brande aan de heer Verhofstadt, eerste minister
2-8 COM
p. 4-28 2-8 COM p. 4-28 (PDF)
Het personeel dat beschikbaar is voor het vervolgen van andere misdrijven dan de zogenoemde "kleine criminaliteit" (Fiscale substituten - Alternatieve straffen - Sociale conflicten - Gebrek aan magistraten in Brussel) (2-181)      
  Mondelinge vraag van de heer Morael aan de heer Verhofstadt, eerste minister en aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Antwoord gegeven door de heer Vehofstadt, eerste minister
2-34
p. 6-20 2-34 p. 6-20 (PDF)
Het rapport Jacqmin (dat niet is meegedeeld aan de onderzoekscommissie over Rwanda) (2-71)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Thijs aan de heer Flahaut, minister van Landsverdediging
2-1 COM
p. 4-28 2-1 COM p. 4-28 (PDF)
Het rapport Jacqmin (dat niet is meegedeeld aan de onderzoekscommissie over Rwanda) (2-73)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Willame-Boonen aan de heer Flahaut, minister van Landsverdediging
2-1 COM
p. 4-28 2-1 COM p. 4-28 (PDF)
Het rapport van kolonel Jacqmin (dat niet is meegedeeld aan de onderzoekscommissie over Rwanda) (2-68)      
  Vraag om uitleg van de heer Destexhe aan de heer Flahaut, minister van Landsverdediging
2-1 COM
p. 4-28 2-1 COM p. 4-28 (PDF)
Het rapport van kolonel Jacqmin dat niet is meegedeeld aan de onderzoekscommissie over Rwanda (2-67)      
  Vraag om uitleg van de heer Mahoux aan de heer Flahaut, minister van Landsverdediging
2-1 COM
p. 4-28 2-1 COM p. 4-28 (PDF)
Het samenwerkingsfederalisme (Verschil tussen het samenwerkingsfederalisme en het confederalisme - Welk lot is Brussel beschoren ?) (2-297)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Willame-Boonen aan de heer Verhofstadt, eerste minister
2-88
p. 28-34 2-88 p. 28-34 (PDF)
Het seksueel misbruik van vrouwen en jonge meisjes in het oosten van Congo (Omvang van de gebeurtenis - Te nemen maatregelen) (2-1036)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Willame-Boonen aan de heer Boutmans, staatssecretaris voor Ontwikkelingssamenwerking, toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken
2-214
p. 26-28 2-214 p. 26-28 (PDF)
Het sturen van het Tweede Bataljon Commando naar Kosovo (Naleving van de aanbevelingen van de onderzoekscommissie over Rwanda - Veiligheid van de soldaten) (2-1153)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Willame-Boonen aan de heer Flahaut, minister van Landsverdediging
2-247
p. 16-19 2-247 p. 16-19 (PDF)
Het toekennen van de UMTS-licenties (Mobilofonie - GSM - Doorgaan of niet van de veiling bij gebrek aan kandidaten) (2-496)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Willame-Boonen aan de heer Daems, minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties
   Antwoord gegeven door de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
2-94
p. 10-12 2-94 p. 10-12 (PDF)
Het veiligheidsbeleid na de terroristische aanslagen in de Verenigde Staten van Amerika (Aanslagen van 11 september 2001) (2-924)      
  Verslag van mevrouw Willame-Boonen
2-924/1
p. 1-27 2-924/1 p. 1-27 (PDF)
  Kennisgeving van het verslag
2-157
p. 55-61 2-157 p. 55-61 (PDF)
Het veiligheidsbeleid van de regering (2-185)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Willame-Boonen aan de heer Verhofstadt, eerste minister
2-34
p. 6-20 2-34 p. 6-20 (PDF)
Het veiligheidsbeleid van de regering (Snelrecht en veiligheidsplan) (2-183)      
  Mondelinge vraag van de heer Vandenberghe aan de heer Verhofstadt, eerste minister
2-34
p. 6-20 2-34 p. 6-20 (PDF)
Het veiligheidsbeleid van de regering (Snelrecht en veiligheidsplan) (2-184)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Staveaux-Van Steenberge aan de heer Verhofstadt, eerste minister
2-34
p. 6-20 2-34 p. 6-20 (PDF)
Het veiligheidsbeleid van de regering (Sociale, preventieve, repressieve en opvoedkundige aspecten) (2-175)      
  Mondelinge vraag van de heer Moureaux aan de heer Verhofstadt, eerste minister
2-34
p. 6-20 2-34 p. 6-20 (PDF)
Het verontrustende aanslepen van sommige gerechtelijke procedures (Gerechtelijke procedure tegen een ambtenaar van de dienst Protocole van het ministerie van Buitenlandse Zaken betrokken in een zaak van fraude met verblijfsvergunningen) (2-689)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Willame-Boonen aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
2-141
p. 16-18 2-141 p. 16-18 (PDF)
Het voorkomen van mishandeling van bejaarden en de maatregelen die daartegen genomen worden (Veroudering en afhankelijkheid - "Maximale factuur" - Financiering rust- en verzorgingstehuizen) (2-274)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Willame-Boonen aan mevrouw Aelvoet, minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
   Antwoord gegeven door de heer Vandenbroucke, minister van Sociale Zaken en Pensioenen
2-81
p. 56-58 2-81 p. 56-58 (PDF)
Mensenhandel en visafraude (2-1018)      
  Bespreking
2-271
p. 32-54 2-271 p. 32-54 (PDF)
Mensenhandel in de sport (Vermeende mensenhandel in het voetbal : verslag van hoorzittingen en aanbevelingen) (2-1132)      
  Bespreking
2-235
p. 42-45 2-235 p. 42-45 (PDF)
Nationale Plantentuin in Meise-Wemmel. - Nationale en vrij toegankelijke tuin (Toegangsgeld) (2-1070)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Willame-Boonen aan de heer GabriŽls, minister van Landbouw en Middenstand
   Vraag met antwoord
Bul. 2-29
p. 1430-1432 2-29 p. 1430-1432 (PDF)
Netwerk van de parlementaire commissies bevoegd voor gelijke kansen van vrouwen en mannen in de lidstaten van de Europese Unie en in het Europees Parlement (CCEC) : - Vijfde conferentie te Stockholm, 26 en 27 oktober 2001 - Zesde conferentie te Kopenhagen, 22 en 23 november 2002 - Buitengewone vergadering te Athene, 31 maart 2003 (2-1596)      
  Verslag van mevrouw Willame-Boonen
2-1596/1
p. 1-7 2-1596/1 p. 1-7 (PDF)
Ontwerp van bijzondere wet houdende overdracht van diverse bevoegdheden aan de gewesten en de gemeenschappen (2-709)      
  Amendement nr 12 van mevrouw Willame-Boonen c.s.
   Tuchtstelsel voor de burgemeesters
2-709/2
p. 24 2-709/2 p. 24 (PDF)
  Amendement nr 13 van mevrouw Willame-Boonen c.s.
   Benoeming van de adjunct van de gouverneur van Vlaams Brabant
2-709/2
p. 7 2-709/2 p. 7 (PDF)
  Amendement nr 14 van mevrouw Willame-Boonen c.s.
   Wijziging van de gemeentegrenzen
2-709/2
p. 8 2-709/2 p. 8 (PDF)
  Amendement nr 15 van mevrouw Willame-Boonen c.s.
   Stemrecht en verkiesbaarheidsvoorwaarden niet-Europeanen
2-709/2
p. 8 2-709/2 p. 8 (PDF)
  Amendement nr 2 van mevrouw Willame-Boonen c.s.
   Bevoegdheid over het continentaal plat
2-709/2
p. 2 2-709/2 p. 2 (PDF)
   Bevoegdheidsoverdracht inzake zeevisserij
2-709/2
p. 2 2-709/2 p. 2 (PDF)
  Amendement nr 22 van mevrouw Willame-Boonen c.s.
   Vertegenwoordiging van BelgiŽ in de EU-ministerraad inzake landbouwbeleid
2-709/2
p. 13 2-709/2 p. 13 (PDF)
  Amendement nr 33 van mevrouw Willame-Boonen c.s.
   Administratief toezicht op de gemeenten met bijzonder taalstatuut
2-709/2
p. 18 2-709/2 p. 18 (PDF)
  Amendement nr 41 van mevrouw Willame-Boonen c.s.
   Begrenzing van de door de Grondwet aan de federale wetgever voorbehouden aangelegenheden door het woord "wet" te gebruiken
2-709/2
p. 21 2-709/2 p. 21 (PDF)
  Amendement nr 42 van mevrouw Willame-Boonen c.s.
   Wijziging van gemeentegrenzen en fusie van faciliteitengemeenten
2-709/2
p. 21 2-709/2 p. 21 (PDF)
  Amendement nr 43 van mevrouw Willame-Boonen c.s.
   Zo weinig mogelijk teruggrijpen naar samenwerkingsakkoorden
2-709/2
p. 21-22 2-709/2 p. 21-22 (PDF)
  Amendement nr 45 van mevrouw Willame-Boonen c.s.
   Overdracht van de Nationale Plantentuin van BelgiŽ (Meise)
2-709/2
p. 22 2-709/2 p. 22 (PDF)
  Amendement nr 5 van mevrouw Willame-Boonen c.s.
   Opdracht van het Belgisch Interventie- en Restitutiebureau
2-709/2
p. 3-4 2-709/2 p. 3-4 (PDF)
  Amendement nr 6 van mevrouw Willame-Boonen c.s.
   Gemeenschappelijk landbouwbeleid - Gelijke behandeling van het BIRB en het DG3
2-709/2
p. 4 2-709/2 p. 4 (PDF)
  Amendement nr 7 van mevrouw Willame-Boonen c.s.
   Bevoegdheid inzake dierenwelzijn
2-709/2
p. 5 2-709/2 p. 5 (PDF)
  Amendement nr 8 van mevrouw Willame-Boonen c.s.
   Regionalisering van de buitenlandse handel
2-709/2
p. 5 2-709/2 p. 5 (PDF)
  Amendementen nrs 1 tot 7 van mevrouw Willame-Boonen c.s.
   Regionalisering van het landbouwbeleid
2-709/2
p. 1-5 2-709/2 p. 1-5 (PDF)
  Amendementen nrs 10, 20 en 21 van mevrouw Willame-Boonen c.s.
   Bescherming van de minderheden in de faciliteitengemeenten
2-709/2
p. 6 2-709/2 p. 6 (PDF)
  2-709/2
p. 12-13 2-709/2 p. 12-13 (PDF)
  Amendementen nrs 11 en 12 van mevrouw Willame-Boonen c.s.
   Benoeming van burgemeesters en provinciegouverneurs
2-709/2
p. 6-7 2-709/2 p. 6-7 (PDF)
  Amendementen nrs 18, 47 en 48 van mevrouw Willame-Boonen c.s.
   Bevoegdheid van de paritaire algemene vergadering van de afdeling administratie van de Raad van State i.g.v. beroep door een burgemeester tegen een disciplinaire sanctie
2-709/2
p. 11-12 2-709/2 p. 11-12 (PDF)
  2-709/2
p. 23-24 2-709/2 p. 23-24 (PDF)
  Amendementen nrs 19 en 44 van mevrouw Willame-Boonen c.s.
   Regionalisering van de kerkfabrieken
2-709/2
p. 12 2-709/2 p. 12 (PDF)
  2-709/2
p. 22 2-709/2 p. 22 (PDF)
  Amendementen nrs 23 tot 32 van mevrouw Willame-Boonen c.s.
   Defederalisering van de ontwikkelingssamenwerking
2-709/2
p. 14-18 2-709/2 p. 14-18 (PDF)
  Amendementen nrs 24 tot 32 van mevrouw Willame-Boonen c.s.
   Oprichting van een bijzondere werkgroep belast met het opstellen van een lijst van exclusieve bevoegdheid van de gewesten en gemeenschappen inzake ontwikkelingssamenwerking
2-709/2
p. 14-18 2-709/2 p. 14-18 (PDF)
  Amendementen nrs 3 en 4 van mevrouw Willame-Boonen c.s.
   Bescherming van de veiligheid van de voedselketen
2-709/2
p. 2-3 2-709/2 p. 2-3 (PDF)
  Amendementen nrs 33 tot 35 van mevrouw Willame-Boonen c.s.
   Administratief toezicht op de gemeenten Komen-Waasten en Voeren
2-709/2
p. 18-19 2-709/2 p. 18-19 (PDF)
  Amendementen nrs 36 tot 39 van mevrouw Willame-Boonen c.s.
   Waarborgen voor de minderheden in de gemeenten met een bijzonder taalstatuut
2-709/2
p. 19-20 2-709/2 p. 19-20 (PDF)
  Amendementen nrs 40 en 46 van mevrouw Willame-Boonen c.s.
   Eerbiediging van de waarborgen van de minderheden in de gemeenten met een bijzonder statuut door een specifieke beroepsprocedure
2-709/2
p. 20-21 2-709/2 p. 20-21 (PDF)
  2-709/2
p. 23 2-709/2 p. 23 (PDF)
  Amendementen nrs 9 tot 21 van mevrouw Willame-Boonen c.s.
   Regionalisering van de provincie- en gemeentewetten
2-709/2
p. 5-13 2-709/2 p. 5-13 (PDF)
   Schending art. 162 van de Grondwet niet vatbaar voor herziening - Advies van de Raad van State
2-709/2
p. 5-13 2-709/2 p. 5-13 (PDF)
  Amendement nr 133 van mevrouw Willame-Boonen c.s.
   Schending art. 162 van de Grondwet niet vatbaar voor herziening - Advies van de Raad van State
2-709/5
p. 14-15 2-709/5 p. 14-15 (PDF)
  Amendement nr 134 van mevrouw Willame-Boonen c.s.
   Bevoegdheden van de gouverneurs en de arrondissementscommissarissen inzake openbare orde en bestuurlijke politie
2-709/5
p. 15-16 2-709/5 p. 15-16 (PDF)
  Amendement nr 137 van mevrouw Willame-Boonen c.s.
   Benoeming van de arrondissementscommissarissen en de adjunct-arrondissementscommissarissen
2-709/5
p. 18 2-709/5 p. 18 (PDF)
  Amendement nr 138 van mevrouw Willame-Boonen c.s.
   Benoeming van de provinciegouverneurs en de gouverneur en vice-gouverneur van het administratief arrondissement Brussel-Hoofdstad
2-709/5
p. 18-19 2-709/5 p. 18-19 (PDF)
  Amendement nr 139 van mevrouw Willame-Boonen c.s.
   Wijziging van provincie- en gemeentegrenzen
2-709/5
p. 19-20 2-709/5 p. 19-20 (PDF)
  Amendement nr 140 van mevrouw Willame-Boonen c.s.
   Begrenzing van de door de Grondwet aan de federale wetgever voorbehouden aangelegenheden door het woord "wet" te gebruiken
2-709/5
p. 20 2-709/5 p. 20 (PDF)
  Amendementen nrs 117 tot 122, 125 en 128 tot 132 van mevrouw Willame-Boonen c.s.
   Oprichting van een Agentschap ter vervanging van de Belgische Dienst voor de Buitenlandse Handel
2-709/5
p. 1-11 2-709/5 p. 1-11 (PDF)
  2-709/5
p. 12 2-709/5 p. 12 (PDF)
  2-709/5
p. 13-14 2-709/5 p. 13-14 (PDF)
  Amendementen nrs 117 tot 132 van mevrouw Willame-Boonen c.s.
   Regionalisering van de buitenlandse handel
2-709/5
p. 1-14 2-709/5 p. 1-14 (PDF)
  Amendementen nrs 123 en 124 van mevrouw Willame-Boonen c.s.
   InterministeriŽle conferentie voor buitenlands beleid
2-709/5
p. 11-12 2-709/5 p. 11-12 (PDF)
  Amendementen nrs 126 en 127 van mevrouw Willame-Boonen c.s.
   Financiering van het Agentschap voor Buitenlandse Handel
2-709/5
p. 12-13 2-709/5 p. 12-13 (PDF)
  Amendementen nrs 133 tot 139 van mevrouw Willame-Boonen c.s.
   Regionalisering van de provincie- en gemeentewetten
2-709/5
p. 14-20 2-709/5 p. 14-20 (PDF)
  Amendementen nrs 135 en 136 van mevrouw Willame-Boonen c.s.
   De organisatie van en het beleid inzake politie
2-709/5
p. 16-17 2-709/5 p. 16-17 (PDF)
  Amendementen opnieuw ingediend na de goedkeuring van het verslag
2-709/9
p. 1-4 2-709/9 p. 1-4 (PDF)
  Algemene bespreking
   Bijkomende Vlaamse schepenen in de Brusselse gemeenten
2-116
p. 58 2-116 p. 58 (PDF)
   Herfinanciering van de Franstalige Gemeenschap
2-116
p. 52 2-116 p. 52 (PDF)
   Lombardakkoord
2-116
p. 57-60 2-116 p. 57-60 (PDF)
   Oprichting van een Agentschap ter vervanging van de Belgische Dienst voor de Buitenlandse Handel
2-116
p. 55-56 2-116 p. 55-56 (PDF)
   Overdracht van de Nationale Plantentuin van BelgiŽ (Meise)
2-116
p. 56 2-116 p. 56 (PDF)
   Regionalisering van de buitenlandse handel
2-116
p. 53-56 2-116 p. 53-56 (PDF)
   Toekomst van het Brussels Gewest - Herfinanciering
2-116
p. 57 2-116 p. 57 (PDF)
  2-116
p. 59 2-116 p. 59 (PDF)
   Verhoging van het aantal zetels in de Brusselse Raad
2-116
p. 59 2-116 p. 59 (PDF)
   Waarborgen voor de Franstalingen in de faciliteitengemeenten en voor de Vlamingen in Brussel
2-116
p. 57-58 2-116 p. 57-58 (PDF)
  Artikelsgewijze bespreking
2-117
p. 4-6 2-117 p. 4-6 (PDF)
  2-117
p. 6-36 2-117 p. 6-36 (PDF)
  2-118
p. 4-48 2-118 p. 4-48 (PDF)
Ontwerp van bijzondere wet op de gegarandeerde aanwezigheid van personen van verschillend geslacht in de Vlaamse regering, de Franse Gemeenschapsregering, de Waalse regering, de Brusselse Hoofdstedelijke regering en onder de staatssecretarissen van het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest (Nieuw opschrift : Ontwerp van bijzondere wet op de gewaarborgde aanwezigheid van personen van verschillend geslacht in de Vlaamse regering, de Franse Gemeenschapsregering, de Waalse regering, de Brusselse Hoofdstedelijke regering en onder de Gewestelijke Staatssecretarissen van het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest) (2-1359)      
  Algemene bespreking
2-253
p. 31-33 2-253 p. 31-33 (PDF)
  Stemming en stemverklaringen van de heer Lozie en de dames de Bethune en Willame-Boonen
2-253
p. 51-52 2-253 p. 51-52 (PDF)
  2-253
p. 98-99 2-253 p. 98-99 (PDF)
Ontwerp van bijzondere wet tot herfinanciering van de gemeenschappen en uitbreiding van de fiscale bevoegdheden van de gewesten (2-777)      
  Amendement nr 28 van mevrouw Willame-Boonen en de heer Barbeaux
   Fiscale bevoegdheden van de gewesten : gewestbelastingen - Patrimoniale informatie
2-777/2
p. 13-14 2-777/2 p. 13-14 (PDF)
  Amendement nr 32 van mevrouw Willame-Boonen en de heer Barbeaux
   Fiscale bevoegdheden van de gewesten : gewestbelastingen
2-777/2
p. 17-18 2-777/2 p. 17-18 (PDF)
  Amendement nr 33 van mevrouw Willame-Boonen en de heer Barbeaux
   Fiscale bevoegdheden van de gewesten : gewestbelastingen - Recht van overgang bij het overlijden van niet-rijksinwoners
2-777/2
p. 18 2-777/2 p. 18 (PDF)
  Amendement nr 34 van mevrouw Willame-Boonen en de heer Barbeaux
   Fiscale bevoegdheden van de gewesten : gewestbelastingen - Registratierechten op ruil van onroerende goederen
2-777/2
p. 19 2-777/2 p. 19 (PDF)
  Amendement nr 35 van mevrouw Willame-Boonen en de heer Barbeaux
   Fiscale bevoegdheden van de gewesten : gewestbelastingen - Registratierechten op vestiging van een hypotheek
2-777/2
p. 19 2-777/2 p. 19 (PDF)
  Amendement nr 36 van mevrouw Willame-Boonen en de heer Barbeaux
   Fiscale bevoegdheden van de gewesten : gewestbelastingen - Kijk- en luistergeld
2-777/2
p. 20 2-777/2 p. 20 (PDF)
  Amendement nr 37 van mevrouw Willame-Boonen en de heer Barbeaux
   Regionalisering van de administratieve procedureregels inzake heffing van gewestbelastingen
2-777/2
p. 20 2-777/2 p. 20 (PDF)
  Amendement nr 44 van mevrouw Willame-Boonen en de heer Barbeaux
   Financiering van het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest
2-777/2
p. 23-24 2-777/2 p. 23-24 (PDF)
  Amendement nr 45 van mevrouw Willame-Boonen en de heer Barbeaux
   Bijkomende overheveling van landbouwbevoegdheden naar de gewesten
2-777/2
p. 24 2-777/2 p. 24 (PDF)
  Amendement nr 46 van mevrouw Willame-Boonen en de heer Barbeaux
   Regionalisering van de federale wetenschappelijke instellingen
2-777/2
p. 24 2-777/2 p. 24 (PDF)
  Amendement nr 47 van mevrouw Willame-Boonen en de heer Barbeaux
   Regionalisering van de buitenlandse handel
2-777/2
p. 25 2-777/2 p. 25 (PDF)
  Amendement nr 50 van mevrouw Willame-Boonen en de heer Barbeaux
   Financiering van de gemeenschappen - Dotatie ter compensatie van het kijk- en luistergeld
2-777/2
p. 26 2-777/2 p. 26 (PDF)
  Amendement nr 51 van mevrouw Willame-Boonen en de heer Barbeaux
   Communautarisering van de Nationale Plantentuin van BelgiŽ (Meise)
2-777/2
p. 26 2-777/2 p. 26 (PDF)
  Amendement nr 53 van mevrouw Willame-Boonen en de heer Barbeaux
   "Dodehandregeling"
2-777/2
p. 28 2-777/2 p. 28 (PDF)
  Amendement nr 57 van mevrouw Willame-Boonen en de heer Barbeaux
   Bijkomende financiŽle middelen voor Brusselse gemeenten met een Vlaamse schepen of OCMW-voorzitter
2-777/2
p. 30 2-777/2 p. 30 (PDF)
  Amendement nr 58 van mevrouw Willame-Boonen en de heer Barbeaux
   Regionalisering van de ontwikkelingssamenwerking
2-777/2
p. 30 2-777/2 p. 30 (PDF)
  Amendementen nrs 29 tot 31 van mevrouw Willame-Boonen en de heer Barbeaux
   Fiscale bevoegdheden van de gewesten : gewestbelastingen - Patrimoniale informatie
2-777/2
p. 14-17 2-777/2 p. 14-17 (PDF)
  Amendementen nrs 38 tot 41 van mevrouw Willame-Boonen en de heer Barbeaux
   Autonomie van de gewesten t.a.v. de personenbelasting - Belastingverminderingen en -vermeerderingen, opcentiemen en kortingen
2-777/2
p. 21-23 2-777/2 p. 21-23 (PDF)
  Amendementen nrs 42 en 43 van mevrouw Willame-Boonen en de heer Barbeaux
   Autonomie van de gewesten t.a.v. de personenbelasting - Belastingverminderingen en -vermeerderingen, opcentiemen en kortingen - Advies van het Rekenhof
2-777/2
p. 23 2-777/2 p. 23 (PDF)
  Amendementen nrs 48 en 49 van mevrouw Willame-Boonen en de heer Barbeaux
   Herfinanciering van de gemeenschappen
2-777/2
p. 25 2-777/2 p. 25 (PDF)
  Amendementen nrs 52 en 54 tot 56 van mevrouw Willame-Boonen en de heer Barbeaux
   Krediet voor Brussel ter financiering van de functies die het als nationale en internationale hoofdstad moet invullen
2-777/2
p. 26-27 2-777/2 p. 26-27 (PDF)
  2-777/2
p. 28-30 2-777/2 p. 28-30 (PDF)
  Amendement nr 30 van mevrouw Willame-Boonen en de heer Barbeaux, opnieuw ingediend na de goedkeuring van het verslag door mevrouw Willame-Boonen en de heren Barbeaux en Thissen
2-777/5
p. 1-4 2-777/5 p. 1-4 (PDF)
  Amendementen nrs 43, 45 tot 49, 51, 52, 57 en 58 van mevrouw Willame-Boonen en de heer Barbeaux, opnieuw ingediend na de goedkeuring van het verslag door de heer Barbeaux c.s.
2-777/5
p. 1-4 2-777/5 p. 1-4 (PDF)
Ontwerp van bijzondere wet tot waarborging van een gelijke vertegenwoordiging van mannen en vrouwen op de kandidatenlijsten van de kandidaturen voor de verkiezingen van de Brusselse Hoofdstedelijke Raad, van de Waalse Gewestraad en van de Vlaamse Raad (2-1024)      
  Amendementen nrs 3 tot 6 van mevrouw Willame-Boonen
2-1024/2
p. 3-4 2-1024/2 p. 3-4 (PDF)
  Amendement nr 12 van de dames Willame-Boonen en Thijs
2-1024/7
p. 1 2-1024/7 p. 1 (PDF)
  Algemene bespreking
2-187
p. 22-33 2-187 p. 22-33 (PDF)
  Stemming en stemverklaringen van de dames Willame-Boonen, Lizin, Van Riet, de T'Serclaes, Staveaux-Van Steenberge en Thijs en van de heren Lozie, Van Quickenborne, Destexhe, Cheron en Mahoux
2-188
p. 28-33 2-188 p. 28-33 (PDF)
  2-188
p. 44-45 2-188 p. 44-45 (PDF)
Ontwerp van bijzondere wet tot wijziging van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen en van de bijzondere wet van 12 januari 1989 met betrekking tot de Brusselse Instellingen, om de vertegenwoordiging van de gemeenschappen en de gewesten door de Raden in en buiten rechte te regelen (2-1483)      
  Verslag van mevrouw Willame-Boonen
2-1483/2
p. 1 2-1483/2 p. 1 (PDF)
Ontwerp van programmawet (2-600)      
  Amendement nr 105 van mevrouw Willame-Boonen en de heer Barbeaux
   Gedeeld gebruik van antennesites (Mobiele telecommunicatie van de derde generatie - GSM)
2-600/2
p. 49-50 2-600/2 p. 49-50 (PDF)
  Amendement nr 94 van mevrouw Willame-Boonen en de heer Barbeaux
   Nationale Loterij : verhoging van de monopolierente
2-600/2
p. 44 2-600/2 p. 44 (PDF)
  Amendement nr 95 van mevrouw Willame-Boonen en de heer Barbeaux
   Nationale Loterij : winstverdeling
2-600/2
p. 44-45 2-600/2 p. 44-45 (PDF)
  Amendement nr 96 van mevrouw Willame-Boonen en de heer Barbeaux
   Dragen door de Nationale Bank van kosten eigen aan de overgang naar de chartale euro
2-600/2
p. 45 2-600/2 p. 45 (PDF)
  Amendementen nrs 73 tot 93 van mevrouw Willame-Boonen en de heer Barbeaux
   NIS : algemene socio-economische enquÍte 2001; toegang tot gegevens
2-600/2
p. 37-43 2-600/2 p. 37-43 (PDF)
  Amendement nr 112 van mevrouw Willame-Boonen en de heer Barbeaux, ingediend na de goedkeuring van de verslagen
   Gedeeld gebruik van antennesites (Mobiele telecommunicatie van de derde generatie - GSM)
2-600/10
p. 2 2-600/10 p. 2 (PDF)
  Amendementen nrs 73, 78, 79 en 91 tot 94 van mevrouw Willame-Boonen en de heer Barbeaux, opnieuw ingediend na de goedkeuring van de verslagen
2-600/11
p. 1-2 2-600/11 p. 1-2 (PDF)
  Algemene bespreking van het wetsontwerp in zijn geheel
   Belasten van privť-firma's met opvang van asielzoekers
2-85
p. 19-20 2-85 p. 19-20 (PDF)
   Bevordering van generische geneesmiddelen
2-85
p. 20 2-85 p. 20 (PDF)
   NIS : algemene socio-economische enquÍte 2001 ; toegang tot gegevens
2-85
p. 18-19 2-85 p. 18-19 (PDF)
   Rol van de Senaat
2-85
p. 17 2-85 p. 17 (PDF)
  2-85
p. 19 2-85 p. 19 (PDF)
  2-85
p. 20-21 2-85 p. 20-21 (PDF)
   Techniek van programmawetten
2-85
p. 17-17 2-85 p. 17-17 (PDF)
   Toewijzing van UMTS-vergunningen (Mobiele telecommunicaties van de derde generatie - GSM) - Stralingsnormen
2-85
p. 17-18 2-85 p. 17-18 (PDF)
  Algemene bespreking van het onderdeel FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
   Wijziging wet van 27 juni 1937 houdende herziening van de wet van 19 november 1919 betreffende de regeling van de luchtvaart : delegatie van de Koning van de bevoegdheid de reglementering aan te passen aan de internationale verdragen (onderzoek van ongevallen) ; pilootvergunningen - Verbetering door de commissie (Doc. 2-600/4) van de tekst van het door de Kamer overgezonden ontwerp en opheffing van deze correctie door de plenaire vergadering van de Senaat
2-86
p. 20-21 2-86 p. 20-21 (PDF)
  Artikelsgewijze bespreking van het onderdeel FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
2-86
p. 21-29 2-86 p. 21-29 (PDF)
Ontwerp van verklaring tot herziening van de Grondwet (Vele artikelen, o.a. : Duurzame ontwikkeling - Bescherming rechten en vrijheden gewaarborgd door Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden - Afschaffing doodstraf - Waarborgen van het genot van de rechten en vrijheden van de gehandicapten - Rechten van het kind - Universele dienstverlening inzake post, communicatie en mobiliteit - Uitbreiding van de waarborgen van de drukpers tot de oudere informatiemiddelen - Aannemen van wetten na 2de lezing - Exclusieve bevoegdheden Kamer van volksvertegenwoordigers - Dienstgewijze decentralisatie - Gewestelijk referendum - Hervorming Senaat - Fiscaliteit van gemeenschappen en gewesten - Afwijking op integrale voorlezing van vonnissen - Internationale rechtscolleges - Bevoegdheid van Senaat inzake instemming met verdragen die niet uitsluitend betrekking hebben op aangelegenheden waarvoor de gemeenschappen en gewesten bevoegd zijn ; evocatierecht van de Kamer - Rekenhof) (2-1549)      
  Bespreking
2-286
p. 6-34 2-286 p. 6-34 (PDF)
  2-287
p. 5-37 2-287 p. 5-37 (PDF)
Openbare hoorzitting betreffende het facultatief protocol bij het Verdrag voor de uitbanning van alle vormen van discriminatie van de vrouw (CEDAW-Verdrag, 1979) (2-233)      
  Verslag namens het Adviescomitť voor gelijke kansen voor vrouwen en mannen uitgebracht door mevrouw Willame-Boonen
2-233/1
p. 1-30 2-233/1 p. 1-30 (PDF)
Organisatie van een debat over de rol van de Senaat en de taakverdeling tussen Kamer en Senaat - Evocatierecht van de Senaat - Senaat als reflectiekamer - Onderzoek van de teksten die van de Kamer komen      
  2-69
p. 19-23 2-69 p. 19-23 (PDF)
Prostitutiesalons - Huur - Arrest van het Hof van beroep van Luik - Gevolgen (Strijd tegen proxenetisme en mensenhandel) (2-1434)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Willame-Boonen aan de heer Reynders, minister van FinanciŽn
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-40
p. 1972 2-40 p. 1972 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-44
p. 2282 2-44 p. 2282 (PDF)
Regeling van werkzaamheden      
  Gelijktijdige bijeenkomsten van plenaire vergadering en commissies - Over het feit dat de oppositie laattijdig op de hoogte zou worden gesteld van wijzigingen aan de agenda
   Beroep op het reglement door de heer Vandenberghe
2-17
p. 6-10 2-17 p. 6-10 (PDF)
Regeling van werkzaamheden (1999 BZ)      
  Over het feit dat de eerste minister in de Senaat geen regeringsverklaring aflegt
2-3
p. 12-14 2-3 p. 12-14 (PDF)
Regeringsverklaring (12 oktober 1999 - Regering-Verhofstadt)      
  Bespreking
   Asielbeleid
2-7
p. 18 2-7 p. 18 (PDF)
   Begrotingsbeleid
2-7
p. 17-18 2-7 p. 17-18 (PDF)
   Cumulatie van mandaten
2-7
p. 19 2-7 p. 19 (PDF)
   Humanitaire operaties en begroting Landsverdediging
2-7
p. 18-19 2-7 p. 18-19 (PDF)
   Modernisering van de sociale zekerheid
2-7
p. 18 2-7 p. 18 (PDF)
   Opmaak van de rijksbegroting 2000
2-7
p. 17-18 2-7 p. 17-18 (PDF)
   Oprichting van een parlementscommissie voor politieke vernieuwing
2-7
p. 19 2-7 p. 19 (PDF)
   Regularisatie van uitgeprocedeerde asielzoekers en andere illegaal in BelgiŽ verblijvende vreemdelingen
2-7
p. 18 2-7 p. 18 (PDF)
   Snelrecht bij betrapping op heterdaad
2-7
p. 18 2-7 p. 18 (PDF)
   Vermindering van de overheidsschuld
2-7
p. 17-18 2-7 p. 17-18 (PDF)
Regeringsverklaring (17 oktober 2000 - Regering-Verhofstadt)      
  Bespreking
   Communautaire pacificatie
2-73
p. 26-28 2-73 p. 26-28 (PDF)
   Gebrek aan antwoord door de regering na het debat over haar verklaring
2-73
p. 68 2-73 p. 68 (PDF)
   Herfinanciering van de gemeenschappen ten voordele van het onderwijs
2-73
p. 27 2-73 p. 27 (PDF)
   Internationaal engagement
2-73
p. 25-26 2-73 p. 25-26 (PDF)
   Opkomst van extreem rechts in BelgiŽ
2-73
p. 29-30 2-73 p. 29-30 (PDF)
   Overheveling van gemeente- en provinciewet naar de gewesten
2-73
p. 27-28 2-73 p. 27-28 (PDF)
   Politieke vernieuwing
2-73
p. 24-25 2-73 p. 24-25 (PDF)
   Probleem van de financiering van het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest
2-73
p. 26-27 2-73 p. 26-27 (PDF)
   Regionalisering van ontwikkelingssamenwerking
2-73
p. 39-40 2-73 p. 39-40 (PDF)
   Rol van de Senaat
2-73
p. 24 2-73 p. 24 (PDF)
Regeringsverklaring (8 oktober 2002 - Regering-Verhofstadt)      
  Bespreking (Eerste deel)
   Politiehervorming
2-232
p. 18 2-232 p. 18 (PDF)
Regeringsverklaring (9 oktober 2001 - Regering-Verhofstadt)      
  Bespreking
   Terroristische aanslagen van 11 september 2001 tegen de Verenigde Staten - Strijd tegen het internationale terrorisme - Militaire acties in Afghanistan - NAVO - Belgisch standpunt
2-146
p. 36-40 2-146 p. 36-40 (PDF)
Toepassing artikelen van het Reglement van de Senaat (2001-2002)      
  Toepassing artikel 72 (Spreektijd waarover het lid, dat de vraag om uitleg stelt, beschikt)
2-190
p. 56-57 2-190 p. 56-57 (PDF)
Verkiezingscampagne voor de vrouwen      
  2-75
p. 19-20 2-75 p. 19-20 (PDF)
Verslag 2001 van de regering over het beleid gevoerd overeenkomstig de doelstellingen van de vierde Wereldvrouwenconferentie van Peking      
  Debat
   Afwezigheid van vele senatoren tijdens het debat
2-229
p. 5 2-229 p. 5 (PDF)
   De genderdimensie in de statistieken
2-229
p. 19-21 2-229 p. 19-21 (PDF)
   Opvolging van de Wereldvrouwenconferentie van Peking 1995
2-229
p. 18 2-229 p. 18 (PDF)
Verslag van de federale regering ter uitvoering van artikel 2 van de wet van 6 maart 1996 strekkende tot controle op de toepassing van de resoluties van de Wereldvrouwenconferentie die van 4 tot 14 september 1995 in Peking heeft plaatsgehad      
  Debat
2-126
p. 4-38 2-126 p. 4-38 (PDF)
Visumbeleid en administratieve praktijken ten aanzien van vreemdelingen die op het Belgische grondgebied verblijven (2-1011)      
  Bespreking
2-216
p. 33-43 2-216 p. 33-43 (PDF)
Voorstel tot instelling van een parlementaire onderzoekscommissie naar aanleiding van de dramatische dood van 58 migranten op een overzetboot van Zeebrugge naar Dover (2-481)      
  Bespreking
2-79
p. 27-34 2-79 p. 27-34 (PDF)
Voorstel tot oprichting van een parlementaire onderzoekscommissie belast met een onderzoek naar de oorzaken en mechanismen van de mensenhandel in bepaalde sectoren (Sport [Voetbal] - Studentenuitwisseling - Sector van de "au pairs" - Diplomatie - Tewerkstelling - Prostitutie) (2-694)      
  Bespreking
2-137
p. 68-74 2-137 p. 68-74 (PDF)
Voorstel van bijzondere wet tot invoeging van een artikel 60bis in de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Arbitragehof (Inruststelling van een rechter - Bepaling ten einde gerechtelijke achterstand te verminderen) (2-622)      
  Amendement nr 3 van mevrouw Willame-Boonen c.s.
2-622/2
p. 2 2-622/2 p. 2 (PDF)
  Algemene bespreking
2-94
p. 33-37 2-94 p. 33-37 (PDF)
Voorstel van bijzondere wet tot wijziging van de bijzondere wet van 12 januari 1989 met betrekking tot de Brusselse instellingen, teneinde die instellingen de macht te geven decreten aan te nemen die kracht van wet hebben (Uitvoering van ťťn van de onderdelen van de akkoorden over de kieswethervorming [akkoorden van de heilige Cletus] : toekenning aan het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest van grondwettelijke autonomie - Toekenning van de bevoegdheid om niet langer ordonnanties maar decreten aan te nemen die kracht van wet hebben - Opheffing van het specifieke toezicht m.b.t. de normen uitgevaardigd door het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest) (2-1229)      
  Voorstel van de dames Nyssens en Willame-Boonen en van de heer Dallemagne
2-1229/1
p. 1-3 2-1229/1 p. 1-3 (PDF)
Voorstel van bijzondere wet tot wijziging van de wet van 30 juli 1963 houdende taalregeling in het onderwijs en de wet van 2 augustus 1963 op het gebruik van de talen in bestuurszaken (Taalregeling in het onderwijs - Afschaffing taalinspectie) (2-389)      
  Voorstel van bijzondere wet van mevrouw Willame-Boonen en de heer Barbeaux
2-389/1
p. 1-7 2-389/1 p. 1-7 (PDF)
Voorstel van bijzondere wet tot wijziging van de wet van 30 juli 1963 houdende taalregeling in het onderwijs voor gemeenten met een bijzonder statuut (Leerkrachten - Gemeentes met een bijzonder taalstatuut - Functionele kennis van de onderwijstaal [cfr. wetgevingsdossier 1-793]) (2-1228)      
  Voorstel van mevrouw Willame-Boonen en de heer Lozie
2-1228/1
p. 1-3 2-1228/1 p. 1-3 (PDF)
  Amendement nr 1 van mevrouw Willame-Boonen
2-1228/3
p. 1-2 2-1228/3 p. 1-2 (PDF)
  Algemene bespreking
2-288
p. 21-26 2-288 p. 21-26 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de evenwichtige vertegenwoordiging van vrouwen en mannen in de beleidsraden (o.a. objectieve criteria voor gedepolitiseerde benoemingen [Copernicusplan - Particulier geval]) (2-1052)      
  Voorstel van mevrouw Willame-Boonen c.s.
2-1052/1
p. 1-3 2-1052/1 p. 1-3 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de genderdimensie in het toekomstig Europees constitutioneel Verdrag (2-1453)      
  Voorstel van de dames Van Riet en Willame-Boonen c.s.
2-1453/1
p. 1-4 2-1453/1 p. 1-4 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de kindsoldaten (2-9)      
  Bespreking
2-30
p. 25-34 2-30 p. 25-34 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de situatie van de vrouwen in Afghanistan (2-983)      
  Voorstel van mevrouw Van Riet c.s.
2-983/1
p. 1-7 2-983/1 p. 1-7 (PDF)
  Verslag van mevrouw Willame-Boonen
2-983/3
p. 1-4 2-983/3 p. 1-4 (PDF)
  Amendement nr 6 van mevrouw Willame-Boonen c.s.
2-983/5
p. 1 2-983/5 p. 1 (PDF)
  Amendement nr 8 van mevrouw Willame-Boonen en de heer Maertens
2-983/5
p. 2 2-983/5 p. 2 (PDF)
  Aanvullend verslag van mevrouw Willame-Boonen, na terugzending door de plenaire vergadering
2-983/6
p. 1-3 2-983/6 p. 1-3 (PDF)
  Bespreking
2-175
p. 45-51 2-175 p. 45-51 (PDF)
  Terugzending naar commissie
2-175
p. 50-51 2-175 p. 50-51 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de uitwerking van een behoeftengestuurd palliatief plan (2-106)      
  Algemene bespreking
2-152
p. 4-68 2-152 p. 4-68 (PDF)
  2-155
p. 25-34 2-155 p. 25-34 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende het bepalen van de feiten en de eventuele verantwoordelijkheid van Belgische overheden bij de deportatie en de vervolging van Belgische joden tijdens de Tweede Wereldoorlog (Nieuw opschrift : Voorstel van resolutie betreffende het bepalen van de feiten en de eventuele verantwoordelijkheid van Belgische overheden bij de vervolging en de deportatie van de joden in BelgiŽ tijdens de Tweede Wereldoorlog) (2-1311)      
  Amendement nr 7 van mevrouw Willame-Boonen
2-1311/2
p. 4 2-1311/2 p. 4 (PDF)
  Algemene bespreking
2-269
p. 10-21 2-269 p. 10-21 (PDF)
Voorstel van resolutie inzake de ratificatie van het facultatief klachtrechtprotocol bij het VN-Verdrag voor de uitbanning van alle vormen van discriminatie van de vrouw (2-215)      
  Verslag van mevrouw Willame-Boonen
2-215/2
p. 1 2-215/2 p. 1 (PDF)
Voorstel van resolutie inzake de ratificatieprocedure van het facultatief protocol bij het VN-Verdrag voor de uitbanning van alle vormen van discriminatie van de vrouw (Klachtrecht) (2-299)      
  Verslag van mevrouw Willame-Boonen
2-299/2
p. 1 2-299/2 p. 1 (PDF)
Voorstel van resolutie inzake mobiliteit (2-448)      
  Bespreking
2-120
p. 4-42 2-120 p. 4-42 (PDF)
Voorstel van resolutie om de verenigingen die hulp verlenen aan de slachtoffers van mensenhandel een structurele financiering toe te kennen (Vzw's Pag-Asa, SŁrya en Payoke) (2-834)      
  Bespreking
2-142
p. 39-41 2-142 p. 39-41 (PDF)
  2-142
p. 42-48 2-142 p. 42-48 (PDF)
Voorstel van resolutie over Birma (Nieuw opschrift : Voorstel van resolutie over de schending van de mensenrechten in Birma) (Myanmar) (2-130)      
  Bespreking
2-47
p. 31-38 2-47 p. 31-38 (PDF)
Voorstel van resolutie over de instelling van een moratorium op de omzetting van de richtlijn 98/44/EG van het Europees Parlement betreffende de rechtsbescherming van biotechnologische uitvindingen (Beroepsprocedures tot vernietiging van de richtlijn ingesteld bij het Europees Hof van Justitie door Nederland en Groot-BrittanniŽ - Uitblijven van een duidelijk verbod op de octrooieerbaarheid van het menselijk lichaam, de delen en producten ervan - Organisatie van een groot democratisch debat) (2-536)      
  Voorstel van mevrouw Willame-Boonen
2-536/1
p. 1-14 2-536/1 p. 1-14 (PDF)
Voorstel van resolutie over de noodzaak dat de Verenigde Staten van Amerika de doelstelling van het protocol van Kyoto in acht nemen (Veroordeling van de recente verklaringen van de president van de Verenigde Staten, George W. Bush, waarmee hij te kennen gaf dat zijn land het protocol van Kyoto verwerpt) (2-727)      
  Algemene bespreking
2-128
p. 27-41 2-128 p. 27-41 (PDF)
Voorstel van resolutie over de opportuniteit van een defederalisering van de ontwikkelingssamenwerking (2-689)      
  Voorstel van de heer Dallemagne en mevrouw Willame-Boonen
2-689/1
p. 1-7 2-689/1 p. 1-7 (PDF)
Voorstel van resolutie over de politieke strijd binnen de Europese Unie tegen het gebruik van geweld en het terrorisme, in het bijzonder in Spaans Baskenland (2-751)      
  Amendement nr 1 van mevrouw Willame-Boonen
2-751/2
p. 1 2-751/2 p. 1 (PDF)
  Bespreking
2-119
p. 33-36 2-119 p. 33-36 (PDF)
  2-119
p. 36-43 2-119 p. 36-43 (PDF)
Voorstel van resolutie over de sancties in het internationaal recht (Economische sancties) (2-561)      
  Bespreking van het amendement
2-147
p. 42-43 2-147 p. 42-43 (PDF)
Voorstel van resolutie over de sociaal verantwoorde productie (Bevorderen van een eerlijke wereldhandel en van wereldwijd menswaardige arbeidsomstandigheden - Toekenning van een kenmerk aan producenten die producten op de Belgische markt brengen - Oprichting van een instituut) (2-415)      
  Voortzetting van de algemene bespreking
2-48
p. 4-13 2-48 p. 4-13 (PDF)
Voorstel van resolutie over de toekomst van Europa gericht aan de Europese Raad van Laken (14 - 15 december 2001 - Afsluiten Belgisch voorzitterschap Europese Unie) (2-965)      
  Bespreking
2-162
p. 32-46 2-162 p. 32-46 (PDF)
Voorstel van resolutie over een universeel moratorium op de doodstraf (2-521)      
  Bespreking
2-147
p. 43-46 2-147 p. 43-46 (PDF)
Voorstel van resolutie over het Europees Veiligheids- en Defensiebeleid (EVDB) (Voorstel van resolutie voorbereid op basis van het initiatiefverslag doc. Senaat 2-898/1) (2-932)      
  Bespreking
2-158
p. 4-13 2-158 p. 4-13 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 113 van de Grondwet (Adeldom) (Zie ook doc. Senaat 2-1009 en 2-1010) (2-1008)      
  Bespreking
2-286
p. 6-34 2-286 p. 6-34 (PDF)
  2-287
p. 5-37 2-287 p. 5-37 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 142 van de Grondwet, om een paragraaf toe te voegen waarbij het Arbitragehof bevoegd wordt gemaakt om uitspraak te doen over de andere bij de Grondwet bepaalde gevallen (Uitsluiting van organisaties die de vrijheden met voeten treden, van subsidies, middelen en mandaten toegekend aan politieke, economische, sociale of culturele organisaties - Zie ook doc. nr. 2-870) (2-871)      
  Bespreking
2-286
p. 6-34 2-286 p. 6-34 (PDF)
  2-287
p. 5-37 2-287 p. 5-37 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 151 van de Grondwet (Politieke benoemingen) (2-63)      
  Bespreking
2-286
p. 6-34 2-286 p. 6-34 (PDF)
  2-287
p. 5-37 2-287 p. 5-37 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 195, tweede tot vijfde lid, van de Grondwet (Procedure tot herziening van de Grondwet - Referendum) (2-1546)      
  Bespreking
2-286
p. 6-34 2-286 p. 6-34 (PDF)
  2-287
p. 5-37 2-287 p. 5-37 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 59 van de Grondwet, teneinde de senatoren van rechtswege niet langer te onttrekken aan de gewone rechtsgang (2-1383)      
  Bespreking
2-286
p. 6-34 2-286 p. 6-34 (PDF)
  2-287
p. 5-37 2-287 p. 5-37 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 72 van de Grondwet, om het op te heffen (Senatoren van rechtswege) (2-454)      
  Bespreking
2-286
p. 6-34 2-286 p. 6-34 (PDF)
  2-287
p. 5-37 2-287 p. 5-37 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van de Grondwet (Maatschappelijke relevantie en stabiliteit verzoenen - Naar een confederaal model - Toewijzing van bevoegdheden aan de deelstaten : gezins- en gezondheidsbeleid, werkgelegenheid, CAO's, fiscaliteit, veiligheid en justitie, huurwetgeving, mobiliteit, wetenschapsbeleid, verkeersreglementering, Fonds voor Collectieve Uitrustingen en Diensten, Rampenfonds, lokale besturen - Statuut van Brussel - Vlaamse rand rond Brussel - Splitsing kiesarrondissement Brussel-Halle-Vilvoorde - Overlegmechanisme inzake buitenlands beleid - Grondrechten - Afschaffing van de bepaling luidens dewelke de familie Oranje-Nassau uit elke macht in BelgiŽ wordt ontzet) (2-1547)      
  Bespreking
2-286
p. 6-34 2-286 p. 6-34 (PDF)
  2-287
p. 5-37 2-287 p. 5-37 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van de artikelen 76 en 142 van de Grondwet, teneinde de Belgen het recht te waarborgen op een behoorlijke en democratish getoetste totstandkoming van de wetgeving (Wetsontwerpen dienen een inhoudelijk samenhangend geheel te vormen : bannen van "programmawetten", "programmadecreten" en wetten of decreten "houdende diverse bepalingen" - Toetsing door het Arbitragehof) (2-1541)      
  Bespreking
2-286
p. 6-34 2-286 p. 6-34 (PDF)
  2-287
p. 5-37 2-287 p. 5-37 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van de artikelen 99 en 104 van de Grondwet om nieuwe bepalingen in te voegen betreffende de gelijke vertegenwoordiging van vrouwen en mannen (2-250)      
  Bespreking
2-286
p. 6-34 2-286 p. 6-34 (PDF)
  2-287
p. 5-37 2-287 p. 5-37 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van decreet nr. 5 van 24 november 1830 betreffende de eeuwige uitsluiting van de familie Oranje-Nassau van enige macht in BelgiŽ (2-1382)      
  Bespreking
2-286
p. 6-34 2-286 p. 6-34 (PDF)
  2-287
p. 5-37 2-287 p. 5-37 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van titel II van de Grondwet om een artikel in te voegen dat het mogelijk maakt organisaties die de vrijheden fnuiken uit te sluiten van de subsidies, middelen en mandaten die worden toegekend aan politieke, economische, sociale of culturele organisaties op grond van hun diensten aan de gemeenschap (Arbitragehof - Zie ook doc. nr. 2-871) (2-870)      
  Bespreking
2-286
p. 6-34 2-286 p. 6-34 (PDF)
  2-287
p. 5-37 2-287 p. 5-37 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van titel II van de Grondwet, om nieuwe bepalingen in te voegen betreffende de rechten van het kind (2-327)      
  Bespreking
2-286
p. 6-34 2-286 p. 6-34 (PDF)
  2-287
p. 5-37 2-287 p. 5-37 (PDF)
Wetsontwerp betreffende de bescherming tegen geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag op het werk (2-1063)      
  Algemene bespreking
2-205
p. 4-29 2-205 p. 4-29 (PDF)
  Artikelsgewijze bespreking
2-205
p. 29-37 2-205 p. 29-37 (PDF)
  Stemming en stemverklaringen van de dames De Schamphelaere en Willame-Boonen
2-206
p. 45-46 2-206 p. 45-46 (PDF)
  2-206
p. 61 2-206 p. 61 (PDF)
Wetsontwerp betreffende de minnelijke invordering van schulden van de consument (Bescherming van de verbruiker - Bescherming van de privacy - Incasso-ondernemingen - Vordering tot staking - Verboden daden - Burgerlijke sancties, strafbepalingen en administratieve sancties) (2-1061)      
  Amendement nr 17 van mevrouw Willame-Boonen en de heer Steverlynck
2-1061/4
p. 4 2-1061/4 p. 4 (PDF)
  Amendement nr 17 van mevrouw Willame-Boonen en de heer Steverlynck, opnieuw ingediend na de goedkeuring van het verslag
2-1061/7
p. 1 2-1061/7 p. 1 (PDF)
Wetsontwerp betreffende de werving van de militairen en het statuut van de militaire muzikanten en tot wijziging van verschillende wetten van toepassing op het personeel van Landsverdediging (Verbetering en uniformisering van de bepalingen betreffende de werving - Rechten van de sollicitant - Aanvaarding van burgers van EU-lidstaten - Eenheidsstatuut voor beroepsmilitairen muzikanten - Wijziging verschillende wetten van toepassing op het personeel - Wijziging wet van 16 maart 1994 betreffende statuut en bezoldiging van onderwijzend burgerpersoneel van de Koninklijke Militaire School) (2-1458)      
  Amendementen nrs 1 tot 3 van mevrouw Willame-Boonen c.s.
2-1458/2
p. 1-3 2-1458/2 p. 1-3 (PDF)
  Algemene bespreking
2-275
p. 44-46 2-275 p. 44-46 (PDF)
Wetsontwerp houdende de geleidelijke uitstap uit kernenergie voor industriŽle elektriciteitsproductie (2-1376)      
  Amendementen nrs 21 tot 36 van de heer Thissen en mevrouw Willame-Boonen
2-1376/2
p. 11-20 2-1376/2 p. 11-20 (PDF)
  Amendement nr 39 van de heer Thissen en mevrouw Willame-Boonen, ingediend na de goedkeuring van het verslag
2-1376/4
p. 2 2-1376/4 p. 2 (PDF)
  Amendementen nrs 34 en 36 van de heer Thissen en mevrouw Willame-Boonen, opnieuw ingediend na de goedkeuring van het verslag
2-1376/4
p. 2-3 2-1376/4 p. 2-3 (PDF)
  Algemene bespreking
2-261
p. 4-51 2-261 p. 4-51 (PDF)
Wetsontwerp houdende fiscale en diverse bepalingen (2-227)      
  Algemene bespreking
   Afschaffing aanvullende crisisbijdrage
2-20
p. 22-23 2-20 p. 22-23 (PDF)
   Aftrek kosten voor kinderopvang
2-20
p. 13-14 2-20 p. 13-14 (PDF)
   BTW-verlaging naar 6 % voor arbeidsintensieve diensten
2-20
p. 14 2-20 p. 14 (PDF)
   Fiscaliteit en duurzame ontwikkeling
2-20
p. 15 2-20 p. 15 (PDF)
   Herinvoering indexering belastingschalen
2-20
p. 14 2-20 p. 14 (PDF)
  2-20
p. 23 2-20 p. 23 (PDF)
   Kosteloosheid naturalisatieprocedure : Wetboek der registratie-, hypotheek- en griffierechten
2-20
p. 14 2-20 p. 14 (PDF)
  Eindstemming en stemverklaringen van mevrouw Willame-Boonen en de heren Creyelman en Caluwť
2-22
p. 54-56 2-22 p. 54-56 (PDF)
  2-22
p. 68 2-22 p. 68 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst inzake luchtvervoer tussen de regering van het Koninkrijk BelgiŽ en de regering van de Republiek Burundi, en met de Bijlage, ondertekend te Bujumbura op 23 februari 1994 (2-1128)      
  Verslag van mevrouw Willame-Boonen
2-1128/2
p. 1-2 2-1128/2 p. 1-2 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst inzake luchtvervoer tussen de regering van het Koninkrijk BelgiŽ en de regering van de Republiek Letland, en met de Bijlage, ondertekend te Riga op 12 december 1994 (2-1123)      
  Verslag van mevrouw Willame-Boonen
2-1123/2
p. 1-2 2-1123/2 p. 1-2 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst tussen de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie en de Staat Koeweit inzake de wederzijdse bescherming en bevordering van investeringen, gedaan te Brussel op 28 september 2000 (2-678)      
  Stemming en stemverklaringen van de dames Lizin en Willame-Boonen
2-184
p. 45-46 2-184 p. 45-46 (PDF)
  2-184
p. 66 2-184 p. 66 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst tussen de regering van het Koninkrijk BelgiŽ en de regering van de Republiek SloveniŽ inzake luchtvervoer, en met de Bijlage, ondertekend te Ljubljana op 23 maart 1994 (2-1312)      
  Verslag van mevrouw Willame-Boonen
2-1312/2
p. 1-2 2-1312/2 p. 1-2 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst tussen het Koninkrijk BelgiŽ en de Verenigde Arabische Emiraten tot het vermijden van dubbele belasting en tot het voorkomen van het ontgaan van belasting inzake belastingen naar het inkomen en naar het vermogen, en met het Protocol, ondertekend te Washington op 30 september 1996 (2-1072)      
  Stemming en stemverklaring van mevrouw Willame-Boonen
2-201
p. 47-48 2-201 p. 47-48 (PDF)
  2-201
p. 67 2-201 p. 67 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst, opgesteld op grond van artikel K.3 van het Verdrag betreffende de Europese Unie betreffende uitlevering tussen de Lid-Staten van de Europese Unie, en met de Bijlage, gedaan te Dublin op 27 september 1996 (2-206)      
  Algemene bespreking
2-25
p. 40-42 2-25 p. 40-42 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met de Partnerschapsovereenkomst tussen de Leden van de Groep van Staten in Afrika, het Caribisch Gebied en de Stille Oceaan, enerzijds, en de Europese Gemeenschap en haar Lidstaten, anderzijds, en met de Bijlagen I, II, III, IV, V en VI, ondertekend te Cotonou op 23 juni 2000 (2-1268)      
  Algemene bespreking
2-237
p. 26-32 2-237 p. 26-32 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met de Uitwisseling van brieven tussen het Koninkrijk BelgiŽ en het Koninkrijk Noorwegen ondertekend te Oslo op 9 mei 1997 en te Brussel op 25 juli 1997, gebaseerd op de Verordening (EEG) nr. 1408/71 betreffende de toepassing van de socialezekerheidsregelingen op werknemers en zelfstandigen, alsmede op hun gezinsleden, die zich binnen de Gemeenschap verplaatsen en op de Verordening (EEG) nr. 574/72 tot vaststelling van de toepassingsmodaliteiten van de Verordening (EEG) nr. 1408/71 (2-479)      
  Stemming en stemverklaring van mevrouw Willame-Boonen
2-76
p. 33 2-76 p. 33 (PDF)
  2-76
p. 62 2-76 p. 62 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met het Akkoord tussen het Koninkrijk BelgiŽ en de Wereldgezondheidsorganisatie inzake de vestiging in BelgiŽ van een verbindingsbureau van deze organisatie, ondertekend te Brussel op 6 januari 1999 (Voorrechten toegekend aan het diplomatieke personeel - Sociale bescherming) (2-782)      
  Algemene bespreking
2-135
p. 21 2-135 p. 21 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met het Protocol van Kyoto bij het Raamverdrag van de Verenigde Naties inzake klimaatsverandering, en met de Bijlagen A en B, gedaan te Kyoto op 11 december 1997 (Verplichtingen tot beperking of reductie van de emissies van broeikasgassen) (2-775)      
  Algemene bespreking
2-128
p. 27-41 2-128 p. 27-41 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met het Verdrag tussen de regering van het Koninkrijk BelgiŽ en de regering van RoemeniŽ inzake politiesamenwerking, en met de Bijlage, ondertekend te Boekarest op 14 april 1999 (Strijd tegen de georganiseerde misdaad) (2-1059)      
  Verslag van mevrouw Willame-Boonen
2-1059/2
p. 1-2 2-1059/2 p. 1-2 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met het Verdrag van Nice houdende wijziging van het verdrag betreffende de Europese Unie, de verdragen tot oprichting van de Europese Gemeenschappen en sommige bijbehorende akten, met de Protocollen 1, 2 en 3 en met de Slotakte, gedaan te Nice op 26 februari 2001 (2-985)      
  Verslag van mevrouw Willame-Boonen
2-985/2
p. 1-11 2-985/2 p. 1-11 (PDF)
  Algemene bespreking
2-187
p. 35-67 2-187 p. 35-67 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met het herziene Europees Sociaal Handvest en met de Bijlage, gedaan te Straatsburg op 3 mei 1996 (2-838)      
  Algemene bespreking
2-161
p. 32-35 2-161 p. 32-35 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met het samenwerkingsakkoord van 24 mei 2002 tussen de federale overheid en de gewesten met betrekking tot de oprichting van een Agentschap voor Buitenlandse Handel (2-1276)      
  Algemene bespreking
2-235
p. 30-42 2-235 p. 30-42 (PDF)
Wetsontwerp houdende oprichting van het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen (2-1327)      
  Amendement nr 1 van de dames Nyssens en Willame-Boonen
2-1327/2
p. 1-2 2-1327/2 p. 1-2 (PDF)
Wetsontwerp houdende sociale en diverse bepalingen (2-229)      
  Algemene beraadslaging
   Individualisering van de rechten op sociale zekerheid - Gelijkheid man-vrouw
2-19
p. 14 2-19 p. 14 (PDF)
   Maatregelen t.v.v. chronisch zieken
2-19
p. 14 2-19 p. 14 (PDF)
   Wijziging wet 2 april 1965 betreffende het ten laste nemen van steun door OCMW's : asielzoekers
2-19
p. 14 2-19 p. 14 (PDF)
   Ziekteverzekering : begrotingsmaatregelen (groeinorm en correctiemechanismen)
2-19
p. 12-13 2-19 p. 12-13 (PDF)
  2-19
p. 14 2-19 p. 14 (PDF)
  2-19
p. 15 2-19 p. 15 (PDF)
  Eindstemmingen en stemverklaringen van mevrouw Willame-Boonen en de heer Raes
2-22
p. 51-52 2-22 p. 51-52 (PDF)
  2-22
p. 65 2-22 p. 65 (PDF)
Wetsontwerp houdende sociale, budgettaire en andere bepalingen (2-522)      
  Amendementen nrs 16 tot 18 van de heer Thissen, opnieuw ingediend na de goedkeuring van het verslag door mevrouw Willame-Boonen en de heer Barbeaux
2-522/6
p. 1 2-522/6 p. 1 (PDF)
  2-522/6
p. 4 2-522/6 p. 4 (PDF)
  2-522/6
p. 6 2-522/6 p. 6 (PDF)
  Amendement nr 185 van mevrouw Willame-Boonen en de heer Barbeaux
   Rechtstreekse betaling van de kinderbijslagen door UIA, LUC, Universiteit Gent en Universitair Centrum Antwerpen en kinderbijslagregeling van niet beschermde lokale mandatarissen
2-522/7
p. 1 2-522/7 p. 1 (PDF)
  Amendement nr 186 van mevrouw Willame-Boonen en de heer Barbeaux
   Responsabilisering van de kinderbijslagfondsen
2-522/7
p. 1-2 2-522/7 p. 1-2 (PDF)
  Amendement nr 187 van mevrouw Willame-Boonen en de heer Barbeaux
   Maatregelen m.b.t. de activiteitsgraad in de openbare sector : uitstapmogelijkheden o.a.
2-522/7
p. 2 2-522/7 p. 2 (PDF)
  Algemene bespreking
   Bevordering van de werkgelegenheid
2-67
p. 37 2-67 p. 37 (PDF)
   Bijzondere machten
2-67
p. 36 2-67 p. 36 (PDF)
   Loopbaanonderbreking voor gemeentelijk politiek mandaat
2-67
p. 38 2-67 p. 38 (PDF)
   Overheidspensioenen : leeftijdsbijslag, stimulans om langer te werken
2-67
p. 35-36 2-67 p. 35-36 (PDF)
   Protest tegen de wijze waarop wetgevend wordt opgetreden
2-67
p. 32 2-67 p. 32 (PDF)
  2-67
p. 34 2-67 p. 34 (PDF)
   Rol van de Senaat als reflectiekamer
2-67
p. 33-34 2-67 p. 33-34 (PDF)
  2-67
p. 37 2-67 p. 37 (PDF)
   Sociale economie : subsidies van de Europese Commissie en OCMW
2-67
p. 37 2-67 p. 37 (PDF)
   Techniek van de programmawetten
2-67
p. 34 2-67 p. 34 (PDF)
  2-67
p. 38 2-67 p. 38 (PDF)
   Tekortkomingen van juridisch-technische aard in het door de Kamer overgezonden wetsontwerp : foutieve hernummering van artikelen - MateriŽle fout - Rechtzetting door de Senaat onder vorm van tekstcorrectie, zonder amendering, versus rechten van de oppositie
2-67
p. 32-33 2-67 p. 32-33 (PDF)
   Terbeschikkingstelling van moeilijk te plaatsen werknemers en invoeginterim
2-67
p. 38 2-67 p. 38 (PDF)
   Tekortkomingen van juridisch-technische aard in het door de Kamer overgezonden wetsontwerp : foutieve hernummering van artikelen - MateriŽle fout - Rechtzetting door de Senaat onder vorm van tekstcorrectie, zonder amendering, versus rechten van de oppositie
2-68
p. 15-30 2-68 p. 15-30 (PDF)
  Stemming en stemverklaringen van de heren Vandenberghe, Verreycken, Vankrunkelsven en Vandenbroucke en van mevrouw Willame-Boonen
2-68
p. 105-107 2-68 p. 105-107 (PDF)
  2-68
p. 153 2-68 p. 153 (PDF)
Wetsontwerp op de gegarandeerde aanwezigheid van personen van verschillend geslacht in de regering van de Duitstalige Gemeenschap (Nieuw opschrift : Wetsontwerp op de gewaarborgde aanwezigheid van personen van verschillend geslacht in de regering van de Duitstalige Gemeenschap) (2-1360)      
  Algemene bespreking
2-253
p. 31-33 2-253 p. 31-33 (PDF)
Wetsontwerp ter bevordering van de werkgelegenheid (2-226)      
  Eindstemming en stemverklaringen van de heren Van Quickenborne en Verreycken en mevrouw Willame-Boonen
2-22
p. 47-50 2-22 p. 47-50 (PDF)
  2-22
p. 64 2-22 p. 64 (PDF)
Wetsontwerp ter bevordering van sociaal verantwoorde productie (Bevorderen van een eerlijke wereldhandel en van wereldwijd menswaardige arbeidsomstandigheden - Toekenning van een keurmerk aan producenten die producten op de Belgische markt brengen - Oprichting van een instituut) (2-288)      
  Amendementen nrs 18 tot 20 en 29 van mevrouw Willame-Boonen
2-288/4
p. 2-3 2-288/4 p. 2-3 (PDF)
  2-288/4
p. 9 2-288/4 p. 9 (PDF)
  Voortzetting van de algemene bespreking
2-48
p. 4-13 2-48 p. 4-13 (PDF)
  Algemene bespreking (Tweede behandeling)
2-175
p. 33-35 2-175 p. 33-35 (PDF)
Wetsontwerp tot bepaling van de criteria bedoeld in artikel 39, ß 2, van de bijzondere wet van 16 januari 1989 betreffende de financiering van de Gemeenschappen en de Gewesten (Overdracht, aan de Gemeenschappen, van BTW-ontvangsten voor de financiering van het onderwijs - Verdeelsleutel : leerlingenaantal) (2-262)      
  Amendementen nrs 5 tot 8 en 10 tot 21 van mevrouw Willame-Boonen en de heer Barbeaux
2-262/2
p. 4-6 2-262/2 p. 4-6 (PDF)
  2-262/2
p. 6-10 2-262/2 p. 6-10 (PDF)
  Verslag van de dames Van Riet en Willame-Boonen
2-262/4
p. 1-74 2-262/4 p. 1-74 (PDF)
  Amendementen nrs 5 tot 8, 10, 11 en 21 van mevrouw Willame-Boonen en de heer Barbeaux, opnieuw ingediend na de goedkeuring van het verslag
2-262/6
p. 1-2 2-262/6 p. 1-2 (PDF)
  Algemene bespreking
2-35
p. 4-43 2-35 p. 4-43 (PDF)
Wetsontwerp tot invoeging van een procedure van onmiddellijke verschijning in het Wetboek van strafvordering (Nieuw opschrift : Wetsontwerp tot invoering van een procedure van onmiddellijke verschijning in strafzaken) (Snelrechtprocedure - Gerechtelijk Wetboek en Wetboek van strafvordering - Eenvoudige doch ernstige strafzaken - Correctionele rechtbank - Wet 20 juli 1990 op de voorlopige hechtenis : aanhoudingsbevel met het oog op onmiddellijke verschijning) (Zie ook doc. 2-348) (2-347)      
  Algemene bespreking
2-37
p. 27-57 2-37 p. 27-57 (PDF)
Wetsontwerp tot regeling van de vertegenwoordiging van de federale Wetgevende Kamers in en buiten rechte (2-1481)      
  Verslag van mevrouw Willame-Boonen
2-1481/3
p. 1-6 2-1481/3 p. 1-6 (PDF)
Wetsontwerp tot uitvoering van artikel 62 van de bijzondere wet van 16 januari 1989 betreffende de financiering van de Gemeenschappen en de Gewesten (Budget toegekend door de federale Staat aan de Gemeenschappen voor de financiering van het universitair onderwijs aan buitenlandse studenten - Buitenlandse studenten van de EU - Criterium voor de verdeling van het budget) (2-263)      
  Amendementen nrs 2 en 4 van mevrouw Willame-Boonen en de heer Barbeaux
2-263/2
p. 2-2 2-263/2 p. 2-2 (PDF)
  2-263/2
p. 3-3 2-263/2 p. 3-3 (PDF)
  Verslag van de dames Van Riet en Willame-Boonen
2-263/3
p. 1-13 2-263/3 p. 1-13 (PDF)
  Amendementen nrs 2, 4 en 5 van mevrouw Willame-Boonen en de heer Barbeaux, ingediend na de goedkeuring van het verslag
2-263/5
p. 1-2 2-263/5 p. 1-2 (PDF)
  Algemene bespreking
2-35
p. 4-43 2-35 p. 4-43 (PDF)
  Stemming en stemverklaringen van de dames Willame-Boonen en Leduc en van de heren Moureaux, Caluwť, Van Hauthem en Vankrunkelsven
2-37
p. 93-97 2-37 p. 93-97 (PDF)
  2-37
p. 115 2-37 p. 115 (PDF)
Wetsontwerp tot waarborging van een gelijke vertegenwoordiging van mannen en vrouwen op de kandidatenlijsten van de kandidaturen voor de verkiezingen van de federale Wetgevende Kamers en van de Raad van de Duitstalige Gemeenschap (2-1023)      
  Amendementen nrs 2 tot 5 van mevrouw Willame-Boonen
2-1023/2
p. 2-3 2-1023/2 p. 2-3 (PDF)
  Algemene bespreking
2-187
p. 21-33 2-187 p. 21-33 (PDF)
Wetsontwerp tot waarborging van een gelijke vertegenwoordiging van mannen en vrouwen op de kandidatenlijsten voor de verkiezingen van het Europees Parlement (2-1080)      
  Amendementen nrs 2 en 3 van de dames Willame-Boonen en de Bethune, ingediend na de goedkeuring van het verslag
2-1080/4
p. 1-2 2-1080/4 p. 1-2 (PDF)
  Algemene bespreking
2-205
p. 38-43 2-205 p. 38-43 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van artikel 1ter van de wet van 6 augustus 1931 houdende vaststelling van de onverenigbaarheden en ontzeggingen betreffende de ministers, gewezen ministers en ministers van Staat, alsmede de leden en de gewezen leden van de Wetgevende Kamers (Cumulatie van het mandaat van gemeenschapssenator en het mandaat van gemeente- of OCMW-raadslid) (2-503)      
  Algemene bespreking
2-63
p. 26-32 2-63 p. 26-32 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van de gewone wet van 16 juli 1993 tot vervollediging van de federale staatsstructuur (Rechtszekerheid inzake de toepassing van de milieutaks op drankverpakkingen en batterijen alsook toekenning van bepaalde bevoegdheden aan de minister van FinanciŽn) (2-1065)      
  Stemming en stemverklaring van mevrouw Willame-Boonen
2-206
p. 49 2-206 p. 49 (PDF)
  2-206
p. 63 2-206 p. 63 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van de rechterlijke organisatie tengevolge van de invoering van een procedure van onmiddellijke verschijning (Snelrechtprocedure - Gerechtelijk Wetboek en Wetboek van strafvordering - Eenvoudige doch ernstige strafzaken - Correctionele rechtbank - Aanhoudingsbevel - Rechten van de verdachte) (Zie ook doc. 2-347) (2-348)      
  Algemene bespreking
2-37
p. 27-57 2-37 p. 27-57 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 12 januari 1989 tot regeling van de wijze waarop de Brusselse Hoofdstedelijke Raad wordt verkozen en de gewone wet van 16 juli 1993 tot vervollediging van de federale staatsstructuur (Concretisering van het Lombard-akkoord op twee punten : - de rechtstreekse verkiezing van de zes Brusselse leden van de Vlaamse Raad en - de aanwijzing van vijf bijkomende leden die bij de zeventien leden gevoegd worden waaruit de assemblee van de Vlaamse Gemeenschapscommissie van het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest bestaat) (2-771)      
  Algemene bespreking
2-135
p. 13-19 2-135 p. 13-19 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 20 juli 1990 ter bevordering van de evenwichtige aanwezigheid van mannen en vrouwen in organen met adviserende bevoegdheid (Limitatieve lijst adviesorganen - Oprichting specifieke adviesinstantie - Versterking van de regel voor evenwichtige samenstelling vastgelegd in 1997) (2-1069)      
  Algemene bespreking
2-212
p. 26-27 2-212 p. 26-27 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 22 maart 1995 tot instelling van federale ombudsmannen (Regels betreffende de benoeming, de termijn van het mandaat, de wijze van aanwerving, de selectie en de hernieuwing van hun mandaat) (Cfr. 3-385) (2-1427)      
  Amendement nr 1 van de dames Nagy en Willame-Boonen
2-1427/2
p. 1 2-1427/2 p. 1 (PDF)
  Verslag van mevrouw Willame-Boonen
2-1427/3
p. 1-6 2-1427/3 p. 1-6 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 31 december 1983 tot hervorming der instellingen voor de Duitstalige Gemeenschap, om de vertegenwoordiging van de Duitstalige Gemeenschap door de Raad van de Duitstalige Gemeenschap in en buiten rechte te regelen (2-1482)      
  Verslag van mevrouw Willame-Boonen
2-1482/2
p. 1 2-1482/2 p. 1 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 5 augustus 1991 betreffende de in-, uit-, en doorvoer van wapens, munitie en speciaal voor militair gebruik dienstig materieel en daaraan verbonden technologie (Bestrijding van de illegale wapenhandel : verplichting van voorafgaande vergunning, bestraffing van inbreuken op een embargo, vervolging van inbreuken gepleegd in het buitenland) (2-851)      
  Terugzending naar commissie
2-184
p. 29-30 2-184 p. 29-30 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek naar aanleiding van de wet van ... betreffende de bescherming tegen geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag op het werk (2-1064)      
  Algemene bespreking
2-205
p. 4-29 2-205 p. 4-29 (PDF)
Wetsvoorstel betreffende de begeleiding bij het levenseinde en de mogelijkheid voor de arts om in uitzonderlijke omstandigheden het overlijden van een terminaal zieke patiŽnt te bespoedigen (2-666)      
  Algemene bespreking
2-152
p. 4-68 2-152 p. 4-68 (PDF)
  2-155
p. 25-34 2-155 p. 25-34 (PDF)
Wetsvoorstel betreffende de euthanasie (2-244)      
  Algemene bespreking
2-152
p. 4-68 2-152 p. 4-68 (PDF)
  2-155
p. 25-34 2-155 p. 25-34 (PDF)
Wetsvoorstel betreffende de palliatieve zorg (2-246)      
  Amendementen nrs 44 tot 47 van de dames Nyssens en Willame-Boonen
2-246/3
p. 2-7 2-246/3 p. 2-7 (PDF)
  Algemene bespreking
2-152
p. 4-68 2-152 p. 4-68 (PDF)
  2-155
p. 25-34 2-155 p. 25-34 (PDF)
Wetsvoorstel betreffende de problemen rond het levenseinde en de toestand van ongeneeslijk zieke patiŽnten (Euthanasie) (2-10)      
  Algemene bespreking
2-152
p. 4-68 2-152 p. 4-68 (PDF)
  2-155
p. 25-34 2-155 p. 25-34 (PDF)
Wetsvoorstel betreffende de psychologische intimidatie door het opzettelijk verzieken van de arbeidsomstandigheden (Mobbing) (2-419)      
  Algemene bespreking
2-205
p. 4-29 2-205 p. 4-29 (PDF)
Wetsvoorstel betreffende de uitvoering van een wetenschappelijk onderzoek naar de vervolging en de deportatie van de joden in BelgiŽ tijdens de Tweede Wereldoorlog (Wetsvoorstel opgesteld door de commissie voor Institutionele Aangelegenheden, met toepassing van artikel 22-3 van het reglement van de Senaat) (2-1450)      
  Algemene bespreking
2-269
p. 10-21 2-269 p. 10-21 (PDF)
Wetsvoorstel betreffende het onderzoek op embryo's in vitro (2-695)      
  Amendement nr 210 van de dames Nyssens en Willame-Boonen, ingediend op de artikelen in eerste lezing aangenomen
2-695/17
p. 18 2-695/17 p. 18 (PDF)
Wetsvoorstel betreffende het verzoek om levensbeŽindiging (Euthanasie) (2-22)      
  Algemene bespreking
2-152
p. 4-68 2-152 p. 4-68 (PDF)
  2-155
p. 25-34 2-155 p. 25-34 (PDF)
Wetsvoorstel houdende de bescherming van de rechten en de waardigheid van de mens bij het naderend levenseinde (Medisch handelen - Euthanasie - Palliatieve zorgverlening - Burgerlijk Wetboek : vaststelling, aangifte en controle van overlijden) (2-160)      
  Algemene bespreking
2-152
p. 4-68 2-152 p. 4-68 (PDF)
  2-155
p. 25-34 2-155 p. 25-34 (PDF)
Wetsvoorstel houdende diverse institutionele hervormingen betreffende de lokale instellingen van het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest (Lombardakkoord - Vertegenwoordiging van de Nederlandstalige en Franstalige groepen in de gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest - Vertegenwoordiging van de taalgroepen in de politieraden van de Brusselse lokale politiezones) (2-740)      
  Amendementen nrs 1 tot 5 van mevrouw Willame-Boonen en de heer Thissen
2-740/2
p. 1-4 2-740/2 p. 1-4 (PDF)
  Amendementen nrs 6 tot 8 van mevrouw Willame-Boonen c.s.
2-740/2
p. 4-5 2-740/2 p. 4-5 (PDF)
  Amendementen nrs 1 tot 5 van mevrouw Willame-Boonen en de heer Thissen, ingediend na de goedkeuring van het verslag
2-740/6
p. 1 2-740/6 p. 1 (PDF)
  2-740/6
p. 1 2-740/6 p. 1 (PDF)
  2-740/6
p. 2 2-740/6 p. 2 (PDF)
  Algemene bespreking
2-124
p. 51-77 2-124 p. 51-77 (PDF)
  Artikelsgewijze bespreking
2-124
p. 77-83 2-124 p. 77-83 (PDF)
  Stemming en stemverklaring van mevrouw Willame-Boonen
2-125
p. 55-56 2-125 p. 55-56 (PDF)
  2-125
p. 106 2-125 p. 106 (PDF)
Wetsvoorstel houdende instelling van een federale evaluatiecommissie inzake de toepassing van de wet van ... betreffende de euthanasie (2-245)      
  Algemene bespreking
2-152
p. 4-68 2-152 p. 4-68 (PDF)
  2-155
p. 25-34 2-155 p. 25-34 (PDF)
Wetsvoorstel op de euthanasie (2-105)      
  Algemene bespreking
2-152
p. 4-68 2-152 p. 4-68 (PDF)
  2-155
p. 25-34 2-155 p. 25-34 (PDF)
Wetsvoorstel strekkende om het recht op palliatieve zorg in te voeren en de palliatieve zorgverlening te verbeteren (2-402)      
  Algemene bespreking
2-152
p. 4-68 2-152 p. 4-68 (PDF)
  2-155
p. 25-34 2-155 p. 25-34 (PDF)
Wetsvoorstel strekkende om het recht op palliatieve zorg voor eenieder te garanderen en om het kader voor het verlenen van de palliatieve zorg vast te stellen (2-249)      
  Algemene bespreking
2-152
p. 4-68 2-152 p. 4-68 (PDF)
  2-155
p. 25-34 2-155 p. 25-34 (PDF)
Wetsvoorstel strekkende tot de vergroting van het medebeslissingsrecht van de patiŽnt via de invoering van een behandelingsbeschikking (Palliatieve zorg en euthanasie) (2-86)      
  Algemene bespreking
2-152
p. 4-68 2-152 p. 4-68 (PDF)
  2-155
p. 25-34 2-155 p. 25-34 (PDF)
Wetsvoorstel strekkende tot het verlenen van amnestie aan repressieslachtoffers (2-236)      
  Stemming over de inoverwegingneming en stemverklaringen van de heren Mahoux, Monfils, Verreycken, Vandenberghe en Vankrunkelsven en de dames Leduc, Willame-Boonen en Nagy
2-24
p. 33-35 2-24 p. 33-35 (PDF)
  2-24
p. 55 2-24 p. 55 (PDF)
Wetsvoorstel ter bevordering van de evenredige vertegenwoordiging van mannen en vrouwen bij verkiezingen (Beperking van het aantal kandidaten van hetzelfde geslacht op de lijsten : ritssysteem - Wijziging Kieswetboek, Gewone wet 16 juli 1993 tot vervollediging van de federale staatsstructuur, Wet 12 januari 1989 tot regeling van de wijze waarop de Brusselse Hoofstedelijke Raad wordt verkozen, Wet 6 juli 1990 tot regeling van de wijze waarop de Raad van de Duitstalige Gemeenschap wordt verkozen, Wet 23 maart 1989 betreffende de verkiezing van het Europees Parlement, Inrichtingswet 19 oktober 1921 der provincieverkiezingen, Gemeentekieswet gecoŲrdineerd op 4 augustus 1932) (2-224)      
  Verslag van de dames Van Riet en Willame-Boonen
2-224/2
p. 1 2-224/2 p. 1 (PDF)
  Algemene bespreking
2-187
p. 22-33 2-187 p. 22-33 (PDF)
Wetsvoorstel ter bevordering van een paritaire vertegenwoordiging van vrouwen en mannen op de kandidatenlijsten voor de wetgevende verkiezingen (Ritssysteem - Wijziging Kieswetboek, Gewone wet 16 juli 1993 tot vervollediging van de federale staatsstructuur, Wet 12 januari 1989 tot regeling van de wijze waarop de Brusselse Hoofdstedelijke Raad wordt verkozen, Wet 6 juli 1990 tot regeling van de wijze waarop de Raad van de Duitstalige Gemeenschap wordt verkozen, Wet 23 maart 1989 betreffende de verkiezing van het Europees Parlement) (2-230)      
  Verslag van de dames Van Riet en Willame-Boonen
2-230/2
p. 1 2-230/2 p. 1 (PDF)
  Algemene bespreking
2-187
p. 22-33 2-187 p. 22-33 (PDF)
Wetsvoorstel ter bevordering van gelijke kansen voor vrouwen en mannen bij verkiezingen (Verkiezingslijsten : wijziging Gemeentekieswet gecoŲrdineerd op 4 augustus 1932, Inrichtingswet 19 oktober 1921 der provincieverkiezingen, Wet 23 maart 1989 betreffende de verkiezing van het Europees Parlement, Kieswetboek en Wet 6 juli 1990 tot regeling van de wijze waarop de Raad van de Duitstalige Gemeenschap wordt verkozen) (2-313)      
  Verslag van de dames Van Riet en Willame-Boonen
2-313/2
p. 1 2-313/2 p. 1 (PDF)
  Algemene bespreking
2-187
p. 22-33 2-187 p. 22-33 (PDF)
Wetsvoorstel tot aanvulling van artikel 6, ß3, van de wet van 19 juli 1991 betreffende de bevolkingsregisters en de identiteitskaarten en tot wijziging van de wet van 8 augustus 1983 tot regeling van een Rijksregister van de natuurlijke personen (Melding op de identiteitskaart van de wijze waarop de echtscheiding is totstandgekomen - Verstoting - Vreemdelingen) (2-218)      
  Voorstel tot terugzending naar de commissie
2-34
p. 33-35 2-34 p. 33-35 (PDF)
Wetsvoorstel tot bevordering van de verkeersveiligheid in de schoolomgevingen (Wijziging KB 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer : snelheidsbeperking - Toelage aan gewesten) (2-261)      
  Algemene bespreking
2-63
p. 32-41 2-63 p. 32-41 (PDF)
Wetsvoorstel tot invoeging van een artikel 134quinquies in de nieuwe gemeentewet, met betrekking tot de politionele bevoegdheid van de burgemeester in het kader van de strijd tegen netwerken van mensenhandel (Sluiting van een inrichting) (2-817)      
  Voorstel van mevrouw Willame-Boonen
2-817/1
p. 1-3 2-817/1 p. 1-3 (PDF)
Wetsvoorstel tot invoering van een huisvestingsbijslag op het leefloon (2-1625)      
  Voorstel van mevrouw Nyssens c.s.
2-1625/1
p. 1-6 2-1625/1 p. 1-6 (PDF)
Wetsvoorstel tot opheffing van artikel 16 van de wet van 15 juni 1899, houdende eerste en tweede titel van het Wetboek van Strafrechtspleging voor het leger en tot aanvulling van artikel 445 van het Wetboek van Strafvordering (Bevoegdheid van de militaire rechtsmachten m.b.t. misdrijven tegen de uitwendige veiligheid van de Staat, in oorlogstijd - Herziening van repressieprocessen : bevoegdheid van het burgerlijk hof van beroep) (2-39)      
  Over de inoverwegingneming
2-6
p. 29-30 2-6 p. 29-30 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 2, ß 1, van de wet van 19 juli 1991 betreffende de bevolkingsregisters en de identiteitskaarten en tot wijziging van de wet van 8 augustus 1983 tot regeling van een Rijksregister van de natuurlijke personen (Melding van verstoting op identiteitsdocumenten : verbod) (2-324)      
  Voorstel tot terugzending naar de commissie
2-34
p. 33-35 2-34 p. 33-35 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 23, ß1, van de gemeentekieswet en artikel 11, ß1, van de provinciekieswet, inzake de naam van vrouwelijke kandidaten (2-411)      
  Voorstel van de dames Willame-Boonen en Van Riet
2-411/1
p. 1-3 2-411/1 p. 1-3 (PDF)
  Amendementen nrs 3 en 4 van mevrouw Willame-Boonen, ingediend na de goedkeuring van het verslag
2-411/5
p. 1-2 2-411/5 p. 1-2 (PDF)
  Algemene bespreking
2-61
p. 39-41 2-61 p. 39-41 (PDF)
  Voorstel tot terugzending naar de commissie en verwerping van dit voorstel
2-63
p. 46-48 2-63 p. 46-48 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 24 van de wet van 20 juli 1971 op de begraafplaatsen en de lijkbezorging (As van verbrande lijken) (Zie ook doc. Senaat 1-1065/1) (2-258)      
  Algemene bespreking
2-46
p. 32-41 2-46 p. 32-41 (PDF)
  2-59
p. 28-34 2-59 p. 28-34 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 24 van de wet van 20 juli 1971 op de begraafplaatsen en de lijkbezorging, met betrekking tot de verklaring over de asbestemming (Ook op verzoek van de nabestaanden) (2-762)      
  Algemene bespreking
2-144
p. 31-35 2-144 p. 31-35 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 4 van de wet van 24 juli 1973 tot instelling van een verplichte avondsluiting in handel, ambacht en dienstverlening (Tankstations en winkels verbonden aan tankstations) (2-269)      
  Amendement nr 1 van mevrouw Willame-Boonen en de heer Barbeaux
2-269/2
p. 1-2 2-269/2 p. 1-2 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 42 van de wet van 23 maart 1989 betreffende de verkiezing van het Europese Parlement (Opheffing van de onverenigbaarheid tussen een mandaat van Europees parlementslid en ťťn gemeentelijk uitvoerend ambt) (2-579)      
  Stemming en stemverklaringen van de dames Nagy, Willame-Boonen en Nyssens en van de heren Lozie, Van Quickenborne, Monfils en Morael
2-83
p. 25-28 2-83 p. 25-28 (PDF)
  2-83
p. 57-58 2-83 p. 57-58 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de artikelen 1 en 4 van de wet van 6 januari 1989 betreffende de wedden en pensioenen van de rechters, de referendarissen en de griffiers van het Arbitragehof (Nieuw opschrift : Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 4 van de wet van 6 januari 1989 betreffende de wedden en pensioenen van de rechters, de referendarissen en de griffiers van het Arbitragehof) (Herstel van de gelijkschakeling van het pecuniair statuut van de referendarissen van het Arbitragehof met de referendarissen van de Raad van State) (2-623)      
  Algemene bespreking
2-94
p. 33-37 2-94 p. 33-37 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de artikelen 279 en 280 van de nieuwe gemeentewet (Minimumaantal Nederlandstalige gemeenteraadsleden en schepenen in de gemeenten van het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest) (2-149)      
  Algemene bespreking
2-124
p. 51-77 2-124 p. 51-77 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven (Hervorming van de wet - Beheerscontract - Toezicht - Adviesbevoegdheid van het Parlement bij de uitwerking van het beheerscontract - Jaarlijkse rapportage door de minister aan het Parlement - Overheidsbestuurders - Auditcomitť - Selectie van de gedelegeerde bestuurders en de leden van het directiecomitť - Variabele bezoldiging van het topmanagement - Onverenigbaarheden - Regeringscommissaris) (2-1372)      
  Voorstel van de heren Thissen en Barbeaux en mevrouw Willame-Boonen
2-1372/1
p. 1-12 2-1372/1 p. 1-12 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 30 juli 1963 houdende taalregeling in het onderwijs (Leerkrachten - Tweetalig gebied Brussel-Hoofdstad - Functionele kennis van de onderwijstaal [cfr. wetgevingsdossier 1-792]) (2-1227)      
  Voorstel van mevrouw Willame-Boonen en de heer Lozie
2-1227/1
p. 1-3 2-1227/1 p. 1-3 (PDF)
  Amendement nr 1 van mevrouw Willame-Boonen
2-1227/3
p. 1-2 2-1227/3 p. 1-2 (PDF)
  Algemene bespreking
2-288
p. 21-26 2-288 p. 21-26 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, met betrekking tot de sociale reÔntegratie van prostituees (Vermindering van de belastbare grondslag - Instelling van een commissie voor de reÔntegratie van prostituees) (2-818)      
  Voorstel van mevrouw Willame-Boonen c.s.
2-818/1
p. 1-4 2-818/1 p. 1-4 (PDF)
Wijziging in de samenstelling van een fractie - Beslissing van de heer Moreels om niet langer deel uit te maken van de CVP-fractie maar voortaan als onafhankelijk lid te zetelen - Gevolgen inzake de evenredige vertegenwoordiging van de fracties in het Bureau en in de commissies - Nieuwe verdeling van de mandaten      
  2-69
p. 8-14 2-69 p. 8-14 (PDF)
 
Alles van 1995 tot nu
Legislatuur 2019-....
Legislatuur 2014-2019
Legislatuur 2010-2014
Legislatuur 2007-2010
Legislatuur 2003-2007
Legislatuur 1999-2003
Legislatuur 1995-1999