S. 2-1458 Dossierfiche K. 50-2185

Wetsontwerp betreffende de werving van de militairen en het statuut van de militaire muzikanten en tot wijziging van verschillende wetten van toepassing op het personeel van Landsverdediging
Regering G. Verhofstadt I  

burgerpersoneel
loon
beroep in de kunst
personeelsstatuut
militair personeel
Europees staatsburgerschap
Koninklijke Militaire School
muziek
aanwerving
EU-onderdaan

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 50-2185/1 Wetsontwerp 12/12/2002
K. 50-2185/2 Amendementen 7/1/2003
K. 50-2185/3 Verslag namens de commissie 31/1/2003
K. 50-2185/4 Tekst aangenomen door de commissie 31/1/2003
K. 50-2185/5 Amendementen voorgesteld na indiening van het verslag 4/2/2003
K. 50-2185/6 Amendement voorgesteld na indiening van het verslag 5/2/2003
K. 50-2185/7 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 6/2/2003
2-1458/1 2-1458/1 (PDF) Ontwerp geŽvoceerd door de Senaat 12/2/2003
2-1458/2 2-1458/2 (PDF) Amendementen 19/2/2003
2-1458/3 2-1458/3 (PDF) Verslag namens de commissie 20/2/2003
2-1458/4 2-1458/4 (PDF) Beslissing om niet te amenderen 13/3/2003
                                      
Chronologie
  (78+79+80) Evocatieprocedure
  [K1] Behandeling door Kamer
12/12/2002   Indiening Doc. K. 50-2185/1
31/1/2003   Aanneming in commissie (geamendeerd) Doc. K. 50-2185/3
6/2/2003   Bespreking
Integraal verslag nr. 323, p. 33-53 + nr. 324, p. 35-37
6/2/2003   Stemming over het geheel: ne varietur (+73/-31/o26)
Integraal verslag nr. 324, p. 37
Doc. K. 50-2185/7
6/2/2003   Aanneming na amendering door commissie
  [S2] Behandeling door Senaat
7/2/2003   Overzending aan Senaat voor de eerste maal
12/2/2003   Uitoefening evocatierecht (S1)
Griffiebulletin nr. 297.
Doc. 2-1458/1 2-1458/1 (PDF)
12/2/2003   Verzending naar commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
5/3/2003   Inschrijving op agenda
13/3/2003   Algemene bespreking Hand. 2-275 Hand. 2-275 (PDF)
13/3/2003   Stemming over het geheel: ne varietur (+38/-9/o8) Hand. 2-275 Hand. 2-275 (PDF)
Doc. 2-1458/4 2-1458/4 (PDF)
  Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
12/2/2003   Verzending naar commissie
19/2/2003   Inschrijving op agenda
19/2/2003   Aanwijzing rapporteur(s): Jacques D'Hooghe
19/2/2003   Inleidende uiteenzetting
minister van Landsverdediging
19/2/2003   Bespreking
20/2/2003   Inschrijving op agenda
20/2/2003   Bespreking
20/2/2003   Stemming over het geheel: ne varietur (+9/-0/o0)
20/2/2003   Aanneming zonder amendering
20/2/2003   Vertrouwen rapporteur Doc. 2-1458/3 2-1458/3 (PDF)
13/3/2003   Overzending aan Kamer ter bekrachtiging
20/3/2003   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
27/3/2003   Bekrachtiging en afkondiging
30/4/2003   Bekendmaking (23242-23269)
4/7/2003   Erratum (36012-36015)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(78+79+80) Evocatieprocedure Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Geamendeerd 6/2/2003
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 13/3/2003
Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
Niet geamendeerd 19/2/2003, 20/2/2003
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Senaat (Evoc) Evocatietermijn 8/2/2003 15 24/2/2003
Uitoefening evocatierecht (S1)
Griffiebulletin nr. 297.
Onderzoekstermijn (S1) 13/2/2003 60 22/4/2003
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
27/3/2003 30/4/2003, blz 23242-23269
Errata
Op 4/7/2003, blz 36012-36015