S. 2-442 Dossierfiche                  

Belangenconflict tussen het Vlaams Parlement en de Kamer van volksvertegenwoordigers over het wetsontwerp tot wijziging van het bijvoegsel bij het Gerechtelijk Wetboek

rechtstreeks gekozen kamer
Overlegcomitť
machtsconflict
burgerlijke rechtspraak
belangenconflict (Belgisch institutioneel kader)
territoriale bevoegdheid
tweetaligheid
taalgebruik
regionaal parlement
administratieve indeling

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
2-442/1 2-442/1 (PDF) Verslag namens de commissie 24/5/2000
2-442/2 2-442/2 (PDF) Voorstel van beslissing 24/5/2000
2-442/3 2-442/3 (PDF) Besluit aangenomen in plenaire vergadering 25/5/2000
2-442/4 2-442/4 (PDF) Tweede verslag 28/6/2000
2-442/5 2-442/5 (PDF) Voorstel van gemotiveerd advies aangenomen door de commissie 28/6/2000
2-442/6 2-442/6 (PDF) Gemotiveerd advies aangenomen in plenaire vergadering 29/6/2000
                                      
Chronologie
  Belangenconflict
  [S1] Behandeling door Senaat
28/4/2000   Voorlegging aan Senaat voor gemotiveerd advies
3/5/2000   Verzending naar commissie: Institutionele Aangelegenheden
18/5/2000   Inschrijving op agenda
25/5/2000   Algemene bespreking Hand. 2-47 Hand. 2-47 (PDF)
25/5/2000   Schorsing van de procťdure Doc. 2-442/3 2-442/3 (PDF)
25/5/2000   Terugzending naar commissie: Institutionele Aangelegenheden
31/5/2000   Hervatting van de procedure
arrest Arbitragehof 30.05.2000
22/6/2000   Inschrijving op agenda
29/6/2000   Algemene bespreking Hand. 2-59 Hand. 2-59 (PDF)
29/6/2000   Stemming over het geheel: ne varietur Hand. 2-59 Hand. 2-59 (PDF)
Doc. 2-442/6 2-442/6 (PDF)
  Commissie: Institutionele Aangelegenheden
3/5/2000   Verzending naar commissie
10/4/2003   Einde behandeling
25/5/2000   Herverzending naar commissie
10/4/2003   Einde behandeling
29/6/2000   Uitbrengen gemotiveerd advies Doc. 2-442/6 2-442/6 (PDF)
10/4/2003   Einde behandeling
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Belangenconflict Behandeling beŽindigd  
[S1] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 25/5/2000, 29/6/2000
Commissie: Institutionele Aangelegenheden
Behandeling beŽindigd  
Commissie: Institutionele Aangelegenheden
Behandeling beŽindigd