S. 2-983 Dossierfiche                  

Voorstel van resolutie betreffende de situatie van de vrouwen in Afghanistan
Iris Van Riet    Sabine de Bethune    Anne-Marie Lizin    Christine Cornet d'Elzius    Fatma Pehlivan    Marie Nagy    Meryem Kašar    Magdeleine Willame-Boonen    Mimi Kestelijn-Sierens    Jan Remans   

Afghanistan
rechten van de vrouw
gelijke behandeling van man en vrouw
motie van het Parlement
gendermainstreaming

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
2-983/1 2-983/1 (PDF) Voorstel van resolutie 13/12/2001
2-983/2 2-983/2 (PDF) Amendementen 8/1/2002
2-983/3 2-983/3 (PDF) Verslag namens de commissie 8/1/2002
2-983/4 2-983/4 (PDF) Tekst aangenomen door de commissie 8/1/2002
2-983/5 2-983/5 (PDF) Amendementen 29/1/2002
2-983/6 2-983/6 (PDF) Aanvullend verslag na terugzending door de plenaire vergadering 29/1/2002
2-983/7 2-983/7 (PDF) Tekst aangenomen door de commissie na de terugzending door de plenaire vergadering 29/1/2002
                                      
Chronologie
  Monocameraal Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
13/12/2001   Indiening Doc. 2-983/1 2-983/1 (PDF)
13/12/2001   Inoverwegingneming
13/12/2001   Verzending naar commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
8/1/2002   Verzending naar commissie: AdviescomitÚ voor gelijke kansen
16/1/2002   Inschrijving op agenda
24/1/2002   Algemene bespreking Hand. 2-175 Hand. 2-175 (PDF)
24/1/2002   Terugzending naar commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
31/1/2002   Inschrijving op agenda
31/1/2002   Algemene bespreking Hand. 2-178 Hand. 2-178 (PDF)
31/1/2002   Stemming over het geheel: ne varietur (+58/-0/o0) Hand. 2-178 Hand. 2-178 (PDF)
  Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
13/12/2001   Verzending naar commissie
8/1/2002   Inschrijving op agenda
8/1/2002   Aanwijzing rapporteur(s): Magdeleine Willame-Boonen
8/1/2002   Bespreking
8/1/2002   Stemming over het geheel: geamendeerd (+7/-0/o1)
8/1/2002   Aanneming na amendering Doc. 2-983/4 2-983/4 (PDF)
8/1/2002   Vertrouwen rapporteur Doc. 2-983/3 2-983/3 (PDF)
  Commissie: AdviescomitÚ voor gelijke kansen
8/1/2002   Verzending naar commissie
8/1/2002   Inschrijving op agenda
8/1/2002   Bespreking
met het oog op het opstellen van amendementen
8/1/2002   Einde behandeling
  Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
24/1/2002   Terugzending naar commissie
29/1/2002   Inschrijving op agenda
29/1/2002   Bespreking
29/1/2002   Stemming over het geheel: geamendeerd (+8/-0/o0)
29/1/2002   Aanneming na amendering door commissie
29/1/2002   Vertrouwen rapporteur voor mondeling verslag
31/1/2002   Mededeling aan bestemmeling(en)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Monocameraal Senaat Medegedeeld aan bestemmeling(en)  
[S1] Behandeling door Senaat
Geamendeerd 24/1/2002, 31/1/2002
Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
Geamendeerd 8/1/2002
Commissie: AdviescomitÚ voor gelijke kansen
Behandeling beŰindigd 8/1/2002
Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
Geamendeerd 29/1/2002