S. 2-1482 Dossierfiche K. 50-2170

Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 31 december 1983 tot hervorming der instellingen voor de Duitstalige Gemeenschap, om de vertegenwoordiging van de Duitstalige Gemeenschap door de Raad van de Duitstalige Gemeenschap in en buiten rechte te regelen
Herman De Croo  

bevoegdheid van het Parlement
regionaal parlement
Duitstalige Gemeenschap
recht om voor het gerecht te treden

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 50-2170/1 Wetsvoorstel 5/12/2002
K. 50-2170/2 Advies van de Raad van State 14/1/2003
K. 50-2170/3 Verslag namens de commissie 10/2/2003
K. 50-2170/4 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 13/2/2003
2-1482/1 2-1482/1 (PDF) Ontwerp overgezonden door de Kamer 14/2/2003
2-1482/2 2-1482/2 (PDF) Verslag namens de commissie 27/2/2003
2-1482/3 2-1482/3 (PDF) Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd 13/3/2003
                                      
Chronologie
  Bicameraal, initiatief Kamer
  [K1] Behandeling door Kamer
5/12/2002   Indiening Doc. K. 50-2170/1
10/12/2002   Inoverwegingneming
11/12/2002   Externe adviesaanvraag: Raad van State
Integraal verslag 9/1/2003 nr. 310, p. 68
14/1/2003   Ontvangst extern advies: Raad van State Doc. K. 50-2170/2
7/2/2003   Aanneming in commissie (ongewijzigd) Doc. K. 50-2169/3
13/2/2003   Bespreking
Integraal verslag nr. 329, p. 1-3
13/2/2003   Stemming over het geheel: ne varietur (eenparig)
Integraal verslag nr. 329, p. 20-21
Doc. K. 50-2170/4
13/2/2003   Aanneming zonder amendering
  [S2] Behandeling door Senaat
14/2/2003   Overzending Doc. 2-1482/1 2-1482/1 (PDF)
14/2/2003   Verzending naar commissie: Institutionele Aangelegenheden
5/3/2003   Inschrijving op agenda
13/3/2003   Algemene bespreking Hand. 2-274 Hand. 2-274 (PDF)
13/3/2003   Artikelsgewijze bespreking Hand. 2-274 Hand. 2-274 (PDF)
13/3/2003   Stemming over het geheel: ne varietur (+53/-0/o0) Hand. 2-275 Hand. 2-275 (PDF)
Doc. 2-1482/3 2-1482/3 (PDF)
  Commissie: Institutionele Aangelegenheden
14/2/2003   Verzending naar commissie
27/2/2003   Inschrijving op agenda
27/2/2003   Aanwijzing rapporteur(s): Magdeleine Willame-Boonen
27/2/2003   Bespreking
27/2/2003   Stemming over het geheel: ne varietur (+10/-0/o0)
27/2/2003   Aanneming zonder amendering
27/2/2003   Vertrouwen rapporteur Doc. 2-1482/2 2-1482/2 (PDF)
13/3/2003   Voorlegging door Senaat ter bekrachtiging
3/7/2003   Bekrachtiging en afkondiging
1/9/2003   Bekendmaking (42717-42718)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Bicameraal, initiatief Kamer Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 13/2/2003
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 13/3/2003
Commissie: Institutionele Aangelegenheden
Niet geamendeerd 27/2/2003
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
3/7/2003 1/9/2003, blz 42717-42718