S. 2-262 Dossierfiche K. 50-540

Wetsontwerp tot bepaling van de criteria bedoeld in artikel 39, ß 2, van de bijzondere wet van 16 januari 1989 betreffende de financiering van de Gemeenschappen en de Gewesten
Regering G. Verhofstadt I  

gemeenschappen van BelgiŽ
onderwijs
BTW
regionale financiŽn
Rekenhof (BelgiŽ)

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
2-262/1 2-262/1 (PDF) Wetsontwerp 6/1/2000
2-262/2 2-262/2 (PDF) Amendementen 15/2/2000
2-262/3 2-262/3 (PDF) Amendementen 29/2/2000
2-262/4 2-262/4 (PDF) Verslag namens de commissie 16/3/2000
2-262/5 2-262/5 (PDF) Tekst verbeterd door de commissie 16/3/2000
2-262/6 2-262/6 (PDF) Amendementen opnieuw ingediend na de goedkeuring van het verslag 21/3/2000
K. 50-540/1 Ontwerp overgezonden door de Senaat 24/3/2000
K. 50-540/2 Amendementen 25/4/2000
K. 50-540/3 Verslag namens de commissie 5/5/2000
K. 50-540/4 Amendement voorgesteld na indiening van het verslag 10/5/2000
K. 50-540/5 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd 11/5/2000
                                      
Chronologie
  Bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
6/1/2000   Indiening Doc. 2-262/1 2-262/1 (PDF)
6/1/2000   Verzending naar commissie: Institutionele Aangelegenheden
16/3/2000   Inschrijving op agenda
20/3/2000   Amendementen opnieuw ingediend na de goedkeuring van het verslag Doc. 2-262/6 2-262/6 (PDF)
22/3/2000   Algemene bespreking Hand. 2-35 Hand. 2-35 (PDF)
22/3/2000   Artikelsgewijze bespreking Hand. 2-35 Hand. 2-35 (PDF)
23/3/2000   Stemming over het geheel: ne varietur (+39/-21/o0) Hand. 2-37 Hand. 2-37 (PDF)
  Commissie: Institutionele Aangelegenheden
6/1/2000   Verzending naar commissie
18/1/2000   Inschrijving op agenda
18/1/2000   Aanwijzing rapporteur(s): Iris Van Riet, Magdeleine Willame-Boonen
18/1/2000   Inleidende uiteenzetting
vice-eerste minister en minister van Begroting, Maatschappelijke Integratie en Sociale Economie
18/1/2000   Regeling der werkzaamheden
27/1/2000   Inschrijving op agenda
27/1/2000   Hoorzitting met vertegenwoordigers van het Rekenhof : - de heer Jeroom Van de Velde, eerste voorzitter; - de heer W. Dumazy, voorzitter; - de heer Romain Lesage, raadsheer; - de heer Pierre Rion, raadsheer.
27/1/2000   Bespreking
3/2/2000   Inschrijving op agenda
3/2/2000   Niet behandeld
15/2/2000   Inschrijving op agenda
15/2/2000   Bespreking
Einde van de algemene bespreking
29/2/2000   Inschrijving op agenda
29/2/2000   Bespreking
29/2/2000   Stemming over het geheel: ne varietur (+6/-2/o0)
29/2/2000   Aanneming zonder amendering
16/3/2000   Inschrijving op agenda
16/3/2000   Goedkeuring verslag
het verslag is eenparig goedgekeurd (8 stemmen)
Doc. 2-262/4 2-262/4 (PDF)
16/3/2000   Tekst aangenomen Doc. 2-262/5 2-262/5 (PDF)
  [K2] Behandeling door Kamer
23/3/2000   Overzending Doc. K. 50-540/1
5/5/2000   Aanneming in commissie (ongewijzigd) Doc. K. 50-540/3
10/5/2000   Bespreking
Handelingen nr. 55, p. 8-25
11/5/2000   Bespreking
Handelingen nr. 56, p. 31-35
11/5/2000   Stemming over het geheel: ne varietur (+87/-46/o1)
Handelingen nr 56, p. 35
Doc. K. 50-540/5
11/5/2000   Aanneming zonder amendering
11/5/2000   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
23/5/2000   Bekrachtiging en afkondiging
30/5/2000   Bekendmaking (18352-18354)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Bicameraal, initiatief Senaat Bekendgemaakt  
[S1] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 22/3/2000, 23/3/2000
Commissie: Institutionele Aangelegenheden
Niet geamendeerd 18/1/2000, 27/1/2000, 15/2/2000, 29/2/2000, 16/3/2000
[K2] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 10/5/2000, 11/5/2000
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
23/5/2000 30/5/2000, blz 18352-18354