S. 2-709 Dossierfiche K. 50-1280

Ontwerp van bijzondere wet houdende overdracht van diverse bevoegdheden aan de gewesten en de gemeenschappen
Regering G. Verhofstadt I  

verdeling van de bevoegdheden
Grondwettelijk Hof (BelgiŽ)
provincie Vlaams-Brabant
gemeentelijk publiekrechtelijk lichaam
partijfinanciering
landbouwbeleid
ontwikkelingshulp
gemeente
Hoofdstedelijk Gewest Brussels
groenvoorzieningen
financiering van een verkiezing
aardgas
administratief toezicht
begraafplaats
gewesten en gemeenschappen van BelgiŽ
buitenlandse handel
institutioneel akkoord
gemeenteraadsverkiezing
gemeenschappelijk landbouwbeleid
bevoegdheidsoverdracht
taalgebruik
Duitstalige Gemeenschap
gewestvorming
kiesrecht
gemeenten met bijzonder taalstatuut of met faciliteiten
administratieve rechtspraak
bescherming van minderheden
provincie
samenwerkingsakkoord (Belgisch institutioneel kader)
kerkfabriek
zeevisserij
institutionele hervorming
federalisme

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
2-709/1 2-709/1 (PDF) Ontwerp van bijzondere wet 29/3/2001
2-709/2 2-709/2 (PDF) Amendementen 29/3/2001
2-709/3 2-709/3 (PDF) Amendementen 29/3/2001
2-709/4 2-709/4 (PDF) Amendementen 8/5/2001
2-709/5 2-709/5 (PDF) Amendementen 8/5/2001
2-709/6 2-709/6 (PDF) Advies van de Raad van State 17/5/2001
2-709/7 2-709/7 (PDF) Verslag namens de commissie 23/5/2001
2-709/8 2-709/8 (PDF) Tekst aangenomen door de commissie 23/5/2001
2-709/9 2-709/9 (PDF) Amendementen opnieuw ingediend na de goedkeuring van het verslag 28/5/2001
2-709/10 2-709/10 (PDF) Amendementen ingediend na de goedkeuring van het verslag 29/5/2001
K. 50-1280/1 Ontwerp overgezonden door de Senaat 31/5/2001
K. 50-1280/2 Amendementen 19/6/2001
K. 50-1280/3 Verslag namens de commissie 22/6/2001
K. 50-1280/4 Amendementen voorgesteld na indiening van het verslag 27/6/2001
K. 50-1280/5 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd 28/6/2001
                                      
Chronologie
  Bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
29/3/2001   Indiening Doc. 2-709/1 2-709/1 (PDF)
29/3/2001   Verzending naar commissie: Institutionele Aangelegenheden
9/5/2001   Externe adviesaanvraag: Raad van State
17/5/2001   Ontvangst extern advies: Raad van State Doc. 2-709/6 2-709/6 (PDF)
23/5/2001   Inschrijving op agenda
28/5/2001   Amendementen opnieuw ingediend na de goedkeuring van het verslag Doc. 2-709/9 2-709/9 (PDF)
29/5/2001   Amendementen ingediend na de goedkeuring van het verslag Doc. 2-709/10 2-709/10 (PDF)
29/5/2001   Algemene bespreking Hand. 2-115 Hand. 2-115 (PDF)
30/5/2001   Artikelsgewijze bespreking Hand. 2-117 Hand. 2-117 (PDF)
30/5/2001   Stemming over het geheel: ne varietur (+48/-22/o1) Hand. 2-118 Hand. 2-118 (PDF)
  Commissie: Institutionele Aangelegenheden
29/3/2001   Verzending naar commissie
30/3/2001   Inschrijving op agenda
30/3/2001   Aanwijzing rapporteur(s): Philippe Monfils, Guy Moens
30/3/2001   Inleidende uiteenzetting
vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
18/4/2001   Inschrijving op agenda
18/4/2001   Bespreking
24/4/2001   Inschrijving op agenda
24/4/2001   Bespreking
2/5/2001   Inschrijving op agenda
2/5/2001   Bespreking
8/5/2001   Inschrijving op agenda
8/5/2001   Bespreking
9/5/2001   Inschrijving op agenda
9/5/2001   Bespreking
9/5/2001   Aanneming artikel 1
artikel 1 is aangenomen met 8 tegen 2 stemmen
11/5/2001   Inschrijving op agenda
11/5/2001   Bespreking
15/5/2001   Inschrijving op agenda
15/5/2001   Bespreking
16/5/2001   Inschrijving op agenda
16/5/2001   Bespreking
16/5/2001   Stemming over het geheel: geamendeerd (+10/-1/o0)
16/5/2001   Aanneming na amendering
23/5/2001   Inschrijving op agenda
23/5/2001   Goedkeuring verslag
het verslag is goedgekeurd met 8 stemmen bij 3 onthoudingen
23/5/2001   Tekst aangenomen
  [K2] Behandeling door Kamer
30/5/2001   Overzending Doc. K. 50-1280/1
22/6/2001   Aanneming in commissie (verbeterd) Doc. K. 50-1280/3
27/6/2001   Bespreking
Integraal verslag nr. 138, p. 2-28 + nr. 139, p. 1-46 + nr. 140, p. 1-91 + nr. 141, p. 1-47
28/6/2001   Bespreking
Integraal verslag nr. 142, p. 9-44 + nr. 143, p. 1-21 + p. 28-54
28/6/2001   Stemming over het geheel: ne varietur (+96/-41/o12)
Integraal verslag nr. 143, p. 54-63
Doc. K. 50-1280/5
28/6/2001   Aanneming zonder amendering
Verbeterd
28/6/2001   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
13/7/2001   Bekrachtiging en afkondiging
3/8/2001   Bekendmaking (26636-26645)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Bicameraal, initiatief Senaat Bekendgemaakt  
[S1] Behandeling door Senaat
Geamendeerd 29/5/2001, 30/5/2001
Commissie: Institutionele Aangelegenheden
Geamendeerd 30/3/2001, 18/4/2001, 24/4/2001, 2/5/2001, 8/5/2001, 9/5/2001, 11/5/2001, 15/5/2001, 16/5/2001, 23/5/2001
[K2] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 27/6/2001, 28/6/2001
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
13/7/2001 3/8/2001, blz 26636-26645