S. 2-263 Dossierfiche K. 50-541

Wetsontwerp tot uitvoering van artikel 62 van de bijzondere wet van 16 januari 1989 betreffende de financiering van de Gemeenschappen en de Gewesten
Regering G. Verhofstadt I  

regionale financiŽn
provinciebegroting
buitenlandse student
gemeenschappen van BelgiŽ
universiteit
Europees staatsburgerschap

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
2-263/1 2-263/1 (PDF) Wetsontwerp 6/1/2000
2-263/2 2-263/2 (PDF) Amendementen 15/2/2000
2-263/3 2-263/3 (PDF) Verslag namens de commissie 29/2/2000
2-263/4 2-263/4 (PDF) Tekst verbeterd door de commissie 29/2/2000
2-263/5 2-263/5 (PDF) Amendementen ingediend na de goedkeuring van het verslag 21/3/2000
K. 50-541/1 Ontwerp overgezonden door de Senaat 24/3/2000
K. 50-541/2 Amendementen 3/5/2000
K. 50-541/3 Verslag namens de commissie 5/5/2000
K. 50-541/4 Amendementen voorgesteld na indiening van het verslag 10/5/2000
K. 50-541/5 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd 11/5/2000
                                      
Chronologie
  Bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
6/1/2000   Indiening Doc. 2-263/1 2-263/1 (PDF)
6/1/2000   Verzending naar commissie: Institutionele Aangelegenheden
16/3/2000   Inschrijving op agenda
20/3/2000   Amendementen ingediend na de goedkeuring van het verslag Doc. 2-263/5 2-263/5 (PDF)
22/3/2000   Algemene bespreking Hand. 2-35 Hand. 2-35 (PDF)
22/3/2000   Artikelsgewijze bespreking Hand. 2-35 Hand. 2-35 (PDF)
23/3/2000   Stemming over het geheel: ne varietur (+39/-22/o0) Hand. 2-37 Hand. 2-37 (PDF)
  Commissie: Institutionele Aangelegenheden
6/1/2000   Verzending naar commissie
18/1/2000   Inschrijving op agenda
18/1/2000   Aanwijzing rapporteur(s): Iris Van Riet, Magdeleine Willame-Boonen
18/1/2000   Inleidende uiteenzetting
minister van Economie en Wetenschappelijk Onderzoek
3/2/2000   Inschrijving op agenda
3/2/2000   Bespreking
Einde van de algemene bespreking
15/2/2000   Inschrijving op agenda
15/2/2000   Stemming over het geheel: ne varietur (+7/-3/o0)
15/2/2000   Aanneming zonder amendering
29/2/2000   Inschrijving op agenda
29/2/2000   Goedkeuring verslag
het verslag is eenparig goedgekeurd (8 stemmen)
Doc. 2-263/3 2-263/3 (PDF)
29/2/2000   Tekst aangenomen Doc. 2-263/4 2-263/4 (PDF)
  [K2] Behandeling door Kamer
23/3/2000   Overzending Doc. K. 50-541/1
5/5/2000   Aanneming in commissie (ongewijzigd) Doc. K. 50-541/3
10/5/2000   Bespreking
Handelingen nr. 55, p. 8-25
11/5/2000   Bespreking
Handelingen nr. 56, p. 35-36
11/5/2000   Stemming over het geheel: ne varietur (+86/-46/o3)
Handelingen nr. 56, p. 36-38
Doc. K. 50-541/5
11/5/2000   Aanneming zonder amendering
11/5/2000   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
26/6/2000   Bekrachtiging en afkondiging
17/1/2001   Bekendmaking (1205)
28/3/2001   Erratum (10131)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Bicameraal, initiatief Senaat Bekendgemaakt  
[S1] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 22/3/2000, 23/3/2000
Commissie: Institutionele Aangelegenheden
Niet geamendeerd 18/1/2000, 3/2/2000, 15/2/2000, 29/2/2000
[K2] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 10/5/2000, 11/5/2000
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
26/6/2000 17/1/2001, blz 1205
Errata
Op 28/3/2001, blz 10131