S. 2-21 Dossierfiche K. 50-424

Herziening van titel II van de Grondwet, om nieuwe bepalingen in te voegen die de bescherming van de rechten van het kind op morele, lichamelijke, geestelijke en seksuele integriteit verzekeren
Nathalie de T' Serclaes   

kinderbescherming
herziening van de grondwet
rechten van het kind
rechten van de mens
seksueel geweld

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
2-21/1 2-21/1 (PDF) Voorstel 16/7/1999
2-21/2 2-21/2 (PDF) Amendementen 18/11/1999
2-21/3 2-21/3 (PDF) Amendementen 16/12/1999
2-21/4 2-21/4 (PDF) Verslag namens de commissie 13/1/2000
2-21/5 2-21/5 (PDF) Tekst aangenomen door de commissie 13/1/2000
2-21/6 2-21/6 (PDF) Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Kamer 27/1/2000
K. 50-424/1 Tekst overgezonden door de Senaat 3/2/2000
K. 50-424/2 Verslag namens de commissie 18/2/2000
K. 50-424/3 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd 24/2/2000
                                      
Chronologie
  Bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
16/7/1999   Indiening Doc. 2-21/1 2-21/1 (PDF)
16/7/1999   Verzending naar commissie: Institutionele Aangelegenheden
20/1/2000   Inschrijving op agenda
27/1/2000   Algemene bespreking Hand. 2-25 Hand. 2-25 (PDF)
27/1/2000   Stemming over het geheel: ne varietur (+50/-0/o0) Hand. 2-25 Hand. 2-25 (PDF)
Doc. 2-21/6 2-21/6 (PDF)
  Commissie: Institutionele Aangelegenheden
16/7/1999   Verzending naar commissie
18/11/1999   Inschrijving op agenda
18/11/1999   Aanwijzing rapporteur(s): Martine Taelman
18/11/1999   Inleidende uiteenzetting
indiener
2/12/1999   Inschrijving op agenda
2/12/1999   Hoorzitting met de heer Rusen Ergec, gewoon hoogleraar aan de ULB; met mevrouw Marie-Thérèse Meulders-Klein, gewoon hoogleraar emeritus aan de UCL, met de heer Paul Lemmens, buitengewoon hoogleraar aan de KULeuven en de heer Arne Vandaele, assistent aan
9/12/1999   Inschrijving op agenda
9/12/1999   Hoorzitting met mevrouw Lieve Stappers, directrice van Child Focus, met de heer Damien Vandermeersch, onderzoeksrechter te Brussel, lid van de Nationale Commissie tegen Seksuele Uitbuiting van Kinderen, met mevrouw Katlijn Declercq, gewezen secretaris v
9/12/1999   Gedachtewisseling
16/12/1999   Inschrijving op agenda
16/12/1999   Stemming over het geheel: geamendeerd (+10/-0/o0)
16/12/1999   Aanneming na amendering
13/1/2000   Inschrijving op agenda
13/1/2000   Goedkeuring verslag
het verslag is eenparig goedgekeurd (8 stemmen)
Doc. 2-21/4 2-21/4 (PDF)
13/1/2000   Tekst aangenomen Doc. 2-21/5 2-21/5 (PDF)
  [K2] Behandeling door Kamer
27/1/2000   Overzending Doc. K. 50-424/1
18/2/2000   Aanneming in commissie (ongewijzigd) Doc. K. 50-424/2
23/2/2000   Bespreking
Handelingen nr. 44, p. 6-14
24/2/2000   Stemming over het geheel: ne varietur (+114/-0/o22)
Handelingen nr. 45, p. 45-46
Doc. K. 50-424/3
24/2/2000   Aanneming zonder amendering
24/2/2000   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
23/3/2000   Bekrachtiging en afkondiging
25/5/2000   Bekendmaking (17757)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Bicameraal, initiatief Senaat Bekendgemaakt  
[S1] Behandeling door Senaat
Geamendeerd 27/1/2000
Commissie: Institutionele Aangelegenheden
Geamendeerd 18/11/1999, 2/12/1999, 9/12/1999, 16/12/1999, 13/1/2000
[K2] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 23/2/2000, 24/2/2000
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
23/3/2000 25/5/2000, blz 17757