S. 2-1481 Dossierfiche K. 50-2169

Wetsontwerp tot regeling van de vertegenwoordiging van de federale Wetgevende Kamers in en buiten rechte
Herman De Croo  

nationaal parlement
bevoegdheid van het Parlement
recht om voor het gerecht te treden

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 50-2169/1 Wetsvoorstel 5/12/2002
K. 50-2169/2 Advies van de Raad van State 14/1/2003
K. 50-2169/3 Verslag namens de commissie 7/2/2003
K. 50-2169/4 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 13/2/2003
2-1481/1 2-1481/1 (PDF) Ontwerp overgezonden door de Kamer 14/2/2003
2-1481/2 2-1481/2 (PDF) Amendementen 27/2/2003
2-1481/3 2-1481/3 (PDF) Verslag namens de commissie 27/2/2003
2-1481/4 2-1481/4 (PDF) Tekst geamendeerd door de commissie 27/2/2003
2-1481/5 2-1481/5 (PDF) Amendementen ingediend na de goedkeuring van het verslag 13/3/2003
2-1481/6 2-1481/6 (PDF) Tekst geamendeerd door de Senaat en teruggezonden naar de Kamer 13/3/2003
K. 50-2169/5 Ontwerp geamendeerd door de Senaat 18/3/2003
K. 50-2169/6 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd 3/4/2003
                                      
Chronologie
  Bicameraal, initiatief Kamer
  [K1] Behandeling door Kamer
5/12/2002   Indiening Doc. K. 50-2169/1
10/12/2002   Inoverwegingneming
11/12/2002   Externe adviesaanvraag: Raad van State
Integraal verslag 9/1/2003 nr. 310, p. 68
14/1/2003   Ontvangst extern advies: Raad van State Doc. K. 50-2169/2
7/2/2003   Aanneming in commissie (ongewijzigd) Doc. K. 50-2169/3
13/2/2003   Bespreking
Integraal verslag nr. 329, p. 1-3
13/2/2003   Stemming over het geheel: ne varietur (eenparig)
Integraal verslag nr. 329, p. 20
Doc. K. 50-2169/4
13/2/2003   Aanneming zonder amendering
  [S2] Behandeling door Senaat
14/2/2003   Overzending Doc. 2-1481/1 2-1481/1 (PDF)
14/2/2003   Verzending naar commissie: Institutionele Aangelegenheden
5/3/2003   Inschrijving op agenda
13/3/2003   Amendementen ingediend na de goedkeuring van het verslag Doc. 2-1481/5 2-1481/5 (PDF)
13/3/2003   Algemene bespreking Hand. 2-274 Hand. 2-274 (PDF)
13/3/2003   Artikelsgewijze bespreking Hand. 2-274 Hand. 2-274 (PDF)
13/3/2003   Stemming over het geheel: ne varietur (+54/-0/o0) Hand. 2-275 Hand. 2-275 (PDF)
Doc. 2-1481/6 2-1481/6 (PDF)
  Commissie: Institutionele Aangelegenheden
14/2/2003   Verzending naar commissie
27/2/2003   Inschrijving op agenda
27/2/2003   Aanwijzing rapporteur(s): Magdeleine Willame-Boonen
27/2/2003   Bespreking
27/2/2003   Stemming over het geheel: geamendeerd (+10/-0/o0)
27/2/2003   Aanneming na amendering
27/2/2003   Vertrouwen rapporteur Doc. 2-1481/3 2-1481/3 (PDF)
27/2/2003   Tekst aangenomen
geamendeerd
Doc. 2-1481/4 2-1481/4 (PDF)
  [K3] Behandeling door Kamer
13/3/2003   Overzending Doc. K. 50-2169/5
25/3/2003   Aanneming in commissie (zonder verslag)
Bulletin van de wetgevende werkzaamheden nr 830
3/4/2003   Bespreking
Integraal verslag nr. 356, p. 31-32
3/4/2003   Stemming over het geheel: ne varietur (eenparig)
Integraal verslag nr. 356, p. 69
Doc. K. 50-2169/6
3/4/2003   Aanneming zonder amendering
3/4/2003   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
26/5/2003   Bekrachtiging en afkondiging
16/7/2003   Bekendmaking (38090)
21/10/2003   Erratum (50904-50905)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Bicameraal, initiatief Kamer Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 13/2/2003
[S2] Behandeling door Senaat
Geamendeerd 13/3/2003
Commissie: Institutionele Aangelegenheden
Geamendeerd 27/2/2003
[K3] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 3/4/2003
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
26/5/2003 16/7/2003, blz 38090
Errata
Op 21/10/2003, blz 50904-50905