S. 2-299 Dossierfiche                  

Voorstel van resolutie inzake de ratificatieprocedure van het facultatief protocol bij het VN-Verdrag voor de uitbanning van alle vormen van discriminatie van de vrouw
Kathy Lindekens    Iris Van Riet    Mimi Kestelijn-Sierens    Sabine de Bethune    Erika Thijs    Marie-JosÚ Laloy    Christine Cornet d'Elzius    Meryem Kašar    Magdeleine Willame-Boonen   

ratificatie van een overeenkomst
VN-conventie
overeenkomstprotocol
gelijke behandeling van man en vrouw
rechten van de vrouw
bestrijding van discriminatie
motie van het Parlement
recht om voor het gerecht te treden
gendermainstreaming

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
2-299/1 2-299/1 (PDF) Voorstel van resolutie 17/1/2000
2-299/2 2-299/2 (PDF) Verslag namens het AdviescomitÚ 8/2/2000
                                      
Chronologie
  Monocameraal Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
17/1/2000   Indiening Doc. 2-299/1 2-299/1 (PDF)
10/2/2000   Inoverwegingneming
10/2/2000   Verzending naar commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
  Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
8/2/2000   Advies van het AdviescomitÚ voor gelijke kansen voor vrouwen en mannen
verslag : zie stuk 2-233/1
Doc. 2-299/2 2-299/2 (PDF)
10/2/2000   Verzending naar commissie
16/5/2000   Inschrijving op agenda
16/5/2000   Uitgesteld
23/5/2000   Inschrijving op agenda
23/5/2000   Uitgesteld
10/4/2003   Verval door ontbinding kamers
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Monocameraal Senaat Caduc  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beŰindigd  
Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
In behandeling  

Kruispuntbank van de wetgeving