Auteurs- en sprekersregister betreffende "Devolder Jacques" (Alles van 1995 tot nu)

 
Alles van 1995 tot nu
Legislatuur 2019-....
Legislatuur 2014-2019
Legislatuur 2010-2014
Legislatuur 2007-2010
Legislatuur 2003-2007
Legislatuur 1999-2003
Legislatuur 1995-1999
  Parlementaire documenten Handelingen Schriftelijke vragen
Aanhoudende personeelsproblemen in de Brugse gevangenis (Ambtenarenzaken) (1-1619)      
  Schriftelijke vraag van de heer Devolder aan de heer Flahaut, minister van Ambtenarenzaken
   Vraag met antwoord
Bul. 1-96
p. 5071-5072 1-96 p. 5071-5072 (PDF)
Aanhoudende personeelsproblemen in de Brugse gevangenis (Justitie) (1-1619)      
  Schriftelijke vraag van de heer Devolder aan de heer Van Parys, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-96
p. 5043-5044 1-96 p. 5043-5044 (PDF)
Aankoop van twee transportvliegtuigen      
  Schriftelijke vraag van de heer Devolder aan de heer Poncelet, minister van Landsverdediging
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-58
p. 2947 1-58 p. 2947 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-61
p. 3146 1-61 p. 3146 (PDF)
Afwezigheid in openbare vergadering van de eerste minister tijdens de uiteenzetting van een mondelinge vraag      
  Ordemotie van de heer Devolder
1-151
p. 3985 1-151 p. 3985 (PDF)
Apotheken - Overplaatsingsaanvragen - Behandeling dossiers (2-154)      
  Schriftelijke vraag van de heer Devolder aan mevrouw Aelvoet, minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
   Vraag met antwoord
Bul. 2-6
p. 215-216 2-6 p. 215-216 (PDF)
Autodiefstallen - Rendement van de verbaliserende overheid (Globale aanpak van de controles op voertuigen) (2-2501)      
  Schriftelijke vraag van de heer Devolder aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-64
p. 3575 2-64 p. 3575 (PDF)
Belgacom - Herverdeling van de tariefzones - Gevolgen voor Brugge (1-708)      
  Schriftelijke vraag van de heer Devolder aan de heer Di Rupo, vice-eerste minister en minister van Economie en Telecommunicatie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-64
p. 3274-3275 1-64 p. 3274-3275 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-70
p. 3627-3628 1-70 p. 3627-3628 (PDF)
Belgische strijdkrachten in Duitsland - Regiment karabiniers - Reservepersoneel van wacht      
  Schriftelijke vraag van de heer Devolder aan de heer Poncelet, minister van Landsverdediging
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-30
p. 1446 1-30 p. 1446 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-31
p. 1546 1-31 p. 1546 (PDF)
Benoeming van het Vast Bureau van de Senaat (1999 BZ)      
  Benoeming van de heer Devolder tot quaestor van de Senaat
2-3
p. 8-9 2-3 p. 8-9 (PDF)
Benoeming van het Vast Bureau van de Senaat (1999-2000)      
  Benoeming van de heer Devolder tot quaestor van de Senaat
2-5
p. 4 2-5 p. 4 (PDF)
Benoeming van het Vast Bureau van de Senaat (2000-2001)      
  Benoeming van de heer Devolder tot quaestor van de Senaat
2-69
p. 14 2-69 p. 14 (PDF)
Benoeming van het Vast Bureau van de Senaat (2001-2002)      
  Benoeming van de heer Devolder tot quaestor van de Senaat
2-143
p. 5 2-143 p. 5 (PDF)
Benoeming van het Vast Bureau van de Senaat (2002-2003)      
  Benoeming van de heer Devolder tot quaestor van de Senaat
2-228
p. 4-5 2-228 p. 4-5 (PDF)
Bezoek van de staatssecretaris voor Ontwikkelingssamenwerking aan Oost-ZaÔre      
  Vraag om uitleg van de heer Ceder aan de heer Moreels, staatssecretaris voor Ontwikkelingssamenwerking
1-99
p. 2629-2643 1-99 p. 2629-2643 (PDF)
Controle en analyse van de grondstoffen die door de officina-apothekers worden gebruikt (1-1346)      
  Schriftelijke vraag van de heer Devolder aan de heer Colla, minister van Volksgezondheid en Pensioenen
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-85
p. 4484 1-85 p. 4484 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-91
p. 4797-4798 1-91 p. 4797-4798 (PDF)
De Belgische politiek ten aanzien van de gebeurtenissen in ZaÔre en onze betrekkingen met Oeganda en Rwanda      
  Vraag om uitleg van mevrouw Lizin aan de heer Moreels, staatssecretaris voor Ontwikkelingssamenwerking
1-99
p. 2629-2643 1-99 p. 2629-2643 (PDF)
De Belgische schending van de embargomaatregelen ten opzichte van Irak (1-691)      
  Mondelinge vraag van de heer Devolder aan de heer Dehaene, eerste minister
1-151
p. 3978-3979 1-151 p. 3978-3979 (PDF)
De Brugse visserijrechten in Britse kustwateren (Privilegie verleend door de Engelse koning Charles II) (2-67)      
  Mondelinge vraag van de heer Devolder aan de heer GabriŽls, minister van Landbouw en Middenstand
   Antwoord gegeven door de heer Daems, minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties
2-18
p. 17-18 2-18 p. 17-18 (PDF)
De Post - Nieuwe structuur      
  Schriftelijke vraag van de heer Devolder aan de heer Di Rupo, vice-eerste minister en minister van Economie en Telecommunicatie
   Vraag met antwoord
Bul. 1-31
p. 1513 1-31 p. 1513 (PDF)
De Schaarbeekse hoofdpolitiecommissaris (Vermeend lidmaatschap van een extreem-rechtse organisatie)      
  Mondelinge vraag van de heer Devolder aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
1-21
p. 469 1-21 p. 469 (PDF)
De anonimiteit van eicel- of zaadceldonaties en het plan van een tv-productiehuis om een programma genaamd "I want your baby" uit te zenden (Kunstmatige inseminatie) (2-472)      
  Mondelinge vraag van de heer Devolder aan mevrouw Aelvoet, minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
2-90
p. 24-25 2-90 p. 24-25 (PDF)
De begeleiding bij de terbeschikkingstelling van de noodpil (Anticonceptie) (2-499)      
  Vraag om uitleg van mevrouw De Schamphelaere aan mevrouw Aelvoet, minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
2-5 COM
p. 4-21 2-5 COM p. 4-21 (PDF)
   Stemming over de gewone motie en stemverklaringen van de heren Vankrunkelsven, Devolder en Thissen
2-128
p. 46 2-128 p. 46 (PDF)
  2-128
p. 71-72 2-128 p. 71-72 (PDF)
De behandeling en de analyse van de informatie die voor en ten tijde van de genocide in Rwanda en bij de moord op de paracommando's werd verstrekt      
  Vraag om uitleg van mevrouw Lizin aan de heer Poncelet, minister van Landsverdediging
1-8 COM
p. 48-59 1-8 COM p. 48-59 (PDF)
   Stemverklaringen van de heren Anciaux en Devolder en stemming over de motie
1-13
p. 296-298 1-13 p. 296-298 (PDF)
De benadering door Nederland van Belgische politiemensen en de sfeer van onzekerheid bij de politiebasis ten gevolge van de hervorming van de politiediensten (2-133)      
  Mondelinge vraag van de heer Devolder aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
2-27
p. 5-7 2-27 p. 5-7 (PDF)
De bescherming van de consument die koopt via internet (2-1131)      
  Mondelinge vraag van de heer Devolder aan de heer Verwilghen, minister van Justitie, aan de heer Daems, minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties, belast met Middenstand, aan de heer Picquť, minister van Economie en Wetenschappelijk Onderzoek, belast met het Grootstedenbeleid en aan de heer Tavernier, minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
   Antwoord gegeven door de heer Picquť, minister van Economie en Wetenschappelijk Onderzoek, belast met het Grootstedenbeleid
2-243
p. 27-30 2-243 p. 27-30 (PDF)
De beslissing over de schijf 1997 van het Plan Middellange Termijn 1996-1999      
  Vraag om uitleg van de heer Anciaux aan de heer Poncelet, minister van Landsverdediging
1-55 COM
p. 450-455 1-55 COM p. 450-455 (PDF)
De bestrijding van schijnhuwelijken en van de mensenhandel, de legalisering van buitenlandse documenten en de erkenning van buitenlandse huwelijken      
  Vraag om uitleg van de heer Anciaux aan de heer Dehaene, eerste minister
1-76
p. 2045-2048 1-76 p. 2045-2048 (PDF)
De chaotische toestand die ontstaan is ten gevolge van een reeks ministeriŽle besluiten met betrekking tot de prijszetting van farmaceutische producten (2-210)      
  Mondelinge vraag van de heer Devolder aan mevrouw Aelvoet, minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu, aan de heer Vandenbroucke, minister van Sociale Zaken en Pensioenen en aan de heer Demotte, minister van Economie en Wetenschappelijk Onderzoek
   Antwoord gegeven door de heer Vandenbroucke, minister van Sociale Zaken en Pensioenen
2-39
p. 27-30 2-39 p. 27-30 (PDF)
De chronische patiŽnten die aan Epidermolysis Bullosa lijden (Ziekteverzekering - Chronische ziekten - Bijzonder solidariteitsfonds) (2-8)      
  Mondelinge vraag van de heer Devolder aan de heer Vandenbroucke, minister van Sociale Zaken en Pensioenen
2-6
p. 42-43 2-6 p. 42-43 (PDF)
De concrete uitvoering van de plannen voor de hervorming van het leger (Nieuwe bestemming van de kazernegebouwen in Sijsele [Brugge]) (2-935)      
  Mondelinge vraag van de heer Devolder aan de heer Flahaut, minister van Landsverdediging
2-196
p. 9-10 2-196 p. 9-10 (PDF)
De controle op het gebruik van hormonen in de veeteelt      
  Vraag om uitleg van de heer Hostekint aan de heer Pinxten, minister van Landbouw en de Kleine en Middelgrote Ondernemingen
1-25
p. 564-575 1-25 p. 564-575 (PDF)
De crisis in Oost-ZaÔre      
  Vraag om uitleg van de heer Hostekint aan de heer Moreels, staatssecretaris voor Ontwikkelingssamenwerking
1-99
p. 2629-2643 1-99 p. 2629-2643 (PDF)
  Vraag om uitleg van de heer Jonckheer aan de heer Moreels, staatssecretaris voor Ontwikkelingssamenwerking
1-99
p. 2629-2643 1-99 p. 2629-2643 (PDF)
De doe-het-zelf aidstest      
  Mondelinge vraag van de heer Devolder aan de heer Colla, minister van Volksgezondheid en Pensioenen
1-56
p. 1330 1-56 p. 1330 (PDF)
De dure informatiediensten in de telecommunicatiesector (Tarifering van de lijnen 0900, 0902 en 0903) (2-554)      
  Mondelinge vraag van de heer Devolder aan de heer Daems, minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties
2-105
p. 16-17 2-105 p. 16-17 (PDF)
De enveloppefinanciering voor rusthuizen die pas opgestart zijn of uitgebreid hebben      
  Mondelinge vraag van de heer Devolder aan mevrouw De Galan, minister van Sociale Zaken
1-115
p. 3071-3072 1-115 p. 3071-3072 (PDF)
De eventuele overbrenging van de school voor Onderofficieren te Zedelgem naar Lier (1-694)      
  Mondelinge vraag van de heer Devolder aan de heer Poncelet, minister van Landsverdediging
1-145
p. 3846 1-145 p. 3846 (PDF)
De falende bescherming van de volksgezondheid door het beperken van het aantal keuringsuren in de vissector en door het gebrek aan leiding van het IVK (1-395)      
  Vraag om uitleg van de heer Devolder aan de heer Colla, minister van Volksgezondheid en Pensioenen
1-151
p. 3991-3994 1-151 p. 3991-3994 (PDF)
De financiering van palliatieve zorgverlening (1-461)      
  Vraag om uitleg van de heer Vandenberghe aan mevrouw De Galan, minister van Sociale Zaken
1-172
p. 5102-5104 1-172 p. 5102-5104 (PDF)
De fiscale hold-up ten opzichte van gepensioneerden met een aanvullend bedrijfspensioen veroorzaakt door de nieuwe vaststelling van de bedrijfsvoorheffing      
  Mondelinge vraag van de heer Devolder aan de heer Maystadt, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Buitenlandse Handel en aan de heer Colla, minister van Volksgezondheid en Pensioenen
1-27
p. 603-604 1-27 p. 603-604 (PDF)
De gebeurtenissen die geleid hebben tot de dood van tien paracommando's in Rwanda      
  Mondelinge vraag van de heer Devolder aan de heer Poncelet, minister van Landsverdediging
1-70
p. 1816-1817 1-70 p. 1816-1817 (PDF)
De gedragsregels voor de verkoop van producten via Internet (Concurrentieproblemen) (2-301)      
  Mondelinge vraag van de heer Devolder aan de heer Picquť, minister van Economie en Wetenschappelijk Onderzoek, belast met het Grootstedenbeleid
2-59
p. 22-23 2-59 p. 22-23 (PDF)
De genocide in Rwanda en de falende informatievergaring      
  Vraag om uitleg van de heer Bourgeois aan de heer Poncelet, minister van Landsverdediging
1-8 COM
p. 48-59 1-8 COM p. 48-59 (PDF)
   Stemverklaringen van de heren Anciaux en Devolder en stemming over de motie
1-13
p. 296-298 1-13 p. 296-298 (PDF)
De gevaren van de millenniumbug voor buitenlandse nucleaire defensiesystemen (1-577)      
  Vraag om uitleg van de heer Devolder aan de heer Poncelet, vice-eerste minister en minister van Landsverdediging en Energie en aan de heer Derycke, minister van Buitenlandse Zaken
1-224
p. 6519-6520 1-224 p. 6519-6520 (PDF)
De gevolgen die de minister van Volksgezondheid en Pensioenen zal geven aan het verslag van de Vaste Commissie voor voeding en het leefmilieu over de lijsten van planten erkend als voedingsmiddelen (Advies van de Koninklijke Academie voor geneeskunde - Registratie als voedingsmiddel of als geneesmiddel) (1-1102)      
  Mondelinge vraag van de heer Devolder aan de heer Colla, minister van Volksgezondheid en Pensioenen
1-247
p. 7171-7172 1-247 p. 7171-7172 (PDF)
De gevolgen van het arrest van het Europese Hof van Justitie over het krijgen van medische verzorging in een andere lidstaat van de EU (1-976)      
  Mondelinge vraag van de heer Devolder aan mevrouw De Galan, minister van Sociale Zaken
1-211
p. 6107-6108 1-211 p. 6107-6108 (PDF)
De herstructurering van het leger      
  Vraag om uitleg van de heren Bourgeois en Hostekint aan de heer Poncelet, minister van Landsverdediging
1-73
p. 1981-1985 1-73 p. 1981-1985 (PDF)
De hotelprijzen aangerekend tijdens Euro 2000 (Voetbalkampioenschap) (2-163)      
  Mondelinge vraag van de heer Devolder aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
2-32
p. 16-18 2-32 p. 16-18 (PDF)
De hulp aan de vluchtelingen in de regio van de Grote Meren      
  Vraag om uitleg van de heer Mahoux aan de heer Moreels, staatssecretaris voor Ontwikkelingssamenwerking
1-99
p. 2629-2643 1-99 p. 2629-2643 (PDF)
De implementatie van de SIS-kaart in de apotheek (1-935)      
  Mondelinge vraag van de heer Devolder aan mevrouw De Galan, minister van Sociale Zaken
1-201
p. 5775-5776 1-201 p. 5775-5776 (PDF)
De inbraak in het munitiedepot van Houthulst en de structurele hervormingen die zich opdringen binnen het leger (1-412)      
  Vraag om uitleg van de heer Hostekint aan de heer Poncelet, minister van Landsverdediging
1-156
p. 4155-4158 1-156 p. 4155-4158 (PDF)
De inlichtingen waarover BelgiŽ beschikte in verband met de voorbereiding van de volkenmoord in Rwanda en de bedreigingen jegens Belgen      
  Vraag om uitleg van de heer Destexhe aan de heer Dehaene, eerste minister
1-25 COM
p. 180-186 1-25 COM p. 180-186 (PDF)
De invoering van de sociale identiteitskaart ter controle van zwartwerk (1-1029)      
  Mondelinge vraag van de heer Devolder aan mevrouw Smet, minister van Tewerkstelling en Arbeid
1-227
p. 6621-6622 1-227 p. 6621-6622 (PDF)
De invoering van de sociale identiteitskaart voor ambulante hulpverleners (1-879)      
  Mondelinge vraag van de heer Devolder aan mevrouw De Galan, minister van Sociale Zaken
1-186
p. 5408-5410 1-186 p. 5408-5410 (PDF)
De invoering van het SIS-kaartsysteem in de apotheken op 1 juli 1999 (1-1176)      
  Mondelinge vraag van de heer Devolder aan mevrouw De Galan, minister van Sociale Zaken
1-269
p. 7784-7785 1-269 p. 7784-7785 (PDF)
De juridische problematiek omtrent het vonnis van de rechtbank van eerste aanleg van Brussel van 8 oktober 2003 inzake de geneesmiddelen Citalopram Eurogenerics en Citalopram Ratiopharm (Afleveringsverbod - Patentenrecht - Generische geneesmiddelen) (3-89)      
  Mondelinge vraag van de heer Devolder aan de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
3-26
p. 20-21 3-26 p. 20-21 (PDF)
De kleding van onze strijdkrachten (Vergoedingen - Strijdkrachten met missie in het buitenland)      
  Vraag om uitleg van de heer Destexhe aan de heer Poncelet, minister van Landsverdediging
1-67 COM
p. 534-536 1-67 COM p. 534-536 (PDF)
De kostprijs van de NAVO-uitbreiding voor BelgiŽ      
  Mondelinge vraag van de heer Devolder aan de heer Poncelet, minister van Landsverdediging
1-131
p. 3482-3483 1-131 p. 3482-3483 (PDF)
De kunstmatige inseminatie met donorsperma (Genetische tests) (2-898)      
  Mondelinge vraag van de heer Devolder aan mevrouw Aelvoet, minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
2-188
p. 5-6 2-188 p. 5-6 (PDF)
De maatregelen op het domein van het departement Volksgezondheid in de strijd tegen de hormonenfraude      
  Vraag om uitleg van de heer Hostekint aan de heer Colla, minister van Volksgezondheid en Pensioenen
1-25
p. 564-575 1-25 p. 564-575 (PDF)
De maximumfactuur voor gezondheidszorg (Sociale franchise - Terugbetaling van de remgelden boven het plafond van 450 euro - Gelijkschakeling van de uitbetalingstermijnen) (2-813)      
  Mondelinge vraag van de heer Devolder aan de heer Vandenbroucke, minister van Sociale Zaken en Pensioenen
2-172
p. 16-17 2-172 p. 16-17 (PDF)
De moeilijkheden in verband met de terugbetaling van de orale contraceptiva      
  Mondelinge vraag van de heer Devolder aan de heer Di Rupo, vice-eerste minister en minister van Economie en Telecommunicatie, aan de heer Colla, minister van Volksgezondheid en Pensioenen en aan mevrouw De Galan, minister van Sociale Zaken
1-49
p. 1130-1131 1-49 p. 1130-1131 (PDF)
De moord op de Belgische Blauwhelmen en de voorbereiding van de volkenmoord in Rwanda      
  Vraag om uitleg van de heer Destexhe aan de heer Dehaene, eerste minister
1-8 COM
p. 48-59 1-8 COM p. 48-59 (PDF)
   Stemverklaringen van de heren Anciaux en Devolder en stemming over de motie
1-13
p. 296-298 1-13 p. 296-298 (PDF)
De motivatie van het verbod om maanzaad nog verder te gebruiken in de bakkerijsector en de voedingsnijverheid (Drugs : morfine, cocaÔne - Plantenbereidingen) (1-861)      
  Mondelinge vraag van de heer Devolder aan de heer Colla, minister van Volksgezondheid en Pensioenen
1-182
p. 5334-5335 1-182 p. 5334-5335 (PDF)
De niet-terugbetaling van coronaire stents door het RIZIV (Vernauwde kransslagaders) (1-649)      
  Mondelinge vraag van de heer Devolder aan mevrouw De Galan, minister van Sociale Zaken
1-135
p. 3635-3636 1-135 p. 3635-3636 (PDF)
De nieuwe interconnectietarieven en de hoge huurprijs voor Internet (1-609)      
  Vraag om uitleg van de heer Devolder aan de heer Di Rupo, vice-eerste minister en minister van Economie, Telecommunicatie en Buitenlandse Handel
1-246
p. 7154-7155 1-246 p. 7154-7155 (PDF)
De nieuwe surftarieven van Belgacom (Internet) (1-846)      
  Mondelinge vraag van de heer Devolder aan de heer Di Rupo, vice-eerste minister en minister van Economie en Telecommunicatie
1-180
p. 5297-5298 1-180 p. 5297-5298 (PDF)
De nieuwe uitgangskledij van de landmacht      
  Mondelinge vraag van de heer Devolder aan de heer Poncelet, minister van Landsverdediging
1-46
p. 1080-1081 1-46 p. 1080-1081 (PDF)
De noodpil (Anticonceptie) (2-502)      
  Vraag om uitleg van de heer Vankrunkelsven aan mevrouw Aelvoet, minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
2-5 COM
p. 4-21 2-5 COM p. 4-21 (PDF)
   Stemming over de gewone motie en stemverklaringen van de heren Vankrunkelsven, Devolder en Thissen
2-128
p. 46 2-128 p. 46 (PDF)
  2-128
p. 71-72 2-128 p. 71-72 (PDF)
De noodpil (Anticonceptie) (2-503)      
  Vraag om uitleg van de heer Devolder aan mevrouw Aelvoet, minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
2-5 COM
p. 4-21 2-5 COM p. 4-21 (PDF)
   Stemming over de gewone motie en stemverklaringen van de heren Vankrunkelsven, Devolder en Thissen
2-128
p. 46 2-128 p. 46 (PDF)
  2-128
p. 71-72 2-128 p. 71-72 (PDF)
De noodzaak van coŲrdinatie van de dopingreglementering in de Vlaamse, de Franse en de Duitstalige gemeenschap (1-979)      
  Mondelinge vraag van de heer Devolder aan de heer Colla, minister van Volksgezondheid en Pensioenen
1-213
p. 6210-6212 1-213 p. 6210-6212 (PDF)
De noodzakelijke toestemming van de medisch adviseur van het ziekenfonds voor een eerste vaccinatie tegen hepatitis B met vaccin Eugerix B junior      
  Mondelinge vraag van de heer Devolder aan de heer Colla, minister van Volksgezondheid en Pensioenen en aan mevrouw De Galan, minister van Sociale Zaken
1-44
p. 1030-1031 1-44 p. 1030-1031 (PDF)
De omzetting van de Europese wetgeving in Belgisch recht en de lopende inbreukprocedures (Richtlijnen betreffende geneesmiddelen en homeopatische geneesmiddelen) (1-952)      
  Mondelinge vraag van de heer Devolder aan de heer Colla, minister van Volksgezondheid en Pensioenen
1-206
p. 5914-5915 1-206 p. 5914-5915 (PDF)
De onaanvaardbaar lange registratieperiode voor geneesmiddelen (1-351)      
  Vraag om uitleg van de heer Devolder aan mevrouw De Galan, minister van Sociale Zaken
1-115 COM
p. 885-888 1-115 COM p. 885-888 (PDF)
De onenigheid binnen de regering over de tariefverlaging voor zestigplussers die een vaste huisarts kiezen (1-1138)      
  Mondelinge vraag van de heer Devolder aan de heer Dehaene, eerste minister
1-263
p. 7656-7657 1-263 p. 7656-7657 (PDF)
De ontsluiting van BelgiŽ op het vlak van Internet en de strategie van Belgacom in dit verband (1-526)      
  Vraag om uitleg van de heer Devolder aan de heer Di Rupo, vice-eerste minister en minister van Economie en Telecommunicatie
1-194
p. 5597-5601 1-194 p. 5597-5601 (PDF)
De ontwikkeling van geneesmiddelen voor ziekten zonder behandeling (1-800)      
  Mondelinge vraag van de heer Devolder aan de heer Dehaene, eerste minister
1-169
p. 5030 1-169 p. 5030 (PDF)
De oorlogsvergoeding van nazi-dwangarbeiders in Duitsland (2-331)      
  Mondelinge vraag van de heer Devolder aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken en aan de heer Flahaut, minister van Landsverdediging
   Antwoord gegeven door de heer Flahaut, minister van Landsverdediging
2-67
p. 5-6 2-67 p. 5-6 (PDF)
De opschorting van de uitreiking van identiteitskaarten aan de in het buitenland verblijvende Belgen      
  Mondelinge vraag van de heer Devolder aan de heer Derycke, minister van Buitenlandse Zaken
1-59
p. 1425 1-59 p. 1425 (PDF)
De overheidsparticipatie van het Algemeen Bestuur voor Ontwikkelingssamenwerking (ABOS) in Shanghai Bell      
  Vraag om uitleg van de heer Delcroix aan de heer Maystadt, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Buitenlandse Handel en de heer Moreels, staatssecretaris voor Ontwikkelingssamenwerking
1-87 COM
p. 684-688 1-87 COM p. 684-688 (PDF)
De ozonbestrijding (1-536)      
  Vraag om uitleg van de heer Devolder aan de heer Colla, minister van Volksgezondheid en Pensioenen
1-203
p. 5821-5822 1-203 p. 5821-5822 (PDF)
De patiŽnten die getroffen zijn door Epidermolysis Bullosa Dystrophica inversa (Huidziekte - Chronische ziekte - Tegemoetkoming door het bijzonder solidariteitsfonds en het Riziv) (1-584)      
  Vraag om uitleg van de heer Devolder aan mevrouw De Galan, minister van Sociale Zaken
1-234
p. 6860-6862 1-234 p. 6860-6862 (PDF)
De personeelsproblematiek bij de krijgsmacht      
  Vraag om uitleg van de heer Devolder aan de heer Poncelet, minister van Landsverdediging
1-33
p. 784-785 1-33 p. 784-785 (PDF)
De precaire kastoestand van sommige OCMW's ingevolge achterstallen in terugbetalingen van het bestaansminimum voor asielzoekers (2-676)      
  Mondelinge vraag van de heer Devolder aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Begroting, Maatschappelijke Integratie en Sociale Economie
2-134
p. 8-9 2-134 p. 8-9 (PDF)
De problematiek van de Riziv-conventies met het opvangcentrum "De Sleutel" (Drugsverslaafden)      
  Mondelinge vraag van de heer Devolder aan mevrouw De Galan, minister van Sociale Zaken
1-13
p. 287-288 1-13 p. 287-288 (PDF)
De reactie van BelgiŽ na de executie van negen Ogonie-activisten in Nigeria      
  Vraag om uitleg van mevrouw Dardenne aan de heer Derycke, minister van Buitenlandse Zaken
   Stemverklaringen van mevrouw Dardenne en de heer Devolder en stemming over de gewone motie
1-19
p. 438-439 1-19 p. 438-439 (PDF)
De registratie van patiŽnten die een substitutietherapie methadon volgen (Drugsbeleid) (2-44)      
  Vraag om uitleg van de heer Van Quickenborne aan mevrouw Aelvoet, minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
2-23
p. 44-52 2-23 p. 44-52 (PDF)
De registratie van sommige homeopathische geneesmiddelen (1-492)      
  Vraag om uitleg van de heer Devolder aan de heer Colla, minister van Volksgezondheid en Pensioenen
1-179
p. 5274-5275 1-179 p. 5274-5275 (PDF)
De reorganisatie van de Dienst voor Regeling der Binnenvaart      
  Mondelinge vraag van de heer Devolder aan de heer Daerden, minister van Vervoer
1-77
p. 2073-2074 1-77 p. 2073-2074 (PDF)
De resultaten van de recente reis van de staatssecretaris voor Ontwikkelingssamenwerking naar Rwanda      
  Vraag om uitleg van mevrouw Mayence-Goossens aan de heer Moreels, staatssecretaris voor Ontwikkelingssamenwerking
1-4 COM
p. 14-21 1-4 COM p. 14-21 (PDF)
De ristorno's op remgelden van terugbetaalde geneesmiddelen (Toepassing van het koninklijk besluit van 29 maart 2002 tot toepassing van artikel 37, ß 17, en artikel 165, laatste lid, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoŲrdineerd op 14 juli 1994) (2-1197)      
  Mondelinge vraag van de heer Devolder aan de heer Vandenbroucke, minister van Sociale Zaken en Pensioenen
2-262
p. 15-17 2-262 p. 15-17 (PDF)
De rol van de Belgische strijdkrachten in de NAVO-vredesmacht voor BosniŽ en KroatiŽ      
  Vraag om uitleg van de heer Bourgeois aan de heer Poncelet, minister van Landsverdediging
1-10 COM
p. 74-78 1-10 COM p. 74-78 (PDF)
De ruzie tussen hormonenspeurders (Nationale Hormonencel van de Rijkswacht [CBO] - Instituut voor Veterinaire Keuring - Farmaceutische inspectie - Douane)      
  Mondelinge vraag van de heer Devolder aan de heer Colla, minister van Volksgezondheid en Pensioenen
1-123
p. 3268-3269 1-123 p. 3268-3269 (PDF)
De schaarste aan Rilatine (Behandeling van het hyperkinetisch syndroom bij kinderen) (1-743)      
  Mondelinge vraag van de heer Devolder aan de heer Colla, minister van Volksgezondheid en Pensioenen
1-164
p. 4361-4362 1-164 p. 4361-4362 (PDF)
De sociale identiteitskaart (1-479)      
  Vraag om uitleg van de heer Devolder aan mevrouw Smet, minister van Tewerkstelling en Arbeid en aan mevrouw De Galan, minister van Sociale Zaken
1-174
p. 5152-5154 1-174 p. 5152-5154 (PDF)
De strijd tegen de hormonenmaffia en de noodzakelijke maatregelen op het vlak van justitie      
  Vraag om uitleg van de heer Hostekint aan de heer De Clerck, minister van Justitie
1-25
p. 564-575 1-25 p. 564-575 (PDF)
De terugbetaling van de Bf-geneesmiddelen (Vereiste van voorafgaande toestemming van de adviserend geneesheer van het ziekenfonds) (2-1116)      
  Mondelinge vraag van de heer Devolder aan de heer Vandenbroucke, minister van Sociale Zaken en Pensioenen en aan de heer Tavernier, minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
   Antwoord gegeven door de heer Tavernier, minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
2-241
p. 17-19 2-241 p. 17-19 (PDF)
De terugbetaling van de laboratoriumkosten bij in-vitrofertilisatiebehandelingen (Terugbetalingscriteria - Fertiliteitscentra - Overgangsperiode) (2-1154)      
  Mondelinge vraag van de heer Devolder aan de heer Vandenbroucke, minister van Sociale Zaken en Pensioenen
2-249
p. 14-17 2-249 p. 14-17 (PDF)
De terugbetaling van het geneesmiddel Eprex      
  Mondelinge vraag van de heer Devolder aan mevrouw De Galan, minister van Sociale Zaken
1-8
p. 175-176 1-8 p. 175-176 (PDF)
De terugbetaling van magistrale bereidingen      
  Mondelinge vraag van de heer Devolder aan mevrouw De Galan, minister van Sociale Zaken
1-69
p. 1789-1791 1-69 p. 1789-1791 (PDF)
De toestand in het oosten van ZaÔre      
  Vraag om uitleg van mevrouw Mayence-Goossens aan de heer Moreels, staatssecretaris voor Ontwikkelingssamenwerking
1-99
p. 2629-2643 1-99 p. 2629-2643 (PDF)
De veiligheid van de apothekers      
  Mondelinge vraag van de heer Devolder aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
1-98
p. 2596 1-98 p. 2596 (PDF)
De veiligheidsmaatregelen naar aanleiding van Euro 2000 (Voetbalcompetities - Hooligans) (2-46)      
  Mondelinge vraag van de heer Devolder aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken en aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Antwoord gegeven door de heer Daems, minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties
2-15
p. 19-21 2-15 p. 19-21 (PDF)
De verjaring van bouwmisdrijven (2-318)      
  Mondelinge vraag van de heer Devolder aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
2-63
p. 12-13 2-63 p. 12-13 (PDF)
De verkoop via Internet van de Viagra-pil (1-909)      
  Mondelinge vraag van de heer Devolder aan de heer Colla, minister van Volksgezondheid en Pensioenen
1-196
p. 5656 1-196 p. 5656 (PDF)
De vermindering van het aantal keururen in de vismijnen aan de kust (1-402)      
  Vraag om uitleg van de heer Weyts aan de heer Colla, minister van Volksgezondheid en Pensioenen
1-151
p. 3991-3994 1-151 p. 3991-3994 (PDF)
De voorschriften omtrent "Functional Foods" (Voedingsproducten met medicinale eigenschappen) (2-145)      
  Vraag om uitleg van de heer Caluwť aan mevrouw Aelvoet, minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
2-54
p. 35-37 2-54 p. 35-37 (PDF)
De weerberichten van de Meteowing van de luchtmacht (Kuststreek)      
  Vraag om uitleg van de heer Loones aan de heer Poncelet, minister van Landsverdediging
1-67 COM
p. 532-534 1-67 COM p. 532-534 (PDF)
De werking van de Belgische ambassade in ZaÔre inzake adopties      
  Vraag om uitleg van de heer Anciaux aan de heer Derycke, minister van Buitenlandse Zaken
1-20 COM
p. 148-154 1-20 COM p. 148-154 (PDF)
De wet van 28 mei 2002 betreffende de euthanasie en de gevolgen voor de officina-apotheker (2-1163)      
  Mondelinge vraag van de heer Devolder aan de heer Tavernier, minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
2-251
p. 29-31 2-251 p. 29-31 (PDF)
De willekeur van de overheid bij de behandeling van patiŽnten met een zeldzame ziekte (o.a. huidziekte epidermolysis bullosa en chronische ziekten) (1-1132)      
  Mondelinge vraag van de heer Devolder aan mevrouw De Galan, minister van Sociale Zaken
1-256
p. 7401-7402 1-256 p. 7401-7402 (PDF)
De woekerprijs die de ziekenfondsen krijgen voor het verstrekken van de nieuwe sociale identiteitskaart (1-713)      
  Mondelinge vraag van de heer Devolder aan de heer Dehaene, eerste minister
1-155
p. 4121-4122 1-155 p. 4121-4122 (PDF)
De zorgprogramma's inzake reproductieve geneeskunde (Werkwijze en controle op de centra voor reproductieve geneeskunde) (2-1090)      
  Mondelinge vraag van de heer Devolder aan de heer Vandenbroucke, minister van Sociale Zaken en Pensioenen en aan de heer Tavernier, minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
   Antwoord gegeven door de heer Tavernier, minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
2-237
p. 21-23 2-237 p. 21-23 (PDF)
Dotatie van de Senaat - Uitgaven van het dienstjaar 2000, begroting voor het dienstjaar 2001 en begrotingsramingen voor het dienstjaar 2002      
  Bespreking
   Afscheidsvergoeding voor de senatoren (Uittredingsvergoeding)
2-164
p. 42 2-164 p. 42 (PDF)
  2-164
p. 47 2-164 p. 47 (PDF)
   Budget van de Costa
2-164
p. 43 2-164 p. 43 (PDF)
   Drukken van de stukken
2-164
p. 42 2-164 p. 42 (PDF)
   Financiering van de politieke partijen
2-164
p. 41-42 2-164 p. 41-42 (PDF)
  2-164
p. 43 2-164 p. 43 (PDF)
  2-164
p. 47 2-164 p. 47 (PDF)
   Informatisering
2-164
p. 43 2-164 p. 43 (PDF)
   Medewerkers van de politieke fracties en van de senatoren
2-164
p. 43 2-164 p. 43 (PDF)
  2-164
p. 43 2-164 p. 43 (PDF)
   Preciseringen nopens sommige begrotingsposten
2-164
p. 47 2-164 p. 47 (PDF)
   Uitgaven voor het Huis der Parlementsleden
2-164
p. 42 2-164 p. 42 (PDF)
   Verslag namens het College van quaestoren en het Bureau van de Senaat
2-164
p. 41-43 2-164 p. 41-43 (PDF)
Dotatie van de Senaat - Uitgaven van het dienstjaar 2001, begroting voor het dienstjaar 2002 en begrotingsramingen voor het dienstjaar 2003      
  Bespreking
   Bestrijding van ongedierte
2-253
p. 49 2-253 p. 49 (PDF)
   Kwaliteit van het klassiek restaurant
2-253
p. 48 2-253 p. 48 (PDF)
   Matiging voor de begrotingen van Kamer en Senaat
2-253
p. 49 2-253 p. 49 (PDF)
   Nieuwe pakken voor de kamerbewaarders
2-253
p. 49 2-253 p. 49 (PDF)
   Pensioenfonds
2-253
p. 48 2-253 p. 48 (PDF)
   Post protocol en reizen
2-253
p. 48 2-253 p. 48 (PDF)
   Sociale aanpassingen voor de federale ambtenaren
2-253
p. 48-49 2-253 p. 48-49 (PDF)
   Statuut van de politieke medewerkers
2-253
p. 48 2-253 p. 48 (PDF)
   Stijging van de uittredingsvergoedingen van senatoren
2-253
p. 47-48 2-253 p. 47-48 (PDF)
   Uitgaven voor de nieuwe informatica-apparatuur
2-253
p. 48 2-253 p. 48 (PDF)
   Verbetering van de functionaliteit van de vergaderzalen
2-253
p. 48 2-253 p. 48 (PDF)
   Verbetering van de geluidskwaliteit in de vergaderzaal
2-253
p. 48 2-253 p. 48 (PDF)
   Verbetering van de toegankelijkheid van de Senaat voor gehandicapten
2-253
p. 47 2-253 p. 47 (PDF)
Eedaflegging (Verkiezingen van 13 juni 1999)      
  de heer Devolder, senator aangewezen door de Vlaamse Raad
2-2
p. 5 2-2 p. 5 (PDF)
Eedaflegging (Verkiezingen van 18 mei 2003)      
  de heer Devolder, senator aangewezen door de Vlaamse Raad
3-2
p. 5 3-2 p. 5 (PDF)
Eedaflegging (Verkiezingen van 21 mei 1995)      
  de heer Devolder, senator aangewezen door de Vlaamse Raad
1-2
p. 18 1-2 p. 18 (PDF)
Een verhoogde controle op voedingssupplementen (Grens tussen voedingssupplementen en geneesmiddelen - Registratievoorwaarden - Toevoeging van prohormonen of psychotrope stoffen) (2-608)      
  Mondelinge vraag van de heer Devolder aan mevrouw Aelvoet, minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
2-114
p. 11-12 2-114 p. 11-12 (PDF)
Euthanasiedebat      
  Vragenuurtje voorgezeten door de heer Cassiers, covoorzitter van de Beperkte Commissie "Euthanasie" van het Raadgevend Comitť voor Bio-ethiek
   Vragen van mevrouw Milquet en de heer Devolder en antwoorden van de heer Messine en de dames Wouters en Roelandt, leden van de Beperkte Commissie "Euthanasie" van het Raadgevend Comitť voor Bio-ethiek
1-147
p. 3916-3917 1-147 p. 3916-3917 (PDF)
Het aandeel van het ABOS in Shanghai Bell      
  Vraag om uitleg van de heer Hostekint aan de heer Maystadt, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Buitenlandse Handel en de heer Moreels, staatssecretaris voor Ontwikkelingssamenwerking
1-87 COM
p. 684-688 1-87 COM p. 684-688 (PDF)
Het aanvaarden door BelgiŽ van het commando over de nieuwe VN-strijdmacht in Oost-KroatiŽ      
  Vraag om uitleg van de heer Destexhe aan de heer Poncelet, minister van Landsverdediging
1-24
p. 537-542 1-24 p. 537-542 (PDF)
Het aanvullen van de lijst van de psychotrope stoffen die werd opgenomen in het koninklijk besluit van 22 januari 1998 (Stoffen 1-4 Butaandiol en Gamma-Butyrolacton - Mogelijkheid om een soda of een alcoholische drank om te zetten in een gevaarlijk product / drugs) (2-1296)      
  Mondelinge vraag van de heer Devolder aan de heer Tavernier, minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
2-279
p. 16-17 2-279 p. 16-17 (PDF)
Het afleveringsverbod van Kombucha      
  Mondelinge vraag van de heer Devolder aan de heer Colla, minister van Volksgezondheid en Pensioenen
1-75
p. 2007 1-75 p. 2007 (PDF)
Het afvaardigen van een lid (diplomaat) van de Permanente Vertegenwoordiging bij de EU naar de commissie voor Leefmilieu en Natuurbehoud van het Vlaams Parlement (Bespreking nieuw ontwerp mestdecreet) (1-1115)      
  Mondelinge vraag van de heer Devolder aan de heer Derycke, minister van Buitenlandse Zaken
1-250
p. 7221-7222 1-250 p. 7221-7222 (PDF)
Het beheerscontract van de NMBS      
  Mondelinge vraag van de heer Devolder aan de heer Daerden, minister van Vervoer
1-93
p. 2469 1-93 p. 2469 (PDF)
Het bezoek van de staatssecretaris voor Ontwikkelingssamenwerking aan ZaÔre en de situatie in het oosten van dit land      
  Vraag om uitleg van mevrouw Thijs aan de heer Moreels, staatssecretaris voor Ontwikkelingssamenwerking
1-99
p. 2629-2643 1-99 p. 2629-2643 (PDF)
Het falend optreden van de administratie bij noodzakelijke hulpverlening aan Belgen in het buitenland (Agressie van een Belgische onderdaan in Spanje in een poging haar kind te kidnappen - RapatriŽring) (2-565)      
  Mondelinge vraag van de heer Devolder aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door mevrouw Neyts-Uyttebroeck, staatssecretaris voor Buitenlandse Handel, toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken
2-107
p. 18-19 2-107 p. 18-19 (PDF)
Het feit dat het in BelgiŽ tijdens het weekend (en tijdens verlengde weekends) niet mogelijk is om de transitplaten die nodig zijn voor het uitvoeren van tweedehandswagens te verkrijgen (Administratief probleem) (2-1270)      
  Mondelinge vraag van de heer Devolder aan mevrouw Durant, vice-eerste minister en minister van Mobiliteit en Vervoer
2-275
p. 23-25 2-275 p. 23-25 (PDF)
Het feit dat in BelgiŽ tijdens het weekend geen transitplaten worden afgeleverd voor het uitvoeren van tweedehandsvoertuigen (3-76)      
  Mondelinge vraag van de heer Devolder aan de heer Anciaux, minister van Mobiliteit en Sociale Economie
3-22
p. 21-23 3-22 p. 21-23 (PDF)
Het feit dat slechts twee soorten eurobiljetten uit de geldautomaten zullen kunnen worden opgenomen (Coupures van 20 en 50 euro) (2-540)      
  Mondelinge vraag van de heer Devolder aan de heer Reynders, minister van FinanciŽn
2-102
p. 28-29 2-102 p. 28-29 (PDF)
Het functioneren van de dienst geneesmiddelenonderzoek (Controle van geneesmiddelen - Fonds voor de geneesmiddelen) (1-1078)      
  Mondelinge vraag van de heer Devolder aan de heer Colla, minister van Volksgezondheid en Pensioenen
1-239
p. 6994-6995 1-239 p. 6994-6995 (PDF)
Het in gebreke blijven van de Belgische Marine bij de bescherming van de Belgische vissersvloot (1-1010)      
  Mondelinge vraag van de heer Devolder aan de heer Poncelet, vice-eerste minister en minister van Landsverdediging en Energie en aan de heer Derycke, minister van Buitenlandse Zaken
1-222
p. 6421-6422 1-222 p. 6421-6422 (PDF)
Het invoeren van de sociale identiteitskaart (1-789)      
  Mondelinge vraag van de heer Devolder aan mevrouw De Galan, minister van Sociale Zaken
1-167
p. 4447-4448 1-167 p. 4447-4448 (PDF)
Het koninklijk besluit van 29 maart 2002 nopens de verplichte inning van het remgeld en de hieromtrent ontstane interpretaties (Vermindering van het remgeld op geneesmiddelen, toegekend aan het personeel van de NMBS, van de federale politie en de militairen) (2-964)      
  Mondelinge vraag van de heer Devolder aan de heer Vandenbroucke, minister van Sociale Zaken en Pensioenen
2-202
p. 19-20 2-202 p. 19-20 (PDF)
Het leenrecht voor auteurs (2-346)      
  Mondelinge vraag van de heer Devolder aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Antwoord gegeven door de heer Deleuze, staatssecretaris voor Energie en Duurzame Ontwikkeling, toegevoegd aan de minister van Mobiliteit en Vervoer
2-72
p. 16-17 2-72 p. 16-17 (PDF)
Het leenrecht voor auteurs (Omzetting van een Europese richtlijn - Gebrek aan medewerking van de gemeenschappen) (2-502)      
  Mondelinge vraag van de heer Devolder aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
2-96
p. 15-16 2-96 p. 15-16 (PDF)
Het mediageniek maar falend gezondheidsbeleid in verband met vermageringspillen      
  Vraag om uitleg van de heer Devolder aan de heer Colla, minister van Volksgezondheid en Pensioenen
1-36 COM
p. 250-252 1-36 COM p. 250-252 (PDF)
Het niet meer erkennen van het Antwerpse project "Gezondheidsbevordering bij injecterende gebruikers" (1-403)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Sťmer aan de heer Colla, minister van Volksgezondheid en Pensioenen
1-151
p. 3994-3995 1-151 p. 3994-3995 (PDF)
Het niet meer terugbetalen van de magistrale bereidingen      
  Vraag om uitleg van de heer Destexhe aan mevrouw De Galan, minister van Sociale Zaken
1-93 COM
p. 726-733 1-93 COM p. 726-733 (PDF)
Het niet meer terugbetalen van talrijke magistrale bereidingen en specialiteiten      
  Vraag om uitleg van de heer Devolder aan mevrouw De Galan, minister van Sociale Zaken
1-93 COM
p. 726-733 1-93 COM p. 726-733 (PDF)
Het niet respecteren van de geneesmiddelenwet door sommige producenten (Geneesmiddelen versus voedingsmiddelen, cosmetica en dieetproducten - Farmaceutische Inspectie en Eetwareninspectie) (1-1096)      
  Mondelinge vraag van de heer Devolder aan de heer Colla, minister van Volksgezondheid en Pensioenen
1-245
p. 7125-7126 1-245 p. 7125-7126 (PDF)
Het onbetaalbaar worden van fertiliteitsbehandelingen (Terugbetalingsmodaliteiten van de geneesmiddelen "Puregon" en "Gonalef") (2-833)      
  Mondelinge vraag van de heer Devolder aan de heer Vandenbroucke, minister van Sociale Zaken en Pensioenen
2-175
p. 24-26 2-175 p. 24-26 (PDF)
Het onderzoek naar de verantwoordelijkheid van Belgische militairen, burgerlijke of politieke instanties bij de moord op 10 Belgische para's en honderdduizenden Tutsi's in de eerste maanden van 1994      
  Vraag om uitleg van de heer Anciaux aan de heer Poncelet, minister van Landsverdediging
1-8 COM
p. 48-59 1-8 COM p. 48-59 (PDF)
   Stemverklaringen van de heren Anciaux en Devolder en stemming over de motie
1-13
p. 296-298 1-13 p. 296-298 (PDF)
Het onrechtmatig optreden van een ziekenfonds met betrekking tot de overeenkomst die werd gesloten om de terugbetaling te garanderen op basis van de elektronische gegevens op de SIS-kaart (Terugbetaling van geneesmiddelen na 1 januari 2002 afgeleverd en waarvoor een SIS-kaart op naam van het ziekenfonds 106 werd ingelezen) (2-785)      
  Mondelinge vraag van de heer Devolder aan de heer Vandenbroucke, minister van Sociale Zaken en Pensioenen
2-164
p. 10-11 2-164 p. 10-11 (PDF)
Het ontbreken van een efficiŽnt beleid om nieuwe modedrugs legaal in te dijken      
  Vraag om uitleg van de heer Devolder aan de heer Colla, minister van Volksgezondheid en Pensioenen
1-98 COM
p. 770-771 1-98 COM p. 770-771 (PDF)
Het ontwerp van koninklijk besluit 16 B betreffende de fabricage en de handel in voedingsmiddelen die uit planten of uit plantenbereidingen samengesteld zijn of ze bevatten (Smart drugs)      
  Mondelinge vraag van de heer Devolder aan de heer Colla, minister van Volksgezondheid en Pensioenen
1-125
p. 3309-3310 1-125 p. 3309-3310 (PDF)
Het ontwerp van koninklijk besluit betreffende de verplichte inning van de remgelden en de bijhorende vermindering van de terugbetaling (Verplichte inning van het remgeld voor geneesmiddelen en inhouding op de verzekeringstegemoetkoming voor apothekers) (2-881)      
  Mondelinge vraag van de heer Devolder aan de heer Vandenbroucke, minister van Sociale Zaken en Pensioenen
2-184
p. 12-13 2-184 p. 12-13 (PDF)
Het ontwerp-KB voor de registratie van homeopathica (1-515)      
  Vraag om uitleg van de heer Devolder aan de heer Colla, minister van Volksgezondheid en Pensioenen
1-191
p. 5530-5532 1-191 p. 5530-5532 (PDF)
Het optreden van het eerste BSE-geval (boviene sponsvormige encephalopathie) in BelgiŽ en de noodzakelijkheid van een meersporenonderzoek (1-663)      
  Mondelinge vraag van de heer Devolder aan de heer Pinxten, minister van Landbouw en de Kleine en Middelgrote Ondernemingen
1-137
p. 3670-3671 1-137 p. 3670-3671 (PDF)
Het overschrijden van de administratieve behandelingstermijn voor terugbetaling van Durogesic (Pijnstiller - Fentanyl)      
  Mondelinge vraag van de heer Devolder aan mevrouw De Galan, minister van Sociale Zaken
1-104
p. 2837 1-104 p. 2837 (PDF)
Het produceren en commercialiseren van geneesmiddelen op basis van planten (Homeopathie)      
  Vraag om uitleg van de heer Ph. Charlier aan de heer Colla, minister van Volksgezondheid en Pensioenen
1-89 COM
p. 698-702 1-89 COM p. 698-702 (PDF)
Het statuut van de VN-vrijwilligers      
  Vraag om uitleg van mevrouw Thijs aan de heer Moreels, staatssecretaris voor Ontwikkelingssamenwerking
1-35 COM
p. 245-247 1-35 COM p. 245-247 (PDF)
Het stopzetten van de terugbetaling van Ceredase bij patiŽnten met de ziekte van Gaucher      
  Mondelinge vraag van de heer Devolder aan mevrouw De Galan, minister van Sociale Zaken
1-41
p. 930-931 1-41 p. 930-931 (PDF)
Het te koop aanbieden van eicellen via Internet (2-26)      
  Mondelinge vraag van de heer Devolder aan mevrouw Aelvoet, minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
2-11
p. 20-21 2-11 p. 20-21 (PDF)
Het tijdelijk bevoorradingsprobleem van het geneesmiddel "Rilatine" (Behandeling van het hyperkinetisch syndroom bij kinderen) (2-21)      
  Mondelinge vraag van de heer Devolder aan mevrouw Aelvoet, minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
2-9
p. 8-10 2-9 p. 8-10 (PDF)
Het toevoegen van een markeringsmiddel aan EPO (om het oneigenlijk gebruik van het product op te sporen [Doping]) (2-440)      
  Mondelinge vraag van de heer Devolder aan mevrouw Aelvoet, minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
2-88
p. 11-12 2-88 p. 11-12 (PDF)
Het van start gaan van de "Farmanet"-toepassing vanaf 1 januari 2004 (Bescherming van de apothekers tegen systeemfouten [misbruik van de SIS-kaart - vals identificatienummer van de voorschrijver] - Controledienst van de verzekeringen) (3-102)      
  Mondelinge vraag van de heer Devolder aan de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
3-28
p. 25-26 3-28 p. 25-26 (PDF)
Het verbod van het ter beschikking stellen van Melatonin (Voedingssupplement - Registratieprocedure van geneesmiddelen)      
  Mondelinge vraag van de heer Devolder aan de heer Colla, minister van Volksgezondheid en Pensioenen
1-24
p. 518-519 1-24 p. 518-519 (PDF)
Het warrig drugbeleid van de regering (1-674)      
  Mondelinge vraag van de heer Devolder aan de heer Dehaene, eerste minister
1-139
p. 3726-3727 1-139 p. 3726-3727 (PDF)
Het wetsvoorstel ter bevordering van de verkeersveiligheid door een beperking van het wegverkeer (Rijverbod voor vrachtwagens in het weekend - Ongerustheid in havenkringen) (2-285)      
  Mondelinge vraag van de heer Devolder aan mevrouw Durant, vice-eerste minister en minister van Mobiliteit en Vervoer
2-54
p. 9-11 2-54 p. 9-11 (PDF)
Hulde (1998-1999)      
  aan mevrouw Maximus, ontslagnemend senator
1-236
p. 6893-6894 1-236 p. 6893-6894 (PDF)
Hulde (2001-2002)      
  Huldebetoon aan de heren Tobback en Van den Brande, voor hun vijfentwintigjarig ambtsjubileum, evenals aan de heren Colla, De Decker en Kelchtermans naar aanleiding van hun twintigjarig ambtsjubileum
2-189
p. 4-25 2-189 p. 4-25 (PDF)
  aan de heer Devolder met het feit dat hij vandaag vijfentwintig jaar politiek mandaat viert
2-202
p. 20 2-202 p. 20 (PDF)
Hulp van derden - Diverse vormen van tegemoetkoming (2-729)      
  Schriftelijke vraag van de heer Devolder aan de heer Vandenbroucke, minister van Sociale Zaken en Pensioenen
   Vraag met antwoord
Bul. 2-21
p. 964-965 2-21 p. 964-965 (PDF)
Initiatief Agora 1998 - Bevordering (Ontmoetingsplaats voor iedereen die iets met de informatiesamenleving te maken heeft) (1-1167)      
  Schriftelijke vraag van de heer Devolder aan de heer Di Rupo, vice-eerste minister en minister van Economie en Telecommunicatie, belast met Buitenlandse Handel
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-79
p. 4105-4106 1-79 p. 4105-4106 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-83
p. 4353-4354 1-83 p. 4353-4354 (PDF)
Internet - Verspreiding en gebruik (1-1168)      
  Schriftelijke vraag van de heer Devolder aan de heer Di Rupo, vice-eerste minister en minister van Economie en Telecommunicatie, belast met Buitenlandse Handel
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-79
p. 4106 1-79 p. 4106 (PDF)
Jaarlijkse bijdrage voor het gebruiksrecht van onderhoudssymbolen voor textielwaren (1-1258)      
  Schriftelijke vraag van de heer Devolder aan de heer Di Rupo, vice-eerste minister en minister van Economie enTelecommunicatie, belast met Buitenlandse Handel
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-81
p. 4230-4231 1-81 p. 4230-4231 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-86
p. 4555-4558 1-86 p. 4555-4558 (PDF)
Mislukte aardappeloogst - Maatregelen ten voordele van de getroffen landbouwers (1-1516)      
  Schriftelijke vraag van de heer Devolder aan de heer Pinxten, minister van Landbouw en de Kleine en Middelgrote Ondernemingen
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-90
p. 4741-4742 1-90 p. 4741-4742 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-91
p. 4804-4805 1-91 p. 4804-4805 (PDF)
Onaanvaardbaarheid van het feit dat ministers antwoorden op mondelinge vragen in naam van andere ministers      
  Ordemotie van de heer Van Hauthem
1-135
p. 3640 1-135 p. 3640 (PDF)
Ontwerp van programmawet 1 (2-1390)      
  Algemene bespreking van het onderdeel Sociale Aangelegenheden
   Administratieve krachten ter beschikking stellen van artsen en apothekers
2-256
p. 28 2-256 p. 28 (PDF)
   Dure farmaceutische specialiteiten
2-256
p. 28 2-256 p. 28 (PDF)
   Individuele responsabilisering van de zorgverstrekkers : apothekers (Overbodige of onnodige dure verstrekkingen)
2-256
p. 27-28 2-256 p. 27-28 (PDF)
  Artikelsgewijze bespreking
2-257
p. 4-35 2-257 p. 4-35 (PDF)
Ontwerp van programmawet 2 (2-1391) (2-1390)      
  Algemene bespreking van het onderdeel Sociale Aangelegenheden
   Administratieve krachten ter beschikking stellen van artsen en apothekers
2-256
p. 28 2-256 p. 28 (PDF)
   Dure farmaceutische specialiteiten
2-256
p. 28 2-256 p. 28 (PDF)
   Individuele responsabilisering van de zorgverstrekkers : apothekers (Overbodige of onnodige dure verstrekkingen)
2-256
p. 27-28 2-256 p. 27-28 (PDF)
Parkeerfaciliteiten voor gehandicapten in zones waar het buurtparkeren van kracht is (2-59)      
  Mondelinge vraag van de heer Devolder aan mevrouw Durant, vice-eerste minister en minister van Mobiliteit en Vervoer
   Antwoord gegeven door mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Werkgelegenheid
2-16
p. 9-10 2-16 p. 9-10 (PDF)
Plaatsen van inrichtingen op het openbaar domein (langs gewestwegen) - Taksen - Beginsel "non bis in idem" (Gewest en gemeente)      
  Schriftelijke vraag van de heer Devolder aan de heer Maystadt, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Buitenlandse Handel
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-42
p. 2053-2054 1-42 p. 2053-2054 (PDF)
Prijs aangerekend door ziekenfondsen voor aflevering van een sociale identiteitskaart      
  1-186
p. 5409-5410 1-186 p. 5409-5410 (PDF)
Producentenorganisatie (Vlaamse Vissersbond) - Erkenning      
  Schriftelijke vraag van de heer Devolder aan de heer Pinxten, minister van Landbouw en de Kleine en Middelgrote Ondernemingen
   Vraag met antwoord
Bul. 1-30
p. 1475 1-30 p. 1475 (PDF)
Reclame en verkoop van geneesmiddelen op Internet (1-735)      
  Schriftelijke vraag van de heer Devolder aan de heer Colla, minister van Volksgezondheid en Pensioenen
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-65
p. 3337 1-65 p. 3337 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-85
p. 4508 1-85 p. 4508 (PDF)
Regeringsverklaring (14 juli 2003 - Regering Verhofstadt II)      
  Bespreking (Tweede deel)
   Gelijkwaardige sociale bescherming voor de zelfstandigen
3-6
p. 23 3-6 p. 23 (PDF)
   Geneesmiddelendistributie
3-6
p. 24 3-6 p. 24 (PDF)
   Inwerkingstelling van het Kenniscentrum inzake gezondheidszorg
3-6
p. 24 3-6 p. 24 (PDF)
   Terugbetaling van de pil voor jongeren
3-6
p. 25 3-6 p. 25 (PDF)
   Verbruik van geneesmiddelen
3-6
p. 24 3-6 p. 24 (PDF)
Sociologische enquÍte bij de Belgische zeevissers (1-500)      
  Schriftelijke vraag van de heer Devolder aan de heer Pinxten, minister van Landbouw en de Kleine en Middelgrote Ondernemingen
   Vraag met antwoord
Bul. 1-59
p. 3021-3023 1-59 p. 3021-3023 (PDF)
Softdrugs (Geneesmiddel "Marinol") (1-816)      
  Mondelinge vraag van de heer Devolder aan de heer Colla, minister van Volksgezondheid en Pensioenen
1-174
p. 5137 1-174 p. 5137 (PDF)
Textielafval - Verlaagd BTW-tarief - Bijzondere regeling voor recuperatiestoffen - Niet-toepassing ten aanzien van tweedehandse kleding (2-911)      
  Schriftelijke vraag van de heer Devolder aan de heer Reynders, minister van FinanciŽn
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-27
p. 1271-1272 2-27 p. 1271-1272 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-32
p. 1582-1583 2-32 p. 1582-1583 (PDF)
Toepassing van de wet op de arbeidsherverdeling in de openbare sector op de kamers voor ambachten en neringen (1-1373)      
  Schriftelijke vraag van de heer Devolder aan de heer Pinxten, minister van Landbouw en de Kleine en Middelgrote Ondernemingen
   Vraag met antwoord
Bul. 1-86
p. 4570-4571 1-86 p. 4570-4571 (PDF)
Toestand in ZaÔre      
  Mededeling van de ministers van Buitenlandse Zaken en van Landsverdediging
   Bespreking van de mededeling
1-101
p. 2733-2749 1-101 p. 2733-2749 (PDF)
Uitbetaling van overuren aan leden van de Civiele Bescherming (1-1081)      
  Schriftelijke vraag van de heer Devolder aan de heer Tobback, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag met antwoord
Bul. 1-76
p. 3964-3965 1-76 p. 3964-3965 (PDF)
Verklaringen van de staatssecretaris voor Ontwikkelingssamenwerking over een genocide in Kivu      
  Vraag om uitleg van de heer Destexhe aan de heer Moreels, staatssecretaris voor Ontwikkelingssamenwerking
1-99
p. 2629-2643 1-99 p. 2629-2643 (PDF)
Verlies van verworven rechten voor ambtenaren van FinanciŽn      
  Schriftelijke vraag van de heer Devolder aan de heer Maystadt, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Buitenlandse Handel
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-47
p. 2340-2341 1-47 p. 2340-2341 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-48
p. 2415-2417 1-48 p. 2415-2417 (PDF)
Verzoek om schorsing van de vergadering (Ontsnapping van Marc Dutroux)      
  Ordemotie van de heer Anciaux
1-180
p. 5297 1-180 p. 5297 (PDF)
Voorstel tot instelling van een parlementaire commissie van onderzoek naar de besteding van de gelden van ontwikkelingssamenwerking en de werking van het ABOS (1-186)      
  Amendement nr 1 van de heer Devolder en mevrouw Mayence-Goossens
1-186/2
p. 1 1-186/2 p. 1 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de actie die tegen de antipersoonsmijnen gevoerd kan worden met het oog op de komende assemblťe van de Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa (1-237)      
  Amendement nr 3 van de heren De Decker en Devolder
1-237/2
p. 2 1-237/2 p. 2 (PDF)
  Beraadslaging
1-52
p. 1203-1208 1-52 p. 1203-1208 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de beslissing van de Franse regering tot hervatting van de kernproeven      
  Beraadslaging en bespreking van de amendementen
1-6
p. 113-127 1-6 p. 113-127 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de genocide van 1994 in Rwanda en de moord op Belgische burgers, bij de tiende herdenkingsdag van die gebeurtenissen (3-580)      
  Verslag van de heer Devolder
3-580/3
p. 1-7 3-580/3 p. 1-7 (PDF)
  Bespreking
3-51
p. 41-45 3-51 p. 41-45 (PDF)
  Gepastheid het voorstel van resolutie te behandelen vůůr de herdenking op 7 april, alhoewel het Bureau beslist heeft dit punt van de agenda te schrappen
3-51
p. 39-41 3-51 p. 39-41 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de gevolgen gegeven aan het verslag van de parlementaire commissie van onderzoek betreffende de gebeurtenissen in Rwanda (1-1219)      
  Stemverklaringen van de heren Devolder, Hostekint en Mahoux, mevrouw Dua, de heren Ceder, Destexhe en Loones, mevrouw Willame Boonen, de heren Verreycken en Erdman en eindstemming
1-256
p. 7413-7414 1-256 p. 7413-7414 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de hervatting van de bilaterale betrekkingen tussen BelgiŽ en ZaÔre      
  Algemene beraadslaging
1-28
p. 626-633 1-28 p. 626-633 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de hervatting van de bilaterale betrekkingen tussen BelgiŽ en ZaÔre (1-156)      
  Amendement nr 1 van de heren Devolder en Vautmans
1-156/2
p. 1-2 1-156/2 p. 1-2 (PDF)
  Verslag van de heer Devolder
1-156/4
p. 1-19 1-156/4 p. 1-19 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de kindsoldaten (2-9)      
  Bespreking
2-30
p. 25-34 2-30 p. 25-34 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de mensenrechten in Tibet (2-1111)      
  Amendement nr 9 van de heer Devolder
2-1111/3
p. 2 2-1111/3 p. 2 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de organisatie te Brussel van de zestiende hoogtechnologische wapenbeurs AFCEA (Armed Forces Communications and Electronics Association) (Nieuw opschrift : Voorstel van resolutie betreffende de non-proliferatie van oorlogswapens)      
  Stemverklaringen van de heer Devolder en mevrouw Mayence-Goossens en eindstemming
1-13
p. 294-295 1-13 p. 294-295 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende het recht op terugkeer voor de Palestijnse vluchtelingen (Nieuw opschrift : Voorstel van resolutie betreffende de IsraŽlisch-Palestijnse kwestie) (2-507)      
  Voorstel tot terugzending
2-79
p. 34-37 2-79 p. 34-37 (PDF)
Voorstel van resolutie over de situatie van het milieu en de mensenrechten in Nigeria (1-194)      
  Amendement nr 3 van de hh. Hatry en Devolder, op de tekst aangenomen door de commissie
1-194/5
p. 1-2 1-194/5 p. 1-2 (PDF)
Voorstel van resolutie over de toelating van Taiwan tot de Verenigde Naties (1-43)      
  Amendement nr 1 van de heren Hatry en Devolder
1-43/2
p. 1-4 1-43/2 p. 1-4 (PDF)
Voorstel van resolutie over een universeel moratorium op de doodstraf (2-521)      
  Amendement nr 3 van de heer Devolder en mevrouw de Bethune
2-521/2
p. 2 2-521/2 p. 2 (PDF)
Werving van europrogrammeurs op het departement FinanciŽn (1-1131)      
  Schriftelijke vraag van de heer Devolder aan de heer Maystadt, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Buitenlandse Handel
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-78
p. 4059 1-78 p. 4059 (PDF)
   Antwoord gegeven door de heer Viseur, minister van FinanciŽn
Bul. 1-79
p. 4167-4169 1-79 p. 4167-4169 (PDF)
Wet van 10 april 1973 houdende oprichting van een Centrale Dienst voor Sociale en Culturele Actie (CDSCA) t.b.v. de leden van de militaire gemeenschap (1-933)      
  Schriftelijke vraag van de heer Devolder aan de heer Poncelet, minister van Landsverdediging
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-71
p. 3690-3691 1-71 p. 3690-3691 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-82
p. 4322-4323 1-82 p. 4322-4323 (PDF)
Wetsontwerp betreffende de Belgische internationale samenwerking (Toekomstplan voor de Belgische ontwikkelingssamenwerking) (1-1309)      
  Amendementen nrs 1 tot 13 van de heer Devolder
1-1309/2
p. 1-8 1-1309/2 p. 1-8 (PDF)
Wetsontwerp houdende diverse bepalingen betreffende de veterinaire keuring (Aanpassingen van technische en administratieve aard - Openingsuren van de slachthuizen - Administratieve geldboetes - Instituut voor Veterinaire Keuring : tuchtrecht voor keurders-ambtenaren) (1-579)      
  Algemene beraadslaging, bespreking van een artikel en van amendementen
1-108
p. 2927-2930 1-108 p. 2927-2930 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst opgesteld op grond van artikel K.3 van het Verdrag betreffende de Europese Unie aangaande de verkorte procedure tot uitlevering tussen de Lid-Staten van de Europese Unie, gedaan te Brussel op 10 maart 1995 (2-717)      
  Verslag van de heer Devolder
2-717/3
p. 1-3 2-717/3 p. 1-3 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst opgesteld op grond van artikel K.3 van het Verdrag betreffende de Europese Unie inzake wederzijdse bijstand en samenwerking tussen de douane-administraties, en met de Bijlage, gedaan te Brussel op 18 december 1997 (3-626)      
  Verslag van de heer Devolder
3-626/2
p. 1-2 3-626/2 p. 1-2 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst over de toepassing van de bepalingen van het Verdrag van de Verenigde Naties inzake het recht van de zee van 10 december 1982 die betrekking hebben op de instandhouding en het beheer van de grensoverschrijdende en de over grote afstanden trekkende visbestanden, en met de Bijlagen I en II, voor ondertekening opengesteld te New York op 4 december 1995 (2-795)      
  Verslag van de heer Devolder
2-795/2
p. 1-2 2-795/2 p. 1-2 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst tussen de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie en de Regering van de Republiek El Salvador inzake de wederzijdse bevordering en bescherming van investeringen, gedaan te Brussel op 12 oktober 1999 (2-642)      
  Verslag van de heer Devolder
2-642/2
p. 1-3 2-642/2 p. 1-3 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst tussen de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie en de Regering van het Koninkrijk Thailand inzake de wederzijdse bevordering en bescherming van investeringen, en met het Bijvoegsel, ondertekend te Brussel op 12 juni 2002 (3-193)      
  Algemene bespreking
3-20
p. 29-50 3-20 p. 29-50 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst tussen de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie en het Koninkrijk Saudi-ArabiŽ inzake de wederzijdse bevordering en bescherming van investeringen, gedaan te Jeddah op 22 april 2001 (2-1190)      
  Verslag van de heer Devolder
2-1190/2
p. 1-2 2-1190/2 p. 1-2 (PDF)
  Algemene bespreking
2-222
p. 25 2-222 p. 25 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst tussen de Regering van het Koninkrijk BelgiŽ en de Regering van de Republiek Slowakije inzake luchtvervoer, en met de Bijlage, ondertekend te Brussel op 28 september 2000 (2-1320)      
  Verslag van de heer Devolder
2-1320/2
p. 1-2 2-1320/2 p. 1-2 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst tussen de regeringen van de Benelux-Staten (het Koninkrijk BelgiŽ, het Groothertogdom Luxemburg, het Koninkrijk der Nederlanden) en de regering van de Republiek Hongarije betreffende de overname van onregelmatig verblijvende personen, en met het Uitvoeringsprotocol met de Bijlagen 1, 2 en 3, ondertekend te Luxemburg op 23 januari 2002 (2-1436)      
  Verslag van de heer Devolder
2-1436/2
p. 1-2 2-1436/2 p. 1-2 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst tussen de regeringen van de Beneluxstaten (het Koninkrijk BelgiŽ, het Koninkrijk der Nederlanden, het Groothertogdom Luxemburg) en de regering van de Republiek Estland betreffende de overname van onregelmatig verblijvende personen (Overnameovereenkomst), en met het Uitvoeringsprotocol, ondertekend te Brussel op 3 februari 1999 (2-952)      
  Verslag van de heer Devolder
2-952/2
p. 1-2 2-952/2 p. 1-2 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst tussen de regeringen van de Beneluxstaten (het Koninkrijk BelgiŽ, het Koninkrijk der Nederlanden, het Groothertogdom Luxemburg) en de regering van de Republiek Litouwen betreffende de overname van onregelmatig verblijvende personen (Overnameovereenkomst), en met het Uitvoeringsprotocol, ondertekend te Brussel op 9 juni 1999 (2-953)      
  Verslag van de heer Devolder
2-953/2
p. 1-2 2-953/2 p. 1-2 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst tussen het Koninkrijk BelgiŽ en GeorgiŽ tot het vermijden van dubbele belasting en tot het voorkomen van het ontgaan van belasting inzake belastingen naar het inkomen en naar het vermogen, ondertekend te Brussel op 14 december 2000 (3-364)      
  Verslag van de heer Devolder
3-364/2
p. 1-4 3-364/2 p. 1-4 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst tussen het Koninkrijk BelgiŽ en de Argentijnse Republiek tot het vermijden van dubbele belasting en tot het voorkomen van het ontgaan van belasting inzake belastingen naar het inkomen en naar het vermogen, en met het Protocol, gedaan te Brussel op 12 juni 1996 (1-1295)      
  Verslag van de heer Devolder
1-1295/2
p. 1-4 1-1295/2 p. 1-4 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst tussen het Koninkrijk BelgiŽ en de Republiek Letland tot het vermijden van dubbele belasting en tot het voorkomen van het ontgaan van belasting inzake belastingen naar het inkomen, en met het Protocol, ondertekend te Brussel op 21 april 1999 (2-1272)      
  Verslag van de heer Devolder
2-1272/2
p. 1-2 2-1272/2 p. 1-2 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst tussen het Koninkrijk BelgiŽ en de Verenigde Arabische Emiraten tot het vermijden van dubbele belasting en tot het voorkomen van het ontgaan van belasting inzake belastingen naar het inkomen en naar het vermogen, en met het Protocol, ondertekend te Washington op 30 september 1996 (2-1072)      
  Verslag van de heer Devolder
2-1072/2
p. 1-4 2-1072/2 p. 1-4 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met de Samenwerkingsovereenkomst in het kader van de Ruimtevaartactiviteiten tussen de Nationale Commissie voor Ruimteactiviteiten en de Federale diensten voor Wetenschappelijke, Technische en Culturele Aangelegenheden, ter uitvoering van de Verklaring van belangstelling betreffende de Samenwerking met betrekking tot Ruimtevaart die op 1 april 1997 door de regeringen van het Koninkrijk BelgiŽ en van de Republiek ArgentiniŽ werd ondertekend, ondertekend te Luik op 3 oktober 1997 (2-1203)      
  Verslag van de heer Devolder
2-1203/2
p. 1-2 2-1203/2 p. 1-2 (PDF)
  Algemene bespreking
2-219
p. 6 2-219 p. 6 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met de volgende Internationale Akten : 1į Protocol bij het Noord-Atlantisch Verdrag betreffende de toetreding van de Republiek Hongarije; 2į Protocol bij het Noord-Atlantisch Verdrag betreffende de toetreding van de Republiek Polen; 3į Protocol bij het Noord-Atlantisch Verdrag betreffende de toetreding van de Tsjechische Republiek; ondertekend te Brussel op 16 december 1997 (1-1027)      
  Algemene beraadslaging
1-204
p. 5831-5836 1-204 p. 5831-5836 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met het Aanvullend Protocol bij het Europees Sociaal Handvest ter invoering van een systeem van collectieve klachten, gedaan te Straatsburg op 9 november 1995 (Sociale partners en niet-gouvernementele organisaties) (2-376)      
  Verslag van de heer Devolder
2-376/2
p. 1-2 2-376/2 p. 1-2 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met het Aanvullend Protocol bij het Europees Verdrag aangaande de wederzijdse rechtshulp in strafzaken, gedaan te Straatsburg op 17 maart 1978 (Fiscale delicten - Wederzijdse hulp betreffende de tenuitvoerlegging van de straffen en de analoge maatregelen - Mededeling van inlichtingen uit het strafregister) (2-889)      
  Verslag van de heer Devolder
2-889/2
p. 1-2 2-889/2 p. 1-2 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met het Aanvullend Protocol nr. 5 bij de Herziene Rijnvaartakte, en met de Verklaring, gedaan te Straatsburg op 28 april 1999 (Vermindering van de structurele overcapaciteit van de vloten) (2-745)      
  Verslag van de heer Devolder
2-745/2
p. 1-2 2-745/2 p. 1-2 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met het Akkoord gesloten door wisseling van brieven gedagtekend te Brussel op 23 december 1998 en 19 februari 1999 tussen het Koninkrijk BelgiŽ en het Koninkrijk der Nederlanden inzake de voorrechten en immuniteiten van de Belgische naar Europol afgevaardigde verbindingsofficieren (2-883)      
  Verslag van de heer Devolder
2-883/2
p. 1-2 2-883/2 p. 1-2 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met het Besluit van de Raad van 25 juni 2002 en van 23 september 2002 tot wijziging van de Akte betreffende de verkiezing van de vertegenwoordigers in het Europees Parlement door middel van rechtstreekse algemene verkiezingen, gehecht aan Besluit 76/787/EGKS, EEG, Euratom, en met de Bijlage (Harmonisering van de verkiezingsprocedures in de lidstaten ; evenredige vertegenwoordiging ; kiesdistricten ; kiesdrempel ; beperking verkiezingsuitgaven ; onverenigbaarheden ; verkiezingsperiode ; vacante zetel) (3-436)      
  Verslag van de heer Devolder
3-436/2
p. 1-2 3-436/2 p. 1-2 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met het Besluit van de vertegenwoordigers van de regeringen der Lidstaten van de Europese Unie, in het kader van de Raad bijeen, betreffende de voorrechten en immuniteiten die aan het Instituut voor veiligheidsstudies en het Satellietcentrum van de Europese Unie, alsmede aan hun organen en de leden van hun personeel worden verleend, gedaan te Brussel op 15 oktober 2001 (3-521)      
  Verslag van de heer Devolder
3-521/2
p. 1-2 3-521/2 p. 1-2 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met het Europees Verdrag inzake cinematografische coproductie, en met de Bijlagen I en II, gedaan te Straatsburg op 2 oktober 1992 (3-562)      
  Algemene bespreking
3-51
p. 48-49 3-51 p. 48-49 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met het Internationaal Verdrag ter bestrijding van de financiering van terrorisme, en met de Bijlage, aangenomen te New York op 9 december 1999 (3-338)      
  Verslag van de heer Devolder
3-338/2
p. 1-4 3-338/2 p. 1-4 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met het Protocol tot aanpassing van de institutionele aspecten van de Europa-Overeenkomst waarbij een associatie tot stand wordt gebracht tussen de Europese Gemeenschappen en hun lidstaten, enerzijds, en de Republiek Bulgarije, anderzijds, teneinde rekening te houden met de toetreding van de Republiek Oostenrijk, de Republiek Finland en het Koninkrijk Zweden tot de Europese Unie, en met de Bijlagen 1 en 2, gedaan te Brussel op 30 juni 1999 (Bulgarije) (2-908)      
  Verslag van de heer Devolder
2-908/2
p. 1-2 2-908/2 p. 1-2 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met het Samenwerkingsakkoord van 2 september 2002 tussen de Staat, de gemeenschappen, de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie, de Franse Gemeenschapscommissie en de gewesten voor een globaal en geÔntegreerd drugsbeleid (2-1485)      
  Algemene bespreking
2-278
p. 9-41 2-278 p. 9-41 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met het Statuut van Rome van het Internationaal Strafgerechtshof, gedaan te Rome op 17 juli 1998 (2-329)      
  Verslag van de heer Devolder en mevrouw Laloy
2-329/2
p. 1-6 2-329/2 p. 1-6 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met het Verdrag inzake de strafrechtelijke bestrijding van corruptie, gedaan te Straatsburg op 27 januari 1999 (3-230)      
  Algemene bespreking
3-25
p. 27-31 3-25 p. 27-31 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met het Verdrag inzake de verlening van bijstand in het geval van een nucleair ongeval of een calamiteit met radioactieve stoffen, opgemaakt te Wenen op 26 september 1986 (1-683)      
  Stemverklaringen van de heren Anciaux, Devolder en mevrouw Dardenne en eindstemming
1-176
p. 5185 1-176 p. 5185 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met het Verdrag inzake merkenrecht en het Uitvoeringsreglement, gedaan te GenŤve op 27 oktober 1994 (Regeling van de formaliteiten in het verkeer tussen aanvragers en houders van merkenrechten en de merkenbureaus - World Intellectual Property Organisation) (3-526)      
  Verslag van de heer Devolder
3-526/2
p. 1-2 3-526/2 p. 1-2 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met het Verdrag nr. 130 betreffende de geneeskundige verzorging en de uitkeringen bij ziekte, en met de Bijlage, aangenomen te GenŤve op 25 juni 1969 (3-582)      
  Verslag van de heer Devolder
3-582/2
p. 1-2 3-582/2 p. 1-2 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met het Verdrag tussen het Koninkrijk BelgiŽ en het Koninkrijk der Nederlanden inzake grensoverschrijdend politie-optreden ter handhaving van de openbare orde en veiligheid tijdens het Europees Kampioenschap voetbal voor landenteams in het jaar 2000, ondertekend te Bergen op Zoom op 26 april 1999 (2-366)      
  Verslag van de heer Devolder
2-366/2
p. 1-3 2-366/2 p. 1-3 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met het Verdrag tussen het Koninkrijk BelgiŽ en het Koninkrijk der Nederlanden tot het vermijden van dubbele belasting en tot het voorkomen van het ontgaan van belasting inzake belastingen naar het inkomen en naar het vermogen, en met de Protocollen I en II en met de wisseling van brieven, gedaan te Luxemburg op 5 juni 2001 (2-1293)      
  Verslag van de heer Devolder
2-1293/3
p. 1-25 2-1293/3 p. 1-25 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met het Verdrag tussen het Koninkrijk BelgiŽ, het Vlaams Gewest en het Koninkrijk der Nederlanden tot herziening van het reglement ter uitvoering van artikel IX van het Tractaat van 19 april 1839 en van hoofdstuk II, afdeling 1 en 2, van het Tractaat van 5 november 1842, zoals gewijzigd, voor wat betreft het loodswezen en het gemeenschappelijk toezicht daarop (Scheldereglement) en met de bijlage, gedaan te Middelburg op 11 januari 1995 (1-1117)      
  Verslag van de heer Devolder
1-1117/2
p. 1-3 1-1117/2 p. 1-3 (PDF)
Wetsontwerp houdende sociale bepalingen (1-1175)      
  Erkenningsprocedure voor geneesmiddelen : Technische Raad voor farmaceutische specialiteiten - Herziening van de terugbetaling van een aangenomen specialiteit - Geneesmiddelenprijs - Schrapping van de terugbetaling van geneesmiddelen bij daghospitalisatie voor zelfstandigen - Ziekteverzekering (zeldzame ziekten) : aanvragen voor tegemoetkoming
1-236
p. 6897-6898 1-236 p. 6897-6898 (PDF)
  Aangehouden stemmingen, stemverklaringen van de heren Destexhe, Loones en Devolder en eindstemming
1-237
p. 6935-6938 1-237 p. 6935-6938 (PDF)
Wetsontwerp houdende sociale bepalingen (1-297)      
  Amendement nr 23 van de heer Devolder
   Dierenartsen : cumulverbod
1-297/2
p. 15 1-297/2 p. 15 (PDF)
  Amendementen nrs 29 en 30 van de heer Devolder, ingediend na de goedkeuring van het verslag
   Dierenartsen : cumulverbod
1-297/5
p. 1-3 1-297/5 p. 1-3 (PDF)
  Amendement nr 33 van de heer Devolder, ingediend na de goedkeuring van het verslag
   Dienstencheque : tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden - Belangenconflict tussen het Vlaams Parlement en de Senaat
1-297/7
p. 1 1-297/7 p. 1 (PDF)
Wetsontwerp houdende sociale, budgettaire en andere bepalingen (2-522)      
  Algemene bespreking
   Tekortkomingen van juridisch-technische aard in het door de Kamer overgezonden wetsontwerp : foutieve hernummering van artikelen - MateriŽle fout - Rechtzetting door de Senaat onder vorm van tekstcorrectie, zonder amendering, versus rechten van de oppositie
2-68
p. 15-30 2-68 p. 15-30 (PDF)
Wetsontwerp ter bevordering van sociaal verantwoorde productie (Bevorderen van een eerlijke wereldhandel en van wereldwijd menswaardige arbeidsomstandigheden - Toekenning van een keurmerk aan producenten die producten op de Belgische markt brengen - Oprichting van een instituut) (2-288)      
  Amendement nr 14 van de heren Devolder en Moens
2-288/3
p. 2 2-288/3 p. 2 (PDF)
Wetsontwerp tot modernisering van de sociale zekerheid en tot vrijwaring van de leefbaarheid van de wettelijke pensioenstelsels (Financiering en globaal beheer van de sociale zekerheid - Gezondheidszorg en volksgezondheid - Sociaal statuut der zelfstandigen - Gezinsbijslagen - Bevordering van de beroepsinschakeling - Plaatselijke werkgelegenheidsagentschappen - Maatschappelijke integratie - Jaarlijks verlof - Vereenvoudiging van administratieve formaliteiten - Responsabilisering van sociale parastatalen - Pensioenen) (1-384)      
  Hervatting van de algemene beraadslaging
   Geneesmiddelen : bezuinigingsmaatregelen - Generische geneesmiddelen
1-63
p. 1535 1-63 p. 1535 (PDF)
  1-63
p. 1536 1-63 p. 1536 (PDF)
Wetsontwerp tot oprichting van de "Belgische Technische CoŲperatie" in de vorm van een vennootschap van publiek recht (Hervorming van het ABOS) (Zie ook doc. Senaat 1-1074) (1-1073)      
  Amendement nr 10 van de heer Devolder c.s.
1-1073/3
p. 3 1-1073/3 p. 3 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 24 februari 1921 betreffende het verhandelen van de giftstoffen, slaapmiddelen en verdovende middelen, ontsmettingsstoffen en antiseptica (Strafbeleid inzake drugs) (2-1475)      
  Algemene bespreking
2-278
p. 9-41 2-278 p. 9-41 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 24 februari 1921 betreffende het verhandelen van de giftstoffen, slaapmiddelen en verdovende middelen, ontsmettingsstoffen en antiseptica, en van artikel 137 van het Wetboek van Strafvordering (Strafbeleid inzake drugs) (2-1474)      
  Algemene bespreking
2-278
p. 9-41 2-278 p. 9-41 (PDF)
  Stemming en stemverklaring van de dames De Schamphelaere en de Bethune en van de heren Lozie, Geens, Devolder en Verreycken
2-279
p. 49-51 2-279 p. 49-51 (PDF)
  2-279
p. 76 2-279 p. 76 (PDF)
Wetsvoorstel betreffende de overdracht van apotheken (Overdracht van het onroerend goed waarin de apotheek gevestigd is : democratisering van de toegang tot het beroep van apotheker) (2-125)      
  Algemene bespreking
2-159
p. 24-27 2-159 p. 24-27 (PDF)
Wetsvoorstel strekkende tot de wettelijke erkenning van behandelingen met vervangingsmiddelen en tot wijziging van de wet van 24 februari 1921 betreffende het verhandelen van de giftstoffen, slaapmiddelen en verdovende middelen, ontsmettingsstoffen en antiseptica (Behandeling met vervangingsmiddelen) (2-11)      
  Algemene bespreking
2-197
p. 4-30 2-197 p. 4-30 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 3 van de wet van 2 maart 1954 tot voorkoming en beteugeling der aanslagen op de vrije uitoefening van de door de Grondwet ingestelde soevereine machten (Uitbreiding van de neutrale zone zodat het Huis van de Vlaamse parlementsleden, het Parlement van de Franse Gemeenschap en de gebouwen van het federale Parlement aan de Hertogstraat er voortaan toe behoren) (2-1455)      
  Voorstel van de heer Devolder
2-1455/1
p. 1-2 2-1455/1 p. 1-2 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 3 van de wet van 2 maart 1954 tot voorkoming en beteugeling der aanslagen op de vrije uitoefening van de door de Grondwet ingestelde soevereine machten (Uitbreiding van de neutrale zone zodat het Huis van de Vlaamse parlementsleden, het Parlement van de Franse Gemeenschap en de gebouwen van het federale Parlement aan de Hertogstraat er voortaan toe behoren) (3-552)      
  Voorstel van de heer Devolder
3-552/1
p. 1-2 3-552/1 p. 1-2 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 14 augustus 1974 betreffende het statuut in BelgiŽ van de Noord-Atlantische Vergadering (Wegwerking van de verstoring van het financieel evenwicht tussen de lidstaten van de Vergadering en wegwerking van een aantal anomalieŽn) (2-843)      
  Voorstel van mevrouw Cornet d'Elzius en de heren Barbeaux, Devolder, Kelchtermans, Lozie en Poty
2-843/1
p. 1-9 2-843/1 p. 1-9 (PDF)
  Amendement nr 1 van de heer Devolder c.s.
2-843/2
p. 1-2 2-843/2 p. 1-2 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging, wat de behandeling met vervangingsmiddelen betreft, van artikel 3 van de wet van 24 februari 1921 betreffende het verhandelen van de giftstoffen, slaapmiddelen en verdovende middelen, ontsmettingsstoffen en antiseptica (2-131)      
  Algemene bespreking
2-197
p. 4-30 2-197 p. 4-30 (PDF)
Zeevisserij - Vangstbeperking en -normen - Historische rechten      
  Schriftelijke vraag van de heer Devolder aan de heer Pinxten, minister van Landbouw en de Kleine en Middelgrote Ondernemingen
   Vraag met antwoord
Bul. 1-30
p. 1472-1473 1-30 p. 1472-1473 (PDF)
Zeevisserij - Verworven recht op visgronden      
  Schriftelijke vraag van de heer Devolder aan de heer Pinxten, minister van Landbouw en de Kleine en Middelgrote Ondernemingen
   Vraag met antwoord
Bul. 1-30
p. 1472 1-30 p. 1472 (PDF)
 
Alles van 1995 tot nu
Legislatuur 2019-....
Legislatuur 2014-2019
Legislatuur 2010-2014
Legislatuur 2007-2010
Legislatuur 2003-2007
Legislatuur 1999-2003
Legislatuur 1995-1999