S. 2-366 Dossierfiche K. 50-581

Wetsontwerp houdende instemming met het Verdrag tussen het Koninkrijk BelgiŽ en het Koninkrijk der Nederlanden inzake grensoverschrijdend politie-optreden ter handhaving van de openbare orde en veiligheid tijdens het Europees Kampioenschap voetbal voor landenteams in het jaar 2000, ondertekend te Bergen op Zoom op 26 april 1999
Regering G. Verhofstadt I  

Nederland
openbare veiligheid
sportmanifestatie
politiŽle samenwerking
ratificatie van een overeenkomst

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
2-366/1 2-366/1 (PDF) Wetsontwerp 9/3/2000
2-366/2 2-366/2 (PDF) Verslag namens de commissie 30/3/2000
2-366/3 2-366/3 (PDF) Tekst aangenomen door de commissie 30/3/2000
K. 50-581/1 Ontwerp overgezonden door de Senaat 7/4/2000
K. 50-581/2 Verslag namens de commissie 27/4/2000
K. 50-581/3 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd 27/4/2000
                                      
Chronologie
  Bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
9/3/2000   Indiening Doc. 2-366/1 2-366/1 (PDF)
9/3/2000   Verzending naar commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
30/3/2000   Inschrijving op agenda
6/4/2000   Algemene bespreking Hand. 2-39 Hand. 2-39 (PDF)
6/4/2000   Artikelsgewijze bespreking Hand. 2-39 Hand. 2-39 (PDF)
6/4/2000   Stemming over het geheel: ne varietur (+56/-0/o0) Hand. 2-39 Hand. 2-39 (PDF)
  Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
9/3/2000   Verzending naar commissie
30/3/2000   Inschrijving op agenda
30/3/2000   Aanwijzing rapporteur(s): Jacques Devolder
30/3/2000   Stemming over het geheel: ne varietur (eenparig)
30/3/2000   Aanneming zonder amendering
30/3/2000   Vertrouwen rapporteur Doc. 2-366/2 2-366/2 (PDF)
30/3/2000   Tekst aangenomen Doc. 2-366/3 2-366/3 (PDF)
  [K2] Behandeling door Kamer
6/4/2000   Overzending Doc. K. 50-581/1
27/4/2000   Aanneming in commissie (ongewijzigd) Doc. K. 50-581/2
27/4/2000   Bespreking
Handelingen nr. 52, p. 39
27/4/2000   Stemming over het geheel: ne varietur (eenparig)
Handelingen nr. 52, p. 45
Doc. K. 50-581/3
27/4/2000   Aanneming zonder amendering
27/4/2000   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
28/4/2000   Bekrachtiging en afkondiging
26/5/2000   Bekendmaking (17884-17888)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Bicameraal, initiatief Senaat Bekendgemaakt  
[S1] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 6/4/2000
Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
Niet geamendeerd 30/3/2000
[K2] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 27/4/2000
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
28/4/2000 26/5/2000 , blz 17884-17888

Kruispuntbank van de wetgeving