S. 2-1293 Dossierfiche K. 50-2155

Wetsontwerp houdende instemming met het Verdrag tussen het Koninkrijk BelgiŽ en het Koninkrijk der Nederlanden tot het vermijden van dubbele belasting en tot het voorkomen van het ontgaan van belasting inzake belastingen naar het inkomen en naar het vermogen, en met de Protocollen I en II en met de wisseling van brieven, gedaan te Luxemburg op 5 juni 2001
Regering G. Verhofstadt I  

ratificatie van een overeenkomst
dubbele belasting
belastingovereenkomst
belasting van natuurlijke personen
grensarbeider
Nederland

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
2-1293/1 2-1293/1 (PDF) Wetsontwerp 7/10/2002
2-1293/2 2-1293/2 (PDF) Bijlage 21/11/2002
2-1293/3 2-1293/3 (PDF) Verslag namens de commissie 26/11/2002
K. 50-2155/1 Ontwerp overgezonden door de Senaat 29/11/2002
K. 50-2155/2 Verslag namens de commissie 4/12/2002
K. 50-2155/3 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd 5/12/2002
                                      
Chronologie
  Bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
7/10/2002   Indiening Doc. 2-1293/1 2-1293/1 (PDF)
7/10/2002   Verzending naar commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
21/11/2002   Inschrijving op agenda
28/11/2002   Algemene bespreking Hand. 2-247 Hand. 2-247 (PDF)
28/11/2002   Artikelsgewijze bespreking Hand. 2-247 Hand. 2-247 (PDF)
28/11/2002   Stemming over het geheel: ne varietur (+64/-0/o0) Hand. 2-247 Hand. 2-247 (PDF)
  Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
7/10/2002   Verzending naar commissie
20/11/2002   Inschrijving op agenda
20/11/2002   Aanwijzing rapporteur(s): Jacques Devolder
20/11/2002   Bespreking
20/11/2002   Stemming over het geheel: ne varietur (+9/-0/o0)
20/11/2002   Aanneming zonder amendering
26/11/2002   Inschrijving op agenda
26/11/2002   Goedkeuring verslag
het verslag is eenparig goedgekeurd (9 stemmen)
Doc. 2-1293/3 2-1293/3 (PDF)
  [K2] Behandeling door Kamer
28/11/2002   Overzending Doc. K. 50-2155/1
4/12/2002   Aanneming in commissie (ongewijzigd) Doc. K. 50-2155/2
5/12/2002   Bespreking
Integraal verslag nr. 286, p. 70-73
5/12/2002   Stemming over het geheel: ne varietur (+146/-0/o1)
Integraal verslag nr. 287, p. 82-83
Doc. K. 50-2155/3
5/12/2002   Aanneming zonder amendering
5/12/2002   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
11/12/2002   Bekrachtiging en afkondiging
20/12/2002   Bekendmaking (57533-57560)
4/9/2003   Erratum (44238)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Bicameraal, initiatief Senaat Bekendgemaakt  
[S1] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 28/11/2002
Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
Niet geamendeerd 20/11/2002, 26/11/2002
[K2] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 5/12/2002
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
11/12/2002 20/12/2002 , blz 57533-57560
Errata
Op 4/9/2003 , blz 44238

Kruispuntbank van de wetgeving