S. 2-795 Dossierfiche K. 50-1358

Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst over de toepassing van de bepalingen van het Verdrag van de Verenigde Naties inzake het recht van de zee van 10 december 1982 die betrekking hebben op de instandhouding en het beheer van de grensoverschrijdende en de over grote afstanden trekkende visbestanden, en met de Bijlagen I en II, voor ondertekening opengesteld te New York op 4 december 1995
Regering G. Verhofstadt I  

visserijbeheer
bescherming van de visbestanden
zeerecht
exclusieve economische zone
visserijcontrole
VN-conventie
zeevis
ratificatie van een overeenkomst
visserij op volle zee

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
2-795/1 2-795/1 (PDF) Wetsontwerp 20/6/2001
2-795/2 2-795/2 (PDF) Verslag namens de commissie 28/6/2001
K. 50-1358/1 Ontwerp overgezonden door de Senaat 13/7/2001
K. 50-1358/2 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd 18/10/2001
                                      
Chronologie
  Bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
20/6/2001   Indiening Doc. 2-795/1 2-795/1 (PDF)
20/6/2001   Verzending naar commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
5/7/2001   Inschrijving op agenda
10/7/2001   Algemene bespreking Hand. 2-135 Hand. 2-135 (PDF)
10/7/2001   Artikelsgewijze bespreking Hand. 2-135 Hand. 2-135 (PDF)
12/7/2001   Stemming over het geheel: ne varietur (+60/-0/o0) Hand. 2-137 Hand. 2-137 (PDF)
  Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
20/6/2001   Verzending naar commissie
28/6/2001   Inschrijving op agenda
28/6/2001   Aanwijzing rapporteur(s): Jacques Devolder
28/6/2001   Stemming over het geheel: ne varietur (+9/-0/o0)
28/6/2001   Aanneming zonder amendering
28/6/2001   Vertrouwen rapporteur
  [K2] Behandeling door Kamer
12/7/2001   Overzending Doc. K. 50-1358/1
4/10/2001   Aanneming in commissie (zonder verslag)
Bulletin van de wetgevende werkzaamheden nr. 403
18/10/2001   Bespreking
Integraal verslag nr. 168, p. 26-27
18/10/2001   Stemming over het geheel: ne varietur (eenparig)
Integraal verslag nr. 168, p. 46
Doc. K. 50-1358/2
18/10/2001   Aanneming zonder amendering
18/10/2001   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
11/1/2002   Bekrachtiging en afkondiging
21/1/2004   Bekendmaking (3634-3672)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Bicameraal, initiatief Senaat Bekendgemaakt  
[S1] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 10/7/2001, 12/7/2001
Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
Niet geamendeerd 28/6/2001
[K2] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 18/10/2001
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
11/1/2002 21/1/2004 , blz 3634-3672

Kruispuntbank van de wetgeving