S. 2-1190 Dossierfiche K. 50-1970

Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst tussen de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie en het Koninkrijk Saudi-ArabiŽ inzake de wederzijdse bevordering en bescherming van investeringen, gedaan te Jeddah op 22 april 2001
Regering G. Verhofstadt I  

buitenlandse investering
Belgisch-Luxemburgse Economische Unie
bevordering van investeringen
Saoedi-ArabiŽ
ratificatie van een overeenkomst

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
2-1190/1 2-1190/1 (PDF) Wetsontwerp 4/6/2002
2-1190/2 2-1190/2 (PDF) Verslag namens de commissie 17/7/2002
K. 50-1970/1 Ontwerp overgezonden door de Senaat 19/7/2002
K. 50-1970/2 Verslag namens de commissie 11/10/2002
K. 50-1970/3 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd 17/10/2002
                                      
Chronologie
  Bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
4/6/2002   Indiening Doc. 2-1190/1 2-1190/1 (PDF)
4/6/2002   Verzending naar commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
11/7/2002   Inschrijving op agenda
18/7/2002   Algemene bespreking Hand. 2-222 Hand. 2-222 (PDF)
18/7/2002   Artikelsgewijze bespreking Hand. 2-222 Hand. 2-222 (PDF)
18/7/2002   Stemming over het geheel: ne varietur (+63/-0/o0) Hand. 2-223 Hand. 2-223 (PDF)
  Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
4/6/2002   Verzending naar commissie
9/7/2002   Inschrijving op agenda
9/7/2002   Uitgesteld
16/7/2002   Inschrijving op agenda
16/7/2002   Niet behandeld
17/7/2002   Inschrijving op agenda
17/7/2002   Aanwijzing rapporteur(s): Jacques Devolder
17/7/2002   Bespreking
17/7/2002   Stemming over het geheel: ne varietur (+8/-0/o2)
17/7/2002   Aanneming zonder amendering
17/7/2002   Vertrouwen rapporteur voor mondeling verslag Doc. 2-1190/2 2-1190/2 (PDF)
  [K2] Behandeling door Kamer
18/7/2002   Overzending Doc. K. 50-1970/1
11/10/2002   Aanneming in commissie (ongewijzigd) Doc. K. 50-1970/2
16/10/2002   Bespreking
Integraal verslag nr. 276, p. 1-2
17/10/2002   Stemming over het geheel: ne varietur (+106/-1/o23)
Integraal verslag nr. 278, p. 38-39
Doc. K. 50-1970/3
17/10/2002   Aanneming zonder amendering
17/10/2002   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
17/12/2002   Bekrachtiging en afkondiging
28/5/2004   Bekendmaking (41823-41828)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Bicameraal, initiatief Senaat Bekendgemaakt  
[S1] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 18/7/2002
Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
Niet geamendeerd 17/7/2002
[K2] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 16/10/2002, 17/10/2002
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
17/12/2002 28/5/2004 , blz 41823-41828

Kruispuntbank van de wetgeving