S. 2-642 Dossierfiche K. 50-1669

Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst tussen de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie en de Regering van de Republiek El Salvador inzake de wederzijdse bevordering en bescherming van investeringen, gedaan te Brussel op 12 oktober 1999
Regering G. Verhofstadt I  

El Salvador
buitenlandse investering
Belgisch-Luxemburgse Economische Unie
bevordering van investeringen
ratificatie van een overeenkomst

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
2-642/1 2-642/1 (PDF) Wetsontwerp 2/2/2001
2-642/2 2-642/2 (PDF) Verslag namens de commissie 19/2/2002
K. 50-1669/1 Ontwerp overgezonden door de Senaat 1/3/2002
K. 50-1669/2 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd 28/3/2002
                                      
Chronologie
  Bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
2/2/2001   Indiening Doc. 2-642/1 2-642/1 (PDF)
2/2/2001   Verzending naar commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
21/2/2002   Inschrijving op agenda
28/2/2002   Algemene bespreking Hand. 2-184 Hand. 2-184 (PDF)
28/2/2002   Artikelsgewijze bespreking Hand. 2-184 Hand. 2-184 (PDF)
28/2/2002   Stemming over het geheel: ne varietur (+58/-0/o0) Hand. 2-184 Hand. 2-184 (PDF)
  Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
2/2/2001   Verzending naar commissie
29/3/2001   Inschrijving op agenda
29/3/2001   Uitgesteld
17/4/2001   Inschrijving op agenda
17/4/2001   Uitgesteld
19/4/2001   Inschrijving op agenda
19/4/2001   Aanwijzing rapporteur(s): Jean-Marie Dedecker
19/4/2001   Bespreking
3/5/2001   Inschrijving op agenda
3/5/2001   Niet behandeld
10/5/2001   Inschrijving op agenda
10/5/2001   Bespreking
19/2/2002   Inschrijving op agenda
19/2/2002   Aanwijzing rapporteur(s): Jacques Devolder
19/2/2002   Bespreking
19/2/2002   Stemming over het geheel: ne varietur (+8/-0/o0)
19/2/2002   Aanneming zonder amendering
19/2/2002   Vertrouwen rapporteur Doc. 2-642/2 2-642/2 (PDF)
  [K2] Behandeling door Kamer
28/2/2002   Overzending Doc. K. 50-1669/1
12/3/2002   Aanneming in commissie (zonder verslag)
Bulletin van de wetgevende werkzaamheden nr. 523
27/3/2002   Bespreking
Integraal verslag nr. 216, p. 41-42
28/3/2002   Stemming over het geheel: ne varietur (+127/-0/o1)
Integraal verslag nr. 217, p. 51-52
Doc. K. 50-1669/2
28/3/2002   Aanneming zonder amendering
28/3/2002   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
11/6/2002   Bekrachtiging en afkondiging
22/5/2003   Bekendmaking (28135-28140)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Bicameraal, initiatief Senaat Bekendgemaakt  
[S1] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 28/2/2002
Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
Niet geamendeerd 19/4/2001, 10/5/2001, 19/2/2002
[K2] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 27/3/2002, 28/3/2002
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
11/6/2002 22/5/2003 , blz 28135-28140

Kruispuntbank van de wetgeving