Auteurs- en sprekersregister betreffende "Devolder Jacques" (Legislatuur 1999-2003)

 
Alles van 1995 tot nu
Legislatuur 2019-....
Legislatuur 2014-2019
Legislatuur 2010-2014
Legislatuur 2007-2010
Legislatuur 2003-2007
Legislatuur 1999-2003
Legislatuur 1995-1999
  Parlementaire documenten Handelingen Schriftelijke vragen
Apotheken - Overplaatsingsaanvragen - Behandeling dossiers (2-154)      
  Schriftelijke vraag van de heer Devolder aan mevrouw Aelvoet, minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
   Vraag met antwoord
Bul. 2-6
p. 215-216 2-6 p. 215-216 (PDF)
Autodiefstallen - Rendement van de verbaliserende overheid (Globale aanpak van de controles op voertuigen) (2-2501)      
  Schriftelijke vraag van de heer Devolder aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-64
p. 3575 2-64 p. 3575 (PDF)
Benoeming van het Vast Bureau van de Senaat (1999 BZ)      
  Benoeming van de heer Devolder tot quaestor van de Senaat
2-3
p. 8-9 2-3 p. 8-9 (PDF)
Benoeming van het Vast Bureau van de Senaat (1999-2000)      
  Benoeming van de heer Devolder tot quaestor van de Senaat
2-5
p. 4 2-5 p. 4 (PDF)
Benoeming van het Vast Bureau van de Senaat (2000-2001)      
  Benoeming van de heer Devolder tot quaestor van de Senaat
2-69
p. 14 2-69 p. 14 (PDF)
Benoeming van het Vast Bureau van de Senaat (2001-2002)      
  Benoeming van de heer Devolder tot quaestor van de Senaat
2-143
p. 5 2-143 p. 5 (PDF)
Benoeming van het Vast Bureau van de Senaat (2002-2003)      
  Benoeming van de heer Devolder tot quaestor van de Senaat
2-228
p. 4-5 2-228 p. 4-5 (PDF)
De Brugse visserijrechten in Britse kustwateren (Privilegie verleend door de Engelse koning Charles II) (2-67)      
  Mondelinge vraag van de heer Devolder aan de heer GabriŽls, minister van Landbouw en Middenstand
   Antwoord gegeven door de heer Daems, minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties
2-18
p. 17-18 2-18 p. 17-18 (PDF)
De anonimiteit van eicel- of zaadceldonaties en het plan van een tv-productiehuis om een programma genaamd "I want your baby" uit te zenden (Kunstmatige inseminatie) (2-472)      
  Mondelinge vraag van de heer Devolder aan mevrouw Aelvoet, minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
2-90
p. 24-25 2-90 p. 24-25 (PDF)
De begeleiding bij de terbeschikkingstelling van de noodpil (Anticonceptie) (2-499)      
  Vraag om uitleg van mevrouw De Schamphelaere aan mevrouw Aelvoet, minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
2-5 COM
p. 4-21 2-5 COM p. 4-21 (PDF)
   Stemming over de gewone motie en stemverklaringen van de heren Vankrunkelsven, Devolder en Thissen
2-128
p. 46 2-128 p. 46 (PDF)
  2-128
p. 71-72 2-128 p. 71-72 (PDF)
De benadering door Nederland van Belgische politiemensen en de sfeer van onzekerheid bij de politiebasis ten gevolge van de hervorming van de politiediensten (2-133)      
  Mondelinge vraag van de heer Devolder aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
2-27
p. 5-7 2-27 p. 5-7 (PDF)
De bescherming van de consument die koopt via internet (2-1131)      
  Mondelinge vraag van de heer Devolder aan de heer Verwilghen, minister van Justitie, aan de heer Daems, minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties, belast met Middenstand, aan de heer Picquť, minister van Economie en Wetenschappelijk Onderzoek, belast met het Grootstedenbeleid en aan de heer Tavernier, minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
   Antwoord gegeven door de heer Picquť, minister van Economie en Wetenschappelijk Onderzoek, belast met het Grootstedenbeleid
2-243
p. 27-30 2-243 p. 27-30 (PDF)
De chaotische toestand die ontstaan is ten gevolge van een reeks ministeriŽle besluiten met betrekking tot de prijszetting van farmaceutische producten (2-210)      
  Mondelinge vraag van de heer Devolder aan mevrouw Aelvoet, minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu, aan de heer Vandenbroucke, minister van Sociale Zaken en Pensioenen en aan de heer Demotte, minister van Economie en Wetenschappelijk Onderzoek
   Antwoord gegeven door de heer Vandenbroucke, minister van Sociale Zaken en Pensioenen
2-39
p. 27-30 2-39 p. 27-30 (PDF)
De chronische patiŽnten die aan Epidermolysis Bullosa lijden (Ziekteverzekering - Chronische ziekten - Bijzonder solidariteitsfonds) (2-8)      
  Mondelinge vraag van de heer Devolder aan de heer Vandenbroucke, minister van Sociale Zaken en Pensioenen
2-6
p. 42-43 2-6 p. 42-43 (PDF)
De concrete uitvoering van de plannen voor de hervorming van het leger (Nieuwe bestemming van de kazernegebouwen in Sijsele [Brugge]) (2-935)      
  Mondelinge vraag van de heer Devolder aan de heer Flahaut, minister van Landsverdediging
2-196
p. 9-10 2-196 p. 9-10 (PDF)
De dure informatiediensten in de telecommunicatiesector (Tarifering van de lijnen 0900, 0902 en 0903) (2-554)      
  Mondelinge vraag van de heer Devolder aan de heer Daems, minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties
2-105
p. 16-17 2-105 p. 16-17 (PDF)
De gedragsregels voor de verkoop van producten via Internet (Concurrentieproblemen) (2-301)      
  Mondelinge vraag van de heer Devolder aan de heer Picquť, minister van Economie en Wetenschappelijk Onderzoek, belast met het Grootstedenbeleid
2-59
p. 22-23 2-59 p. 22-23 (PDF)
De hotelprijzen aangerekend tijdens Euro 2000 (Voetbalkampioenschap) (2-163)      
  Mondelinge vraag van de heer Devolder aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
2-32
p. 16-18 2-32 p. 16-18 (PDF)
De kunstmatige inseminatie met donorsperma (Genetische tests) (2-898)      
  Mondelinge vraag van de heer Devolder aan mevrouw Aelvoet, minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
2-188
p. 5-6 2-188 p. 5-6 (PDF)
De maximumfactuur voor gezondheidszorg (Sociale franchise - Terugbetaling van de remgelden boven het plafond van 450 euro - Gelijkschakeling van de uitbetalingstermijnen) (2-813)      
  Mondelinge vraag van de heer Devolder aan de heer Vandenbroucke, minister van Sociale Zaken en Pensioenen
2-172
p. 16-17 2-172 p. 16-17 (PDF)
De noodpil (Anticonceptie) (2-502)      
  Vraag om uitleg van de heer Vankrunkelsven aan mevrouw Aelvoet, minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
2-5 COM
p. 4-21 2-5 COM p. 4-21 (PDF)
   Stemming over de gewone motie en stemverklaringen van de heren Vankrunkelsven, Devolder en Thissen
2-128
p. 46 2-128 p. 46 (PDF)
  2-128
p. 71-72 2-128 p. 71-72 (PDF)
De noodpil (Anticonceptie) (2-503)      
  Vraag om uitleg van de heer Devolder aan mevrouw Aelvoet, minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
2-5 COM
p. 4-21 2-5 COM p. 4-21 (PDF)
   Stemming over de gewone motie en stemverklaringen van de heren Vankrunkelsven, Devolder en Thissen
2-128
p. 46 2-128 p. 46 (PDF)
  2-128
p. 71-72 2-128 p. 71-72 (PDF)
De oorlogsvergoeding van nazi-dwangarbeiders in Duitsland (2-331)      
  Mondelinge vraag van de heer Devolder aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken en aan de heer Flahaut, minister van Landsverdediging
   Antwoord gegeven door de heer Flahaut, minister van Landsverdediging
2-67
p. 5-6 2-67 p. 5-6 (PDF)
De precaire kastoestand van sommige OCMW's ingevolge achterstallen in terugbetalingen van het bestaansminimum voor asielzoekers (2-676)      
  Mondelinge vraag van de heer Devolder aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Begroting, Maatschappelijke Integratie en Sociale Economie
2-134
p. 8-9 2-134 p. 8-9 (PDF)
De registratie van patiŽnten die een substitutietherapie methadon volgen (Drugsbeleid) (2-44)      
  Vraag om uitleg van de heer Van Quickenborne aan mevrouw Aelvoet, minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
2-23
p. 44-52 2-23 p. 44-52 (PDF)
De ristorno's op remgelden van terugbetaalde geneesmiddelen (Toepassing van het koninklijk besluit van 29 maart 2002 tot toepassing van artikel 37, ß 17, en artikel 165, laatste lid, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoŲrdineerd op 14 juli 1994) (2-1197)      
  Mondelinge vraag van de heer Devolder aan de heer Vandenbroucke, minister van Sociale Zaken en Pensioenen
2-262
p. 15-17 2-262 p. 15-17 (PDF)
De terugbetaling van de Bf-geneesmiddelen (Vereiste van voorafgaande toestemming van de adviserend geneesheer van het ziekenfonds) (2-1116)      
  Mondelinge vraag van de heer Devolder aan de heer Vandenbroucke, minister van Sociale Zaken en Pensioenen en aan de heer Tavernier, minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
   Antwoord gegeven door de heer Tavernier, minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
2-241
p. 17-19 2-241 p. 17-19 (PDF)
De terugbetaling van de laboratoriumkosten bij in-vitrofertilisatiebehandelingen (Terugbetalingscriteria - Fertiliteitscentra - Overgangsperiode) (2-1154)      
  Mondelinge vraag van de heer Devolder aan de heer Vandenbroucke, minister van Sociale Zaken en Pensioenen
2-249
p. 14-17 2-249 p. 14-17 (PDF)
De veiligheidsmaatregelen naar aanleiding van Euro 2000 (Voetbalcompetities - Hooligans) (2-46)      
  Mondelinge vraag van de heer Devolder aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken en aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Antwoord gegeven door de heer Daems, minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties
2-15
p. 19-21 2-15 p. 19-21 (PDF)
De verjaring van bouwmisdrijven (2-318)      
  Mondelinge vraag van de heer Devolder aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
2-63
p. 12-13 2-63 p. 12-13 (PDF)
De voorschriften omtrent "Functional Foods" (Voedingsproducten met medicinale eigenschappen) (2-145)      
  Vraag om uitleg van de heer Caluwť aan mevrouw Aelvoet, minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
2-54
p. 35-37 2-54 p. 35-37 (PDF)
De wet van 28 mei 2002 betreffende de euthanasie en de gevolgen voor de officina-apotheker (2-1163)      
  Mondelinge vraag van de heer Devolder aan de heer Tavernier, minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
2-251
p. 29-31 2-251 p. 29-31 (PDF)
De zorgprogramma's inzake reproductieve geneeskunde (Werkwijze en controle op de centra voor reproductieve geneeskunde) (2-1090)      
  Mondelinge vraag van de heer Devolder aan de heer Vandenbroucke, minister van Sociale Zaken en Pensioenen en aan de heer Tavernier, minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
   Antwoord gegeven door de heer Tavernier, minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
2-237
p. 21-23 2-237 p. 21-23 (PDF)
Dotatie van de Senaat - Uitgaven van het dienstjaar 2000, begroting voor het dienstjaar 2001 en begrotingsramingen voor het dienstjaar 2002      
  Bespreking
   Afscheidsvergoeding voor de senatoren (Uittredingsvergoeding)
2-164
p. 42 2-164 p. 42 (PDF)
  2-164
p. 47 2-164 p. 47 (PDF)
   Budget van de Costa
2-164
p. 43 2-164 p. 43 (PDF)
   Drukken van de stukken
2-164
p. 42 2-164 p. 42 (PDF)
   Financiering van de politieke partijen
2-164
p. 41-42 2-164 p. 41-42 (PDF)
  2-164
p. 43 2-164 p. 43 (PDF)
  2-164
p. 47 2-164 p. 47 (PDF)
   Informatisering
2-164
p. 43 2-164 p. 43 (PDF)
   Medewerkers van de politieke fracties en van de senatoren
2-164
p. 43 2-164 p. 43 (PDF)
  2-164
p. 43 2-164 p. 43 (PDF)
   Preciseringen nopens sommige begrotingsposten
2-164
p. 47 2-164 p. 47 (PDF)
   Uitgaven voor het Huis der Parlementsleden
2-164
p. 42 2-164 p. 42 (PDF)
   Verslag namens het College van quaestoren en het Bureau van de Senaat
2-164
p. 41-43 2-164 p. 41-43 (PDF)
Dotatie van de Senaat - Uitgaven van het dienstjaar 2001, begroting voor het dienstjaar 2002 en begrotingsramingen voor het dienstjaar 2003      
  Bespreking
   Bestrijding van ongedierte
2-253
p. 49 2-253 p. 49 (PDF)
   Kwaliteit van het klassiek restaurant
2-253
p. 48 2-253 p. 48 (PDF)
   Matiging voor de begrotingen van Kamer en Senaat
2-253
p. 49 2-253 p. 49 (PDF)
   Nieuwe pakken voor de kamerbewaarders
2-253
p. 49 2-253 p. 49 (PDF)
   Pensioenfonds
2-253
p. 48 2-253 p. 48 (PDF)
   Post protocol en reizen
2-253
p. 48 2-253 p. 48 (PDF)
   Sociale aanpassingen voor de federale ambtenaren
2-253
p. 48-49 2-253 p. 48-49 (PDF)
   Statuut van de politieke medewerkers
2-253
p. 48 2-253 p. 48 (PDF)
   Stijging van de uittredingsvergoedingen van senatoren
2-253
p. 47-48 2-253 p. 47-48 (PDF)
   Uitgaven voor de nieuwe informatica-apparatuur
2-253
p. 48 2-253 p. 48 (PDF)
   Verbetering van de functionaliteit van de vergaderzalen
2-253
p. 48 2-253 p. 48 (PDF)
   Verbetering van de geluidskwaliteit in de vergaderzaal
2-253
p. 48 2-253 p. 48 (PDF)
   Verbetering van de toegankelijkheid van de Senaat voor gehandicapten
2-253
p. 47 2-253 p. 47 (PDF)
Eedaflegging (Verkiezingen van 13 juni 1999)      
  de heer Devolder, senator aangewezen door de Vlaamse Raad
2-2
p. 5 2-2 p. 5 (PDF)
Een verhoogde controle op voedingssupplementen (Grens tussen voedingssupplementen en geneesmiddelen - Registratievoorwaarden - Toevoeging van prohormonen of psychotrope stoffen) (2-608)      
  Mondelinge vraag van de heer Devolder aan mevrouw Aelvoet, minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
2-114
p. 11-12 2-114 p. 11-12 (PDF)
Het aanvullen van de lijst van de psychotrope stoffen die werd opgenomen in het koninklijk besluit van 22 januari 1998 (Stoffen 1-4 Butaandiol en Gamma-Butyrolacton - Mogelijkheid om een soda of een alcoholische drank om te zetten in een gevaarlijk product / drugs) (2-1296)      
  Mondelinge vraag van de heer Devolder aan de heer Tavernier, minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
2-279
p. 16-17 2-279 p. 16-17 (PDF)
Het falend optreden van de administratie bij noodzakelijke hulpverlening aan Belgen in het buitenland (Agressie van een Belgische onderdaan in Spanje in een poging haar kind te kidnappen - RapatriŽring) (2-565)      
  Mondelinge vraag van de heer Devolder aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door mevrouw Neyts-Uyttebroeck, staatssecretaris voor Buitenlandse Handel, toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken
2-107
p. 18-19 2-107 p. 18-19 (PDF)
Het feit dat het in BelgiŽ tijdens het weekend (en tijdens verlengde weekends) niet mogelijk is om de transitplaten die nodig zijn voor het uitvoeren van tweedehandswagens te verkrijgen (Administratief probleem) (2-1270)      
  Mondelinge vraag van de heer Devolder aan mevrouw Durant, vice-eerste minister en minister van Mobiliteit en Vervoer
2-275
p. 23-25 2-275 p. 23-25 (PDF)
Het feit dat slechts twee soorten eurobiljetten uit de geldautomaten zullen kunnen worden opgenomen (Coupures van 20 en 50 euro) (2-540)      
  Mondelinge vraag van de heer Devolder aan de heer Reynders, minister van FinanciŽn
2-102
p. 28-29 2-102 p. 28-29 (PDF)
Het koninklijk besluit van 29 maart 2002 nopens de verplichte inning van het remgeld en de hieromtrent ontstane interpretaties (Vermindering van het remgeld op geneesmiddelen, toegekend aan het personeel van de NMBS, van de federale politie en de militairen) (2-964)      
  Mondelinge vraag van de heer Devolder aan de heer Vandenbroucke, minister van Sociale Zaken en Pensioenen
2-202
p. 19-20 2-202 p. 19-20 (PDF)
Het leenrecht voor auteurs (2-346)      
  Mondelinge vraag van de heer Devolder aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Antwoord gegeven door de heer Deleuze, staatssecretaris voor Energie en Duurzame Ontwikkeling, toegevoegd aan de minister van Mobiliteit en Vervoer
2-72
p. 16-17 2-72 p. 16-17 (PDF)
Het leenrecht voor auteurs (Omzetting van een Europese richtlijn - Gebrek aan medewerking van de gemeenschappen) (2-502)      
  Mondelinge vraag van de heer Devolder aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
2-96
p. 15-16 2-96 p. 15-16 (PDF)
Het onbetaalbaar worden van fertiliteitsbehandelingen (Terugbetalingsmodaliteiten van de geneesmiddelen "Puregon" en "Gonalef") (2-833)      
  Mondelinge vraag van de heer Devolder aan de heer Vandenbroucke, minister van Sociale Zaken en Pensioenen
2-175
p. 24-26 2-175 p. 24-26 (PDF)
Het onrechtmatig optreden van een ziekenfonds met betrekking tot de overeenkomst die werd gesloten om de terugbetaling te garanderen op basis van de elektronische gegevens op de SIS-kaart (Terugbetaling van geneesmiddelen na 1 januari 2002 afgeleverd en waarvoor een SIS-kaart op naam van het ziekenfonds 106 werd ingelezen) (2-785)      
  Mondelinge vraag van de heer Devolder aan de heer Vandenbroucke, minister van Sociale Zaken en Pensioenen
2-164
p. 10-11 2-164 p. 10-11 (PDF)
Het ontwerp van koninklijk besluit betreffende de verplichte inning van de remgelden en de bijhorende vermindering van de terugbetaling (Verplichte inning van het remgeld voor geneesmiddelen en inhouding op de verzekeringstegemoetkoming voor apothekers) (2-881)      
  Mondelinge vraag van de heer Devolder aan de heer Vandenbroucke, minister van Sociale Zaken en Pensioenen
2-184
p. 12-13 2-184 p. 12-13 (PDF)
Het te koop aanbieden van eicellen via Internet (2-26)      
  Mondelinge vraag van de heer Devolder aan mevrouw Aelvoet, minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
2-11
p. 20-21 2-11 p. 20-21 (PDF)
Het tijdelijk bevoorradingsprobleem van het geneesmiddel "Rilatine" (Behandeling van het hyperkinetisch syndroom bij kinderen) (2-21)      
  Mondelinge vraag van de heer Devolder aan mevrouw Aelvoet, minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
2-9
p. 8-10 2-9 p. 8-10 (PDF)
Het toevoegen van een markeringsmiddel aan EPO (om het oneigenlijk gebruik van het product op te sporen [Doping]) (2-440)      
  Mondelinge vraag van de heer Devolder aan mevrouw Aelvoet, minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
2-88
p. 11-12 2-88 p. 11-12 (PDF)
Het wetsvoorstel ter bevordering van de verkeersveiligheid door een beperking van het wegverkeer (Rijverbod voor vrachtwagens in het weekend - Ongerustheid in havenkringen) (2-285)      
  Mondelinge vraag van de heer Devolder aan mevrouw Durant, vice-eerste minister en minister van Mobiliteit en Vervoer
2-54
p. 9-11 2-54 p. 9-11 (PDF)
Hulde (2001-2002)      
  Huldebetoon aan de heren Tobback en Van den Brande, voor hun vijfentwintigjarig ambtsjubileum, evenals aan de heren Colla, De Decker en Kelchtermans naar aanleiding van hun twintigjarig ambtsjubileum
2-189
p. 4-25 2-189 p. 4-25 (PDF)
  aan de heer Devolder met het feit dat hij vandaag vijfentwintig jaar politiek mandaat viert
2-202
p. 20 2-202 p. 20 (PDF)
Hulp van derden - Diverse vormen van tegemoetkoming (2-729)      
  Schriftelijke vraag van de heer Devolder aan de heer Vandenbroucke, minister van Sociale Zaken en Pensioenen
   Vraag met antwoord
Bul. 2-21
p. 964-965 2-21 p. 964-965 (PDF)
Ontwerp van programmawet 1 (2-1390)      
  Algemene bespreking van het onderdeel Sociale Aangelegenheden
   Administratieve krachten ter beschikking stellen van artsen en apothekers
2-256
p. 28 2-256 p. 28 (PDF)
   Dure farmaceutische specialiteiten
2-256
p. 28 2-256 p. 28 (PDF)
   Individuele responsabilisering van de zorgverstrekkers : apothekers (Overbodige of onnodige dure verstrekkingen)
2-256
p. 27-28 2-256 p. 27-28 (PDF)
  Artikelsgewijze bespreking
2-257
p. 4-35 2-257 p. 4-35 (PDF)
Ontwerp van programmawet 2 (2-1391) (2-1390)      
  Algemene bespreking van het onderdeel Sociale Aangelegenheden
   Administratieve krachten ter beschikking stellen van artsen en apothekers
2-256
p. 28 2-256 p. 28 (PDF)
   Dure farmaceutische specialiteiten
2-256
p. 28 2-256 p. 28 (PDF)
   Individuele responsabilisering van de zorgverstrekkers : apothekers (Overbodige of onnodige dure verstrekkingen)
2-256
p. 27-28 2-256 p. 27-28 (PDF)
Parkeerfaciliteiten voor gehandicapten in zones waar het buurtparkeren van kracht is (2-59)      
  Mondelinge vraag van de heer Devolder aan mevrouw Durant, vice-eerste minister en minister van Mobiliteit en Vervoer
   Antwoord gegeven door mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Werkgelegenheid
2-16
p. 9-10 2-16 p. 9-10 (PDF)
Textielafval - Verlaagd BTW-tarief - Bijzondere regeling voor recuperatiestoffen - Niet-toepassing ten aanzien van tweedehandse kleding (2-911)      
  Schriftelijke vraag van de heer Devolder aan de heer Reynders, minister van FinanciŽn
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-27
p. 1271-1272 2-27 p. 1271-1272 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-32
p. 1582-1583 2-32 p. 1582-1583 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de kindsoldaten (2-9)      
  Bespreking
2-30
p. 25-34 2-30 p. 25-34 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de mensenrechten in Tibet (2-1111)      
  Amendement nr 9 van de heer Devolder
2-1111/3
p. 2 2-1111/3 p. 2 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende het recht op terugkeer voor de Palestijnse vluchtelingen (Nieuw opschrift : Voorstel van resolutie betreffende de IsraŽlisch-Palestijnse kwestie) (2-507)      
  Voorstel tot terugzending
2-79
p. 34-37 2-79 p. 34-37 (PDF)
Voorstel van resolutie over een universeel moratorium op de doodstraf (2-521)      
  Amendement nr 3 van de heer Devolder en mevrouw de Bethune
2-521/2
p. 2 2-521/2 p. 2 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst opgesteld op grond van artikel K.3 van het Verdrag betreffende de Europese Unie aangaande de verkorte procedure tot uitlevering tussen de Lid-Staten van de Europese Unie, gedaan te Brussel op 10 maart 1995 (2-717)      
  Verslag van de heer Devolder
2-717/3
p. 1-3 2-717/3 p. 1-3 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst over de toepassing van de bepalingen van het Verdrag van de Verenigde Naties inzake het recht van de zee van 10 december 1982 die betrekking hebben op de instandhouding en het beheer van de grensoverschrijdende en de over grote afstanden trekkende visbestanden, en met de Bijlagen I en II, voor ondertekening opengesteld te New York op 4 december 1995 (2-795)      
  Verslag van de heer Devolder
2-795/2
p. 1-2 2-795/2 p. 1-2 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst tussen de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie en de Regering van de Republiek El Salvador inzake de wederzijdse bevordering en bescherming van investeringen, gedaan te Brussel op 12 oktober 1999 (2-642)      
  Verslag van de heer Devolder
2-642/2
p. 1-3 2-642/2 p. 1-3 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst tussen de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie en het Koninkrijk Saudi-ArabiŽ inzake de wederzijdse bevordering en bescherming van investeringen, gedaan te Jeddah op 22 april 2001 (2-1190)      
  Verslag van de heer Devolder
2-1190/2
p. 1-2 2-1190/2 p. 1-2 (PDF)
  Algemene bespreking
2-222
p. 25 2-222 p. 25 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst tussen de Regering van het Koninkrijk BelgiŽ en de Regering van de Republiek Slowakije inzake luchtvervoer, en met de Bijlage, ondertekend te Brussel op 28 september 2000 (2-1320)      
  Verslag van de heer Devolder
2-1320/2
p. 1-2 2-1320/2 p. 1-2 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst tussen de regeringen van de Benelux-Staten (het Koninkrijk BelgiŽ, het Groothertogdom Luxemburg, het Koninkrijk der Nederlanden) en de regering van de Republiek Hongarije betreffende de overname van onregelmatig verblijvende personen, en met het Uitvoeringsprotocol met de Bijlagen 1, 2 en 3, ondertekend te Luxemburg op 23 januari 2002 (2-1436)      
  Verslag van de heer Devolder
2-1436/2
p. 1-2 2-1436/2 p. 1-2 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst tussen de regeringen van de Beneluxstaten (het Koninkrijk BelgiŽ, het Koninkrijk der Nederlanden, het Groothertogdom Luxemburg) en de regering van de Republiek Estland betreffende de overname van onregelmatig verblijvende personen (Overnameovereenkomst), en met het Uitvoeringsprotocol, ondertekend te Brussel op 3 februari 1999 (2-952)      
  Verslag van de heer Devolder
2-952/2
p. 1-2 2-952/2 p. 1-2 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst tussen de regeringen van de Beneluxstaten (het Koninkrijk BelgiŽ, het Koninkrijk der Nederlanden, het Groothertogdom Luxemburg) en de regering van de Republiek Litouwen betreffende de overname van onregelmatig verblijvende personen (Overnameovereenkomst), en met het Uitvoeringsprotocol, ondertekend te Brussel op 9 juni 1999 (2-953)      
  Verslag van de heer Devolder
2-953/2
p. 1-2 2-953/2 p. 1-2 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst tussen het Koninkrijk BelgiŽ en de Republiek Letland tot het vermijden van dubbele belasting en tot het voorkomen van het ontgaan van belasting inzake belastingen naar het inkomen, en met het Protocol, ondertekend te Brussel op 21 april 1999 (2-1272)      
  Verslag van de heer Devolder
2-1272/2
p. 1-2 2-1272/2 p. 1-2 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst tussen het Koninkrijk BelgiŽ en de Verenigde Arabische Emiraten tot het vermijden van dubbele belasting en tot het voorkomen van het ontgaan van belasting inzake belastingen naar het inkomen en naar het vermogen, en met het Protocol, ondertekend te Washington op 30 september 1996 (2-1072)      
  Verslag van de heer Devolder
2-1072/2
p. 1-4 2-1072/2 p. 1-4 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met de Samenwerkingsovereenkomst in het kader van de Ruimtevaartactiviteiten tussen de Nationale Commissie voor Ruimteactiviteiten en de Federale diensten voor Wetenschappelijke, Technische en Culturele Aangelegenheden, ter uitvoering van de Verklaring van belangstelling betreffende de Samenwerking met betrekking tot Ruimtevaart die op 1 april 1997 door de regeringen van het Koninkrijk BelgiŽ en van de Republiek ArgentiniŽ werd ondertekend, ondertekend te Luik op 3 oktober 1997 (2-1203)      
  Verslag van de heer Devolder
2-1203/2
p. 1-2 2-1203/2 p. 1-2 (PDF)
  Algemene bespreking
2-219
p. 6 2-219 p. 6 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met het Aanvullend Protocol bij het Europees Sociaal Handvest ter invoering van een systeem van collectieve klachten, gedaan te Straatsburg op 9 november 1995 (Sociale partners en niet-gouvernementele organisaties) (2-376)      
  Verslag van de heer Devolder
2-376/2
p. 1-2 2-376/2 p. 1-2 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met het Aanvullend Protocol bij het Europees Verdrag aangaande de wederzijdse rechtshulp in strafzaken, gedaan te Straatsburg op 17 maart 1978 (Fiscale delicten - Wederzijdse hulp betreffende de tenuitvoerlegging van de straffen en de analoge maatregelen - Mededeling van inlichtingen uit het strafregister) (2-889)      
  Verslag van de heer Devolder
2-889/2
p. 1-2 2-889/2 p. 1-2 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met het Aanvullend Protocol nr. 5 bij de Herziene Rijnvaartakte, en met de Verklaring, gedaan te Straatsburg op 28 april 1999 (Vermindering van de structurele overcapaciteit van de vloten) (2-745)      
  Verslag van de heer Devolder
2-745/2
p. 1-2 2-745/2 p. 1-2 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met het Akkoord gesloten door wisseling van brieven gedagtekend te Brussel op 23 december 1998 en 19 februari 1999 tussen het Koninkrijk BelgiŽ en het Koninkrijk der Nederlanden inzake de voorrechten en immuniteiten van de Belgische naar Europol afgevaardigde verbindingsofficieren (2-883)      
  Verslag van de heer Devolder
2-883/2
p. 1-2 2-883/2 p. 1-2 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met het Protocol tot aanpassing van de institutionele aspecten van de Europa-Overeenkomst waarbij een associatie tot stand wordt gebracht tussen de Europese Gemeenschappen en hun lidstaten, enerzijds, en de Republiek Bulgarije, anderzijds, teneinde rekening te houden met de toetreding van de Republiek Oostenrijk, de Republiek Finland en het Koninkrijk Zweden tot de Europese Unie, en met de Bijlagen 1 en 2, gedaan te Brussel op 30 juni 1999 (Bulgarije) (2-908)      
  Verslag van de heer Devolder
2-908/2
p. 1-2 2-908/2 p. 1-2 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met het Samenwerkingsakkoord van 2 september 2002 tussen de Staat, de gemeenschappen, de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie, de Franse Gemeenschapscommissie en de gewesten voor een globaal en geÔntegreerd drugsbeleid (2-1485)      
  Algemene bespreking
2-278
p. 9-41 2-278 p. 9-41 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met het Statuut van Rome van het Internationaal Strafgerechtshof, gedaan te Rome op 17 juli 1998 (2-329)      
  Verslag van de heer Devolder en mevrouw Laloy
2-329/2
p. 1-6 2-329/2 p. 1-6 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met het Verdrag tussen het Koninkrijk BelgiŽ en het Koninkrijk der Nederlanden inzake grensoverschrijdend politie-optreden ter handhaving van de openbare orde en veiligheid tijdens het Europees Kampioenschap voetbal voor landenteams in het jaar 2000, ondertekend te Bergen op Zoom op 26 april 1999 (2-366)      
  Verslag van de heer Devolder
2-366/2
p. 1-3 2-366/2 p. 1-3 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met het Verdrag tussen het Koninkrijk BelgiŽ en het Koninkrijk der Nederlanden tot het vermijden van dubbele belasting en tot het voorkomen van het ontgaan van belasting inzake belastingen naar het inkomen en naar het vermogen, en met de Protocollen I en II en met de wisseling van brieven, gedaan te Luxemburg op 5 juni 2001 (2-1293)      
  Verslag van de heer Devolder
2-1293/3
p. 1-25 2-1293/3 p. 1-25 (PDF)
Wetsontwerp houdende sociale, budgettaire en andere bepalingen (2-522)      
  Algemene bespreking
   Tekortkomingen van juridisch-technische aard in het door de Kamer overgezonden wetsontwerp : foutieve hernummering van artikelen - MateriŽle fout - Rechtzetting door de Senaat onder vorm van tekstcorrectie, zonder amendering, versus rechten van de oppositie
2-68
p. 15-30 2-68 p. 15-30 (PDF)
Wetsontwerp ter bevordering van sociaal verantwoorde productie (Bevorderen van een eerlijke wereldhandel en van wereldwijd menswaardige arbeidsomstandigheden - Toekenning van een keurmerk aan producenten die producten op de Belgische markt brengen - Oprichting van een instituut) (2-288)      
  Amendement nr 14 van de heren Devolder en Moens
2-288/3
p. 2 2-288/3 p. 2 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 24 februari 1921 betreffende het verhandelen van de giftstoffen, slaapmiddelen en verdovende middelen, ontsmettingsstoffen en antiseptica (Strafbeleid inzake drugs) (2-1475)      
  Algemene bespreking
2-278
p. 9-41 2-278 p. 9-41 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 24 februari 1921 betreffende het verhandelen van de giftstoffen, slaapmiddelen en verdovende middelen, ontsmettingsstoffen en antiseptica, en van artikel 137 van het Wetboek van Strafvordering (Strafbeleid inzake drugs) (2-1474)      
  Algemene bespreking
2-278
p. 9-41 2-278 p. 9-41 (PDF)
  Stemming en stemverklaring van de dames De Schamphelaere en de Bethune en van de heren Lozie, Geens, Devolder en Verreycken
2-279
p. 49-51 2-279 p. 49-51 (PDF)
  2-279
p. 76 2-279 p. 76 (PDF)
Wetsvoorstel betreffende de overdracht van apotheken (Overdracht van het onroerend goed waarin de apotheek gevestigd is : democratisering van de toegang tot het beroep van apotheker) (2-125)      
  Algemene bespreking
2-159
p. 24-27 2-159 p. 24-27 (PDF)
Wetsvoorstel strekkende tot de wettelijke erkenning van behandelingen met vervangingsmiddelen en tot wijziging van de wet van 24 februari 1921 betreffende het verhandelen van de giftstoffen, slaapmiddelen en verdovende middelen, ontsmettingsstoffen en antiseptica (Behandeling met vervangingsmiddelen) (2-11)      
  Algemene bespreking
2-197
p. 4-30 2-197 p. 4-30 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 3 van de wet van 2 maart 1954 tot voorkoming en beteugeling der aanslagen op de vrije uitoefening van de door de Grondwet ingestelde soevereine machten (Uitbreiding van de neutrale zone zodat het Huis van de Vlaamse parlementsleden, het Parlement van de Franse Gemeenschap en de gebouwen van het federale Parlement aan de Hertogstraat er voortaan toe behoren) (2-1455)      
  Voorstel van de heer Devolder
2-1455/1
p. 1-2 2-1455/1 p. 1-2 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 14 augustus 1974 betreffende het statuut in BelgiŽ van de Noord-Atlantische Vergadering (Wegwerking van de verstoring van het financieel evenwicht tussen de lidstaten van de Vergadering en wegwerking van een aantal anomalieŽn) (2-843)      
  Voorstel van mevrouw Cornet d'Elzius en de heren Barbeaux, Devolder, Kelchtermans, Lozie en Poty
2-843/1
p. 1-9 2-843/1 p. 1-9 (PDF)
  Amendement nr 1 van de heer Devolder c.s.
2-843/2
p. 1-2 2-843/2 p. 1-2 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging, wat de behandeling met vervangingsmiddelen betreft, van artikel 3 van de wet van 24 februari 1921 betreffende het verhandelen van de giftstoffen, slaapmiddelen en verdovende middelen, ontsmettingsstoffen en antiseptica (2-131)      
  Algemene bespreking
2-197
p. 4-30 2-197 p. 4-30 (PDF)
 
Alles van 1995 tot nu
Legislatuur 2019-....
Legislatuur 2014-2019
Legislatuur 2010-2014
Legislatuur 2007-2010
Legislatuur 2003-2007
Legislatuur 1999-2003
Legislatuur 1995-1999