S. 2-1436 Dossierfiche K. 50-2374

Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst tussen de Regeringen van de Benelux-Staten (het Koninkrijk BelgiŽ, het Groothertogdom Luxemburg, het Koninkrijk der Nederlanden) en de Regering van de Republiek Hongarije betreffende de overname van onregelmatig verblijvende personen, en met het Uitvoeringsprotocol met de Bijlagen 1, 2 en 3, ondertekend te Luxemburg op 23 januari 2002
Regering G. Verhofstadt I  

vreemdelingenrecht
politiek asiel
remigratie
Hongarije
Benelux
ratificatie van een overeenkomst
illegale migratie
asielzoeker
verblijfsrecht

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
2-1436/1 2-1436/1 (PDF) Wetsontwerp 23/1/2003
2-1436/2 2-1436/2 (PDF) Verslag namens de commissie 25/2/2003
K. 50-2374/1 Ontwerp overgezonden door de Senaat 18/3/2003
K. 50-2374/2 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd 3/4/2003
                                      
Chronologie
  Bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
23/1/2003   Indiening Doc. 2-1436/1 2-1436/1 (PDF)
23/1/2003   Verzending naar commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
5/3/2003   Inschrijving op agenda
13/3/2003   Algemene bespreking Hand. 2-275 Hand. 2-275 (PDF)
13/3/2003   Artikelsgewijze bespreking Hand. 2-275 Hand. 2-275 (PDF)
13/3/2003   Stemming over het geheel: ne varietur (+54/-0/o0) Hand. 2-275 Hand. 2-275 (PDF)
  Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
23/1/2003   Verzending naar commissie
25/2/2003   Inschrijving op agenda
25/2/2003   Aanwijzing rapporteur(s): Jacques Devolder
25/2/2003   Stemming over het geheel: ne varietur (+8/-0/o0)
25/2/2003   Aanneming zonder amendering
25/2/2003   Vertrouwen rapporteur Doc. 2-1436/2 2-1436/2 (PDF)
  [K2] Behandeling door Kamer
13/3/2003   Overzending Doc. K. 50-2374/1
26/3/2003   Aanneming in commissie (zonder verslag)
Bulletin van de wetgevende werkzaamheden nr 831
3/4/2003   Bespreking
Integraal verslag nr. 356, p. 23
3/4/2003   Stemming over het geheel: ne varietur (eenparig)
Integraal verslag nr. 356, p. 65
Doc. K. 50-2374/2
3/4/2003   Aanneming zonder amendering
3/4/2003   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
13/5/2003   Bekrachtiging en afkondiging
4/11/2003   Bekendmaking (53609-53631)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Bicameraal, initiatief Senaat Bekendgemaakt  
[S1] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 13/3/2003
Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
Niet geamendeerd 25/2/2003
[K2] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 3/4/2003
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
13/5/2003 4/11/2003 , blz 53609-53631

Kruispuntbank van de wetgeving