S. 2-376 Dossierfiche K. 50-610

Wetsontwerp houdende instemming met het Aanvullend Protocol bij het Europees Sociaal Handvest ter invoering van een systeem van collectieve klachten, gedaan te Straatsburg op 9 november 1995
Regering G. Verhofstadt I  

Europees Sociaal Handvest
ratificatie van een overeenkomst
recht om voor het gerecht te treden
algemeen belang
sociale partner
werkgeversorganisatie
vakbond
niet-gouvernementele organisatie
Europese sociale politiek
collectief verhaal

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
2-376/1 2-376/1 (PDF) Wetsontwerp 20/3/2000
2-376/2 2-376/2 (PDF) Verslag namens de commissie 30/3/2000
2-376/3 2-376/3 (PDF) Tekst aangenomen door de commissie 30/3/2000
K. 50-610/1 Ontwerp overgezonden door de Senaat 28/4/2000
K. 50-610/2 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd 11/5/2000
                                      
Chronologie
  Bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
20/3/2000   Indiening Doc. 2-376/1 2-376/1 (PDF)
20/3/2000   Verzending naar commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
19/4/2000   Inschrijving op agenda
27/4/2000   Algemene bespreking Hand. 2-40 Hand. 2-40 (PDF)
27/4/2000   Artikelsgewijze bespreking Hand. 2-40 Hand. 2-40 (PDF)
27/4/2000   Stemming over het geheel: ne varietur (+48/-0/o0) Hand. 2-40 Hand. 2-40 (PDF)
  Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
20/3/2000   Verzending naar commissie
30/3/2000   Inschrijving op agenda
30/3/2000   Aanwijzing rapporteur(s): Jacques Devolder
30/3/2000   Stemming over het geheel: ne varietur (eenparig)
30/3/2000   Aanneming zonder amendering
30/3/2000   Vertrouwen rapporteur Doc. 2-376/2 2-376/2 (PDF)
30/3/2000   Tekst aangenomen Doc. 2-376/3 2-376/3 (PDF)
  [K2] Behandeling door Kamer
27/4/2000   Overzending Doc. K. 50-610/1
2/5/2000   Aanneming in commissie (zonder verslag)
Bulletin van de wetgevende werkzaamheden nr. 104
10/5/2000   Bespreking
Handelingen nr. 55, p. 30
11/5/2000   Stemming over het geheel: ne varietur (eenparig)
Handelingen nr. 56, p. 41
Hand. 2-45 Hand. 2-45 (PDF)
Doc. K. 50-610/2
11/5/2000   Aanneming zonder amendering
11/5/2000   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
26/6/2000   Bekrachtiging en afkondiging
24/7/2003   Bekendmaking (39076-39080)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Bicameraal, initiatief Senaat Bekendgemaakt  
[S1] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 27/4/2000
Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
Niet geamendeerd 30/3/2000
[K2] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 10/5/2000, 11/5/2000
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
26/6/2000 24/7/2003 , blz 39076-39080

Kruispuntbank van de wetgeving