Auteurs- en sprekersregister betreffende "Devolder Jacques" (Legislatuur 1995-1999)

 
Alles van 1995 tot nu
Legislatuur 2019-....
Legislatuur 2014-2019
Legislatuur 2010-2014
Legislatuur 2007-2010
Legislatuur 2003-2007
Legislatuur 1999-2003
Legislatuur 1995-1999
  Parlementaire documenten Handelingen Schriftelijke vragen
Aanhoudende personeelsproblemen in de Brugse gevangenis (Ambtenarenzaken) (1-1619)      
  Schriftelijke vraag van de heer Devolder aan de heer Flahaut, minister van Ambtenarenzaken
   Vraag met antwoord
Bul. 1-96
p. 5071-5072 1-96 p. 5071-5072 (PDF)
Aanhoudende personeelsproblemen in de Brugse gevangenis (Justitie) (1-1619)      
  Schriftelijke vraag van de heer Devolder aan de heer Van Parys, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-96
p. 5043-5044 1-96 p. 5043-5044 (PDF)
Aankoop van twee transportvliegtuigen      
  Schriftelijke vraag van de heer Devolder aan de heer Poncelet, minister van Landsverdediging
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-58
p. 2947 1-58 p. 2947 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-61
p. 3146 1-61 p. 3146 (PDF)
Afwezigheid in openbare vergadering van de eerste minister tijdens de uiteenzetting van een mondelinge vraag      
  Ordemotie van de heer Devolder
1-151
p. 3985 1-151 p. 3985 (PDF)
Belgacom - Herverdeling van de tariefzones - Gevolgen voor Brugge (1-708)      
  Schriftelijke vraag van de heer Devolder aan de heer Di Rupo, vice-eerste minister en minister van Economie en Telecommunicatie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-64
p. 3274-3275 1-64 p. 3274-3275 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-70
p. 3627-3628 1-70 p. 3627-3628 (PDF)
Belgische strijdkrachten in Duitsland - Regiment karabiniers - Reservepersoneel van wacht      
  Schriftelijke vraag van de heer Devolder aan de heer Poncelet, minister van Landsverdediging
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-30
p. 1446 1-30 p. 1446 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-31
p. 1546 1-31 p. 1546 (PDF)
Bezoek van de staatssecretaris voor Ontwikkelingssamenwerking aan Oost-ZaÔre      
  Vraag om uitleg van de heer Ceder aan de heer Moreels, staatssecretaris voor Ontwikkelingssamenwerking
1-99
p. 2629-2643 1-99 p. 2629-2643 (PDF)
Controle en analyse van de grondstoffen die door de officina-apothekers worden gebruikt (1-1346)      
  Schriftelijke vraag van de heer Devolder aan de heer Colla, minister van Volksgezondheid en Pensioenen
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-85
p. 4484 1-85 p. 4484 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-91
p. 4797-4798 1-91 p. 4797-4798 (PDF)
De Belgische politiek ten aanzien van de gebeurtenissen in ZaÔre en onze betrekkingen met Oeganda en Rwanda      
  Vraag om uitleg van mevrouw Lizin aan de heer Moreels, staatssecretaris voor Ontwikkelingssamenwerking
1-99
p. 2629-2643 1-99 p. 2629-2643 (PDF)
De Belgische schending van de embargomaatregelen ten opzichte van Irak (1-691)      
  Mondelinge vraag van de heer Devolder aan de heer Dehaene, eerste minister
1-151
p. 3978-3979 1-151 p. 3978-3979 (PDF)
De Post - Nieuwe structuur      
  Schriftelijke vraag van de heer Devolder aan de heer Di Rupo, vice-eerste minister en minister van Economie en Telecommunicatie
   Vraag met antwoord
Bul. 1-31
p. 1513 1-31 p. 1513 (PDF)
De Schaarbeekse hoofdpolitiecommissaris (Vermeend lidmaatschap van een extreem-rechtse organisatie)      
  Mondelinge vraag van de heer Devolder aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
1-21
p. 469 1-21 p. 469 (PDF)
De behandeling en de analyse van de informatie die voor en ten tijde van de genocide in Rwanda en bij de moord op de paracommando's werd verstrekt      
  Vraag om uitleg van mevrouw Lizin aan de heer Poncelet, minister van Landsverdediging
1-8 COM
p. 48-59 1-8 COM p. 48-59 (PDF)
   Stemverklaringen van de heren Anciaux en Devolder en stemming over de motie
1-13
p. 296-298 1-13 p. 296-298 (PDF)
De beslissing over de schijf 1997 van het Plan Middellange Termijn 1996-1999      
  Vraag om uitleg van de heer Anciaux aan de heer Poncelet, minister van Landsverdediging
1-55 COM
p. 450-455 1-55 COM p. 450-455 (PDF)
De bestrijding van schijnhuwelijken en van de mensenhandel, de legalisering van buitenlandse documenten en de erkenning van buitenlandse huwelijken      
  Vraag om uitleg van de heer Anciaux aan de heer Dehaene, eerste minister
1-76
p. 2045-2048 1-76 p. 2045-2048 (PDF)
De controle op het gebruik van hormonen in de veeteelt      
  Vraag om uitleg van de heer Hostekint aan de heer Pinxten, minister van Landbouw en de Kleine en Middelgrote Ondernemingen
1-25
p. 564-575 1-25 p. 564-575 (PDF)
De crisis in Oost-ZaÔre      
  Vraag om uitleg van de heer Hostekint aan de heer Moreels, staatssecretaris voor Ontwikkelingssamenwerking
1-99
p. 2629-2643 1-99 p. 2629-2643 (PDF)
  Vraag om uitleg van de heer Jonckheer aan de heer Moreels, staatssecretaris voor Ontwikkelingssamenwerking
1-99
p. 2629-2643 1-99 p. 2629-2643 (PDF)
De doe-het-zelf aidstest      
  Mondelinge vraag van de heer Devolder aan de heer Colla, minister van Volksgezondheid en Pensioenen
1-56
p. 1330 1-56 p. 1330 (PDF)
De enveloppefinanciering voor rusthuizen die pas opgestart zijn of uitgebreid hebben      
  Mondelinge vraag van de heer Devolder aan mevrouw De Galan, minister van Sociale Zaken
1-115
p. 3071-3072 1-115 p. 3071-3072 (PDF)
De eventuele overbrenging van de school voor Onderofficieren te Zedelgem naar Lier (1-694)      
  Mondelinge vraag van de heer Devolder aan de heer Poncelet, minister van Landsverdediging
1-145
p. 3846 1-145 p. 3846 (PDF)
De falende bescherming van de volksgezondheid door het beperken van het aantal keuringsuren in de vissector en door het gebrek aan leiding van het IVK (1-395)      
  Vraag om uitleg van de heer Devolder aan de heer Colla, minister van Volksgezondheid en Pensioenen
1-151
p. 3991-3994 1-151 p. 3991-3994 (PDF)
De financiering van palliatieve zorgverlening (1-461)      
  Vraag om uitleg van de heer Vandenberghe aan mevrouw De Galan, minister van Sociale Zaken
1-172
p. 5102-5104 1-172 p. 5102-5104 (PDF)
De fiscale hold-up ten opzichte van gepensioneerden met een aanvullend bedrijfspensioen veroorzaakt door de nieuwe vaststelling van de bedrijfsvoorheffing      
  Mondelinge vraag van de heer Devolder aan de heer Maystadt, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Buitenlandse Handel en aan de heer Colla, minister van Volksgezondheid en Pensioenen
1-27
p. 603-604 1-27 p. 603-604 (PDF)
De gebeurtenissen die geleid hebben tot de dood van tien paracommando's in Rwanda      
  Mondelinge vraag van de heer Devolder aan de heer Poncelet, minister van Landsverdediging
1-70
p. 1816-1817 1-70 p. 1816-1817 (PDF)
De genocide in Rwanda en de falende informatievergaring      
  Vraag om uitleg van de heer Bourgeois aan de heer Poncelet, minister van Landsverdediging
1-8 COM
p. 48-59 1-8 COM p. 48-59 (PDF)
   Stemverklaringen van de heren Anciaux en Devolder en stemming over de motie
1-13
p. 296-298 1-13 p. 296-298 (PDF)
De gevaren van de millenniumbug voor buitenlandse nucleaire defensiesystemen (1-577)      
  Vraag om uitleg van de heer Devolder aan de heer Poncelet, vice-eerste minister en minister van Landsverdediging en Energie en aan de heer Derycke, minister van Buitenlandse Zaken
1-224
p. 6519-6520 1-224 p. 6519-6520 (PDF)
De gevolgen die de minister van Volksgezondheid en Pensioenen zal geven aan het verslag van de Vaste Commissie voor voeding en het leefmilieu over de lijsten van planten erkend als voedingsmiddelen (Advies van de Koninklijke Academie voor geneeskunde - Registratie als voedingsmiddel of als geneesmiddel) (1-1102)      
  Mondelinge vraag van de heer Devolder aan de heer Colla, minister van Volksgezondheid en Pensioenen
1-247
p. 7171-7172 1-247 p. 7171-7172 (PDF)
De gevolgen van het arrest van het Europese Hof van Justitie over het krijgen van medische verzorging in een andere lidstaat van de EU (1-976)      
  Mondelinge vraag van de heer Devolder aan mevrouw De Galan, minister van Sociale Zaken
1-211
p. 6107-6108 1-211 p. 6107-6108 (PDF)
De herstructurering van het leger      
  Vraag om uitleg van de heren Bourgeois en Hostekint aan de heer Poncelet, minister van Landsverdediging
1-73
p. 1981-1985 1-73 p. 1981-1985 (PDF)
De hulp aan de vluchtelingen in de regio van de Grote Meren      
  Vraag om uitleg van de heer Mahoux aan de heer Moreels, staatssecretaris voor Ontwikkelingssamenwerking
1-99
p. 2629-2643 1-99 p. 2629-2643 (PDF)
De implementatie van de SIS-kaart in de apotheek (1-935)      
  Mondelinge vraag van de heer Devolder aan mevrouw De Galan, minister van Sociale Zaken
1-201
p. 5775-5776 1-201 p. 5775-5776 (PDF)
De inbraak in het munitiedepot van Houthulst en de structurele hervormingen die zich opdringen binnen het leger (1-412)      
  Vraag om uitleg van de heer Hostekint aan de heer Poncelet, minister van Landsverdediging
1-156
p. 4155-4158 1-156 p. 4155-4158 (PDF)
De inlichtingen waarover BelgiŽ beschikte in verband met de voorbereiding van de volkenmoord in Rwanda en de bedreigingen jegens Belgen      
  Vraag om uitleg van de heer Destexhe aan de heer Dehaene, eerste minister
1-25 COM
p. 180-186 1-25 COM p. 180-186 (PDF)
De invoering van de sociale identiteitskaart ter controle van zwartwerk (1-1029)      
  Mondelinge vraag van de heer Devolder aan mevrouw Smet, minister van Tewerkstelling en Arbeid
1-227
p. 6621-6622 1-227 p. 6621-6622 (PDF)
De invoering van de sociale identiteitskaart voor ambulante hulpverleners (1-879)      
  Mondelinge vraag van de heer Devolder aan mevrouw De Galan, minister van Sociale Zaken
1-186
p. 5408-5410 1-186 p. 5408-5410 (PDF)
De invoering van het SIS-kaartsysteem in de apotheken op 1 juli 1999 (1-1176)      
  Mondelinge vraag van de heer Devolder aan mevrouw De Galan, minister van Sociale Zaken
1-269
p. 7784-7785 1-269 p. 7784-7785 (PDF)
De kleding van onze strijdkrachten (Vergoedingen - Strijdkrachten met missie in het buitenland)      
  Vraag om uitleg van de heer Destexhe aan de heer Poncelet, minister van Landsverdediging
1-67 COM
p. 534-536 1-67 COM p. 534-536 (PDF)
De kostprijs van de NAVO-uitbreiding voor BelgiŽ      
  Mondelinge vraag van de heer Devolder aan de heer Poncelet, minister van Landsverdediging
1-131
p. 3482-3483 1-131 p. 3482-3483 (PDF)
De maatregelen op het domein van het departement Volksgezondheid in de strijd tegen de hormonenfraude      
  Vraag om uitleg van de heer Hostekint aan de heer Colla, minister van Volksgezondheid en Pensioenen
1-25
p. 564-575 1-25 p. 564-575 (PDF)
De moeilijkheden in verband met de terugbetaling van de orale contraceptiva      
  Mondelinge vraag van de heer Devolder aan de heer Di Rupo, vice-eerste minister en minister van Economie en Telecommunicatie, aan de heer Colla, minister van Volksgezondheid en Pensioenen en aan mevrouw De Galan, minister van Sociale Zaken
1-49
p. 1130-1131 1-49 p. 1130-1131 (PDF)
De moord op de Belgische Blauwhelmen en de voorbereiding van de volkenmoord in Rwanda      
  Vraag om uitleg van de heer Destexhe aan de heer Dehaene, eerste minister
1-8 COM
p. 48-59 1-8 COM p. 48-59 (PDF)
   Stemverklaringen van de heren Anciaux en Devolder en stemming over de motie
1-13
p. 296-298 1-13 p. 296-298 (PDF)
De motivatie van het verbod om maanzaad nog verder te gebruiken in de bakkerijsector en de voedingsnijverheid (Drugs : morfine, cocaÔne - Plantenbereidingen) (1-861)      
  Mondelinge vraag van de heer Devolder aan de heer Colla, minister van Volksgezondheid en Pensioenen
1-182
p. 5334-5335 1-182 p. 5334-5335 (PDF)
De niet-terugbetaling van coronaire stents door het RIZIV (Vernauwde kransslagaders) (1-649)      
  Mondelinge vraag van de heer Devolder aan mevrouw De Galan, minister van Sociale Zaken
1-135
p. 3635-3636 1-135 p. 3635-3636 (PDF)
De nieuwe interconnectietarieven en de hoge huurprijs voor Internet (1-609)      
  Vraag om uitleg van de heer Devolder aan de heer Di Rupo, vice-eerste minister en minister van Economie, Telecommunicatie en Buitenlandse Handel
1-246
p. 7154-7155 1-246 p. 7154-7155 (PDF)
De nieuwe surftarieven van Belgacom (Internet) (1-846)      
  Mondelinge vraag van de heer Devolder aan de heer Di Rupo, vice-eerste minister en minister van Economie en Telecommunicatie
1-180
p. 5297-5298 1-180 p. 5297-5298 (PDF)
De nieuwe uitgangskledij van de landmacht      
  Mondelinge vraag van de heer Devolder aan de heer Poncelet, minister van Landsverdediging
1-46
p. 1080-1081 1-46 p. 1080-1081 (PDF)
De noodzaak van coŲrdinatie van de dopingreglementering in de Vlaamse, de Franse en de Duitstalige gemeenschap (1-979)      
  Mondelinge vraag van de heer Devolder aan de heer Colla, minister van Volksgezondheid en Pensioenen
1-213
p. 6210-6212 1-213 p. 6210-6212 (PDF)
De noodzakelijke toestemming van de medisch adviseur van het ziekenfonds voor een eerste vaccinatie tegen hepatitis B met vaccin Eugerix B junior      
  Mondelinge vraag van de heer Devolder aan de heer Colla, minister van Volksgezondheid en Pensioenen en aan mevrouw De Galan, minister van Sociale Zaken
1-44
p. 1030-1031 1-44 p. 1030-1031 (PDF)
De omzetting van de Europese wetgeving in Belgisch recht en de lopende inbreukprocedures (Richtlijnen betreffende geneesmiddelen en homeopatische geneesmiddelen) (1-952)      
  Mondelinge vraag van de heer Devolder aan de heer Colla, minister van Volksgezondheid en Pensioenen
1-206
p. 5914-5915 1-206 p. 5914-5915 (PDF)
De onaanvaardbaar lange registratieperiode voor geneesmiddelen (1-351)      
  Vraag om uitleg van de heer Devolder aan mevrouw De Galan, minister van Sociale Zaken
1-115 COM
p. 885-888 1-115 COM p. 885-888 (PDF)
De onenigheid binnen de regering over de tariefverlaging voor zestigplussers die een vaste huisarts kiezen (1-1138)      
  Mondelinge vraag van de heer Devolder aan de heer Dehaene, eerste minister
1-263
p. 7656-7657 1-263 p. 7656-7657 (PDF)
De ontsluiting van BelgiŽ op het vlak van Internet en de strategie van Belgacom in dit verband (1-526)      
  Vraag om uitleg van de heer Devolder aan de heer Di Rupo, vice-eerste minister en minister van Economie en Telecommunicatie
1-194
p. 5597-5601 1-194 p. 5597-5601 (PDF)
De ontwikkeling van geneesmiddelen voor ziekten zonder behandeling (1-800)      
  Mondelinge vraag van de heer Devolder aan de heer Dehaene, eerste minister
1-169
p. 5030 1-169 p. 5030 (PDF)
De opschorting van de uitreiking van identiteitskaarten aan de in het buitenland verblijvende Belgen      
  Mondelinge vraag van de heer Devolder aan de heer Derycke, minister van Buitenlandse Zaken
1-59
p. 1425 1-59 p. 1425 (PDF)
De overheidsparticipatie van het Algemeen Bestuur voor Ontwikkelingssamenwerking (ABOS) in Shanghai Bell      
  Vraag om uitleg van de heer Delcroix aan de heer Maystadt, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Buitenlandse Handel en de heer Moreels, staatssecretaris voor Ontwikkelingssamenwerking
1-87 COM
p. 684-688 1-87 COM p. 684-688 (PDF)
De ozonbestrijding (1-536)      
  Vraag om uitleg van de heer Devolder aan de heer Colla, minister van Volksgezondheid en Pensioenen
1-203
p. 5821-5822 1-203 p. 5821-5822 (PDF)
De patiŽnten die getroffen zijn door Epidermolysis Bullosa Dystrophica inversa (Huidziekte - Chronische ziekte - Tegemoetkoming door het bijzonder solidariteitsfonds en het Riziv) (1-584)      
  Vraag om uitleg van de heer Devolder aan mevrouw De Galan, minister van Sociale Zaken
1-234
p. 6860-6862 1-234 p. 6860-6862 (PDF)
De personeelsproblematiek bij de krijgsmacht      
  Vraag om uitleg van de heer Devolder aan de heer Poncelet, minister van Landsverdediging
1-33
p. 784-785 1-33 p. 784-785 (PDF)
De problematiek van de Riziv-conventies met het opvangcentrum "De Sleutel" (Drugsverslaafden)      
  Mondelinge vraag van de heer Devolder aan mevrouw De Galan, minister van Sociale Zaken
1-13
p. 287-288 1-13 p. 287-288 (PDF)
De reactie van BelgiŽ na de executie van negen Ogonie-activisten in Nigeria      
  Vraag om uitleg van mevrouw Dardenne aan de heer Derycke, minister van Buitenlandse Zaken
   Stemverklaringen van mevrouw Dardenne en de heer Devolder en stemming over de gewone motie
1-19
p. 438-439 1-19 p. 438-439 (PDF)
De registratie van sommige homeopathische geneesmiddelen (1-492)      
  Vraag om uitleg van de heer Devolder aan de heer Colla, minister van Volksgezondheid en Pensioenen
1-179
p. 5274-5275 1-179 p. 5274-5275 (PDF)
De reorganisatie van de Dienst voor Regeling der Binnenvaart      
  Mondelinge vraag van de heer Devolder aan de heer Daerden, minister van Vervoer
1-77
p. 2073-2074 1-77 p. 2073-2074 (PDF)
De resultaten van de recente reis van de staatssecretaris voor Ontwikkelingssamenwerking naar Rwanda      
  Vraag om uitleg van mevrouw Mayence-Goossens aan de heer Moreels, staatssecretaris voor Ontwikkelingssamenwerking
1-4 COM
p. 14-21 1-4 COM p. 14-21 (PDF)
De rol van de Belgische strijdkrachten in de NAVO-vredesmacht voor BosniŽ en KroatiŽ      
  Vraag om uitleg van de heer Bourgeois aan de heer Poncelet, minister van Landsverdediging
1-10 COM
p. 74-78 1-10 COM p. 74-78 (PDF)
De ruzie tussen hormonenspeurders (Nationale Hormonencel van de Rijkswacht [CBO] - Instituut voor Veterinaire Keuring - Farmaceutische inspectie - Douane)      
  Mondelinge vraag van de heer Devolder aan de heer Colla, minister van Volksgezondheid en Pensioenen
1-123
p. 3268-3269 1-123 p. 3268-3269 (PDF)
De schaarste aan Rilatine (Behandeling van het hyperkinetisch syndroom bij kinderen) (1-743)      
  Mondelinge vraag van de heer Devolder aan de heer Colla, minister van Volksgezondheid en Pensioenen
1-164
p. 4361-4362 1-164 p. 4361-4362 (PDF)
De sociale identiteitskaart (1-479)      
  Vraag om uitleg van de heer Devolder aan mevrouw Smet, minister van Tewerkstelling en Arbeid en aan mevrouw De Galan, minister van Sociale Zaken
1-174
p. 5152-5154 1-174 p. 5152-5154 (PDF)
De strijd tegen de hormonenmaffia en de noodzakelijke maatregelen op het vlak van justitie      
  Vraag om uitleg van de heer Hostekint aan de heer De Clerck, minister van Justitie
1-25
p. 564-575 1-25 p. 564-575 (PDF)
De terugbetaling van het geneesmiddel Eprex      
  Mondelinge vraag van de heer Devolder aan mevrouw De Galan, minister van Sociale Zaken
1-8
p. 175-176 1-8 p. 175-176 (PDF)
De terugbetaling van magistrale bereidingen      
  Mondelinge vraag van de heer Devolder aan mevrouw De Galan, minister van Sociale Zaken
1-69
p. 1789-1791 1-69 p. 1789-1791 (PDF)
De toestand in het oosten van ZaÔre      
  Vraag om uitleg van mevrouw Mayence-Goossens aan de heer Moreels, staatssecretaris voor Ontwikkelingssamenwerking
1-99
p. 2629-2643 1-99 p. 2629-2643 (PDF)
De veiligheid van de apothekers      
  Mondelinge vraag van de heer Devolder aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
1-98
p. 2596 1-98 p. 2596 (PDF)
De verkoop via Internet van de Viagra-pil (1-909)      
  Mondelinge vraag van de heer Devolder aan de heer Colla, minister van Volksgezondheid en Pensioenen
1-196
p. 5656 1-196 p. 5656 (PDF)
De vermindering van het aantal keururen in de vismijnen aan de kust (1-402)      
  Vraag om uitleg van de heer Weyts aan de heer Colla, minister van Volksgezondheid en Pensioenen
1-151
p. 3991-3994 1-151 p. 3991-3994 (PDF)
De weerberichten van de Meteowing van de luchtmacht (Kuststreek)      
  Vraag om uitleg van de heer Loones aan de heer Poncelet, minister van Landsverdediging
1-67 COM
p. 532-534 1-67 COM p. 532-534 (PDF)
De werking van de Belgische ambassade in ZaÔre inzake adopties      
  Vraag om uitleg van de heer Anciaux aan de heer Derycke, minister van Buitenlandse Zaken
1-20 COM
p. 148-154 1-20 COM p. 148-154 (PDF)
De willekeur van de overheid bij de behandeling van patiŽnten met een zeldzame ziekte (o.a. huidziekte epidermolysis bullosa en chronische ziekten) (1-1132)      
  Mondelinge vraag van de heer Devolder aan mevrouw De Galan, minister van Sociale Zaken
1-256
p. 7401-7402 1-256 p. 7401-7402 (PDF)
De woekerprijs die de ziekenfondsen krijgen voor het verstrekken van de nieuwe sociale identiteitskaart (1-713)      
  Mondelinge vraag van de heer Devolder aan de heer Dehaene, eerste minister
1-155
p. 4121-4122 1-155 p. 4121-4122 (PDF)
Eedaflegging (Verkiezingen van 21 mei 1995)      
  de heer Devolder, senator aangewezen door de Vlaamse Raad
1-2
p. 18 1-2 p. 18 (PDF)
Euthanasiedebat      
  Vragenuurtje voorgezeten door de heer Cassiers, covoorzitter van de Beperkte Commissie "Euthanasie" van het Raadgevend Comitť voor Bio-ethiek
   Vragen van mevrouw Milquet en de heer Devolder en antwoorden van de heer Messine en de dames Wouters en Roelandt, leden van de Beperkte Commissie "Euthanasie" van het Raadgevend Comitť voor Bio-ethiek
1-147
p. 3916-3917 1-147 p. 3916-3917 (PDF)
Het aandeel van het ABOS in Shanghai Bell      
  Vraag om uitleg van de heer Hostekint aan de heer Maystadt, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Buitenlandse Handel en de heer Moreels, staatssecretaris voor Ontwikkelingssamenwerking
1-87 COM
p. 684-688 1-87 COM p. 684-688 (PDF)
Het aanvaarden door BelgiŽ van het commando over de nieuwe VN-strijdmacht in Oost-KroatiŽ      
  Vraag om uitleg van de heer Destexhe aan de heer Poncelet, minister van Landsverdediging
1-24
p. 537-542 1-24 p. 537-542 (PDF)
Het afleveringsverbod van Kombucha      
  Mondelinge vraag van de heer Devolder aan de heer Colla, minister van Volksgezondheid en Pensioenen
1-75
p. 2007 1-75 p. 2007 (PDF)
Het afvaardigen van een lid (diplomaat) van de Permanente Vertegenwoordiging bij de EU naar de commissie voor Leefmilieu en Natuurbehoud van het Vlaams Parlement (Bespreking nieuw ontwerp mestdecreet) (1-1115)      
  Mondelinge vraag van de heer Devolder aan de heer Derycke, minister van Buitenlandse Zaken
1-250
p. 7221-7222 1-250 p. 7221-7222 (PDF)
Het beheerscontract van de NMBS      
  Mondelinge vraag van de heer Devolder aan de heer Daerden, minister van Vervoer
1-93
p. 2469 1-93 p. 2469 (PDF)
Het bezoek van de staatssecretaris voor Ontwikkelingssamenwerking aan ZaÔre en de situatie in het oosten van dit land      
  Vraag om uitleg van mevrouw Thijs aan de heer Moreels, staatssecretaris voor Ontwikkelingssamenwerking
1-99
p. 2629-2643 1-99 p. 2629-2643 (PDF)
Het functioneren van de dienst geneesmiddelenonderzoek (Controle van geneesmiddelen - Fonds voor de geneesmiddelen) (1-1078)      
  Mondelinge vraag van de heer Devolder aan de heer Colla, minister van Volksgezondheid en Pensioenen
1-239
p. 6994-6995 1-239 p. 6994-6995 (PDF)
Het in gebreke blijven van de Belgische Marine bij de bescherming van de Belgische vissersvloot (1-1010)      
  Mondelinge vraag van de heer Devolder aan de heer Poncelet, vice-eerste minister en minister van Landsverdediging en Energie en aan de heer Derycke, minister van Buitenlandse Zaken
1-222
p. 6421-6422 1-222 p. 6421-6422 (PDF)
Het invoeren van de sociale identiteitskaart (1-789)      
  Mondelinge vraag van de heer Devolder aan mevrouw De Galan, minister van Sociale Zaken
1-167
p. 4447-4448 1-167 p. 4447-4448 (PDF)
Het mediageniek maar falend gezondheidsbeleid in verband met vermageringspillen      
  Vraag om uitleg van de heer Devolder aan de heer Colla, minister van Volksgezondheid en Pensioenen
1-36 COM
p. 250-252 1-36 COM p. 250-252 (PDF)
Het niet meer erkennen van het Antwerpse project "Gezondheidsbevordering bij injecterende gebruikers" (1-403)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Sťmer aan de heer Colla, minister van Volksgezondheid en Pensioenen
1-151
p. 3994-3995 1-151 p. 3994-3995 (PDF)
Het niet meer terugbetalen van de magistrale bereidingen      
  Vraag om uitleg van de heer Destexhe aan mevrouw De Galan, minister van Sociale Zaken
1-93 COM
p. 726-733 1-93 COM p. 726-733 (PDF)
Het niet meer terugbetalen van talrijke magistrale bereidingen en specialiteiten      
  Vraag om uitleg van de heer Devolder aan mevrouw De Galan, minister van Sociale Zaken
1-93 COM
p. 726-733 1-93 COM p. 726-733 (PDF)
Het niet respecteren van de geneesmiddelenwet door sommige producenten (Geneesmiddelen versus voedingsmiddelen, cosmetica en dieetproducten - Farmaceutische Inspectie en Eetwareninspectie) (1-1096)      
  Mondelinge vraag van de heer Devolder aan de heer Colla, minister van Volksgezondheid en Pensioenen
1-245
p. 7125-7126 1-245 p. 7125-7126 (PDF)
Het onderzoek naar de verantwoordelijkheid van Belgische militairen, burgerlijke of politieke instanties bij de moord op 10 Belgische para's en honderdduizenden Tutsi's in de eerste maanden van 1994      
  Vraag om uitleg van de heer Anciaux aan de heer Poncelet, minister van Landsverdediging
1-8 COM
p. 48-59 1-8 COM p. 48-59 (PDF)
   Stemverklaringen van de heren Anciaux en Devolder en stemming over de motie
1-13
p. 296-298 1-13 p. 296-298 (PDF)
Het ontbreken van een efficiŽnt beleid om nieuwe modedrugs legaal in te dijken      
  Vraag om uitleg van de heer Devolder aan de heer Colla, minister van Volksgezondheid en Pensioenen
1-98 COM
p. 770-771 1-98 COM p. 770-771 (PDF)
Het ontwerp van koninklijk besluit 16 B betreffende de fabricage en de handel in voedingsmiddelen die uit planten of uit plantenbereidingen samengesteld zijn of ze bevatten (Smart drugs)      
  Mondelinge vraag van de heer Devolder aan de heer Colla, minister van Volksgezondheid en Pensioenen
1-125
p. 3309-3310 1-125 p. 3309-3310 (PDF)
Het ontwerp-KB voor de registratie van homeopathica (1-515)      
  Vraag om uitleg van de heer Devolder aan de heer Colla, minister van Volksgezondheid en Pensioenen
1-191
p. 5530-5532 1-191 p. 5530-5532 (PDF)
Het optreden van het eerste BSE-geval (boviene sponsvormige encephalopathie) in BelgiŽ en de noodzakelijkheid van een meersporenonderzoek (1-663)      
  Mondelinge vraag van de heer Devolder aan de heer Pinxten, minister van Landbouw en de Kleine en Middelgrote Ondernemingen
1-137
p. 3670-3671 1-137 p. 3670-3671 (PDF)
Het overschrijden van de administratieve behandelingstermijn voor terugbetaling van Durogesic (Pijnstiller - Fentanyl)      
  Mondelinge vraag van de heer Devolder aan mevrouw De Galan, minister van Sociale Zaken
1-104
p. 2837 1-104 p. 2837 (PDF)
Het produceren en commercialiseren van geneesmiddelen op basis van planten (Homeopathie)      
  Vraag om uitleg van de heer Ph. Charlier aan de heer Colla, minister van Volksgezondheid en Pensioenen
1-89 COM
p. 698-702 1-89 COM p. 698-702 (PDF)
Het statuut van de VN-vrijwilligers      
  Vraag om uitleg van mevrouw Thijs aan de heer Moreels, staatssecretaris voor Ontwikkelingssamenwerking
1-35 COM
p. 245-247 1-35 COM p. 245-247 (PDF)
Het stopzetten van de terugbetaling van Ceredase bij patiŽnten met de ziekte van Gaucher      
  Mondelinge vraag van de heer Devolder aan mevrouw De Galan, minister van Sociale Zaken
1-41
p. 930-931 1-41 p. 930-931 (PDF)
Het verbod van het ter beschikking stellen van Melatonin (Voedingssupplement - Registratieprocedure van geneesmiddelen)      
  Mondelinge vraag van de heer Devolder aan de heer Colla, minister van Volksgezondheid en Pensioenen
1-24
p. 518-519 1-24 p. 518-519 (PDF)
Het warrig drugbeleid van de regering (1-674)      
  Mondelinge vraag van de heer Devolder aan de heer Dehaene, eerste minister
1-139
p. 3726-3727 1-139 p. 3726-3727 (PDF)
Hulde (1998-1999)      
  aan mevrouw Maximus, ontslagnemend senator
1-236
p. 6893-6894 1-236 p. 6893-6894 (PDF)
Initiatief Agora 1998 - Bevordering (Ontmoetingsplaats voor iedereen die iets met de informatiesamenleving te maken heeft) (1-1167)      
  Schriftelijke vraag van de heer Devolder aan de heer Di Rupo, vice-eerste minister en minister van Economie en Telecommunicatie, belast met Buitenlandse Handel
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-79
p. 4105-4106 1-79 p. 4105-4106 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-83
p. 4353-4354 1-83 p. 4353-4354 (PDF)
Internet - Verspreiding en gebruik (1-1168)      
  Schriftelijke vraag van de heer Devolder aan de heer Di Rupo, vice-eerste minister en minister van Economie en Telecommunicatie, belast met Buitenlandse Handel
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-79
p. 4106 1-79 p. 4106 (PDF)
Jaarlijkse bijdrage voor het gebruiksrecht van onderhoudssymbolen voor textielwaren (1-1258)      
  Schriftelijke vraag van de heer Devolder aan de heer Di Rupo, vice-eerste minister en minister van Economie enTelecommunicatie, belast met Buitenlandse Handel
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-81
p. 4230-4231 1-81 p. 4230-4231 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-86
p. 4555-4558 1-86 p. 4555-4558 (PDF)
Mislukte aardappeloogst - Maatregelen ten voordele van de getroffen landbouwers (1-1516)      
  Schriftelijke vraag van de heer Devolder aan de heer Pinxten, minister van Landbouw en de Kleine en Middelgrote Ondernemingen
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-90
p. 4741-4742 1-90 p. 4741-4742 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-91
p. 4804-4805 1-91 p. 4804-4805 (PDF)
Onaanvaardbaarheid van het feit dat ministers antwoorden op mondelinge vragen in naam van andere ministers      
  Ordemotie van de heer Van Hauthem
1-135
p. 3640 1-135 p. 3640 (PDF)
Plaatsen van inrichtingen op het openbaar domein (langs gewestwegen) - Taksen - Beginsel "non bis in idem" (Gewest en gemeente)      
  Schriftelijke vraag van de heer Devolder aan de heer Maystadt, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Buitenlandse Handel
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-42
p. 2053-2054 1-42 p. 2053-2054 (PDF)
Prijs aangerekend door ziekenfondsen voor aflevering van een sociale identiteitskaart      
  1-186
p. 5409-5410 1-186 p. 5409-5410 (PDF)
Producentenorganisatie (Vlaamse Vissersbond) - Erkenning      
  Schriftelijke vraag van de heer Devolder aan de heer Pinxten, minister van Landbouw en de Kleine en Middelgrote Ondernemingen
   Vraag met antwoord
Bul. 1-30
p. 1475 1-30 p. 1475 (PDF)
Reclame en verkoop van geneesmiddelen op Internet (1-735)      
  Schriftelijke vraag van de heer Devolder aan de heer Colla, minister van Volksgezondheid en Pensioenen
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-65
p. 3337 1-65 p. 3337 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-85
p. 4508 1-85 p. 4508 (PDF)
Sociologische enquÍte bij de Belgische zeevissers (1-500)      
  Schriftelijke vraag van de heer Devolder aan de heer Pinxten, minister van Landbouw en de Kleine en Middelgrote Ondernemingen
   Vraag met antwoord
Bul. 1-59
p. 3021-3023 1-59 p. 3021-3023 (PDF)
Softdrugs (Geneesmiddel "Marinol") (1-816)      
  Mondelinge vraag van de heer Devolder aan de heer Colla, minister van Volksgezondheid en Pensioenen
1-174
p. 5137 1-174 p. 5137 (PDF)
Toepassing van de wet op de arbeidsherverdeling in de openbare sector op de kamers voor ambachten en neringen (1-1373)      
  Schriftelijke vraag van de heer Devolder aan de heer Pinxten, minister van Landbouw en de Kleine en Middelgrote Ondernemingen
   Vraag met antwoord
Bul. 1-86
p. 4570-4571 1-86 p. 4570-4571 (PDF)
Toestand in ZaÔre      
  Mededeling van de ministers van Buitenlandse Zaken en van Landsverdediging
   Bespreking van de mededeling
1-101
p. 2733-2749 1-101 p. 2733-2749 (PDF)
Uitbetaling van overuren aan leden van de Civiele Bescherming (1-1081)      
  Schriftelijke vraag van de heer Devolder aan de heer Tobback, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag met antwoord
Bul. 1-76
p. 3964-3965 1-76 p. 3964-3965 (PDF)
Verklaringen van de staatssecretaris voor Ontwikkelingssamenwerking over een genocide in Kivu      
  Vraag om uitleg van de heer Destexhe aan de heer Moreels, staatssecretaris voor Ontwikkelingssamenwerking
1-99
p. 2629-2643 1-99 p. 2629-2643 (PDF)
Verlies van verworven rechten voor ambtenaren van FinanciŽn      
  Schriftelijke vraag van de heer Devolder aan de heer Maystadt, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Buitenlandse Handel
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-47
p. 2340-2341 1-47 p. 2340-2341 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-48
p. 2415-2417 1-48 p. 2415-2417 (PDF)
Verzoek om schorsing van de vergadering (Ontsnapping van Marc Dutroux)      
  Ordemotie van de heer Anciaux
1-180
p. 5297 1-180 p. 5297 (PDF)
Voorstel tot instelling van een parlementaire commissie van onderzoek naar de besteding van de gelden van ontwikkelingssamenwerking en de werking van het ABOS (1-186)      
  Amendement nr 1 van de heer Devolder en mevrouw Mayence-Goossens
1-186/2
p. 1 1-186/2 p. 1 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de actie die tegen de antipersoonsmijnen gevoerd kan worden met het oog op de komende assemblťe van de Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa (1-237)      
  Amendement nr 3 van de heren De Decker en Devolder
1-237/2
p. 2 1-237/2 p. 2 (PDF)
  Beraadslaging
1-52
p. 1203-1208 1-52 p. 1203-1208 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de beslissing van de Franse regering tot hervatting van de kernproeven      
  Beraadslaging en bespreking van de amendementen
1-6
p. 113-127 1-6 p. 113-127 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de gevolgen gegeven aan het verslag van de parlementaire commissie van onderzoek betreffende de gebeurtenissen in Rwanda (1-1219)      
  Stemverklaringen van de heren Devolder, Hostekint en Mahoux, mevrouw Dua, de heren Ceder, Destexhe en Loones, mevrouw Willame Boonen, de heren Verreycken en Erdman en eindstemming
1-256
p. 7413-7414 1-256 p. 7413-7414 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de hervatting van de bilaterale betrekkingen tussen BelgiŽ en ZaÔre      
  Algemene beraadslaging
1-28
p. 626-633 1-28 p. 626-633 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de hervatting van de bilaterale betrekkingen tussen BelgiŽ en ZaÔre (1-156)      
  Amendement nr 1 van de heren Devolder en Vautmans
1-156/2
p. 1-2 1-156/2 p. 1-2 (PDF)
  Verslag van de heer Devolder
1-156/4
p. 1-19 1-156/4 p. 1-19 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de organisatie te Brussel van de zestiende hoogtechnologische wapenbeurs AFCEA (Armed Forces Communications and Electronics Association) (Nieuw opschrift : Voorstel van resolutie betreffende de non-proliferatie van oorlogswapens)      
  Stemverklaringen van de heer Devolder en mevrouw Mayence-Goossens en eindstemming
1-13
p. 294-295 1-13 p. 294-295 (PDF)
Voorstel van resolutie over de situatie van het milieu en de mensenrechten in Nigeria (1-194)      
  Amendement nr 3 van de hh. Hatry en Devolder, op de tekst aangenomen door de commissie
1-194/5
p. 1-2 1-194/5 p. 1-2 (PDF)
Voorstel van resolutie over de toelating van Taiwan tot de Verenigde Naties (1-43)      
  Amendement nr 1 van de heren Hatry en Devolder
1-43/2
p. 1-4 1-43/2 p. 1-4 (PDF)
Werving van europrogrammeurs op het departement FinanciŽn (1-1131)      
  Schriftelijke vraag van de heer Devolder aan de heer Maystadt, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Buitenlandse Handel
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-78
p. 4059 1-78 p. 4059 (PDF)
   Antwoord gegeven door de heer Viseur, minister van FinanciŽn
Bul. 1-79
p. 4167-4169 1-79 p. 4167-4169 (PDF)
Wet van 10 april 1973 houdende oprichting van een Centrale Dienst voor Sociale en Culturele Actie (CDSCA) t.b.v. de leden van de militaire gemeenschap (1-933)      
  Schriftelijke vraag van de heer Devolder aan de heer Poncelet, minister van Landsverdediging
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-71
p. 3690-3691 1-71 p. 3690-3691 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-82
p. 4322-4323 1-82 p. 4322-4323 (PDF)
Wetsontwerp betreffende de Belgische internationale samenwerking (Toekomstplan voor de Belgische ontwikkelingssamenwerking) (1-1309)      
  Amendementen nrs 1 tot 13 van de heer Devolder
1-1309/2
p. 1-8 1-1309/2 p. 1-8 (PDF)
Wetsontwerp houdende diverse bepalingen betreffende de veterinaire keuring (Aanpassingen van technische en administratieve aard - Openingsuren van de slachthuizen - Administratieve geldboetes - Instituut voor Veterinaire Keuring : tuchtrecht voor keurders-ambtenaren) (1-579)      
  Algemene beraadslaging, bespreking van een artikel en van amendementen
1-108
p. 2927-2930 1-108 p. 2927-2930 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst tussen het Koninkrijk BelgiŽ en de Argentijnse Republiek tot het vermijden van dubbele belasting en tot het voorkomen van het ontgaan van belasting inzake belastingen naar het inkomen en naar het vermogen, en met het Protocol, gedaan te Brussel op 12 juni 1996 (1-1295)      
  Verslag van de heer Devolder
1-1295/2
p. 1-4 1-1295/2 p. 1-4 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met de volgende Internationale Akten : 1į Protocol bij het Noord-Atlantisch Verdrag betreffende de toetreding van de Republiek Hongarije; 2į Protocol bij het Noord-Atlantisch Verdrag betreffende de toetreding van de Republiek Polen; 3į Protocol bij het Noord-Atlantisch Verdrag betreffende de toetreding van de Tsjechische Republiek; ondertekend te Brussel op 16 december 1997 (1-1027)      
  Algemene beraadslaging
1-204
p. 5831-5836 1-204 p. 5831-5836 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met het Verdrag inzake de verlening van bijstand in het geval van een nucleair ongeval of een calamiteit met radioactieve stoffen, opgemaakt te Wenen op 26 september 1986 (1-683)      
  Stemverklaringen van de heren Anciaux, Devolder en mevrouw Dardenne en eindstemming
1-176
p. 5185 1-176 p. 5185 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met het Verdrag tussen het Koninkrijk BelgiŽ, het Vlaams Gewest en het Koninkrijk der Nederlanden tot herziening van het reglement ter uitvoering van artikel IX van het Tractaat van 19 april 1839 en van hoofdstuk II, afdeling 1 en 2, van het Tractaat van 5 november 1842, zoals gewijzigd, voor wat betreft het loodswezen en het gemeenschappelijk toezicht daarop (Scheldereglement) en met de bijlage, gedaan te Middelburg op 11 januari 1995 (1-1117)      
  Verslag van de heer Devolder
1-1117/2
p. 1-3 1-1117/2 p. 1-3 (PDF)
Wetsontwerp houdende sociale bepalingen (1-1175)      
  Erkenningsprocedure voor geneesmiddelen : Technische Raad voor farmaceutische specialiteiten - Herziening van de terugbetaling van een aangenomen specialiteit - Geneesmiddelenprijs - Schrapping van de terugbetaling van geneesmiddelen bij daghospitalisatie voor zelfstandigen - Ziekteverzekering (zeldzame ziekten) : aanvragen voor tegemoetkoming
1-236
p. 6897-6898 1-236 p. 6897-6898 (PDF)
  Aangehouden stemmingen, stemverklaringen van de heren Destexhe, Loones en Devolder en eindstemming
1-237
p. 6935-6938 1-237 p. 6935-6938 (PDF)
Wetsontwerp houdende sociale bepalingen (1-297)      
  Amendement nr 23 van de heer Devolder
   Dierenartsen : cumulverbod
1-297/2
p. 15 1-297/2 p. 15 (PDF)
  Amendementen nrs 29 en 30 van de heer Devolder, ingediend na de goedkeuring van het verslag
   Dierenartsen : cumulverbod
1-297/5
p. 1-3 1-297/5 p. 1-3 (PDF)
  Amendement nr 33 van de heer Devolder, ingediend na de goedkeuring van het verslag
   Dienstencheque : tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden - Belangenconflict tussen het Vlaams Parlement en de Senaat
1-297/7
p. 1 1-297/7 p. 1 (PDF)
Wetsontwerp tot modernisering van de sociale zekerheid en tot vrijwaring van de leefbaarheid van de wettelijke pensioenstelsels (Financiering en globaal beheer van de sociale zekerheid - Gezondheidszorg en volksgezondheid - Sociaal statuut der zelfstandigen - Gezinsbijslagen - Bevordering van de beroepsinschakeling - Plaatselijke werkgelegenheidsagentschappen - Maatschappelijke integratie - Jaarlijks verlof - Vereenvoudiging van administratieve formaliteiten - Responsabilisering van sociale parastatalen - Pensioenen) (1-384)      
  Hervatting van de algemene beraadslaging
   Geneesmiddelen : bezuinigingsmaatregelen - Generische geneesmiddelen
1-63
p. 1535 1-63 p. 1535 (PDF)
  1-63
p. 1536 1-63 p. 1536 (PDF)
Wetsontwerp tot oprichting van de "Belgische Technische CoŲperatie" in de vorm van een vennootschap van publiek recht (Hervorming van het ABOS) (Zie ook doc. Senaat 1-1074) (1-1073)      
  Amendement nr 10 van de heer Devolder c.s.
1-1073/3
p. 3 1-1073/3 p. 3 (PDF)
Zeevisserij - Vangstbeperking en -normen - Historische rechten      
  Schriftelijke vraag van de heer Devolder aan de heer Pinxten, minister van Landbouw en de Kleine en Middelgrote Ondernemingen
   Vraag met antwoord
Bul. 1-30
p. 1472-1473 1-30 p. 1472-1473 (PDF)
Zeevisserij - Verworven recht op visgronden      
  Schriftelijke vraag van de heer Devolder aan de heer Pinxten, minister van Landbouw en de Kleine en Middelgrote Ondernemingen
   Vraag met antwoord
Bul. 1-30
p. 1472 1-30 p. 1472 (PDF)
 
Alles van 1995 tot nu
Legislatuur 2019-....
Legislatuur 2014-2019
Legislatuur 2010-2014
Legislatuur 2007-2010
Legislatuur 2003-2007
Legislatuur 1999-2003
Legislatuur 1995-1999