S. 2-1203 Dossierfiche K. 50-1982

Wetsontwerp houdende instemming met de Samenwerkingsovereenkomst in het kader van de Ruimtevaartactiviteiten tussen de Nationale Commissie voor Ruimteactiviteiten en de Federale diensten voor Wetenschappelijke, Technische en Culturele Aangelegenheden, ter uitvoering van de Verklaring van belangstelling betreffende de Samenwerking met betrekking tot Ruimtevaart die op 1 april 1997 door de Regeringen van het Koninkrijk BelgiŽ en van de Republiek ArgentiniŽ werd ondertekend, ondertekend te Luik op 3 oktober 1997
Regering G. Verhofstadt I  

ruimtevaartbeleid
ruimtevaarttechniek
ruimteonderzoek
ArgentiniŽ
ratificatie van een overeenkomst
aardobservatie

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
2-1203/1 2-1203/1 (PDF) Wetsontwerp 12/6/2002
2-1203/2 2-1203/2 (PDF) Verslag namens de commissie 16/7/2002
K. 50-1982/1 Ontwerp overgezonden door de Senaat 30/7/2002
K. 50-1982/2 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd 17/10/2002
                                      
Chronologie
  Bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
12/6/2002   Indiening Doc. 2-1203/1 2-1203/1 (PDF)
12/6/2002   Verzending naar commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
11/7/2002   Inschrijving op agenda
16/7/2002   Algemene bespreking Hand. 2-219 Hand. 2-219 (PDF)
16/7/2002   Artikelsgewijze bespreking Hand. 2-219 Hand. 2-219 (PDF)
17/7/2002   Stemming over het geheel: ne varietur (+64/-0/o0) Hand. 2-220 Hand. 2-220 (PDF)
  Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
12/6/2002   Verzending naar commissie
9/7/2002   Inschrijving op agenda
9/7/2002   Uitgesteld
16/7/2002   Inschrijving op agenda
16/7/2002   Aanwijzing rapporteur(s): Jacques Devolder
16/7/2002   Bespreking
16/7/2002   Stemming over het geheel: ne varietur (+8/-0/o0)
16/7/2002   Aanneming zonder amendering
16/7/2002   Vertrouwen rapporteur voor mondeling verslag Doc. 2-1203/2 2-1203/2 (PDF)
  [K2] Behandeling door Kamer
17/7/2002   Overzending Doc. K. 50-1982/1
1/10/2002   Aanneming in commissie (zonder verslag)
Bulletin van de wetgevende werkzaamheden nr. 653
16/10/2002   Bespreking
Integraal verslag nr. 276, p. 3-4
17/10/2002   Stemming over het geheel: ne varietur (eenparig)
Integraal verslag nr. 278, p. 40
Hand. 2-235 Hand. 2-235 (PDF)
Doc. K. 50-1982/2
17/10/2002   Aanneming zonder amendering
17/10/2002   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
11/12/2002   Bekrachtiging en afkondiging
2/4/2003   Bekendmaking (16643-16643)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Bicameraal, initiatief Senaat Bekendgemaakt  
[S1] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 16/7/2002, 17/7/2002
Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
Niet geamendeerd 16/7/2002
[K2] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 16/10/2002, 17/10/2002
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
11/12/2002 2/4/2003 , blz 16643-16643

Kruispuntbank van de wetgeving