S. 2-717 Dossierfiche K. 50-1651

Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst opgesteld op grond van artikel K.3 van het Verdrag betreffende de Europese Unie aangaande de verkorte procedure tot uitlevering tussen de Lid-Staten van de Europese Unie, gedaan te Brussel op 10 maart 1995
Regering G. Verhofstadt I  

ratificatie van een overeenkomst
justitiŽle samenwerking in strafzaken (EU)
uitlevering
Europese Unie

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
2-717/1 2-717/1 (PDF) Wetsontwerp 11/4/2001
2-717/2 2-717/2 (PDF) Verslag namens de commissie 23/1/2002
2-717/3 2-717/3 (PDF) Verslag namens de commissie 29/1/2002
K. 50-1651/1 Ontwerp overgezonden door de Senaat 22/2/2002
K. 50-1651/2 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd 28/3/2002
                                      
Chronologie
  Bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
11/4/2001   Indiening Doc. 2-717/1 2-717/1 (PDF)
11/4/2001   Verzending naar commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
14/2/2002   Inschrijving op agenda
21/2/2002   Algemene bespreking Hand. 2-182 Hand. 2-182 (PDF)
21/2/2002   Artikelsgewijze bespreking Hand. 2-182 Hand. 2-182 (PDF)
21/2/2002   Stemming over het geheel: ne varietur (+56/-0/o0) Hand. 2-182 Hand. 2-182 (PDF)
  Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
11/4/2001   Verzending naar commissie
5/6/2001   Inschrijving op agenda
5/6/2001   Aanwijzing rapporteur(s): Jacques Devolder
5/6/2001   Bespreking
5/6/2001   Interne adviesaanvraag: Justitie
5/6/2001   Verzending naar commissie voor advies: Justitie
29/1/2002   Inschrijving op agenda
29/1/2002   Bespreking
29/1/2002   Stemming over het geheel: ne varietur (+8/-0/o0)
29/1/2002   Aanneming zonder amendering
  Commissie voor advies: Justitie
5/6/2001   Verzending naar commissie voor advies
12/12/2001   Inschrijving op agenda
12/12/2001   Aanwijzing rapporteur(s): Nathalie de T' Serclaes
16/1/2002   Inschrijving op agenda
16/1/2002   Bespreking
Einde van de bespreking
23/1/2002   Inschrijving op agenda
23/1/2002   Uitbrengen advies
23/1/2002   Goedkeuring verslag Doc. 2-717/2 2-717/2 (PDF)
  [K2] Behandeling door Kamer
21/2/2002   Overzending Doc. K. 50-1651/1
12/3/2002   Aanneming in commissie (zonder verslag)
Bulletin van de wetgevende werkzaamheden nr. 523
27/3/2002   Bespreking
Integraal verslag nr. 216, p. 32
28/3/2002   Stemming over het geheel: ne varietur (eenparig)
Integraal verslag nr. 217, p. 43-44
Doc. K. 50-1651/2
28/3/2002   Aanneming zonder amendering
28/3/2002   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
27/5/2002   Bekrachtiging en afkondiging
19/10/2002   Bekendmaking (48155-48160)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Bicameraal, initiatief Senaat Bekendgemaakt  
[S1] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 21/2/2002
Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
Niet geamendeerd 5/6/2001, 29/1/2002
Commissie voor advies: Justitie
Behandeling beŽindigd 12/12/2001, 16/1/2002, 23/1/2002
[K2] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 27/3/2002, 28/3/2002
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
27/5/2002 19/10/2002 , blz 48155-48160

Kruispuntbank van de wetgeving