S. 2-952 Dossierfiche K. 50-1621

Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst tussen de regeringen van de Beneluxstaten (het Koninkrijk BelgiŽ, het Koninkrijk der Nederlanden, het Groothertogdom Luxemburg) en de regering van de Republiek Estland betreffende de overname van onregelmatig verblijvende personen (Overnameovereenkomst), en met het Uitvoeringsprotocol, gedaan te Brussel op 3 februari 1999
Regering G. Verhofstadt I  

toelating van vreemdelingen
Benelux
ratificatie van een overeenkomst
illegale migratie
asielzoeker
verblijfsrecht
Estland
vreemdelingenrecht
politiek asiel

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
2-952/1 2-952/1 (PDF) Wetsontwerp 20/11/2001
2-952/2 2-952/2 (PDF) Verslag namens de commissie 15/1/2002
K. 50-1621/1 Ontwerp overgezonden door de Senaat 4/2/2002
K. 50-1621/2 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd 28/3/2002
                                      
Chronologie
  Bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
20/11/2001   Indiening Doc. 2-952/1 2-952/1 (PDF)
22/11/2001   Verzending naar commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
16/1/2002   Inschrijving op agenda
24/1/2002   Algemene bespreking Hand. 2-175 Hand. 2-175 (PDF)
24/1/2002   Artikelsgewijze bespreking Hand. 2-175 Hand. 2-175 (PDF)
31/1/2002   Stemming over het geheel: ne varietur (+58/-0/o0) Hand. 2-178 Hand. 2-178 (PDF)
  Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
22/11/2001   Verzending naar commissie
15/1/2002   Inschrijving op agenda
15/1/2002   Aanwijzing rapporteur(s): Jacques Devolder
15/1/2002   Bespreking
15/1/2002   Bespreking
15/1/2002   Stemming over het geheel: ne varietur (+8/-0/o0)
15/1/2002   Aanneming zonder amendering
15/1/2002   Vertrouwen rapporteur Doc. 2-952/2 2-952/2 (PDF)
  [K2] Behandeling door Kamer
31/1/2002   Overzending Doc. K. 50-1621/1
12/3/2002   Aanneming in commissie (zonder verslag)
Bulletin van de wetgevende werkzaamheden nr. 523
27/3/2002   Bespreking
Integraal verslag nr. 216, p. 33-34
28/3/2002   Stemming over het geheel: ne varietur (eenparig)
Integraal verslag nr. 217, p. 44
Doc. K. 50-1621/2
28/3/2002   Aanneming zonder amendering
28/3/2002   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
17/5/2002   Bekrachtiging en afkondiging
20/2/2003   Bekendmaking (8442-8453)
1/3/2005   Erratum (7935-7936)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Bicameraal, initiatief Senaat Bekendgemaakt  
[S1] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 24/1/2002, 31/1/2002
Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
Niet geamendeerd 15/1/2002
[K2] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 27/3/2002, 28/3/2002
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
17/5/2002 20/2/2003 , blz 8442-8453
Errata
Op 1/3/2005 , blz 7935-7936

Kruispuntbank van de wetgeving