Zoekresultaat vragen om uitleg

Criteria :
5: Legislatuur 2010-2014
Ingediend door Martine Taelman

60 resultaten

5-1 Martine Taelman (Open Vld) 7/10/2010
  de ontdubbeling van de spoorlijn tussen Turnhout en Herentals
  minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
  beantwoord op 21/10/2010 (handelingen 5-5)
  Geherkwalificeerd als : vraag om uitleg 5-41
5-2 Martine Taelman (Open Vld) 7/10/2010
  de elektrificatie van de spoorlijn tussen Herentals en Mol
  minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
  beantwoord op 21/10/2010 (handelingen 5-5)
5-4 Martine Taelman (Open Vld) 7/10/2010
  de verdeling van de draagbare computers die werden aangekocht voor de rechterlijke orde
  minister van Justitie
  beantwoord op 21/10/2010 (handelingen 5-5)
5-5 Martine Taelman (Open Vld) 14/10/2010
  het strafrechtelijk luik inzake handhaving van de woningkwaliteit
  minister van Justitie
  vraag ingetrokken
5-62 Martine Taelman (Open Vld) 10/11/2010
  de vervolging van snelheidsovertredingen
  minister van Justitie
  beantwoord op 22/12/2010 (commissiehandelingen 5-22)
5-67 Martine Taelman (Open Vld) 10/11/2010
  het bouwen van nieuwe gevangenissen
  vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
  minister van Justitie
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-455
Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-456
5-84 Martine Taelman (Open Vld) 18/11/2010
  het post mortem onderzoek bij verdachte overlijdens
  minister van Justitie
  beantwoord op 22/12/2010 (commissiehandelingen 5-22)
5-123 Martine Taelman (Open Vld) 25/11/2010
  de weigering tot mededeling van gevraagde informatie door telecommunicatieoperatoren in het kader van gerechtelijke onderzoeken
  minister van Justitie
  beantwoord op 22/12/2010 (commissiehandelingen 5-22)
5-212 Martine Taelman (Open Vld) 9/12/2010
  de bemiddelingsdienst Banken-Krediet-Beleggingen en de Kobli-producten
  vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
  minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen
  beantwoord op 22/12/2010 (commissiehandelingen 5-21)
5-251 Martine Taelman (Open Vld) 23/12/2010
  de verkoop van militaire gebouwen
  vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
  minister van Landsverdediging
  Vraag vervallen
5-463 Martine Taelman (Open Vld) 7/2/2011
  de verspreiding en het opslaan van een groot aantal aangekochte laptops
  minister van Justitie
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : mondelinge vraag 5-32
5-554 Martine Taelman (Open Vld) 17/2/2011
  de herziening van strafzaken
  minister van Justitie
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-1510
5-908 Martine Taelman (Open Vld) 9/5/2011
  incidenten op het spoorwegnetwerk
  minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
  vraag ingetrokken
5-910 Martine Taelman (Open Vld) 9/5/2011
  de snelheidsbeperking in de spoorwegtunnel tussen Antwerpen-Centraal en Antwerpen-Luchtbal
  minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
  beantwoord op 15/6/2011 (commissiehandelingen 5-81)
5-1177 Martine Taelman (Open Vld) 4/7/2011
  de informatisering van justitie
  minister van Justitie
  beantwoord op 9/11/2011 (commissiehandelingen 5-101)
5-1323 Martine Taelman (Open Vld) 13/10/2011
  de rechtspraak inzake bestaansminimum en maatschappelijke dienstverlening
  staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  Vraag vervallen
5-1358 Martine Taelman (Open Vld) 20/10/2011
  een mogelijk misbruik van het recht om een werkloosheidsuitkering te ontvangen
  vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid
  beantwoord op 25/10/2011 (commissiehandelingen 5-97)
5-1396 Martine Taelman (Open Vld) 27/10/2011
  de selectie en de opleiding van penitentiair beambten in de Kempen
  minister van Justitie
  beantwoord op 9/11/2011 (commissiehandelingen 5-101)
5-1822 Martine Taelman (Open Vld) 25/1/2012
  de spoorbediening tijdens het weekend
  minister van Overheidsbedrijven, Wetenschapsbeleid en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
  beantwoord op 15/2/2012 (commissiehandelingen 5-124)
5-1823 Martine Taelman (Open Vld) 25/1/2012
  de elektrificatie van de spoorlijn Herentals-Mol
  minister van Overheidsbedrijven, Wetenschapsbeleid en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
  beantwoord op 15/2/2012 (commissiehandelingen 5-124)
5-1824 Martine Taelman (Open Vld) 25/1/2012
  de agressie tegenover treinpersoneel
  minister van Overheidsbedrijven, Wetenschapsbeleid en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
  beantwoord op 15/2/2012 (commissiehandelingen 5-124)
5-2163 Martine Taelman (Open Vld) 28/3/2012
  de invorderingsdossiers
  minister van Justitie
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-6183
5-2470 Martine Taelman (Open Vld) 12/7/2012
  de wegpolitie
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
  Vraag vervallen
5-2518 Martine Taelman (Open Vld) 21/9/2012
  het koninklijk besluit over de voorwaarden van aanwerving in de dienstenchequesector
  minister van Werk
  beantwoord op 16/1/2013 (commissiehandelingen 5-195)
5-2535 Martine Taelman (Open Vld) 9/10/2012
  de wet betreffende de transseksualiteit
  minister van Justitie
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-7287
5-2924 Martine Taelman (Open Vld) 15/1/2013
  de aanwervingsvoorwaarden van nieuwe personeelsleden in de dienstenchequesector
  minister van Werk
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-8933
5-3133 Martine Taelman (Open Vld) 20/2/2013
  de spoorbediening tijdens het weekend
  minister van Overheidsbedrijven en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
  beantwoord op 5/3/2013 (commissiehandelingen 5-211)
5-3134 Martine Taelman (Open Vld) 20/2/2013
  de Ijzeren Rijn
  minister van Overheidsbedrijven en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
  beantwoord op 5/3/2013 (commissiehandelingen 5-211)
5-3135 Martine Taelman (Open Vld) 20/2/2013
  het vinden van het juiste treinrijtuig
  minister van Overheidsbedrijven en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
  beantwoord op 5/3/2013 (commissiehandelingen 5-211)
5-3144 Martine Taelman (Open Vld) 20/2/2013
  de collectieve schuldenregeling
  minister van Justitie
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-8505
5-3182 Martine Taelman (Open Vld) 21/2/2013
  de terugwerkende kracht van de circulaire over de antimisbruikbepalingen
  vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken
  staatssecretaris voor de Bestrijding van de sociale en de fiscale fraude, toegevoegd aan de eerste minister
  beantwoord op 30/4/2013 (commissiehandelingen 5-219)
5-3249 Martine Taelman (Open Vld) 6/3/2013
  het Stratfor-rapport inzake terrorisme in Noord-Afrika
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
  vice-eersteminister en minister van Landsverdediging
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-9452
Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-9453
5-3412 Martine Taelman (Open Vld) 16/4/2013
  de praktijken van bedrijven die beerputten ruimen
  vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-10318
5-3430 Martine Taelman (Open Vld) 17/4/2013
  de ongebruikte beltegoeden
  vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-10319
5-3524 Martine Taelman (Open Vld) 7/5/2013
  de acquisitiefraude waarvan ondernemingen het slachtoffer zijn
  vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee
  minister van Justitie
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-10320
Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-10321 (Voorlopig antwoord (pdf))
5-3551 Martine Taelman (Open Vld) 13/5/2013
  het maken van wapens met een 3D-printer
  minister van Justitie
  beantwoord op 29/5/2013 (commissiehandelingen 5-227)
5-3552 Martine Taelman (Open Vld) 13/5/2013
  het maken van wapens met een 3D-printer
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
  minister van Justitie
  vraag ingetrokken
5-3590 Martine Taelman (Open Vld) 22/5/2013
  de compensaties bij overmacht bij de NMBS
  minister van Overheidsbedrijven en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
  beantwoord op 4/6/2013 (commissiehandelingen 5-228)
5-3591 Martine Taelman (Open Vld) 22/5/2013
  de werkgeversverbanden
  minister van Werk
  beantwoord op 9/7/2013 (commissiehandelingen 5-242)
5-3611 Martine Taelman (Open Vld) 27/5/2013
  een compensatie bij internet- en telecommunicatiestoringen
  vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-10322
5-3671 Martine Taelman (Open Vld) 11/6/2013
  de nieuwe mediawet in Burundi
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
  minister van Overheidsbedrijven en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
  beantwoord op 25/6/2013 (commissiehandelingen 5-236)
5-3802 Martine Taelman (Open Vld) 24/6/2013
  de nieuwe applicaties voor bedrijven
  vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee
  staatssecretaris voor Ambtenarenzaken en Modernisering van de Openbare Diensten, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken
  vraag geherkwalificeerd
 
Geherkwalificeerd als :Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-11008
5-3853 Martine Taelman (Open Vld) 1/7/2013
  de productiviteit van de overheidsdiensten
  staatssecretaris voor Ambtenarenzaken en Modernisering van de Openbare Diensten, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-11010
5-3998 Martine Taelman (Open Vld) 1/10/2013
  een verklikkingsysteem voor naderende politiewagens, ambulances of brandweerwagens
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-10317
5-4090 Martine Taelman (Open Vld) 15/10/2013
  het protectionisme in de Europese Unie
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-10468
5-4091 Martine Taelman (Open Vld) 15/10/2013
  Alcatel-Lucent en het protectionisme van de Franse regering
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-10469
5-4237 Martine Taelman (Open Vld) 13/11/2013
  het cybercommando
  vice-eersteminister en minister van Landsverdediging
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-10945
5-4238 Martine Taelman (Open Vld) 13/11/2013
  de oprichting van de Joint Sigint Cyber Unit in Nederland
  vice-eersteminister en minister van Landsverdediging
  minister van Justitie
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-10946Geherkwalificeerd als :
5-4296 Martine Taelman (Open Vld) 20/11/2013
  de afluistercapaciteiten vanuit ambassades van andere landen
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
  minister van Justitie
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-10889Geherkwalificeerd als :Geherkwalificeerd als :
5-4297 Martine Taelman (Open Vld) 20/11/2013
  de giften aan de jihad in Jemen
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
  minister van Justitie
  beantwoord op 11/2/2014 (commissiehandelingen 5-284)
5-4463 Martine Taelman (Open Vld) 11/12/2013
  de regel van de derde dienst bij de Veiligheid van de Staat
  minister van Justitie
  Vraag vervallen
5-4828 Martine Taelman (Open Vld) 24/2/2014
  de treinverbinding tussen Turnhout en Brussel
  minister van Overheidsbedrijven en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
  Vraag vervallen
  Herkwalificatie van : schriftelijke vraag 5-4946
5-4829 Martine Taelman (Open Vld) 24/2/2014
  de interregionale spoorverbindingen
  minister van Overheidsbedrijven en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
  Vraag vervallen
  Herkwalificatie van : schriftelijke vraag 5-4952
5-4830 Martine Taelman (Open Vld) 24/2/2014
  de modernisering van de liften
  vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee
  vraag geherkwalificeerd
  Herkwalificatie van : schriftelijke vraag 5-6152
Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-11230
5-4831 Martine Taelman (Open Vld) 24/2/2014
  de SyriŽstrijders
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
  Vraag vervallen
  Herkwalificatie van : schriftelijke vraag 5-8285
5-4832 Martine Taelman (Open Vld) 24/2/2014
  de illegale en radicale scholen
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
  Vraag vervallen
  Herkwalificatie van : schriftelijke vraag 5-8433
5-4833 Martine Taelman (Open Vld) 24/2/2014
  de kunstdiefstallen
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
  Vraag vervallen
  Herkwalificatie van : schriftelijke vraag 5-8955
5-4834 Martine Taelman (Open Vld) 24/2/2014
  het inzetten van drones
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
  Vraag vervallen
  Herkwalificatie van : schriftelijke vraag 5-9045
5-4835 Martine Taelman (Open Vld) 24/2/2014
  de telefoontaps
  minister van Justitie
  Vraag vervallen
  Herkwalificatie van : schriftelijke vraag 5-9089
5-4846 Martine Taelman (Open Vld) 26/2/2014
  de faillissementsfraude
  vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee
  minister van Justitie
  vraag ingetrokken