Auteurs- en sprekersregister betreffende "Sleurs Elke" (Legislatuur 2010-2014)

 
Alles van 1995 tot nu
Legislatuur 2019-....
Legislatuur 2014-2019
Legislatuur 2010-2014
Legislatuur 2007-2010
Legislatuur 2003-2007
Legislatuur 1999-2003
Legislatuur 1995-1999
  Parlementaire documenten Handelingen Schriftelijke vragen
"Direct to consumer tests" - Hoge Gezondheidsraad - Advies (DNA-tests) (5-5909)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Sleurs aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   Antwoord
SV 5-5909
987/2009 - CoŲrdinatie van de socialezekerheidsstelsels - Ziekteverzekering - Aanvraag uitkering vanuit een andere lidstaat - Rondzendbrief (5-6080)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Sleurs aan de heer Courard, staatssecretaris voor Sociale Zaken, Gezinnen en Personen met een handicap, belast met Beroepsrisico's, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord
SV 5-6080
Aangiftes met betrekking tot ziekte, moederschap en vaderschap - Opstellingen in het buitenland - Erkenning in BelgiŽ - Aantallen (5-2475)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Sleurs aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   dossier afgesloten
SV 5-2475
Aangiftes met betrekking tot ziekte, moederschap en vaderschap - Opstellingen in het buitenland - Erkenning in BelgiŽ - Aantallen (5-4244)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Sleurs aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   Antwoord
SV 5-4244
Adopties - Adoptieouder en geadopteerde - Band (5-1021)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Sleurs aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-1021
Adoptiezaken - Jeugdrechtbanken - Band tussen geadopteerde en adoptieouders - Cijfergegevens - Registratie van gegevens (5-9791)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Sleurs aan mevrouw Turtelboom, minister van Justitie
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 5-9791
Akte van aangifte van een levensloos geboren kind - Inschrijving in het geboorteregister - Inschrijving in het trouwboekje (5-1086)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Sleurs aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-1086
Akte van aangifte van een levensloos geboren kind - Inschrijving in het geboorteregister - Inschrijving in het trouwboekje (5-1087)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Sleurs aan mevrouw Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord
SV 5-1087
Alcohol- en drugsintoxicatie - Graad van ernst - Hospitalisatie - Cijfers (5-5163)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Sleurs aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   Antwoord
SV 5-5163
Alcohol- en drugsintoxicatie - Ziekenhuisopnames - Acute zorg - Evolutie (5-2886)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Sleurs aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   Antwoord
SV 5-2886
Alcohol- en drugsintoxicaties - Cijfergegevens (5-8597)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Sleurs aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   Antwoord
SV 5-8597
Alcoholverslaafden - Sociale zekerheid - Impact (5-5298)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Sleurs aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 5-5298
Allochtone bevolking - Intrafamiliaal geweld - Aantallen - Registratie van de nationaliteit (5-1230)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Sleurs aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 5-1230
Allochtone bevolking - Intrafamiliaal geweld - Aantallen - Registratie van de nationaliteit (5-4274)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Sleurs aan mevrouw Turtelboom, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-4274
Ambtenarij - Overheidsbedrijven - Thematische verloven - Pleegzorgverlof - Adoptieverlof - Ouderschapsverlof - Jeugd- en seniorvakantie - Palliatief verlof - Politiek verlof - Verlof voor verzorging van een ziek familielid - Volume - Kostprijs (5-6780)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Sleurs aan de heer Magnette, minister van Overheidsbedrijven, Wetenschapsbeleid en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 5-6780
Ambtenarij - Overheidsbedrijven - Thematische verloven - Pleegzorgverlof - Adoptieverlof - Ouderschapsverlof - Jeugd- en seniorvakantie - Palliatief verlof - Politiek verlof - Verlof voor verzorging van een ziek familielid - Volume - Kostprijs (5-6781)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Sleurs aan de heer Bogaert, staatssecretaris voor Ambtenarenzaken en Modernisering van de Openbare Diensten, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken
   Antwoord
SV 5-6781
Antidepressiva - Gebruik - Maatregelen - Wetenschappelijk Platform Psychofarmaca - Budget (5-10394)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Sleurs aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 5-10394
Arbeidsongeschiktheid - Kostprijs - Evolutie - Leeftijd (5-3332)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Sleurs aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   dossier afgesloten
SV 5-3332
Arbeidsongeschiktheid - Kostprijs - Evolutie - Leeftijd (5-4259)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Sleurs aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   Antwoord
SV 5-4259
Bariatrische ingrepen - Aantallen - Terugbetalingen - Leeftijdspiramide (5-8599)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Sleurs aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   Vraag zonder antwoord
SV 5-8599
Behandeling tuberculose - Opening sanatorium binnen het Brusselse Sint-Pieter ziekenhuis - Aantal bedden in het sanatorium - Criteria patiŽnten - Kost en evaluatie van het project - Mogelijke opening sanatoria in andere grootsteden (5-9776)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Sleurs aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 5-9776
Behandeling van vruchtbaarheidsstoornissen bij vrouwen - Forfaitaire tegemoetkoming (5-9266)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Sleurs aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 5-9266
Bejaarden - Ondervoeding - Verwaarlozing - Bejaardentehuizen - Algemene gezondheidstoestand - Controles - Klachten (5-10540)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Sleurs aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   Antwoord
SV 5-10540
Beroepsziekte - Blijvende ongeschiktheid - Statistieken - Periode 2007-2011 (5-6851)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Sleurs aan de heer Courard, staatssecretaris voor Sociale Zaken, Gezinnen en Personen met een handicap, belast met Beroepsrisico's, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord
SV 5-6851
Beroepsziekte - Gedeeltelijke ongeschiktheid - Statistieken - Periode 2007-2011 (5-6852)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Sleurs aan de heer Courard, staatssecretaris voor Sociale Zaken, Gezinnen en Personen met een handicap, belast met Beroepsrisico's, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord
SV 5-6852
Beroepsziekte - Tijdelijke ongeschiktheid - Statistieken - Periode 2007-2011 (5-6853)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Sleurs aan de heer Courard, staatssecretaris voor Sociale Zaken, Gezinnen en Personen met een handicap, belast met Beroepsrisico's, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord
SV 5-6853
Bescherming van zwangere of bevallen werkneemsters - Verwijdering van de werkvloer - Uitbetaling - Ziekenfondsen (5-5883)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Sleurs aan de heer Courard, staatssecretaris voor Sociale Zaken, Gezinnen en Personen met een handicap, belast met Beroepsrisico's, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord
SV 5-5883
Bevallingen - In en buiten het ziekenhuis - Stand van zaken (5-8222)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Sleurs aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   Antwoord
SV 5-8222
Bevallingen - Verblijfsperiode in het ziekenhuis - Nazorg buiten het ziekenhuis (5-2120)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Sleurs aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   Antwoord
SV 5-2120
Bevallingen in en buiten het ziekenhuis - Nomenclatuurnummers - Kosten (5-8221)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Sleurs aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   Antwoord
SV 5-8221
Bf-geneesmiddelen - Terugbetaling - Attesten - Laattijdige aflevering (5-7014)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Sleurs aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   Antwoord
SV 5-7014
Bijen - Bijensterfte - Pesticides - Artikel - Werkgroep "Bijen" - Federale Overheidsdienst Volksgezondheid (5-5917)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Sleurs aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   Antwoord
SV 5-5917
Bijzonder Solidariteitsfonds - Werking - Overzicht (5-8961)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Sleurs aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 5-8961
Binnenlandse adoptie - Juridische ouders - Toestemming - Betrokkenheid - Gegevens (5-9792)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Sleurs aan mevrouw Turtelboom, minister van Justitie
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 5-9792
Binnenlandse adoptie - Verplichte toestemming van de juridische ouders - Aantallen - Intrekking van initiŽle toestemming (5-1025)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Sleurs aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-1025
Binnenlandse adoptie - Verplichte toestemming van de juridische ouders - Aantallen - Intrekking van initiŽle toestemming (5-1026)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Sleurs aan de heer Wathelet, staatssecretaris voor Begroting, Migratie- en asielbeleid, Gezinsbeleid en Federale Culturele Instellingen
   dossier afgesloten
SV 5-1026
Binnenlandse adoptie - Verplichte toestemming van de juridische ouders - Aantallen - Intrekking van initiŽle toestemming (5-4278)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Sleurs aan de heer Courard, staatssecretaris voor Sociale Zaken, Gezinnen en Personen met een handicap, belast met Beroepsrisico's, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord
SV 5-4278
BrandwondenpatiŽnten - Cijfers - Vuurwerk - Oudejaarsavond (5-5882)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Sleurs aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 5-5882
Cholesterolverlagende voedingsmiddelen - Risico's - Cholesterolverlagende geneesmiddelen - Terugbetaling - Beleid (5-5916)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Sleurs aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   Antwoord
SV 5-5916
Cijfers jaarlijkse griepvaccinatie - Aantal patiŽnten met een verhoogd risico - Kostprijs griepvaccinatie (5-9777)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Sleurs aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   Antwoord
SV 5-9777
Commercieel draagmoederschap in het buitenland (Juridische erkenning - Rechtspraak) (5-1026)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Elke Sleurs aan de heer Stefaan De Clercq, minister van Justitie
   Antwoord gegeven door de heer Olivier Chastel, minister van Ontwikkelingssamenwerking, belast met Europese Zaken
5-89 COM
p. 6-7 5-89 COM p. 6-7 (PDF)
Commercieel draagmoederschap in het buitenland - Anoniem bevallen - Ontradingscampagnes (5-1776)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Sleurs aan de heer Vanackere, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen
   Antwoord
SV 5-1776
De "notified bodies" bij medische implantaten (5-7963)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Sleurs aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   Antwoord
SV 5-7963
De Controledienst voor de ziekenfondsen (5-9221)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Sleurs aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 5-9221
De FINHOSTA-databank (5-3686)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Sleurs aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   dossier afgesloten
SV 5-3686
De FINHOSTA-databank (5-4265)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Sleurs aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   Antwoord
SV 5-4265
De Hoge Gezondheidsraad en vaccinaties (5-9214)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Sleurs aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 5-9214
De ICD-10-classificatie (Registratie van medische aandoeningen - Drugsintoxicaties - Overgang van de oude versie ICD-9 naar ICD-10 - Budget) (5-1758)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Elke Sleurs aan mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
5-112 COM
p. 38-40 5-112 COM p. 38-40 (PDF)
De PIP-implantaten (5-6018)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Sleurs aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   Antwoord
SV 5-6018
De aanbeveling inzake de verwijdering van de PIP-implantaten (Borstprotheses) (5-400)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Elke Sleurs aan mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
5-46
p. 14-15 5-46 p. 14-15 (PDF)
De aanbevelingen van de Belgian Society for Reproductive Medicine (Serologische screening bij infertiliteitsbehandeling - Versoepeling van de wetgeving bij partnerdonatie) (5-2093)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Elke Sleurs aan mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
5-139 COM
p. 28-30 5-139 COM p. 28-30 (PDF)
De ad-hocwerkgroep palliatieve zorg (5-1623)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Elke Sleurs aan mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
5-112 COM
p. 35-36 5-112 COM p. 35-36 (PDF)
De analyse van de borstklinieken (5-6019)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Sleurs aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 5-6019
De audits bij de aangemelde instanties (5-8776)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Sleurs aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 5-8776
De bevoorrading van de voedselbanken (5-3800)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Sleurs aan mevrouw Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
   dossier afgesloten
SV 5-3800
De bevoorrading van de voedselbanken (5-4282)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Sleurs aan mevrouw Laruelle, minister van Middenstand, KMO's, Zelfstandigen en Landbouw
   Antwoord
SV 5-4282
De bevoorrading van de voedselbanken (5-5770)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Sleurs aan mevrouw Laruelle, minister van Middenstand, KMO's, Zelfstandigen en Landbouw
   Antwoord
SV 5-5770
De biosimilaire geneesmiddelen (5-7940)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Sleurs aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   Antwoord
SV 5-7940
De bof-epidemie (5-7957)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Sleurs aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   Antwoord
SV 5-7957
De borstklinieken (5-1240)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Elke Sleurs aan mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
5-135
p. 15-17 5-135 p. 15-17 (PDF)
De brandwondenpatiŽnten (5-8770)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Sleurs aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 5-8770
De brochure over de wilsverklaringen inzake euthanasie (Contacteren van de personen van wie de verklaring zal vervallen) (5-3413)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Elke Sleurs aan mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
5-230 COM
p. 44-45 5-230 COM p. 44-45 (PDF)
De commissies die bio-ethische thema's opvolgen (5-8769)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Sleurs aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 5-8769
De consumptie van zout en het organiseren van preventiecampagnes (Nut - Bevoegdheid van de gemeenschappen) (5-141)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Elke Sleurs aan mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
5-22
p. 6-8 5-22 p. 6-8 (PDF)
De controle op de kinderbijslagen (Kinderen die in het buitenland verblijven - Controle op de verplichting onderwijs te volgen - Bilaterale akkoorden met Marokko, TunesiŽ, Turkije, Algerije, KroatiŽ en ex-JoegoslaviŽ) (Zie ook vraag om uitleg 5-1069) (5-861)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Elke Sleurs aan mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
5-70 COM
p. 15-17 5-70 COM p. 15-17 (PDF)
De controle op de uitgekeerde kinderbijslag buiten de Europese Unie (Schoolplicht) (Zie ook vraag om uitleg 5-861) (5-1069)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Elke Sleurs aan mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
5-80 COM
p. 21-22 5-80 COM p. 21-22 (PDF)
De controle op de uniforme toepassing van de verjaringstermijnen zoals bepaald in de wet van 14 juli 1994 (5-9241)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Sleurs aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 5-9241
De diagnostica (5-7942)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Sleurs aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   Antwoord
SV 5-7942
De dringende medische hulpverlening (Project van Paramedische Interventieteams - Samenwerking met de 100-ziekenwagens en MUG-diensten) (5-1923)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Elke Sleurs aan mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
5-139 COM
p. 32-33 5-139 COM p. 32-33 (PDF)
De erkenning van beroepskwalificaties binnen Europa (5-8780)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Sleurs aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   Antwoord
SV 5-8780
De erkenning van in het buitenland opgestelde aangiftes met betrekking tot ziekte, moederschap en vaderschap (Controle op de aangiftes die aanleiding kunnen geven tot het betalen van uitkeringen - Adviserend geneesheren van het RIZIV - Fraude) (5-828)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Elke Sleurs aan mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
5-70 COM
p. 6-8 5-70 COM p. 6-8 (PDF)
De erkenningscriteria voor instellingen die private DNA-analyses leveren (Betrouwbaarheid van internetbedrijven) (5-203)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Elke Sleurs aan mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   Antwoord gegeven door de heer Jean-Marc Delizťe, staatssecretaris voor Sociale Zaken, belast met Personen met een handicap, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
5-26
p. 10-12 5-26 p. 10-12 (PDF)
De evaluatie van het stamceldonorenbeleid (Budgettaire beperkingen bij het Rode Kruis - Onbillijke verdeling van de middelen tussen beide landsdelen) (5-1288)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Elke Sleurs aan mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   Antwoord gegeven door de heer Philippe Courard, staatssecretaris voor Sociale Zaken, Gezinnen en Personen met een handicap, belast met Beroepsrisico's, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, en staatssecretaris voor Wetenschapsbeleid, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
5-138
p. 24-26 5-138 p. 24-26 (PDF)
De evolutie van het draagmoederschap (Aantal behandelingen in de fertiliteitscentra) (5-521)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Elke Sleurs aan mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
5-50 COM
p. 8-9 5-50 COM p. 8-9 (PDF)
De fertiliteitscentra met open donormateriaal (Niet-anoniem doneren van gameten) (5-3630)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Elke Sleurs aan mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
5-230 COM
p. 45-46 5-230 COM p. 45-46 (PDF)
De gedwongen huwelijken (Nationaal actieplan - Nieuw initiatief - Parketstatistieken) (5-390)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Elke Sleurs aan mevrouw JoŽlle Milquet, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
   Antwoord gegeven door de heer Melchior Wathelet, staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister
5-45
p. 28-30 5-45 p. 28-30 (PDF)
De geneesmiddelen in daghospitalisatie (5-8229)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Sleurs aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   Antwoord
SV 5-8229
De geneesmiddelen in daghospitalisatie (5-8230)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Sleurs aan de heer Di Rupo, eerste minister
   Antwoord
SV 5-8230
De gepersonaliseerde geneeskunde (5-7943)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Sleurs aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   Antwoord
SV 5-7943
De globale organisatie van de huisartswachtposten (5-1754)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Elke Sleurs aan mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
5-112 COM
p. 36-38 5-112 COM p. 36-38 (PDF)
De gratis contraceptiva (5-8766)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Sleurs aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 5-8766
De hervorming van het registratieformulier zwangerschapsafbreking (5-3679)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Sleurs aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   dossier afgesloten
SV 5-3679
De hervorming van het registratieformulier zwangerschapsafbreking (5-4264)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Sleurs aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   Antwoord
SV 5-4264
De houding van de dienst voor administratieve controle van het RIZIV inzake de terugvorderingen uitgevoerd door ziekenfondsen (5-9237)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Sleurs aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   Antwoord
SV 5-9237
De hulp bij zelfdoding (5-9218)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Sleurs aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   Antwoord
SV 5-9218
De illegaliteit van synthetische drugs (Aanpak van legal highs, designerdrugs) (5-247)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Elke Sleurs aan mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
5-29
p. 5-7 5-29 p. 5-7 (PDF)
De impact van de Nieuwe Germaanse Geneeskunde (5-8785)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Sleurs aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   Antwoord
SV 5-8785
De informatisering in de gezondheidszorg (5-7939)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Sleurs aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   Antwoord
SV 5-7939
De integratie van het Fonds voor medische ongevallen bij het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering (5-6776)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Sleurs aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   Antwoord
SV 5-6776
De interpretatie van de afwezigheid van goede trouw van de sociaal verzekerde in het kader van artikel 17 van het handvest van de sociaal verzekerde (5-9239)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Sleurs aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   Antwoord
SV 5-9239
De keuze van de internationale instelling voor de coŲrdinatie van orgaandonaties (Eurotransplant) (5-1209)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Sleurs aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   Antwoord
SV 5-1209
De leeftijdsgrens bij terugbetaling van een in-vitrofertilisatie (Koninklijk besluit - Overgangsmaatregelen) (5-858)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Elke Sleurs aan mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eerste minister en minsiter van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
5-92
p. 5-6 5-92 p. 5-6 (PDF)
De medicijnen op de Belgische markt (Beschikbaarheid van nieuwe medicijnen - Terugbetalingsbeleid) (5-1111)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Elke Sleurs aan mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   Antwoord gegeven door de heer Philippe Courard, staatssecretaris voor Sociale Zaken, Gezinnen en Personen met een handicap, belast met Beroepsrisico's, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, en staatssecretaris voor Wetenschapsbeleid, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
5-114
p. 29-31 5-114 p. 29-31 (PDF)
De medische hulpverlening in het buitenland (5-9226)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Sleurs aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 5-9226
De moedermelkbanken (5-1071)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Elke Sleurs aan mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
5-80 COM
p. 23-25 5-80 COM p. 23-25 (PDF)
De mogelijke toegangsbeperking tot spoedopnames (Bestraffing van oneigenlijk gebruik - Tekort aan spoedartsen) (5-557)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Elke Sleurs aan mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
5-60
p. 14-16 5-60 p. 14-16 (PDF)
De nationale contactpunten inzake grensoverschrijdende gezondheidszorg (5-5328)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Sleurs aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   Antwoord
SV 5-5328
De nieuwe tabaksrichtlijn (Goedkeuring door het Europees Parlement - Verstrenging) (5-1118)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Elke Sleurs aan mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
5-118
p. 8-9 5-118 p. 8-9 (PDF)
De officina-apotheken (5-6385)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Sleurs aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   Antwoord
SV 5-6385
De officiŽle lijst van erkende beroepsziekten (5-6686)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Sleurs aan de heer Courard, staatssecretaris voor Sociale Zaken, Gezinnen en Personen met een handicap, belast met Beroepsrisico's, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord
SV 5-6686
De omkadering van bariatrische ingrepen (Terugbetaling van maagring en van gastric bypass) (5-1070)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Elke Sleurs aan mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
5-80 COM
p. 22-23 5-80 COM p. 22-23 (PDF)
De omkadering van de via het internet aangeboden DNA-testen (Vaderschapstesten) (5-305)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Elke Sleurs aan mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
5-36
p. 13-15 5-36 p. 13-15 (PDF)
De omzendbrief van 29 augustus 2012 van het RIZIV over de interpretatie van het arrest van het Grondwettelijk Hof inzake de terugvorderingen door de ziekenfondsen (5-9240)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Sleurs aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 5-9240
De omzetting van de Europese richtlijn inzake bisfenol A (Toxische stof in zuigflessen en speelgoed) (5-419)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Elke Sleurs aan mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
5-31 COM
p. 37-38 5-31 COM p. 37-38 (PDF)
De oncologische beroepsbekwaamheden (Erkenning van de gynaecologische oncologen) (5-1152)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Elke Sleurs aan mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
5-122
p. 11-12 5-122 p. 11-12 (PDF)
De ondersteuning van de huisartsen bij chronische patiŽnten (5-1193)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Elke Sleurs aan mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
5-128
p. 22-24 5-128 p. 22-24 (PDF)
De open brief van de organisatie Met Lege Handen (Vereniging van en voor ouders van een overleden baby - Inschrijving van levenloos geboren kinderen in het geboorteregister) (5-1400)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Elke Sleurs aan mevrouw Annemie Turtelboom, minister van Justitie
5-148
p. 31-32 5-148 p. 31-32 (PDF)
De opschorting van de Belgische bijdrage aan het Wereldfonds voor aids-, tuberculose- en malariabestrijding (naar aanleiding van verduistering door bepaalde landen - Zie ook mondelinge vragen 5-185 en 5-192) (5-191)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Elke Sleurs aan de heer Olivier Chastel, minister van Ontwikkelingssamenwerking, belast met Europese Zaken
5-25
p. 16-21 5-25 p. 16-21 (PDF)
De opvolging van de activiteitenverslagen van het college "reproductieve geneeskunde" (Registratie van non-ivf cycli - Aansluitingsovereenkomsten met zorgprogramma's "reproductieve geneeskunde") (5-1068)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Elke Sleurs aan mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
5-80 COM
p. 19-20 5-80 COM p. 19-20 (PDF)
De overheveling van de Colleges van geneesheren en de Nationale Raad voor ziekenhuisvoorzieningen tengevolge van het communautair akkoord (Vlinderakkoord) (5-6020)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Sleurs aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   Antwoord
SV 5-6020
De overvallen in de grensstreek met Frankrijk en de reacties van de huisartsen in die streek (5-716)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Elke Sleurs aan mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
5-81
p. 10-11 5-81 p. 10-11 (PDF)
De palliatieve zorgeenheden in ziekenhuizen (5-11047)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Sleurs aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   Antwoord
SV 5-11047
De psychomedicatie bij jongeren (Sterke stijging van het gebruik van antipsychotica) (5-452)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Elke Sleurs aan mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
5-49
p. 10-11 5-49 p. 10-11 (PDF)
De publieksraadplegingen (5-8768)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Sleurs aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 5-8768
De registratie van laattijdige zwangerschapsafbrekingen (5-376)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Elke Sleurs aan mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
5-44
p. 11-12 5-44 p. 11-12 (PDF)
De rookstopmethodes (5-11054)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Sleurs aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   Antwoord
SV 5-11054
De samenwerking tussen de ombudsdienst van de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid en het Fonds voor de medische ongevallen (5-2755)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Elke Sleurs aan mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
5-198 COM
p. 31-32 5-198 COM p. 31-32 (PDF)
De slecht functionerende protheses (onder andere kunstheupen) (5-651)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Elke Sleurs aan mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
5-73
p. 24-26 5-73 p. 24-26 (PDF)
De sociale situatie van alcoholverslaafden (5-8771)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Sleurs aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 5-8771
De sociale situatie van patiŽnten die werden opgenomen met een cocaÔneverslaving (5-8772)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Sleurs aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 5-8772
De spirometrie-attesten (5-6775)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Sleurs aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   Antwoord
SV 5-6775
De strijd tegen de fraude met ziekte-uitkeringen en de responsabilisering van artsen (Abnormaal voorschrijfgedrag - Ziekteattesteringen - Welwillendheidsattesten) (5-707)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Elke Sleurs aan de heer John Crombez, staatssecretaris voor de Bestrijding van de sociale en fiscale fraude, toegevoegd aan de eerste minister
5-78
p. 28-29 5-78 p. 28-29 (PDF)
De terugbetaling en de vergoeding van gedupeerde sociaal verzekerden (Terugvordering van ten onrechte uitbetaalde bedragen) (5-955)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Elke Sleurs aan de heer Elio Di Rupo, eerste minister
   Antwoord gegeven door de heer Philippe Courard, staatssecretaris voor Sociale Zaken, Gezinnen en Personen met een handicap, belast met Beroepsrisico's, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, en staatssecretaris voor Wetenschapsbeleid, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
5-99
p. 21-23 5-99 p. 21-23 (PDF)
De terugbetaling van weesgeneesmiddelen (5-8228)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Sleurs aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   Antwoord
SV 5-8228
De terugbetalingsprocedure van de biosimilaire geneesmiddelen (en de registratieprocedure) (5-2821)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Elke Sleurs aan mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
5-198 COM
p. 13-17 5-198 COM p. 13-17 (PDF)
De toepassing van artikel 17 van het handvest van de sociaal verzekerde op de verplichte ziekteverzekering (5-9235)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Sleurs aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 5-9235
De traceerbaarheid van borstprotheses (Siliconengel van slechte kwaliteit - Verwijdering - Herimplantatie) (5-366)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Elke Sleurs aan mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
5-43
p. 13-21 5-43 p. 13-21 (PDF)
De verdeling van geneesmiddelen in de rusthuizen (5-5582)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Sleurs aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   Antwoord
SV 5-5582
De vergoeding voor verzuimde afspraken bij zorgverstrekkers (5-10182)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Sleurs aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 5-10182
De vertraging van de Minimale Klinische Gegevens (5-5581)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Sleurs aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   Antwoord
SV 5-5581
De voedselbanken (5-5771)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Sleurs aan mevrouw Laruelle, minister van Middenstand, KMO's, Zelfstandigen en Landbouw
   Antwoord
SV 5-5771
De voedselveiligheid (Fraude met paardenvlees - Giftig veevoeder) (5-885)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Elke Sleurs aan mevrouw Sabine Laruelle, minister van Middenstand, KMO's, Zelfstandigen en Landbouw
5-94
p. 7-9 5-94 p. 7-9 (PDF)
De werkgroep Seksueel geweld (Evaluatie van de seksueleagressieset) (5-1053)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Elke Sleurs aan mevrouw Annemie Turtelboom, minister van Justitie
5-107
p. 29-32 5-107 p. 29-32 (PDF)
De werkgroep binnen de Nationale Raad voor Ziekenhuisvoorzieningen opgericht naar aanleiding van het dossier "borstklinieken" (5-3678)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Sleurs aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   dossier afgesloten
SV 5-3678
De werkgroep binnen de Nationale Raad voor Ziekenhuisvoorzieningen opgericht naar aanleiding van het dossier "borstklinieken" (5-4263)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Sleurs aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   Antwoord
SV 5-4263
De werking van het Federaal Overlegplatform palliatieve zorg (5-9215)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Sleurs aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   Antwoord
SV 5-9215
De werkverwijdering na de bevalling (5-9067)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Sleurs aan de heer Courard, staatssecretaris voor Sociale Zaken, Gezinnen en Personen met een handicap, belast met Beroepsrisico's, en staatssecretaris voor Wetenschapsbeleid, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord
SV 5-9067
De wijziging van de wet van 14 juli 1994 betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen (5-9236)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Sleurs aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 5-9236
De zelfmedicatie van kinderen door de ouders (Bewustmakingscampagne van het FAGG) (5-1035)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Elke Sleurs aan mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   Antwoord gegeven door de heer Philippe Courard, staatssecretaris voor Sociale Zaken, Gezinnen en Personen met een handicap, belast met Beroepsrisico's, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, en staatssecretaris voor Wetenschapsbeleid, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
5-106
p. 17-19 5-106 p. 17-19 (PDF)
De zieke kinderen door donorsperma (Deense donor die drager was van een ernstige genetische aandoening - CoŲrdinatie tussen de fertiliteitscentra) (5-1080)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Elke Sleurs aan mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
5-109
p. 7-9 5-109 p. 7-9 (PDF)
Derdebetaler - Globaal medisch dossier - preventiemodule - diabetespas (5-9918)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Sleurs aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 5-9918
Dienst 112 - Communicatie-en Informatiecentra - Calltakers - Personeelstekort - Rekruteringsplan - Opleiding (5-3254)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Sleurs aan mevrouw Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken
   dossier afgesloten
SV 5-3254
Dienst 112 - Communicatie-en Informatiecentra - Calltakers - Personeelstekort - Rekruteringsplan - Opleiding (5-4279)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Sleurs aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord
SV 5-4279
Direct-to-consumer genetic testing (Genetische tests die via internet te koop worden aangeboden - Bescherming van de burger) (5-1210)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Elke Sleurs aan mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
5-129
p. 19-20 5-129 p. 19-20 (PDF)
Donorsperma - Neurofibromatose - Nordic Cryo Bank - Donor 7042 - NF1-gen - Testen (5-9528)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Sleurs aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 5-9528
Draagmoeders - Nationaliteit (5-385)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Sleurs aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   dossier afgesloten
SV 5-385
Draagmoeders - Nationaliteit (5-4239)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Sleurs aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   Antwoord
SV 5-4239
Draagmoederschap - CommerciŽle voortplantingsindustrie - India, Verenigde Staten, Rusland en OekraÔne - Uitreiking van reisdocumenten door Belgische ambassades en consulaten (5-386)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Sleurs aan de heer Vanackere, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen
   Antwoord
SV 5-386
Draagmoederschap - Evolutie - Aantal aanvragen - Aantal positieve adviezen (5-387)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Sleurs aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   Vraag zonder antwoord
SV 5-387
Draagmoederschap - Leeftijd van de draagmoeder - Leeftijd van de wensmoeder (5-388)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Sleurs aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   dossier afgesloten
SV 5-388
Draagmoederschap - Leeftijd van de draagmoeder - Leeftijd van de wensmoeder (5-4240)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Sleurs aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   Antwoord
SV 5-4240
Draagmoederschap - Registratie - IVF-databank - Cijfermateriaal (5-8875)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Sleurs aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   Vraag zonder antwoord
SV 5-8875
Draagmoederschap - Verwantschap tussen de draagmoeder en de wensmoeder - Aantal aanvragen - Aantal positieve adviezen (5-384)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Sleurs aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   dossier afgesloten
SV 5-384
Draagmoederschap - Verwantschap tussen de draagmoeder en de wensmoeder - Aantal aanvragen - Aantal positieve adviezen (5-4238)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Sleurs aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   Antwoord
SV 5-4238
Dringend ambulancevervoer - Transportkosten - Terugbetaling - Rijksdienst voor ziekte- en invaliditeitsverzekering - Misbruik - Afstand (5-5558)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Sleurs aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   Antwoord
SV 5-5558
Drugs - Cannabis - Verslaving - Impact op sociale zekerheid (5-5165)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Sleurs aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   Antwoord
SV 5-5165
Drugs - CocaÔne - Verslaving - Sociale zekerheid - Situatie (5-5294)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Sleurs aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 5-5294
Drugs - HeroÔne - Verslaving - Impact op sociale zekerheid (5-5162)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Sleurs aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   Antwoord
SV 5-5162
Drugsverslaafden - Alcoholverslaafden - Psychiatrische gezondheidszorg - Minimale psychiatrische gegevens (5-5166)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Sleurs aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   Antwoord
SV 5-5166
Drugsverslaafden - Sociale zekerheid - Situatie (5-5293)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Sleurs aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 5-5293
Eedaflegging (Verkiezingen van 13 juni 2010)      
  mevrouw Elke Sleurs, senator gekozen door het Nederlandstalige kiescollege
5-1
p. 12 5-1 p. 12 (PDF)
Een mogelijke hervorming van het systeem van de remgelden (Studie van het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg) (5-676)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Elke Sleurs aan mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
5-76
p. 11-12 5-76 p. 11-12 (PDF)
Erkende tariferingsdiensten - Overzicht - Leden (5-9811)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Sleurs aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 5-9811
Ethisch geladen wetgeving - Evaluatiestructuren - Hervorming - Samenwerking en integratie (5-2042)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Sleurs aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   dossier afgesloten
SV 5-2042
Ethisch geladen wetgeving - Evaluatiestructuren - Hervorming - Samenwerking en integratie (5-4243)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Sleurs aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   Vraag zonder antwoord
SV 5-4243
Euthanasie - Meldingsplicht - Aantal meldingen - Verschil tussen Nederlandstaligen en Franstaligen (5-1952)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Sleurs aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   Antwoord
SV 5-1952
Euthanasie - Optredende artsen - Cijfers (5-3255)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Sleurs aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   dossier afgesloten
SV 5-3255
Euthanasie - Optredende artsen - Cijfers (5-4276)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Sleurs aan mevrouw Turtelboom, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 5-4276
Euthanasie - Optredende artsen - Cijfers (5-5154)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Sleurs aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   Antwoord
SV 5-5154
Euthanasie - Strafrechtelijke vervolging voor actieve levensbeŽindiging - Klachten (5-9529)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Sleurs aan mevrouw Turtelboom, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-9529
Euthanasie - Wilsverklaringen - Registraties - Cijfergegevens (5-8649)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Sleurs aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   Antwoord
SV 5-8649
Euthanasie op basis van niet geregistreerde wilsverklaringen - Aantallen (5-8652)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Sleurs aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   Antwoord
SV 5-8652
Euthanasie voor patiŽnten die niet terminaal ziek zijn (5-97)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Elke Sleurs aan mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
5-19
p. 14-15 5-19 p. 14-15 (PDF)
Experimenten op de menselijke persoon - Bijwerkingen - Meldingen (5-5915)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Sleurs aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   Antwoord
SV 5-5915
Experimenteren op de menselijke persoon - Wet van 7 mei 2004 - Bio-ethisch Comitť - Goede klinische praktijken - Cijfers (5-3273)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Sleurs aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   dossier afgesloten
SV 5-3273
Experimenteren op de menselijke persoon - Wet van 7 mei 2004 - Bio-ethisch Comitť - Goede klinische praktijken - Cijfers (5-4254)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Sleurs aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   Antwoord
SV 5-4254
Federaal Overlegplatform palliatieve zorg - Evaluatieverslag (5-7617)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Sleurs aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   Antwoord
SV 5-7617
Federaal Planbureau - Vergrijzing - Langetermijn vooruitzichten (5-6957)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Sleurs aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   Antwoord
SV 5-6957
Federale Commissie voor embryo's - Werkingskosten (5-8874)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Sleurs aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   Antwoord
SV 5-8874
Federale Controle- en Evaluatiecommissie Euthanasie - Registratieplicht - Aangiftes (5-9460)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Sleurs aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 5-9460
Federale Evaluatiecel palliatieve zorg - Federale Commissie voor embryo's - Werking - Werkingskost - Vergoedingen (5-5911)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Sleurs aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 5-5911
Federale controle- en evaluatiecommissie Euthanasie - Werking - Klachten (5-3277)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Sleurs aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 5-3277
Federale controle- en evaluatiecommissie Euthanasie - Werking - Klachten (5-4277)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Sleurs aan mevrouw Turtelboom, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-4277
Fertiliteit - Medisch begeleide voortplanting - Forfaitaire vergoeding - Erkende laboratoria (5-3300)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Sleurs aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   dossier afgesloten
SV 5-3300
Fertiliteit - Medisch begeleide voortplanting - Forfaitaire vergoeding - Erkende laboratoria (5-4258)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Sleurs aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   Antwoord
SV 5-4258
Fertiliteitbehandelingen - Overtollige embryo's en gameten - Bestemming (5-1632)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Sleurs aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   Antwoord
SV 5-1632
Fertiliteitbehandelingen - Tekort aan donoren - Verwantschap tussen de donor en de receptor van gameten (5-1635)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Sleurs aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   Antwoord
SV 5-1635
Fertiliteitsbehandelingen - Opvragen van niet-identificeerbare gegevens door het wenskind - Registratie van gegevens die nodig zijn voor de gezonde ontwikkeling van het kind (5-2478)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Sleurs aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   Antwoord
SV 5-2478
Fietsbeleid - Middelgrote en grote steden - Diefstal - Overtredingen - Ongevallen (5-3256)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Sleurs aan mevrouw Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken
   dossier afgesloten
SV 5-3256
Fietsbeleid - Middelgrote en grote steden - Diefstal - Overtredingen - Ongevallen (5-4280)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Sleurs aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord
SV 5-4280
Fonds voor Beroepsziekten - Open systeem - Aanvragen - Erkenning (5-6068)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Sleurs aan de heer Courard, staatssecretaris voor Sociale Zaken, Gezinnen en Personen met een handicap, belast met Beroepsrisico's, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord
SV 5-6068
Fonds voor beroepsziekten - Statistieken - Zwangerschap - Verwijdering van de werkvloer (5-3330)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Sleurs aan mevrouw Vervotte, minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
   dossier afgesloten
SV 5-3330
Fonds voor de Beroepsziekten - Onvolledige cijfers - Verwijdering van de werkvloer wegens zwangerschap (5-579)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Sleurs aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   Antwoord
SV 5-579
Fonds voor de Medische Ongevallen - Externe medewerkers - Overzicht - Kostprijs (5-10724)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Sleurs aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 5-10724
Fonds voor de Medische Ongevallen - Taken - Behandelde dossiers - Uitbetaalde vergoedingen - Aantallen (5-10725)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Sleurs aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 5-10725
Fonds voor de medische ongevallen - Aanvragen - Aantal - Aard (5-7410)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Sleurs aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   Antwoord
SV 5-7410
Fonds voor de medische ongevallen - Aanvragen - Nationaliteit van de slachtoffers (5-7025)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Sleurs aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   Antwoord
SV 5-7025
Fonds voor de medische ongevallen - Begroting (5-7616)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Sleurs aan de heer Chastel, minister van Begroting en Administratieve Vereenvoudiging
   Antwoord
SV 5-7616
Fonds voor de medische ongevallen - Ingediende dossiers - Geografische spreiding - Overzicht (5-10720)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Sleurs aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 5-10720
Fonds voor de medische ongevallen - Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering - Ter beschikking stellen van diensten, personeel, uitrusting en installaties - Facturatie (5-7468)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Sleurs aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   Antwoord
SV 5-7468
Fonds voor de medische ongevallen - Schade als gevolg van verstrekkingen van gezondheidszorg verleend in het buitenland - In BelgiŽ geregistreerde beroepsbeoefenaars - Aanvragen (5-7024)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Sleurs aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   Antwoord
SV 5-7024
Fonds voor de medische ongevallen - Vergoeding van schade als gevolg van gezondheidszorg - Rechthebbenden - Ziekenfonds (5-7022)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Sleurs aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   Antwoord
SV 5-7022
Fonds voor de medische ongevallen - Werkingskosten (5-7411)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Sleurs aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   Antwoord
SV 5-7411
Fonds voor de medische ongevallen - Werkingskosten - Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering (RIZIV) (5-7023)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Sleurs aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   Antwoord
SV 5-7023
Fonds voor medische ongevallen - Cijfergegevens met betrekking tot de ingediende aanvragen (5-6956)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Sleurs aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   Antwoord
SV 5-6956
Fonds voor medische ongevallen - Integratie in het RIZIV (5-6953)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Sleurs aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   Antwoord
SV 5-6953
Fonds voor medische ongevallen - Personeelsbestand - Stand van zaken (5-6628)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Sleurs aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 5-6628
Fonds voor medische ongevallen - Personeelsverloop - Ter beschikking stellen van personeelsleden - Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering (5-6627)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Sleurs aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 5-6627
Fonds voor medische ongevallen - Schade veroorzaakt door een product - Vergoeding (5-6954)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Sleurs aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   Antwoord
SV 5-6954
Fonds voor medische ongevallen - Start - Statuut van de ingediende dossiers (5-6952)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Sleurs aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   Antwoord
SV 5-6952
Fonds voor medische ongevallen - Website - Logo - Voorlichting zorgverstrekkers (5-6955)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Sleurs aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   Antwoord
SV 5-6955
Gebruik van het AEG-Prescom-systeem - CAD-platform (5-6890)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Sleurs aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
   Antwoord
SV 5-6890
Geneeskundige Raad voor invaliditeit - Uitspraken - Betwistingen voor de arbeidsrechtbank (5-7615)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Sleurs aan de heer Courard, staatssecretaris voor Sociale Zaken, Gezinnen en Personen met een handicap, belast met Beroepsrisico's, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord
SV 5-7615
Geneesmiddelen - Kinderen - Rilatine - Gebruik - Terugbetaling - Hyperactiviteit - Actieplan (5-3744)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Sleurs aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   dossier afgesloten
SV 5-3744
Geneesmiddelen - Kinderen - Rilatine - Gebruik - Terugbetaling - Hyperactiviteit - Actieplan (5-4267)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Sleurs aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   Antwoord
SV 5-4267
Geneesmiddelen - Officina-apotheken - Beschikbaarheid - Verpakkingen (5-6972)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Sleurs aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   Antwoord
SV 5-6972
Geweld binnen het gezin - Kinderen en (ex)-partners - Aantal gevallen - Leeftijdspiramide van de slachtoffers (5-1022)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Sleurs aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-1022
Geweld binnen het gezin - Kinderen en (ex)-partners - Aantal gevallen - Leeftijdspiramide van de slachtoffers (5-1023)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Sleurs aan mevrouw Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord
SV 5-1023
Gezondheidszorg - Informatisering - Kostenbesparingen - Administratiekosten (5-7491)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Sleurs aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   Antwoord
SV 5-7491
Globaal medisch dossier (GMD) - PatiŽntendossier - Bewaring - Overlijden van de geneesheer (5-4241)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Sleurs aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   Antwoord
SV 5-4241
Globaal medisch dossier (GMD) - PatiŽntendossier - Bewaring - Overlijden van de geneesheer (5-476)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Sleurs aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   dossier afgesloten
SV 5-476
Goed bestuur - Colleges van geneesheren - Commissies opvolging bio-ethische thema's - Werkingskosten - Activiteiten (5-3274)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Sleurs aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   dossier afgesloten
SV 5-3274
Goed bestuur - Colleges van geneesheren - Commissies opvolging bio-ethische thema's - Werkingskosten - Activiteiten (5-4255)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Sleurs aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   Antwoord
SV 5-4255
Grensoverschrijdende rampoefeningen (Provincies Zeeland en Oost-Vlaanderen - Testen van de informatie-uitwisseling en de grensoverschrijdende samenwerking) (5-810)      
  Vraag om uitleg van mevruw Elke Sleurs aan mevrouw Annemie Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken
5-74 COM
p. 4-5 5-74 COM p. 4-5 (PDF)
HIV-zelftest - Evaluatie - Gebruik in BelgiŽ - Aidsplan (5-9802)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Sleurs aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 5-9802
Handvest van de sociaal verzekerde - Artikel 17 - Terugvorderingen van ziekenfondsen - Overzicht van de ten onrechte teruggevorderde uitkeringen (5-8950)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Sleurs aan de heer Courard, staatssecretaris voor Sociale Zaken, Gezinnen en Personen met een handicap, belast met Beroepsrisico's, en staatssecretaris voor Wetenschapsbeleid, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 5-8950
Het Observatorium voor chronische ziekten (5-7958)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Sleurs aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   Antwoord
SV 5-7958
Het beleid rond synthetische drugs (5-2878)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Elke Sleurs aan mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
5-198 COM
p. 44-45 5-198 COM p. 44-45 (PDF)
Het commerciŽle draagmoederschap in India, de Verenigde Staten, Rusland en OekraÔne (5-33)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Elke Sleurs aan de heer Steven Vanackere, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen
5-12
p. 27-29 5-12 p. 27-29 (PDF)
Het dagelijks bestuur van het Fonds voor medische ongevallen (Aantrekken van een directeur-generaal) (5-618)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Elke Sleurs aan mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
5-69
p. 37-38 5-69 p. 37-38 (PDF)
Het diabetesplan (5-7941)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Sleurs aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   Antwoord
SV 5-7941
Het draagmoederschap in het buitenland (Initiatieven van de regering - Rol van de ambassades) (5-2094)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Elke Sleurs aan de heer Didier Reynders, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
5-165 COM
p. 5-6 5-165 COM p. 5-6 (PDF)
Het drugsbeleid (Aanpassing van het beleid teneinde de trend van alsmaar zwaardere drugs om te buigen) (5-1358)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Elke Sleurs aan mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
5-144
p. 21-22 5-144 p. 21-22 (PDF)
Het forfait voor geneesmiddelen in ziekenhuizen (5-8226)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Sleurs aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   Antwoord
SV 5-8226
Het forfait voor geneesmiddelen in ziekenhuizen en het verbruik van generieken (5-8227)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Sleurs aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   Antwoord
SV 5-8227
Het gebruik van het AEG-Prescom-systeem (Localisatie van de beller tijdens de hulpoproep via gsm-masten) (5-2095)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Elke Sleurs aan mevrouw JoŽlle Milquet, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
5-156 COM
p. 5-6 5-156 COM p. 5-6 (PDF)
Het geneeskundig onderzoek in het buitenland aangevraagd door een uitbetalingsinstelling (Ziekteverzekering - Arbeidsongeschiktheid - Adviserend geneesheren van het RIZIV - Kosten) (5-829)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Elke Sleurs aan mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
5-70 COM
p. 8-9 5-70 COM p. 8-9 (PDF)
Het hergebruik van medische hulpmiddelen (5-6428)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Sleurs aan de heer Vande Lanotte, vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee
   Antwoord
SV 5-6428
Het hergebruik van medische hulpmiddelen voor eenmalig gebruik (5-5580)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Sleurs aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   Antwoord
SV 5-5580
Het humanitaire beleid inzake Mali (Hulp voor de inwoners die de burgeroorlog ontvluchten - Ondersteuning en hulp na het conflict) (5-790)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Elke Sleurs aan de heer Paul Magnette, minister van Overheidsbedrijven, Wetenschapsbeleid en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
5-88
p. 9-10 5-88 p. 9-10 (PDF)
Het humanitaire beleid inzake Mali (Vluchtelingenhulp) (5-872)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Elke Sleurs aan de heer Jean-Pascal Labille, minister van Overheidsbedrijven en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
5-93
p. 14-15 5-93 p. 14-15 (PDF)
Het meest recente jaarverslag van het Fonds voor beroepsziekten voor wat de verwijdering van de werkvloer wegens zwangerschap betreft (Registratie van de specifieke beroepsziekten) (5-1787)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Elke Sleurs aan de heer Philippe Courard, staatsscretaris voor Sociale Zaken, Gezinnen en Personen met een handicap, belast met Beroepsrisico's, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
5-120 COM
p. 11-12 5-120 COM p. 11-12 (PDF)
Het meldingsmechanisme binnen het Europese systeem van erkenning van beroepskwalificaties (5-8779)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Sleurs aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 5-8779
Het opvragen van (niet-)identificerende gegevens door het wenskind na fertiliteitsbehandelingen (Anonimiteit van eicel-, zaadcel- en embryodonoren) (5-47)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Elke Sleurs aan mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
5-13
p. 6-8 5-13 p. 6-8 (PDF)
Het palliatief statuut - Aantallen - Plaats van overlijden - Euthanasie (5-2745)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Sleurs aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   dossier afgesloten
SV 5-2745
Het palliatief statuut - Aantallen - Plaats van overlijden - Euthanasie (5-4252)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Sleurs aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   Antwoord
SV 5-4252
Het personeel bij het Fonds voor Medische Ongevallen (5-8767)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Sleurs aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 5-8767
Het personeelstekort bij het Antwerpse Communicatie-en Informatiecentrum (CIC) (Noodoproepen) (5-259)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Elke Sleurs aan mevrouw Annemie Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken
5-30
p. 25-26 5-30 p. 25-26 (PDF)
Het proefproject Test-Out (5-9245)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Sleurs aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 5-9245
Het proefproject van gratis contraceptie voor jongeren (Nut) (5-602)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Elke Sleurs aan mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
5-63
p. 8-10 5-63 p. 8-10 (PDF)
Het prostitutiebeleid (5-4065)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Elke Sleurs aan mevrouw JoŽlle Milquet, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
5-262 COM
p. 7-13 5-262 COM p. 7-13 (PDF)
Het systeem van de rode vlaggen (Checklist om eergerelateerd geweld te identificeren) (5-2120)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Elke Sleurs aan mevrouw JoŽlle Milquet, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
5-156 COM
p. 6-7 5-156 COM p. 6-7 (PDF)
Het systematisch tekort aan medicijnen (5-662)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Elke Sleurs aan mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
5-74
p. 20-22 5-74 p. 20-22 (PDF)
Het tekort aan spoedartsen (5-914)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Elke Sleurs aan mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
5-96
p. 7-8 5-96 p. 7-8 (PDF)
Het toekennen van schadevergoedingen door het Fonds voor medische ongevallen bij de geboorte van een kind met een handicap (5-319)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Elke Sleurs aan mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
5-31 COM
p. 22-25 5-31 COM p. 22-25 (PDF)
Het toekenningsbeleid van de gezinsbijlagen (Zoektocht naar een grotere convergentie tussen de kinderbijslagregelingen, een vereenvoudiging van de toekenningsregels en een grotere transparantie) (5-838)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Elke Sleurs aan mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
5-70 COM
p. 13-15 5-70 COM p. 13-15 (PDF)
Het vervallen van de wilsverklaringen euthanasie (5-927)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Elke Sleurs aan mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
5-97
p. 13-14 5-97 p. 13-14 (PDF)
Het vetgehalte in de voeding (Vermindering - Terugdringen van het suikergehalte - Afspraken met de voedingsproducenten - Zie ook schriftelijke vraag 5-11353) (5-4713)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Elke Sleurs aan mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
5-280 COM
p. 20-22 5-280 COM p. 20-22 (PDF)
Het voorstel van het RIZIV tot aanpassing van de artikelen 164, 174 en 194 van de wet van 14 juli 1994 (5-9242)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Sleurs aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 5-9242
Hoofdverpleegkundigen - Aantallen - Loon (5-2476)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Sleurs aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   Antwoord
SV 5-2476
Hulde (2011-2012)      
  aan mevrouw Cindy Franssen die bevallen is van een zoontje
5-69
p. 48 5-69 p. 48 (PDF)
Hulpdiensten - Communicatienetwerk Astrid - Encryptie - TETRA-standaard voor radiocommunicatie - TETRA toestellen - Aankoop en schrapping - Onderschepping (5-3745)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Sleurs aan mevrouw Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken
   dossier afgesloten
SV 5-3745
Hulpdiensten - Communicatienetwerk Astrid - Encryptie - TETRA-standaard voor radiocommunicatie - TETRA toestellen - Aankoop en schrapping - Onderschepping (5-4281)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Sleurs aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord
SV 5-4281
Hulpdiensten - Lokalisatie van de beller via het mobiele telefoonnetwerk (5-2125)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Sleurs aan mevrouw Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord
SV 5-2125
Identiteitsfraude in ziekenhuizen - Misbruik van de SIS-kaart - Controle - Sancties (5-628)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Sleurs aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   Antwoord
SV 5-628
Inkijk in het oorlogsverleden van voorouders - Aanvragen - Toestemmingen (5-2124)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Sleurs aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-2124
Interventiemiddelen - Noodhulpdiensten - Ambulances - Optimalisatie - Cijfers (5-5560)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Sleurs aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
   Antwoord
SV 5-5560
Interventiemiddelen - Noodhulpdiensten - Ambulances - Optimalisatie - Cijfers (5-5561)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Sleurs aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 5-5561
Invaliditeitsuitkering - Verblijfplaats in het buitenland - Cijfers (5-3650)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Sleurs aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   dossier afgesloten
SV 5-3650
Invaliditeitsuitkering - Verblijfplaats in het buitenland - Cijfers (5-4262)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Sleurs aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   Antwoord
SV 5-4262
Jeugdrechtbank - Jonge kinderen in een problematische opvoedingssituatie - Gedwongen plaatsing - Aantallen (5-1024)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Sleurs aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-1024
Kinderen geboren uit een anonieme of gekende donatie - Aantallen (5-2477)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Sleurs aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   Antwoord
SV 5-2477
Langdurige werkloosheid - Stand van zaken - Kanton - Leeftijd (5-6718)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Sleurs aan mevrouw De Coninck, minister van Werk
   Antwoord
SV 5-6718
Leefloon - Gezin - Aantal gerechtigden - Duur van de steun (5-6715)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Sleurs aan mevrouw De Coninck, minister van Werk
   Antwoord
SV 5-6715
Leefloon - Gerechtigden - Kanton - Leeftijd - Duur (5-6722)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Sleurs aan mevrouw De Block, staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-6722
Leefloon - Leefloongerechtigden - Stand van zaken (5-7614)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Sleurs aan mevrouw De Block, staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-7614
Levenloos geboren kind - Akte van aangifte - Cijfers (5-5296)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Sleurs aan mevrouw Turtelboom, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-5296
Logopedie - Terugbetaling verstrekkingen - Kinderen (5-3743)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Sleurs aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   dossier afgesloten
SV 5-3743
Logopedie - Terugbetaling verstrekkingen - Kinderen (5-4266)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Sleurs aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   Antwoord
SV 5-4266
Mazelen - Epidemie - Monitoring - Nationaal plan - Complicaties (5-10393)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Sleurs aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   Antwoord
SV 5-10393
Medisch begeleide voortplanting - Fertiliteitscentra - Donaties - Buitenlandse donoren - Belgian Register for Assisted Procreation - Overzicht (5-10391)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Sleurs aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 5-10391
Mindfulness en de erkenning van psychotherapie (Probleem van de kwakzalvers - Gebrek aan een wettelijk kader) (5-1001)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Elke Sleurs aan mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
5-104
p. 15-17 5-104 p. 15-17 (PDF)
Moederschaps- en vaderschapsverlof - Kostprijs - Evolutie (5-3334)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Sleurs aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   dossier afgesloten
SV 5-3334
Moederschaps- en vaderschapsverlof - Kostprijs - Evolutie (5-4271)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Sleurs aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   Antwoord
SV 5-4271
Nationale Evaluatiecommissie inzake de toepassing van de wetgeving betreffende de zwangerschapsafbreking - Federale Controle- en Evaluatiecommissie euthanasie - Raadgevend Comitť voor Bio-ethiek - Werking (5-1365)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Sleurs aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   Antwoord
SV 5-1365
Nationale Evaluatiecommissie inzake de toepassing van de wetgeving betreffende de zwangerschapsafbreking - Federale Controle- en Evaluatiecommissie euthanasie - Raadgevend Comitť voor Bio-ethiek - Werkingskosten (5-2041)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Sleurs aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 5-2041
Nationale Evaluatiecommissie inzake de toepassing van de wetgeving betreffende de zwangerschapsafbreking - Federale Controle- en Evaluatiecommissie euthanasie - Raadgevend Comitť voor Bio-ethiek - Werkingskosten (5-4275)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Sleurs aan mevrouw Turtelboom, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-4275
Nationale Raad voor Ziekenhuisvoorzieningen - Dagverzorgingscentra - Financieringsnormen - Erkenningsnormen - Koninklijk besluit (5-6971)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Sleurs aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   Antwoord
SV 5-6971
Nationale Raad voor dringende geneeskundige hulpverlening - Ziekenwagendiensten - Hulpverlener-ambulancier - Cijfers (5-5559)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Sleurs aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   Antwoord
SV 5-5559
Obesitas - Bariatrische ingrepen - Terugbetaling - Bosy Mass Index (BMI) van de patiŽnt (5-2606)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Sleurs aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   dossier afgesloten
SV 5-2606
Obesitas - Bariatrische ingrepen - Terugbetaling - Bosy Mass Index (BMI) van de patiŽnt (5-4248)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Sleurs aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   Antwoord
SV 5-4248
Officina-apotheken - Permanente Vorming - Farmaceutisch dossier - Controle (5-6891)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Sleurs aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   Antwoord
SV 5-6891
Ontwerp van programmawet (5-1670)      
  Amendement nr 1 van de heer Louis Ide en mevrouw Elke Sleurs
5-1670/2
p. 1-2 5-1670/2 p. 1-2 (PDF)
  Amendement nr 2 van de heer Louis Ide en mevrouw Elke Sleurs
5-1670/2
p. 2-3 5-1670/2 p. 2-3 (PDF)
Ontwerp van programmawet (5-2169)      
  Amendement nr 6 van de heer Louis Ide en mevrouw Elke Sleurs, ingediend na de goedkeuring van de verslagen
   Strijd tegen de sociale fraude in de sector van de kinderbijslag : opschorting van de betaling
5-2169/6
p. 1-4 5-2169/6 p. 1-4 (PDF)
Ontwerp van programmawet (I) (5-1098)      
  Amendementen nrs 6 tot 8 van mevrouw Elke Sleurs c.s., ingediend na de goedkeuring van de verslagen
   Progressieve werkhervatting tijdens de periode van arbeidsongeschiktheid
5-1098/5
p. 1-4 5-1098/5 p. 1-4 (PDF)
  Algemene bespreking
   Progressieve werkhervatting tijdens de periode van arbeidsongeschiktheid
5-28
p. 54-55 5-28 p. 54-55 (PDF)
Ontwerp van programmawet (I) (5-1545)      
  Amendementen nrs 12 en 13 van mevrouw Elke Sleurs
5-1545/2
p. 7-8 5-1545/2 p. 7-8 (PDF)
Ontwerp van programmawet (II) (5-1099)      
  Algemene bespreking
5-28
p. 51-55 5-28 p. 51-55 (PDF)
Opnames in psychiatrische afdelingen - Cijfergegevens (5-9790)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Sleurs aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 5-9790
Overheidssector - Bescherming van werkneemsters wegens zwangerschap - Verwijdering van de werkvloer - Statutairen - Uitkeringen (5-5884)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Sleurs aan de heer Courard, staatssecretaris voor Sociale Zaken, Gezinnen en Personen met een handicap, belast met Beroepsrisico's, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord
SV 5-5884
Overlevingspensioen - Buitenlandse verblijfplaats - Cijfers (5-3648)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Sleurs aan de heer Daerden, minister van Pensioenen en Grote Steden
   dossier afgesloten
SV 5-3648
Palliatief statuut - Leeftijdspiramide - Overlijdens - Euthanasie (5-8876)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Sleurs aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   Antwoord
SV 5-8876
Palliatieve sedatie - Medicatie - Beschikbaarheid - Overschotten - Apothekers - Palliatieve kits en teams (5-10539)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Sleurs aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   Antwoord
SV 5-10539
Palliatieve zorg - Federaal overlegplatform - Werking - Kosten (5-2743)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Sleurs aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   dossier afgesloten
SV 5-2743
Palliatieve zorg - Federaal overlegplatform - Werking - Kosten (5-4250)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Sleurs aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   Antwoord
SV 5-4250
Palliatieve zorg - Werkgroep - Stand van zaken werkzaamheden - Resultaten (5-6970)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Sleurs aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   Antwoord
SV 5-6970
Palliatieve zorgeenheden in ziekenhuizen - Cijfergegevens (5-8873)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Sleurs aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   Vraag zonder antwoord
SV 5-8873
PatiŽnten met een drugsverslaving (5-8773)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Sleurs aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 5-8773
PatiŽnten met een psychiatrische hoofddiagnose - Volwassenen - Kinderen - Opnames - Overzicht (5-9995)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Sleurs aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   Antwoord
SV 5-9995
Primair arbeidsongeschikte personen - Invaliden - Gezin - Uitkeringen - Aantal gerechtigden - Duur (5-6721)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Sleurs aan de heer Courard, staatssecretaris voor Sociale Zaken, Gezinnen en Personen met een handicap, belast met Beroepsrisico's, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 5-6721
Primair arbeidsongeschikte personen - Invaliden - Uitkeringsgerechtigden - Leeftijd - Duur van de uitkering - Relatie (5-6723)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Sleurs aan de heer Courard, staatssecretaris voor Sociale Zaken, Gezinnen en Personen met een handicap, belast met Beroepsrisico's, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord
SV 5-6723
Psychiatrie - Psychiatrisch ziekenhuis - Psychiatrische afdeling van een algemeen ziekenhuis - Duur van de opname (5-2604)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Sleurs aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   dossier afgesloten
SV 5-2604
Psychiatrie - Psychiatrisch ziekenhuis - Psychiatrische afdeling van een algemeen ziekenhuis - Duur van de opname (5-4246)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Sleurs aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   Antwoord
SV 5-4246
Publieke sector - Ambtenarij - Overheidsbedrijven - Tijdskrediet - Loopbaanonderbreking - Stand van zaken - Evolutie (5-6778)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Sleurs aan de heer Magnette, minister van Overheidsbedrijven, Wetenschapsbeleid en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 5-6778
Publieke sector - Ambtenarij - Overheidsbedrijven - Tijdskrediet - Loopbaanonderbreking - Stand van zaken - Evolutie (5-6779)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Sleurs aan de heer Bogaert, staatssecretaris voor Ambtenarenzaken en Modernisering van de Openbare Diensten, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken
   Antwoord
SV 5-6779
Publieksraadplegingen - Stand van zaken (5-5912)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Sleurs aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 5-5912
Reproductieve geneeskunde - Cijfergevens (5-8598)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Sleurs aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   Antwoord
SV 5-8598
Reproductieve geneeskunde types A en B - Zorgprogramma's - Criteria (5-1633)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Sleurs aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   dossier afgesloten
SV 5-1633
Reproductieve geneeskunde types A en B - Zorgprogramma's - Criteria (5-4242)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Sleurs aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   Antwoord
SV 5-4242
Reproductieve zorgprogramma's - EfficiŽntie - Werkingskosten - Vergoeding voor donoren (5-1634)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Sleurs aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   Antwoord
SV 5-1634
Reumaremmers (Vergoedingsvoorwaarden - Tijdelijke stopzetting van de behandeling) (5-1016)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Elke Sleurs aan mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
5-80 COM
p. 18-19 5-80 COM p. 18-19 (PDF)
Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering - Administratiekosten - FinanciŽring van instellingen, verenigingen en organisaties - Overzicht (5-7469)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Sleurs aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   Vraag zonder antwoord
SV 5-7469
Risicogroepen - Vaccinatie - Griep - Evolutie - Beleid (5-3333)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Sleurs aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   dossier afgesloten
SV 5-3333
Risicogroepen - Vaccinatie - Griep - Evolutie - Beleid (5-4260)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Sleurs aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   Antwoord
SV 5-4260
Robotchirurgie - Da Vinci-robot - Gebruik (5-7991)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Sleurs aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   Antwoord
SV 5-7991
Rookstopmethodes - Gebruik - Tabakologen - Nicotinevervangende middelen (5-10713)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Sleurs aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 5-10713
Seksuele en reproductieve gezondheid als prioritair thema van het Belgische ontwikkelingssamenwerkingsbeleid (Daling van de middelen) (5-1245)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Elke Sleurs aan de heer Olivier Chastel, minister van Ontwikkelingssamenwerking, belast met Europese Zaken
5-102 COM
p. 8-9 5-102 COM p. 8-9 (PDF)
Spoeddienst - Oneigenlijk gebruik - Aangerekend forfait (5-3276)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Sleurs aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   dossier afgesloten
SV 5-3276
Spoeddienst - Oneigenlijk gebruik - Aangerekend forfait (5-4257)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Sleurs aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   Antwoord
SV 5-4257
Stoppen met roken - Consultaties van een gespecialiseerde arts - Gebruik van ondersteunende geneesmiddelen - Aantallen (5-2605)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Sleurs aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   dossier afgesloten
SV 5-2605
Stoppen met roken - Consultaties van een gespecialiseerde arts - Gebruik van ondersteunende geneesmiddelen - Aantallen (5-4247)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Sleurs aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   Antwoord
SV 5-4247
Strijd tegen vrouwelijke genitale verminking - Besnijdenissen - Multidisciplinaire centra - FinanciŽle steun (5-8507)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Sleurs aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   Antwoord
SV 5-8507
Tariferingsdiensten - Controles - Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering - Overzicht (5-9812)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Sleurs aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   Antwoord
SV 5-9812
Tariferingsdiensten - Vergoedingen (5-9810)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Sleurs aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   Antwoord
SV 5-9810
Thematische verloven - Evolutie - Kostprijs (5-3331)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Sleurs aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid
   Antwoord
SV 5-3331
Thematische verloven - Politiek verlof - Moederschaps- en vaderschapsverlof - Rouwverlof - Gegevens - Gebruik - Volume - Kostprijs (5-6714)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Sleurs aan mevrouw De Coninck, minister van Werk
   Antwoord
SV 5-6714
Thematische verloven - Publieke sector - Overheidsbedrijven - Cijfers (5-6719)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Sleurs aan de heer Magnette, minister van Overheidsbedrijven, Wetenschapsbeleid en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
   Antwoord
SV 5-6719
Thematische verloven - Verschil tussen private en publieke sector - Gebruikers - Aantal uren - Kostprijs (5-6717)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Sleurs aan mevrouw De Coninck, minister van Werk
   Antwoord
SV 5-6717
Thuisbevallingen - Perinatale sterfte - Infecties - Omkadering (5-518)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Sleurs aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   Antwoord
SV 5-518
Tijdskrediet - Loopbaanonderbreking - Evolutie (5-6720)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Sleurs aan mevrouw De Coninck, minister van Werk
   Antwoord
SV 5-6720
Toediening van geneesmiddelen in ziekenhuizen - Farmaceutische specialiteiten - Forfaitaire vergoeding (5-7990)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Sleurs aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   Antwoord
SV 5-7990
Uitgaven voor seksuele en reproductieve gezondheid - Sensoa - Aids - Hiv - Seksueel overdraagbare aandoeningen - Besparingen - Redenen - Stand van zaken (5-10392)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Sleurs aan de heer Labille, minister van Overheidsbedrijven en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
   Antwoord
SV 5-10392
Uitkering voor primaire arbeidsongeschiktheid - Verblijfplaats in het buitenland - Cijfers (5-3649)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Sleurs aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   dossier afgesloten
SV 5-3649
Uitkering voor primaire arbeidsongeschiktheid - Verblijfplaats in het buitenland - Cijfers (5-4261)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Sleurs aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   Antwoord
SV 5-4261
Verlaten of te vondeling leggen van kinderen - Aantallen (5-1019)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Sleurs aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 5-1019
Verlaten of te vondeling leggen van kinderen - Aantallen (5-1020)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Sleurs aan mevrouw Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord
SV 5-1020
Verlaten of te vondeling leggen van kinderen - Aantallen (5-4273)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Sleurs aan mevrouw Turtelboom, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-4273
Verpleegkundigen - Hoofdverpleegkundigen - Cijfers - Verloning - Finhosta-gegevens (5-5295)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Sleurs aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   Antwoord
SV 5-5295
Verwaarloosde kinderen - Leeftijdspiramide - Profiel van de daders (5-1017)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Sleurs aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 5-1017
Verwaarloosde kinderen - Leeftijdspiramide - Profiel van de daders (5-1018)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Sleurs aan mevrouw Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord
SV 5-1018
Verwaarloosde kinderen - Leeftijdspiramide - Profiel van de daders (5-4272)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Sleurs aan mevrouw Turtelboom, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-4272
Voorstel van resolutie betreffende Mali (De oorlog in Mali : humanitaire gevolgen en impact op de wederopbouw van het land) (5-2017)      
  Bespreking
5-113
p. 25-32 5-113 p. 25-32 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de alternatieve geneeswijzen (Verstrenging van de wetgeving inzake de niet-conventionele therapieŽn - Aanpak gebaseerd op de evidence based medecine) (5-1994)      
  Voorstel van de heer Louis Ide en mevrouw Elke Sleurs
5-1994/1
p. 1-53 5-1994/1 p. 1-53 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de armoedebestrijding (Algemeen beleid inzake armoedbestrijding - Inkomen en werk - Gezondheidszorg - Huisvesting en energie - Specifieke aanbevelingen en doelgroepenbeleid) (5-254)      
  Amendementen nrs 15 tot 18, 21, 22 en 35 van mevrouw Elke Sleurs en de heer Piet De Bruyn
5-254/2
p. 11-13 5-254/2 p. 11-13 (PDF)
  5-254/2
p. 14-16 5-254/2 p. 14-16 (PDF)
  5-254/2
p. 21 5-254/2 p. 21 (PDF)
  Amendementen nrs 19 en 20 van mevrouw Elke Sleurs c.s.
5-254/2
p. 13-14 5-254/2 p. 13-14 (PDF)
  Stemming en stemverklaring van mevrouw Elke Sleurs
5-25
p. 70 5-25 p. 70 (PDF)
  5-25
p. 73-74 5-25 p. 73-74 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de bescherming van de bijenteelt (Verbod van zenuwgiffen tegen bladinsecten van het soort neonicotinoÔden - Onderzoek naar de juridische aansprakelijkheid van producenten van gewasbeschermingsmiddelen - Overleg met de geweten en de bijensector - Federaal Actieplan bijen) (5-2179)      
  Voorstel van de heren Patrick De Groote en Huub Broers en de dames Lieve Maes, Elke Sleurs en Sabine Vermeulen
5-2179/1
p. 1-14 5-2179/1 p. 1-14 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de bevordering van de toegang tot de informatie- en communicatietechnologie en de ontwikkeling van een internet voor de burger in het kader van de bestrijding van armoede en uitsluiting (5-328)      
  Amendementen nrs 8 tot 12 van mevrouw Elke Sleurs en de heer Piet De Bruyn
5-328/2
p. 5-8 5-328/2 p. 5-8 (PDF)
  Amendementen nrs 21 en 22 van mevrouw Elke Sleurs en de heer Piet De Bruyn
5-328/3
p. 3 5-328/3 p. 3 (PDF)
  Bespreking
5-25
p. 62-65 5-25 p. 62-65 (PDF)
  Stemming en stemverklaring van mevrouw Elke Sleurs
5-25
p. 71 5-25 p. 71 (PDF)
  5-25
p. 74 5-25 p. 74 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de exclusieve verkoop van zuigelingenvoeding in de apotheek (5-538)      
  Voorstel van de heren Louis Ide, Piet De Bruyn, Patrick De Groote en Karl Vanlouwe en de dames Inge Faes, Elke Sleurs en Helga Stevens
5-538/1
p. 1-7 5-538/1 p. 1-7 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de implementatie van het poliklinisch bevallen (5-2167)      
  Voorstel van de dames Elke Sleurs, Inge Faes en Lieve Maes en de heer Louis Ide
5-2167/1
p. 1-5 5-2167/1 p. 1-5 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de integrale omzetting in nationale wetgeving van de Europese richtlijn van 4 november 2003 betreffende de organisatie van de arbeidstijd (Richtlijn 200388/EG - Aanpassing van de arbeidswet van 1971) (5-2876)      
  Voorstel van mevrouw Elke Sleurs
5-2876/1
p. 1-6 5-2876/1 p. 1-6 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de internationale regeling van draagmoederschap (Commercieel draagmoederschap) (5-1075)      
  Voorstel van de dames Elke Sleurs en Inge Faes
5-1075/1
p. 1-5 5-1075/1 p. 1-5 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de post 2015 ontwikkelingsagenda (Millenniumdoelen voor ontwikkeling - Nieuw kader voor ontwikkeling en internationale samenwerking na 2015) (5-2098)      
  Voorstel van de dames Fauzaya Talhaoui, Marie Arena, Elke Sleurs, Christine Defraigne en Vanessa Matz en de heren Johan Verstreken, Benoit Hellings en Yoeri Vastersavendts
5-2098/1
p. 1-10 5-2098/1 p. 1-10 (PDF)
  Bespreking
5-107
p. 52-57 5-107 p. 52-57 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de strijd tegen de kinderarmoede (5-238)      
  Amendement nr 6 van mevrouw Elke Sleurs en de heer Piet De Bruyn
5-238/2
p. 3 5-238/2 p. 3 (PDF)
  Amendement nr 7 van mevrouw Elke Sleurs en de heer Louis Ide
5-238/2
p. 4 5-238/2 p. 4 (PDF)
  Bespreking
5-25
p. 50-55 5-25 p. 50-55 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende een eenvormig medisch attest om het medisch beroepsgeheim te waarborgen en zowel patiŽnt als de politiediensten correcte en duidelijke informatie te verschaffen inzake de noodzakelijkheid van het gebruik van medicatie en of middelen en hun invloed op het rijgedrag (5-605)      
  Voorstel van de heer Louis Ide en mevrouw Elke Sleurs
5-605/1
p. 1-6 5-605/1 p. 1-6 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende het verzekeren van de beschikbaarheid van essentiŽle geneesmiddelen (5-2306)      
  Voorstel van de heer Louis Ide en de dames Elke Sleurs en Veerle Stassijns
5-2306/1
p. 1-4 5-2306/1 p. 1-4 (PDF)
Voorstel van resolutie met betrekking tot een daadkrachtig horecabeleid (5-1850)      
  Voorstel van de dames Lieve Maes en Elke Sleurs en de heer Patrick De Groote
5-1850/1
p. 1-9 5-1850/1 p. 1-9 (PDF)
Voorstel van resolutie over de integratie van de Evaluatiecommissie zwangerschapfsafbreking in het Raadgevend Comitť voor Bio-ethiek (5-901)      
  Voorstel van mevrouw Elke Sleurs en de heer Louis Ide
5-901/1
p. 1-5 5-901/1 p. 1-5 (PDF)
Voorstel van resolutie ter bestrijding van vrouwelijke genitale verminking (5-896)      
  Voorstel van de dames Sabine de Bethune, Elke Sleurs, Olga Zrihen, Marleen Temmerman, Nele Lijnen en Vanessa Matz en de heer Richard Miller
5-896/1
p. 1-6 5-896/1 p. 1-6 (PDF)
Voorstel van resolutie ter bevordering van een multidisciplinair samenwerkingsverband voor patiŽnten met medisch onverklaarbare symptomen (MUS) en functioneel somatische aandoeningen zoals het chronischevermoeidheidssyndroom (CVS) en fibromyalgie (FM) (Klinisch psycholoog - Huisarts - Derdelijnsreferentiecentra) (5-984)      
  Voorstel van de heren Louis Ide, Piet De Bruyn en Patrick De Groote en mevrouw Elke Sleurs
5-984/1
p. 1-7 5-984/1 p. 1-7 (PDF)
Voorstel van resolutie ter bevordering van het onderzoek naar hormoonontregelaars en ter bestrijding van de schadelijke gevolgen ervan voor de bevolking en de ecosystemen (5-1144)      
  Amendementen nrs 1 en 2 van de heer Louis Ide en mevrouw Elke Sleurs
5-1144/2
p. 1-2 5-1144/2 p. 1-2 (PDF)
Voorstel van resolutie ter versterking van de positie van de vrouw en haar rechten in Afghanistan (5-135)      
  Amendement nr 1 van mevrouw Sleurs c.s.
5-135/2
p. 1-2 5-135/2 p. 1-2 (PDF)
Voorstel van resolutie tot het bevorderen van EBM en HTA in het beslissingsproces in de tegemoetkoming van geneesmiddelen rekening houdende met de noodzakelijke patiŽntenparticipatie (Evidence Based Medecine en Health Technology Assessments - Bevordering van de transparantie in het beslissingsproces en betrekken van de maatschappij in de discussie) (5-2185)      
  Voorstel van de heer Louis Ide en mevrouw Elke Sleurs
5-2185/1
p. 1-8 5-2185/1 p. 1-8 (PDF)
Voorstel van resolutie waarbij wordt gevraagd de mensen die aan genetische hemochromatose lijden, toe te staan bloed te geven (5-2479)      
  Bespreking
5-143
p. 61-64 5-143 p. 61-64 (PDF)
Voorstel van resolutie waarbij wordt gevraagd de mensen die aan genetische hemochromatose lijden, toe te staan bloed te geven (Erfelijke ziekte waarbij zich een hyperabsorptie van ijzer voordoet via de ingewanden - Zie ook doc. 5-1543 en 5-1550) (5-1559)      
  Bespreking
5-143
p. 61-64 5-143 p. 61-64 (PDF)
Weesgeneesmiddelen - Verzekeringsinstellingen - Niet-vergoeding (5-8960)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Sleurs aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 5-8960
Werkloosheidsuitkering - Gezin - Aantal gerechtigden - Duur (5-6716)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Sleurs aan mevrouw De Coninck, minister van Werk
   Antwoord
SV 5-6716
Wetsontwerp houdende diverse bepalingen (5-1408)      
  Algemene bespreking
5-42
p. 5-45 5-42 p. 5-45 (PDF)
Wetsontwerp houdende diverse bepalingen (5-869)      
  Verslag van de dames Cťcile Thibaut en Elke Sleurs
5-869/6
p. 1-6 5-869/6 p. 1-6 (PDF)
Wetsontwerp houdende diverse bepalingen inzake de toegankelijkheid van de gezondheidszorg (Wijzigingen aan de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen : Niet begeleide minderjarige vreemdelingen - Tabaksontwenning - Haarprotheses - Radio-isotopen - Maximumfactuur - Statuut chronische aandoening - Derdebetaler - Nationaal Akkoord - Conventionnering - Pediatrische liaison - Wijziging van de wet betreffende de ziekenhuizen : honorariumsupplementen - Wijziging van de wet van 2 april 1965 betreffende het ten laste nemen van de steun verleend door de OCMW's : administrative vereenvoudiging en betere controle) (5-1895)      
  Amendementen nrs 1 en 2 van de heer Louis Ide en mevrouw Elke Sleurs
5-1895/2
p. 1-3 5-1895/2 p. 1-3 (PDF)
Wetsontwerp houdende diverse bepalingen inzake elektronische communicatie (Omzetting van de richtlijnen 2009/136/EG en 2009/140/EG - Wijziging van de wet van 17 januari 2003 met betrekking tot het statuut van de regulator van de Belgische post- en telecommunicatiesector, van de wet van 11 maart 2003 betreffende bepaalde juridische aspecten van de diensten van de informatiemaatschappij en van de wet van 13 juni 2005 betreffende de elektronische communicatie en van de wet van 6 april 2010 betreffende marktpraktijken en consumentenbescherming - Versterking van de rol van regulator van het BIPT - Versterking van de consumentenbescherming - Verlenging, opzegging en duurtijd van contracten - Fiche met tarieven - Waarschuwing boven een bepaald verbruiksplafond - Aanmoediging van innovatie en investeringen - Berekening van de sociale tarieven - Modernisering van de universele dienstverlening - Beheer van het radiospectrum - "Bel me niet"-register - Beheer van de schaarse hulpbronnen) (5-1677)      
  Stemming en stemverklaring van mevrouw Zakia Khattabi
5-69
p. 47-48 5-69 p. 47-48 (PDF)
  5-69
p. 55 5-69 p. 55 (PDF)
Wetsontwerp houdende diverse bepalingen inzake gezondheid (5-2740)      
  Amendement nr 1 van de dames Elke Sleurs en Veerle Stassijns
   De deelstaten stemgerechtigd maken in het Overlegcomitť met de gebruikers (eHealth-platform)
5-2740/2
p. 1 5-2740/2 p. 1 (PDF)
  Amendement nr 2 van de dames Elke Sleurs en Veerle Stassijns
   Medische permanentie : de naleving van de wetgeving inzake het gebruik der talen in bestuurszaken uitdrukkelijk van toepassing maken op het oproepsysteem "1733"
5-2740/2
p. 2 5-2740/2 p. 2 (PDF)
  Algemene bespreking
5-147
p. 35-40 5-147 p. 35-40 (PDF)
   Administratiekosten van de ziekenfondsen - FinanciŽle responsabilisering - Ten laste nemen van ten onrechte betaalde bedragen
5-147
p. 37-38 5-147 p. 37-38 (PDF)
  5-147
p. 39 5-147 p. 39 (PDF)
   Vertraging in de ontwikkeling van het elektronische procťdť dat een transparant beheer van de uitkeringsverzekering moet garanderen
5-147
p. 37 5-147 p. 37 (PDF)
Wetsontwerp houdende diverse dringende bepalingen inzake gezondheid (Besparingsmaatregelen in de sector van de geneesmiddelen - Farmaceutische specialiteiten voorgeschreven op stofnaam - Referentieterugbetalingssysteem - Persoonlijk aandeel van de patiŽnten - Prijsvolumecontracten - Administratiekosten van de verzekeringsinstellingen - Generische geneesmiddelen - Prijsblokkering voor het jaar 2012 - Wijziging wet betreffende verplichte verzekering geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoŲrdineerd op 14 juli 1994, wet 27 april 2005 betreffende de beheersing van de begroting van de gezondheidszorg houdende diverse bepalingen inzake gezondheid, KB nr 78 van 10 november 1967 betreffende de uitoefening van de gezondheidsberoepen, wet 6 augustus 1993 houdende sociale en diverse bepalingen) (5-1465)      
  Amendementen nrs 1 tot 3 van de heer Louis Ide en mevrouw Elke Sleurs
5-1465/2
p. 1-4 5-1465/2 p. 1-4 (PDF)
Wetsontwerp houdende maatregelen met het oog op de invoering van een solidariteitsbijdrage op de tewerkstelling van studenten die niet onderworpen zijn aan het stelsel van sociale zekerheid (Wijziging KB 23 december 1996 houdende maatregelen met het oog op invoering solidariteitsbijdrage, KB 5 november 2002 tot instelling van een onmiddellijke aangifte van tewerkstelling en KB 14 juli 1995) (5-1166)      
  Algemene bespreking
5-31
p. 15-24 5-31 p. 15-24 (PDF)
Wetsontwerp tot oprichting van de Dienst voor de bijzondere socialezekerheidsstelsels (Omvorming van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid van de Provinciale en Plaatselijke Overheidsdiensten [RSZPPO] en van de Dienst voor Overzeese Sociale Zekerheid [DOSZ] tot ťťn nieuwe openbare instelling van sociale zekerheid genaamd "Dienst voor de bijzondere sociale-zekerheidsstelsels" [DIBISS] - De bevoegdheden, het personeel, de goederen en de rechten en verplichtingen, zowel van de RSZPPO als van de DOSZ worden overgedragen aan DIBISS - Wijziging van de wet van 25 april 1963 betreffende het beheer van de instellingen van openbaar nut voor sociale zekerheid en sociale voorzorg, de wet van 22 juli 1993 houdende bepaalde maatregelen inzake ambtenarenzaken, het KB van 3 april 1997 houdende maatregelen met het oog op de responsabilisering van de openbare instellingen van sociale zekerheid, de wet van 24 oktober 2011 tot vrijwaring van een duurzame financiering van de pensioenen van de vastbenoemde personeelsleden van de provinciale en plaatselijke overheidsdiensten en de lokale politiezones , de wet van 17 juli 1963 betreffende de overzeese sociale zekerheid en de wet van 1 augustus 1985 houdende sociale bepalingen) (5-2772)      
  Algemene bespreking
5-147
p. 40 5-147 p. 40 (PDF)
Wetsontwerp tot regeling van de geestelijke gezondheidszorgberoepen en tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 78 van 10 november 1967 betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen (Erkenning van de beroepen van klinisch psycholoog en klinisch orthopedagoog - Bescherming van de titel van psychotherapeut en reglementering van de uitoefening van de psychotherapie - Oprichting van de Federale Raad voor de psychotherapie - Oprichting van de Raad voor de geestelijke gezondheid, die de regering zal bijstaan in het nastreven van een doeltreffend beleid inzake geestelijke gezondheid) (5-2470)      
  Amendementen nrs 2 en 3 van de heer Louis Ide en mevrouw Elke Sleurs
5-2470/2
p. 2-3 5-2470/2 p. 2-3 (PDF)
  Amendementen nrs 5 en 6 van mevrouw Elke Sleurs c.s., ingediend na de goedkeuring van het verslag
5-2470/5
p. 2-3 5-2470/5 p. 2-3 (PDF)
  Algemene bespreking
5-143
p. 50-51 5-143 p. 50-51 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 20 januari 1999 ter bescherming van het mariene milieu in de zeegebieden onder de rechtsbevoegdheid van BelgiŽ, wat de organisatie van de mariene ruimtelijke planning betreft (Organisatie van een ruimtelijke driedimensionale en temporele structuur van de menselijke activiteiten op basis van een langetermijnvisie en aan de hand van duidelijke economische, sociale en ecologische doelstellingen - CoŲrdinatie van beslissingen die een ruimtelijke impact hebben op de zeegebieden) (5-1685)      
  Stemming en stemverklaring van mevrouw Elke Sleurs
5-70
p. 41 5-70 p. 41 (PDF)
  5-70
p. 45-46 5-70 p. 45-46 (PDF)
Wetsvoorstel houdende aanvulling van artikel 1231-33/1 van het Gerechtelijk Wetboek met het oog op een automatische verlenging van het geschiktheidsvonnis (Nieuw opschrift : Wetsvoorstel houdende aanvulling van artikel 1231-33/1 van het Gerechtelijk Wetboek met het oog op een automatische verlenging van de termijn van geschiktheid) (Internationale adopties) (5-1146)      
  Voorstel van de heren Guy Swennen en Hassan Bousetta en de dames Inge Faes, Zakia Khattabi, Martine Taelman, GŁler Turan, Mieke Vogels en Elke Sleurs
5-1146/1
p. 1-2 5-1146/1 p. 1-2 (PDF)
Wetsvoorstel houdende de vaststelling van de afstamming van de meeouder (Nieuw opschrift : Wetsvoorstel houdende de vaststelling van de afstamming van de meemoeder) (Mogelijkheid om een juridische afstammingsband vast te stellen ten aanzien van de echtgenoot of echtgenote of partner van hetzelfde geslacht, zonder dat enige adoptieprocedure of een andere specifieke gerechtelijke procedure moet worden gevolgd) (5-2445)      
  Algemene bespreking
5-147
p. 17-25 5-147 p. 17-25 (PDF)
Wetsvoorstel houdende wijziging van artikel 125 van de programmawet (I) van 27 december 2006, om asbestslachtoffers de mogelijkheid te geven een vordering in te stellen tot het bekomen van een integrale schadevergoeding jegens de aansprakelijke derde (5-1353)      
  Amendement nr 2 van de heer Louis Ide en mevrouw Elke Sleurs
5-1353/2
p. 2 5-1353/2 p. 2 (PDF)
Wetsvoorstel houdende wijziging van de wet van 28 mei 2002 betreffende de euthanasie met betrekking tot de procedure voor de registratie van wilsverklaring (5-1942)      
  Voorstel van de dames Elke Sleurs, Lieve Maes, Inge Faes en Helga Stevens en de heren Louis Ide, Huub Broers, Patrick De Groote en Frank Boogaerts
5-1942/1
p. 1-4 5-1942/1 p. 1-4 (PDF)
Wetsvoorstel houdende wijziging van de wet van 28 mei 2002 betreffende de euthanasie teneinde een administratieve geldboete in te voeren ten aanzien van de arts die de aangifteplicht niet naleeft (5-1935)      
  Voorstel van de dames Elke Sleurs, Sabine Vermeulen, Inge Faes en Lieve Maes en de heren Louis Ide, Huub Broers, Frank Boogaerts en Patrick De Groote
5-1935/1
p. 1-2 5-1935/1 p. 1-2 (PDF)
Wetsvoorstel houdende wijziging van een aantal bepalingen betreffende studentenarbeid (Wijziging artikel 143 WIB 1992 - Wijziging van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten en van het KB van 14 juli 1995 waarbij sommige catgorieŽn studenten uit het toepassingsgebeid van Titel VI van de wet van 3 juli 1978 worden gesloten - Arbeidsduur - Socialezekerheidsbijdragen en solidariteitsbijdragen) (5-87)      
  Algemene bespreking
5-31
p. 15-24 5-31 p. 15-24 (PDF)
Wetsvoorstel houdende wijziging van het Burgerlijk Wetboek en van de programmawet (I) van 27 december 2006 betreffende het schadeloosstellingsfonds voor asbestslachtoffers (Opheffing van de burgerrechtelijke immuniteit van de aansprakelijke derde - Invoering in het Burgerlijk Wetboek van een specifieke verjaringstermijn in geval van sluipende en verborgen schade - Uitbreiding van de tussenkomst van het Asbestfonds tot andere kankers) (5-2278)      
  Voorstel van de heer Louis Ide en de dames Elke Sleurs en Veerle Stassijns
5-2278/1
p. 1-16 5-2278/1 p. 1-16 (PDF)
Wetsvoorstel inzake de uitbreiding van de wet van 28 mei 2002 betreffende de euthanasie tot minderjarigen, de medische hulp aan de patiŽnt die zelf de levensbeŽindigende handeling stelt en de strafbaarstelling van hulp bij zelfdoding (5-1947)      
  Voorstel van de dames Elke Sleurs, Sabine Vermeulen en Lieve Maes en de heren Louis Ide, Huub Broers, Wilfried Vandaele en Patrick De Groote
5-1947/1
p. 1-13 5-1947/1 p. 1-13 (PDF)
Wetsvoorstel met betrekking tot het toezicht op bloed en menselijk lichaamsmateriaal (Bevoegdheidsoverdracht van het FAGG naar de FOD Volksgezondheid) (5-1622)      
  Voorstel van de heer Louis Ide en mevrouw Elke Sleurs
5-1622/1
p. 1-2 5-1622/1 p. 1-2 (PDF)
Wetsvoorstel tot aanvulling van het koninklijk besluit van 11 mei 2007 ter uitvoering van hoofdstuk VI, van titel IV, van de programmawet (I) van 27 december 2006 tot oprichting van een Schadeloosstellingfonds voor asbestslachtoffers, met het oog op de verhoging van de bijdrage voor werkgevers waarvan de aansprakelijkheid in het kader van het asbestfonds is weerhouden (5-1352)      
  Amendementen nrs 2 en 3 van de heer Louis Ide en mevrouw Elke Sleurs
5-1352/2
p. 2-3 5-1352/2 p. 2-3 (PDF)
Wetsvoorstel tot oprichting van een Orde van Vlaamse apothekers en een Orde van Franstalige en Duitstalige apothekers (5-2004)      
  Voorstel van de heer Louis Ide en mevrouw Elke Sleurs
5-2004/1
p. 1-23 5-2004/1 p. 1-23 (PDF)
Wetsvoorstel tot oprichting van een Orde van Vlaamse kinesitherapeuten en een Orde van Franstalige en Duitstalige kinesitherapeuten (5-1792)      
  Voorstel van de heer Louis Ide en mevrouw Elke Sleurs
5-1792/1
p. 1-23 5-1792/1 p. 1-23 (PDF)
Wetsvoorstel tot oprichting van een Vlaamse Orde van tandartsen en een Orde van Franstalige en Duitstalige tandartsen (5-1555)      
  Voorstel van de heer Louis Ide en mevrouw Elke Sleurs
5-1555/1
p. 1-22 5-1555/1 p. 1-22 (PDF)
Wetsvoorstel tot oprichting van een transplantatienetwerk in BelgiŽ (Orgaantransplantaties) (5-667)      
  Voorstel van mevrouw Elke Sleurs
5-667/1
p. 1-3 5-667/1 p. 1-3 (PDF)
  Amendementen nrs 1 tot 3 van mevrouw Elke Sleurs
5-667/3
p. 1-2 5-667/3 p. 1-2 (PDF)
Wetsvoorstel tot regeling van de vereiste kwalificaties om ingrepen van invasieve medische cosmetiek uit te voeren (Nieuw opschrift : Wetsvoorstel tot regeling van de vereiste kwalificaties om ingrepen van niet-heelkundige esthetische geneeskunde en esthetische heelkunde uit te voeren) (5-62)      
  Stemming en stemverklaring van mevrouw Elke Sleurs
5-83
p. 63 5-83 p. 63 (PDF)
  5-83
p. 69-70 5-83 p. 69-70 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van boek II, titel III, hoofdstuk IV, van het Strafwetboek inzake valsheid in geschriften en gebruik van valse geschriften (5-2360)      
  Voorstel van de dames Inge Faes, Lieve Maes en Elke Sleurs
5-2360/1
p. 1-48 5-2360/1 p. 1-48 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de regelgeving betreffende de studentenarbeid (Verhoging van het toegelaten aantal dagen studentenarbeid en vereenvoudiging van de hiermee gepaard gaande administratieve formaliteiten) (5-492)      
  Algemene bespreking
5-31
p. 15-24 5-31 p. 15-24 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de regelgeving inzake de studentenarbeid (Socialezekerheidsbijdragen - Solidariteitsbijdragen - Personenbelasting : "persoon ten laste"; berekening van de nettobestaansmiddelen - Bedrijfsvoorheffing - Studentencontract - Wijziging KB 28 november 1969 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders, vervangen bij KB 10 november 2005 - Wijziging KB 23 december 1996 houdende maatregelen met het oog op de invoering van een solidariteitsbijdrage op de tewerkstelling van studenten - Wijziging van de artt. 141 en 143 WIB 1992 en van bijlage III van het KB tot uitvoering van het WIB 1992) (5-348)      
  Algemene bespreking
5-31
p. 15-24 5-31 p. 15-24 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de samengeordende wetten van 19 december 1939 betreffende de kinderbijslag voor loonarbeiders, met het oog op de schrapping van de verjaringstermijn van ťťn jaar voor de onverschuldigde betaling die voortVloeit uit een materiŽle vergissing (5-1691)      
  Voorstel van de dames Elke Sleurs en Helga Stevens en de heer Louis Ide
5-1691/1
p. 1-3 5-1691/1 p. 1-3 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoŲrdineerd op 14 juli 1994 (Geldboete voor de verzekeringsinstelling omwille van het niet stuiten van de verjaring van de vordering tot terugvordering van een ten onrechte betaald bedrag - Geldboete voor de verzekeringsinstelling die ten onrechte bedragen inschrijft op de lijsten van teruggevorderde bedragen) (5-1331)      
  Voorstel van de heer Louis Ide en mevrouw Elke Sleurs
5-1331/1
p. 1-4 5-1331/1 p. 1-4 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoŲrdineerd op 14 juli 1994 (Invoering van een enkele verjaringstermijn voor het terugvorderen van uitkeringen die ten onrechte door het ziekenfonds werden betaald) (5-1688)      
  Voorstel van de dames Helga Stevens en Elke Sleurs en de heer Louis Ide
5-1688/1
p. 1-3 5-1688/1 p. 1-3 (PDF)
  Amendement nr 1 van de dames Elke Sleurs en Helga Stevens
5-1688/2
p. 1 5-1688/2 p. 1 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet op de ziekenhuizen (Verbod op uitbesteding aan derden van de laboratoria van klinische biologie, de diensten voor rŲntgenanalyse, de centrale sterilisatieafdelingen en de apotheken) (5-1632)      
  Voorstel van de heer Louis Ide en mevrouw Elke Sleurs
5-1632/1
p. 1-5 5-1632/1 p. 1-5 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 10 augustus 2001 betreffende de Centrale voor Kredieten aan Particulieren en het koninklijk besluit van 7 juli 2002 tot regeling van de Centrale voor Kredieten aan Particulieren met het oog op het uitbreiden en versterken van de Centrale voor Kredieten aan Particulieren (Uitbreiding van het gegevensbereik met de saldi van de energiefacturen, facturen van elektronische communicatie, premies van de autoverzekering, minikredieten, loonafrekeningen en onbetaalde personenbelastingen) (5-2451)      
  Voorstel van de dames Lieve Maes, Inge Faes, Elke Sleurs en Sabine Vermeulen
5-2451/1
p. 1-22 5-2451/1 p. 1-22 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 13 juni 1986 betreffende het wegnemen en transplanteren van organen tot invoering van de donorkaart in afwachting van de volledige digitalisering van het donorschap via de e-ID (5-1544)      
  Voorstel van de heren Louis Ide, Philippe Mahoux, Jacques Brotchi, Andrť du Bus de Warnaffe en Dirk Claes en de dames Marleen Temmerman, Elke Sleurs en Nele Lijnen
5-1544/1
p. 1-5 5-1544/1 p. 1-5 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 15 april 1958 betreffende de publiciteit inzake tandverzorging met het oog op een duidelijk verbod op reclame voor tandheelkundige esthetische ingrepen en met het oog op een aanpassing van de straffen aan de huidige normen (5-1297)      
  Voorstel van de dames Elke Sleurs, Dominique Tilmans en Marleen Temmerman
5-1297/1
p. 1-8 5-1297/1 p. 1-8 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 22 maart 1999 betreffende de identificatieprocedure via DNA-onderzoek in strafzaken met het oog op de oprichting van een DNA-gegevensbank "Vermiste personen" (Nieuw opschrift : Wetsontwerp tot wijziging van het Wetboek van strafvordering en van de wet van 22 maart 1999 betreffende de identificatieprocedure via DNA-onderzoek in strafzaken met het oog op de oprichting van een DNA-gegevensbank "Vermiste personen") (Afname van celmateriaal ter identificatie van onbekende doden) (5-1633)      
  Voorstel van de dames Inge Faes, Elke Sleurs, Lieve Maes en Helga Stevens
5-1633/1
p. 1-8 5-1633/1 p. 1-8 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 24 januari 1977 betreffende de bescherming van de gezondheid van de gebruikers op het stuk van de voedingsmiddelen en andere producten, teneinde bisfenol A te verbieden in verpakkingen voor voedingsmiddelen (Chemisch product aanwezig in polycarbonaat - Babyzuigflessen) (5-338)      
  Amendementen nrs 5 en 6 van de heer Louis Ide en mevrouw Elke Sleurs
5-338/3
p. 3 5-338/3 p. 3 (PDF)
  Aangehouden stemmingen en stemverklaring van mevrouw Elke Sleurs
5-43
p. 48-49 5-43 p. 48-49 (PDF)
  5-43
p. 51-52 5-43 p. 51-52 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 24 januari 1977 betreffende de bescherming van de gezondheid van de gebruikers op het stuk van de voedingsmiddelen en andere producten, teneinde op dranken met een hoog cafeÔnegehalte de vermelding aan te brengen dat die schadelijk zijn voor de gezondheid, alsook dat het gevaarlijk is die dranken tegelijk met alcohol te nuttigen, inzonderheid voor zwangere vrouwen en jongeren (5-1093)      
  Amendement nr 1 van mevrouw Elke Sleurs en de heer Patrick De Groote
5-1093/2
p. 1-2 5-1093/2 p. 1-2 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 25 mei 1999 betreffende de Belgische internationale samenwerking, met betrekking tot de aandacht voor de mondiale strijd tegen HIV/aids (5-1522)      
  Voorstel van de heren Piet De Bruyn, Karl Vanlouwe en Patrick De Groote en de dames Helga Stevens en Elke Sleurs
5-1522/1
p. 1-3 5-1522/1 p. 1-3 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 27 februari 1987 betreffende de tegemoetkomingen aan personen met een handicap, met het oog op de schrapping van de verjaringstermijn van ťťn jaar voor de onverschuldigde betaling die voortvloeit uit een materiŽle vergissing (5-1693)      
  Voorstel van de dames Helga Stevens en Elke Sleurs en de heer Louis Ide
5-1693/1
p. 1-3 5-1693/1 p. 1-3 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 28 mei 2002 betreffende de euthanasie teneinde euthanasie voor minderjarigen mogelijk te maken (indien het oordeelsvermogen van de minderjarige is bevestigd) (5-2170)      
  Amendement nr 5 van mevrouw Elke Sleurs
5-2170/2
p. 2-5 5-2170/2 p. 2-5 (PDF)
  Algemene bespreking
5-130
p. 4-58 5-130 p. 4-58 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 5 juli 1994 betreffende bloed en bloedderivaten van menselijke oorsprong (Toelating om bloed te geven voor mensen met hemochromatose - Erfelijke ziekte waarbij zich een hyperabsorbtie van ijzer voordoet - Zie ook doc. 5-1543 en 5-1559) (5-1550)      
  Bespreking
5-143
p. 61-64 5-143 p. 61-64 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 5 juli 1994 betreffende bloed en bloedderivaten van menselijke oorsprong met het oog op de verhoging van de leeftijdsgrens voor bloeddonatie (5-983)      
  Verslag van mevrouw Elke Sleurs
5-983/2
p. 1 5-983/2 p. 1 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 5 juli 1994 betreffende bloed en bloedderivaten van menselijke oorsprong met het oog op de verhoging van de maximumleeftijd voor de donatie van bloed en bloedderivaten (5-1111)      
  Verslag van mevrouw Elke Sleurs
5-1111/3
p. 1-9 5-1111/3 p. 1-9 (PDF)
  Algemene bespreking
5-28
p. 60-62 5-28 p. 60-62 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 5 juli 1994 betreffende bloed en bloedderivaten van menselijke oorsprong teneinde de maximumleeftijd voor de donatie van bloed en bloedderivaten op te trekken (5-960)      
  Verslag van mevrouw Elke Sleurs
5-960/2
p. 1 5-960/2 p. 1 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 5 juli 1994 betreffende bloed en bloedderivaten van menselijke oorsprong teneinde patiŽnten die lijden aan hemochromatose toe te laten bloeddonor te zijn (Erfelijke ziekte waarbij zich een hyperabsorptie van ijzer voordoet via de ingewanden - Zie ook doc. 5-1550 en 5-1559) (5-1543)      
  Bespreking
5-143
p. 61-64 5-143 p. 61-64 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 6 juli 2007 betreffende de medisch begeleide voortplanting en de bestemming van de overtallige embryo's en de gameten, met het oog op de invoering van een verplichte gestructureerde informatie-uitwisseling voorafgaand aan elke vruchtbaarheidsbehandeling (Vermijden van overconsumptie) (5-1816)      
  Voorstel van de dames Elke Sleurs en Inge Faes en de heer Louis Ide
5-1816/1
p. 1-6 5-1816/1 p. 1-6 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wetten van 3 juni 1970 betreffende de preventie van beroepsziekten en de vergoeding van de schade die uit die ziekten voortvloeit, met het oog op de opheffing van de verjaringstermijn van zes maanden voor de terugvordering van prestaties die ten onrechte werden toegekend als gevolg van een vergissing van het Fonds voor de Beroepsziekten (5-1692)      
  Voorstel van de heer Louis Ide en de dames Helga Stevens en Elke Sleurs
5-1692/1
p. 1-3 5-1692/1 p. 1-3 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek en het Gerechtelijk Wetboek om het discreet bevallen mogelijk te maken (5-1705)      
  Voorstel van de dames Elke Sleurs, Inge Faes en Lieve Maes en de heer Louis Ide
5-1705/1
p. 1-19 5-1705/1 p. 1-19 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek wat de invoering van een statuut voor meeouders betreft (Opname van de naam van de meeouder in de akten van de burgerlijke stand - Erkenning van een kind - Onderzoek naar vaderschap - Afstammingsband - Vordering tot betwisting - Uitbreiding van de vaderschapsregel naar meeouders - Vaststelling van het meeouderschap bij vonnis - Geslachtsneutraal maken van de begrippen "vader" en "moeder") (5-2483)      
  Algemene bespreking
5-147
p. 17-25 5-147 p. 17-25 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek, ter regeling van de vaststelling van het lesbisch meemoederschap (5-399)      
  Algemene bespreking
5-147
p. 17-25 5-147 p. 17-25 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 en het Wetboek der successierechten met het oog op de invoering van een algemene vrijstelling voor inkomsten uit sparen en beleggen (Eťn fiscale vrijstelling voor alle dividenden en intresten tot 2.260 euro, ongeacht of het gaat om spaargeld, beleggingen of aandelen - Opheffing van de "abonnementstaks" die de financiŽle instellingen betalen als compensatie voor de vrijstelling voor spaardeposito's of coŲperatieve aandelen) (5-1985)      
  Voorstel van de dames Lieve Maes, Elke Sleurs en Inge Faes en de heren Patrick De Groote, Karl Vanlouwe en Huub Broers
5-1985/1
p. 1-11 5-1985/1 p. 1-11 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van het Wetboek van strafvordering en de wet van 22 maart 1999 betreffende de identificatieprocedure via DNA-onderzoek in strafzaken, met het oog op de invoering van een DNA-gegevensbank "Inverdenkinggestelden en verdachten" (5-1576)      
  Voorstel van de dames Inge Faes, Lieve Maes, Elke Sleurs en Helga Stevens
5-1576/1
p. 1-18 5-1576/1 p. 1-18 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van het Wetboek van strafvordering en van de wet van 22 maart 1999 betreffende de identificatieprocedure via DNA-onderzoek in strafzaken, met het oog op de oprichting van een DNA-gegevensbank "Intervenanten" in strafzaken (Uitsluiten van het DNA-materiaal van de mensen die betrokken zijn bij het forensisch sporenonderzoek : politie, hulpverleners, onderzoeksrechters, ...) (5-1634)      
  Voorstel van de dames Inge Faes, Elke Sleurs, Lieve Maes en Helga Stevens
5-1634/1
p. 1-9 5-1634/1 p. 1-9 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van het koninklijk besluit van 13 september 1999 betreffende de etikettering van voorverpakte voedingsmiddelen, om te wijzen op de gevaren van alcoholgebruik bij zwangere vrouwen (5-1380)      
  Voorstel van de dames Marleen Temmerman, Christine Defraigne en Elke Sleurs
5-1380/1
p. 1-6 5-1380/1 p. 1-6 (PDF)
  Amendement nr 1 van mevrouw Elke Sleurs c.s.
5-1380/2
p. 1 5-1380/2 p. 1 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 juni 2005 tot vaststelling van de criteria en de regels voor de selectie van de erkende kinesitherapeuten die het recht bekomen om verstrekkingen te verrichten die voorwerp kunnen zijn van een tussenkomst van de verplichte verzekering geneeskundige verzorging en uitkeringen (Contingentering : numerus clausus ; afschaffing van het uitgangsexamen kinesitherapie) (5-1438)      
  Voorstel van de heer Louis Ide en mevrouw Elke Sleurs
5-1438/1
p. 1-4 5-1438/1 p. 1-4 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van het koninklijk besluit van 25 september 1974 betreffende de opening, de overbrenging en de fusie van voor het publiek opengestelde apotheken, voor wat betreft de voorwaarden tot het verplaatsen van apotheken (De verplaatsing wordt aan dezelfde voorwaarden onderworpen als het openen) (5-2439)      
  Voorstel van de dames Veerle Stassijns en Elke Sleurs en de heer Louis Ide
5-2439/1
p. 1-3 5-2439/1 p. 1-3 (PDF)
Wilsverklaringen euthanasie - Registratie - Rijksregister - Leeftijdspiramide - Overlijdens (5-10235)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Sleurs aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
   Antwoord
SV 5-10235
Wilsverklaringen inzake euthanasie - Aantallen - Analyse van de beschikbare gegevens (5-2744)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Sleurs aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   dossier afgesloten
SV 5-2744
Wilsverklaringen inzake euthanasie - Aantallen - Analyse van de beschikbare gegevens (5-4251)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Sleurs aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   Antwoord
SV 5-4251
Zelfstandige zorgkundigen, verpleegkundigen en Zelfstandige zorgkundigen, verpleegkundigen en vroedvrouwen - Demografische evolutie - Leeftijdspiramide (5-477)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Sleurs aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   Antwoord
SV 5-477
Ziekenhuizen - Boekhouding - Dienst ziekenhuisboekhouding - Controle - Stand van zaken - Vastgestelde onregelmatigheden (5-5297)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Sleurs aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   Antwoord
SV 5-5297
Ziekenhuizen - Criminaliteit - Drugs - Wapens - Politie - Overzicht (5-10124)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Sleurs aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 5-10124
Ziekenhuizen - Hoofdverpleegkundige en overig verplegend personeel - Loonverschil (5-1187)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Sleurs aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   Antwoord
SV 5-1187
Ziekenhuizen - Palliatieve zorg - Palliatieve zorgeenheden - Cijfers (5-3275)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Sleurs aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   dossier afgesloten
SV 5-3275
Ziekenhuizen - Palliatieve zorg - Palliatieve zorgeenheden - Cijfers (5-4256)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Sleurs aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   Antwoord
SV 5-4256
Ziekenhuizen - Psychiatrische afdelingen - Opnames - Duur van de behandeling - Overzicht (5-8596)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Sleurs aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   Antwoord
SV 5-8596
Ziekte van Lyme - Cijfergegevens - Registratie en observatie - Evaluatie huidig observatiesysteem - Sensibilisering bij bevolking en artsen (5-9778)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Sleurs aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   Antwoord
SV 5-9778
Ziekteverzekering - Aanvraag van een uitkering vanuit een andere Lidstaat - Toepassing van de Europese reglementering (5-2602)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Sleurs aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   dossier afgesloten
SV 5-2602
Ziekteverzekering - Aanvraag van een uitkering vanuit een andere Lidstaat - Toepassing van de Europese reglementering (5-4245)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Sleurs aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   Antwoord
SV 5-4245
Zorgkundigen - Verdeling van geneesmiddelen - Toezicht door een verpleegkundige (5-1364)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Sleurs aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   Antwoord
SV 5-1364
Zorgkundigen - Verpleegkundigen - Vroedvrouwen - Demografische evolutie - Leeftijdspiramide (5-8595)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Sleurs aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   Antwoord
SV 5-8595
Zorgkundigen, verpleegkundigen en vroedvrouwen - Demografische evolutie (5-1775)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Sleurs aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   Antwoord
SV 5-1775
Zorgsector - Zwaar zorgbehoevende patiŽnten - Antipsychotica - Antidepressiva - Gebruik (5-3272)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Sleurs aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   dossier afgesloten
SV 5-3272
Zorgsector - Zwaar zorgbehoevende patiŽnten - Antipsychotica - Antidepressiva - Gebruik (5-4253)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Sleurs aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   Antwoord
SV 5-4253
Zorgverleners - Getuigschriften - Laattijdige aflevering - Controle - Overzicht (5-9815)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Sleurs aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 5-9815
Zwangere en pas bevallen vrouwen - Verwijdering van de werkvloer - Overheidssector (5-6159)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Sleurs aan de heer Bogaert, staatssecretaris voor Ambtenarenzaken en Modernisering van de Openbare Diensten, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken
   Antwoord
SV 5-6159
Zwangerschap - Bescherming werknemers - Verwijdering van de werkvloer - Overheidssector (5-3780)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Sleurs aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   dossier afgesloten
SV 5-3780
Zwangerschap - Bescherming werknemers - Verwijdering van de werkvloer - Overheidssector (5-4270)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Sleurs aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   Antwoord
SV 5-4270
Zwangerschap - Bescherming werknemers - Verwijdering van de werkvloer - Uitbetaling - Fonds voor beroepsziekten (5-3779)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Sleurs aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   dossier afgesloten
SV 5-3779
Zwangerschap - Bescherming werknemers - Verwijdering van de werkvloer - Uitbetaling - Fonds voor beroepsziekten (5-4269)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Sleurs aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 5-4269
Zwangerschap - Bescherming werknemers - Verwijdering van de werkvloer - Uitbetaling - Ziekenfondsen (5-3778)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Sleurs aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   dossier afgesloten
SV 5-3778
Zwangerschap - Bescherming werknemers - Verwijdering van de werkvloer - Uitbetaling - Ziekenfondsen (5-4268)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Sleurs aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   Antwoord
SV 5-4268
Zwangerschap - Werkverwijdering - Meest voorkomende risico's - Overzicht (5-9168)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Sleurs aan de heer Courard, staatssecretaris voor Sociale Zaken, Gezinnen en Personen met een handicap, belast met Beroepsrisico's, en staatssecretaris voor Wetenschapsbeleid, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord
SV 5-9168
Zwangerschap, bevalling en neonaten - Intra- en extramurale zorg - Kosten (5-2742)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Sleurs aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   dossier afgesloten
SV 5-2742
Zwangerschap, bevalling en neonaten - Intra- en extramurale zorg - Kosten (5-4249)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Sleurs aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   Antwoord
SV 5-4249
Zwangerschapsafbreking - Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering - Terugbetaalde verstrekkingen (5-5910)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Sleurs aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   Antwoord
SV 5-5910
de bariatrische ingrepen (5-11068)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Sleurs aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   Antwoord
SV 5-11068
de behandeling van lichte depressies (5-10183)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Sleurs aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 5-10183
de bestendiging van de maatregel betreffende de financiering van contraceptie voor jongeren (5-10200)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Sleurs aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 5-10200
de bestrijding van de ziekenhuisbacterie (5-11356)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Sleurs aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   Antwoord
SV 5-11356
de brochure over de wilsverklaringen euthanasie (5-10207)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Sleurs aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   Antwoord
SV 5-10207
de dreigende mazelenepidemie (5-10186)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Sleurs aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 5-10186
de euthanasie en de handelingsbekwaamheid (5-10656)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Sleurs aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 5-10656
de hervorming van het registratieformulier gebruikt bij zwangerschapsafbreking (5-1395)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Sleurs aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   Antwoord
SV 5-1395
de instellingen die hun middelen krijgen via de administratiekosten van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering (5-11067)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Sleurs aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   Antwoord
SV 5-11067
de kankermedicijnen voor kinderen (5-11341)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Sleurs aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 5-11341
de leveringen van efedrine aan de Mexicaanse drugsmaffia (5-9683)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Sleurs aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   Antwoord
SV 5-9683
de nachtdiensten van de huisartsen (5-10187)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Sleurs aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 5-10187
de niet-anonieme donatie en open donormateriaal (5-9727)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Sleurs aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   Antwoord
SV 5-9727
de niet-invasieve prenatale test (5-10180)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Sleurs aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 5-10180
de nieuwe variant op het coronavirus (5-9684)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Sleurs aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   Antwoord
SV 5-9684
de operationalisering van het HIV-plan (5-10686)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Sleurs aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   vraag ingetrokken
SV 5-10686
de penitentiaire artsen (5-11297)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Sleurs aan mevrouw Turtelboom, minister van Justitie
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 5-11297
de richtlijnen voor zorgkundigen bij criminaliteit (5-10206)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Sleurs aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   Antwoord
SV 5-10206
de terugbetaling van borstamputaties en -reconstructies (5-9659)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Sleurs aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   Antwoord
SV 5-9659
de terugvorderingen van geneeskundige prestaties bij de tariferings- en facturatiediensten (5-10184)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Sleurs aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 5-10184
de tijgermug (5-11059)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Sleurs aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   Antwoord
SV 5-11059
de toegang tot urgente medische hulp (5-11349)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Sleurs aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   Antwoord
SV 5-11349
de werking van Becel pro-activ (5-11342)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Sleurs aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 5-11342
de werking van het bedrijf Royal Doctors (5-10688)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Sleurs aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 5-10688
de werkzaamheden van de Evaluatiecel Palliatieve Zorg (5-10178)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Sleurs aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   Antwoord
SV 5-10178
het actieplan inzake sektarische praktijken (5-9735)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Sleurs aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 5-9735
het advies van de Hoge Gezondheidsraad over de vispedicures (5-9726)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Sleurs aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   Antwoord
SV 5-9726
het draagmoederschap (5-11048)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Sleurs aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   Antwoord
SV 5-11048
het drugsbeleid (5-10669)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Sleurs aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 5-10669
het gebruik van rilatine bij studenten (5-10685)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Sleurs aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 5-10685
het koninklijk besluit ter uitvoering van artikelen 35 en 64 van de wet betreffende de medisch begeleide voortplanting (5-9646)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Sleurs aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   Antwoord
SV 5-9646
 
Alles van 1995 tot nu
Legislatuur 2019-....
Legislatuur 2014-2019
Legislatuur 2010-2014
Legislatuur 2007-2010
Legislatuur 2003-2007
Legislatuur 1999-2003
Legislatuur 1995-1999