S. 5-2098 Dossierfiche                  

Voorstel van resolutie betreffende de post 2015 ontwikkelingsagenda
Fauzaya Talhaoui    Marie Arena    Elke Sleurs    Christine Defraigne    Johan Verstreken    Benoit Hellings    Yoeri Vastersavendts    Vanessa Matz   

gelijke behandeling van man en vrouw
kind
ontwikkelingshulp
motie van het Parlement
gendermainstreaming
duurzame ontwikkeling
civiele samenleving
financiering van de hulp
reproductieve gezondheidszorg
rechten van de mens
armoede
positie van de vrouw

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
5-2098/1 5-2098/1 (PDF) Voorstel van resolutie 22/5/2013
5-2098/2 5-2098/2 (PDF) Amendementen 28/5/2013
5-2098/3 5-2098/3 (PDF) Verslag namens de commissie 28/5/2013
5-2098/4 5-2098/4 (PDF) Tekst aangenomen door de commissie 28/5/2013
                                      
Chronologie
  Monocameraal Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
22/5/2013   Indiening Doc. 5-2098/1 5-2098/1 (PDF)
23/5/2013   Inoverwegingneming
23/5/2013   Verzending naar commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
13/6/2013   Inschrijving op agenda
13/6/2013   Algemene bespreking Hand. 5-107 Hand. 5-107 (PDF)
13/6/2013   Artikelsgewijze bespreking Hand. 5-107 Hand. 5-107 (PDF)
13/6/2013   Stemming over het geheel: ne varietur (+48/-0/o3) Hand. 5-107 Hand. 5-107 (PDF)
13/6/2013   Aanneming na amendering door commissie
  Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
23/5/2013   Verzending naar commissie
28/5/2013   Inschrijving op agenda
28/5/2013   Aanwijzing rapporteur(s): Bert Anciaux, Patrick De Groote
28/5/2013   Inleidende uiteenzetting door Fauzaya Talhaoui
28/5/2013   Bespreking
28/5/2013   Stemming over het geheel: geamendeerd (+10/-0/o0)
28/5/2013   Aanneming na amendering
28/5/2013   Vertrouwen rapporteur
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Monocameraal Senaat Medegedeeld aan bestemmeling(en)  
[S1] Behandeling door Senaat
Geamendeerd 13/6/2013
Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
Geamendeerd 28/5/2013