S. 5-1380 Dossierfiche                  

Wetsvoorstel tot wijziging van het koninklijk besluit van 13 september 1999 betreffende de etikettering van voorverpakte voedingsmiddelen, om te wijzen op de gevaren van alcoholgebruik bij zwangere vrouwen
Marleen Temmerman    Christine Defraigne    Elke Sleurs   

alcoholhoudende drank
verpakt product
bescherming van moeder en kind
moederschap
etiketteren
voorkoming van ziekten
alcoholisme

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
5-1380/1 5-1380/1 (PDF) Wetsvoorstel 27/10/2011
5-1380/2 5-1380/2 (PDF) Amendementen 25/4/2012
                                      
Chronologie
  (81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
27/10/2011   Indiening Doc. 5-1380/1 5-1380/1 (PDF)
12/12/2011   Inoverwegingneming
12/12/2011   Verzending naar commissie: Sociale Aangelegenheden
  Commissie: Sociale Aangelegenheden
12/12/2011   Verzending naar commissie
20/12/2011   Inschrijving op agenda
20/12/2011   Niet behandeld
10/1/2012   Inschrijving op agenda
10/1/2012   Aanwijzing rapporteur(s): Fatiha SaÔdi
10/1/2012   Hoorzitting met de heer Sven Gatz, directeur, Unie van de Belgische Brouwers
10/1/2012   Hoorzitting met de heer Walter Buylaert, diensthoofd, Spoedgevallendienst, Universitair Ziekenhuis Gent
10/1/2012   Hoorzitting de heren Paul Van den Meerssche, diensthoofd, Controledienst Tabak - en Alcohol, en Mathieu Capouet, Expert tabaksbeleid, Dienst Inspectie consumptieproducten, FOD Volksgezondheid
10/1/2012   Hoorzitting met de heer Martin de Duve, Master en Santť publique - Education pour la santť et infirmier, Univers Santť asbl
6/3/2012   Inschrijving op agenda
6/3/2012   Hoorzitting met de heer Piet Jaspaert, voorzitter van de Jury voor Ethische Praktijken inzake reclame (JEP)
6/3/2012   Hoorzitting met de heer Koen Van Heddeghem, diensthoofd Veiligheid, Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG)
6/3/2012   Hoorzitting met de heer Marc De Keyzer, Federatie van Belgische Drankenhandelaars (FEBED)
6/3/2012   Hoorzitting met de heer Jean-Jacques Delhaye, algemeen secretaris, Belgische Federatie van Wijn en Gedistilleerd vzw
24/4/2012   Inschrijving op agenda
24/4/2012   Bespreking
8/5/2012   Inschrijving op agenda
8/5/2012   Bespreking
28/4/2014   Einde behandeling
28/4/2014   Verval door ontbinding kamers
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat Caduc  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beŽindigd  
Commissie: Sociale Aangelegenheden
Behandeling beŽindigd 10/1/2012, 6/3/2012, 24/4/2012, 8/5/2012