S. 5-2470 Dossierfiche K. 53-3243

Wetsontwerp tot regeling van de geestelijke gezondheidszorgberoepen en tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 78 van 10 november 1967 betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen
Nathalie Muylle   Marie-Claire Lambert   Catherine Fonck   Maya Detiège   Muriel Gerkens   Lieve Wierinck   Valérie Warzée-Caverenne   Wouter De Vriendt   Ine Somers   Nahima Lanjri  

geestelijke gezondheid
toegang tot het beroepsleven
beroepsdeontologie
beroepsvereniging
paramedisch beroep
psychologie
erkenning van diploma's
beroep in de gezondheidszorg

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 53-3243/1 Wetsvoorstel 12/12/2013
K. 53-3243/2 Amendementen 15/1/2014
K. 53-3243/3 Verslag namens de commissie 24/1/2014
K. 53-3243/4 Tekst aangenomen door de commissie 27/1/2014
K. 53-3243/5 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 30/1/2014
5-2470/1 5-2470/1 (PDF) Ontwerp geëvoceerd door de Senaat 7/2/2014
5-2470/2 5-2470/2 (PDF) Amendementen 17/2/2014
5-2470/3 5-2470/3 (PDF) Verslag namens de commissie 18/2/2014
5-2470/4 5-2470/4 (PDF) Tekst geamendeerd door de commissie 18/2/2014
5-2470/5 5-2470/5 (PDF) Amendementen ingediend na de goedkeuring van het verslag 27/2/2014
5-2470/6 5-2470/6 (PDF) Tekst geamendeerd door de Senaat en teruggezonden naar de Kamer 13/3/2014
K. 53-3243/6 Ontwerp geamendeerd door de Senaat 14/3/2014
K. 53-3243/7 Amendementen 19/3/2014
K. 53-3243/8 Verslag namens de commissie 25/3/2014
K. 53-3243/9 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd 27/3/2014
                                      
Chronologie
  (78+79+80) Evocatieprocedure
  [K1] Behandeling door Kamer
12/12/2013   Indiening Doc. K. 53-3243/1
19/12/2013   Inoverwegingneming
24/1/2014   Aanneming in commissie (geamendeerd) Doc. K. 53-3243/3
30/1/2014   Bespreking
Integraal verslag nr 182, p. 107-127
30/1/2014   Stemming over het geheel: ne varietur (+100/-1/o34)
Integraal verslag nr 182, p. 143
Doc. K. 53-3243/5
30/1/2014   Aanneming na amendering door commissie
  [S2] Behandeling door Senaat
31/1/2014   Overzending aan Senaat voor de eerste maal
7/2/2014   Uitoefening evocatierecht (S1) Doc. 5-2470/1 5-2470/1 (PDF)
7/2/2014   Verzending naar commissie: Sociale Aangelegenheden
21/2/2014   Inschrijving op agenda
27/2/2014   Amendementen ingediend na de goedkeuring van het verslag Doc. 5-2470/5 5-2470/5 (PDF)
27/2/2014   Algemene bespreking Hand. 5-143 Hand. 5-143 (PDF)
27/2/2014   Artikelsgewijze bespreking Hand. 5-143 Hand. 5-143 (PDF)
13/3/2014   Stemming over het geheel: ne varietur (+44/-0/o10) Hand. 5-144 Hand. 5-144 (PDF)
Doc. 5-2470/6 5-2470/6 (PDF)
  Commissie: Sociale Aangelegenheden
7/2/2014   Verzending naar commissie
18/2/2014   Inschrijving op agenda
18/2/2014   Aanwijzing rapporteur(s): Louis Ide, Cécile Thibaut
18/2/2014   Bespreking
18/2/2014   Stemming over het geheel: geamendeerd (+10/-0/o3)
18/2/2014   Aanneming na amendering
18/2/2014   Vertrouwen rapporteur
  [K3] Behandeling door Kamer
13/3/2014   Overzending Doc. K. 53-3243/6
25/3/2014   Aanneming in commissie (ongewijzigd) Doc. K. 53-3243/8
27/3/2014   Bespreking
Integraal verslag nr. 193, p. 86-88
27/3/2014   Stemming over het geheel: ne varietur (+90/-0/o33)
Integraal verslag nr. 193, p. 120
Doc. K. 53-3243/9
27/3/2014   Aanneming zonder amendering
27/3/2014   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
4/4/2014   Bekrachtiging en afkondiging
20/5/2014   Bekendmaking (40080-40089)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(78+79+80) Evocatieprocedure Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Geamendeerd 30/1/2014
[S2] Behandeling door Senaat
Geamendeerd 27/2/2014, 13/3/2014
Commissie: Sociale Aangelegenheden
Geamendeerd 18/2/2014
[K3] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 27/3/2014
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Senaat (Evoc) Evocatietermijn 1/2/2014 15 17/2/2014
Uitoefening evocatierecht (S1) Onderzoekstermijn (S1) 8/2/2014 60 17/4/2014
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
4/4/2014 20/5/2014 , blz 40080-40089

Kruispuntbank van de wetgeving