Auteurs- en sprekersregister betreffende "De Gucht Jean-Jacques" (Legislatuur 2014-2019)

 
Alles van 1995 tot nu
Legislatuur 2019-....
Legislatuur 2014-2019
Legislatuur 2010-2014
Legislatuur 2007-2010
Legislatuur 2003-2007
Legislatuur 1999-2003
Legislatuur 1995-1999
  Parlementaire documenten Handelingen Schriftelijke vragen
Algemene Dienst Inlichting en Veiligheid (ADIV) - Aanwezigheid van de heer Abaaoud in de Brusselse regio in 2015 - Doorstroming van de informatie tussen de diensten (6-1686)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Gucht aan de heer Jambon, vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der gebouwen
   dossier afgesloten
SV 6-1686
Algemene Dienst Inlichting en Veiligheid (ADIV) - Aanwezigheid van de heer Abaaoud in de Brusselse regio in 2015 - Doorstroming van de informatie tussen de diensten (6-1687)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Gucht aan de heer Geens, minister van Justitie
   Antwoord
SV 6-1687
Algemene Dienst Inlichting en Veiligheid (ADIV) - Aanwezigheid van de heer Abaaoud in de Brusselse regio in 2015 - Doorstroming van de informatie tussen de diensten (6-1688)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Gucht aan de heer Vandeput, minister van Defensie, belast met Ambtenaren-zaken
   dossier afgesloten
SV 6-1688
Algemene Dienst Inlichting en Veiligheid (ADIV) - Force protection - « Operation Vigilant Guardian » (OVG) - Doorgeven en ontvangen van informatie (6-1683)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Gucht aan de heer Jambon, vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der gebouwen
   dossier afgesloten
SV 6-1683
Algemene Dienst Inlichting en Veiligheid (ADIV) - Force protection - « Operation Vigilant Guardian » (OVG) - Doorgeven en ontvangen van informatie (6-1684)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Gucht aan de heer Geens, minister van Justitie
   Antwoord
SV 6-1684
Algemene Dienst Inlichting en Veiligheid (ADIV) - Force protection - « Operation Vigilant Guardian » (OVG) - Doorgeven en ontvangen van informatie (6-1685)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Gucht aan de heer Vandeput, minister van Defensie, belast met Ambtenaren-zaken
   dossier afgesloten
SV 6-1685
Algemene Dienst Inlichting en Veiligheid (ADIV) - « Operation Vigilant Guardian » - Aanslag in Parijs - Twee rapporten over de aanwezigheid van mededader op Zaventem - Doorstroming van de informatie tussen de diensten (6-1680)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Gucht aan de heer Jambon, vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der gebouwen
   dossier afgesloten
SV 6-1680
Algemene Dienst Inlichting en Veiligheid (ADIV) - « Operation Vigilant Guardian » - Aanslag in Parijs - Twee rapporten over de aanwezigheid van mededader op Zaventem - Doorstroming van de informatie tussen de diensten (6-1681)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Gucht aan de heer Geens, minister van Justitie
   Antwoord
SV 6-1681
Algemene Dienst Inlichting en Veiligheid (ADIV) - « Operation Vigilant Guardian » - Aanslag in Parijs - Twee rapporten over de aanwezigheid van mededader op Zaventem - Doorstroming van de informatie tussen de diensten (6-1682)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Gucht aan de heer Vandeput, minister van Defensie, belast met Ambtenaren-zaken
   dossier afgesloten
SV 6-1682
Algemene Dienst Inlichting en Veiligheid (ADIV) - « Operation Vigilant Guardian » - Verdachte die veiligheidsdispositief Zaventem filmt in november 2015 - Melding - Doorstroming van de informatie tussen de diensten (6-1689)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Gucht aan de heer Jambon, vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der gebouwen
   dossier afgesloten
SV 6-1689
Algemene Dienst Inlichting en Veiligheid (ADIV) - « Operation Vigilant Guardian » - Verdachte die veiligheidsdispositief Zaventem filmt in november 2015 - Melding - Doorstroming van de informatie tussen de diensten (6-1690)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Gucht aan de heer Geens, minister van Justitie
   Antwoord
SV 6-1690
Algemene Dienst Inlichting en Veiligheid (ADIV) - « Operation Vigilant Guardian » - Verdachte die veiligheidsdispositief Zaventem filmt in november 2015 - Melding - Doorstroming van de informatie tussen de diensten (6-1691)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Gucht aan de heer Vandeput, minister van Defensie, belast met Ambtenaren-zaken
   dossier afgesloten
SV 6-1691
Algemene Dienst Inlichtingen en Veiligheid (ADIV) - Vast Comité I - Informatiepositie - Databeheer (6-1674)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Gucht aan de heer Vandeput, minister van Defensie, belast met Ambtenaren-zaken
   Antwoord gegeven door de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Europese Zaken, en van Defensie, belast met Beliris en Federale Culturele Instellingen
SV 6-1674
Antisemitisme - Beleid - Cijfers - Interfederaal Centrum voor Gelijke Kansen en Bestrijding van Discriminatie en Racisme (ICGK) (6-439)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Gucht aan de heer Jambon, vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der gebouwen
   Antwoord
SV 6-439
Antisemitisme - Beleid - Cijfers - Interfederaal Centrum voor Gelijke Kansen en Bestrijding van Discriminatie en Racisme (ICGK) (6-440)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Gucht aan de heer Geens, minister van Justitie
   Antwoord
SV 6-440
Antisemitisme - Negationisme - Beleid - Cijfers - Centrum voor racismebestrijding (6-1516)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Gucht aan de heer Jambon, vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der gebouwen
   dossier afgesloten
SV 6-1516
Antisemitisme - Negationisme - Beleid - Cijfers - Centrum voor racismebestrijding (6-1517)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Gucht aan mevrouw Demir, staatssecretaris voor Armoedebestrijding, Gelijke Kansen, Personen met een beperking, en Wetenschapsbeleid, belast met Grote Steden, toegevoegd aan de Minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 6-1517
Auteursrecht - Beheersvennootschappen - Inning en betaling van de rechten - Controlediensten - Cijfers - Boekjaar 2014, 2015, 2016 en 2017 - Nieuwe controlemaatregelen - Impact (6-1784)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Gucht aan de heer Peeters, vice-eersteminister en minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel
   Antwoord
SV 6-1784
Auteursrecht - Wijziging regels - Vrijheid van panorama - Beeldrecht (6-693)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Gucht aan de heer Peeters, vice-eersteminister en minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel
   Antwoord
SV 6-693
Auteursrechten en billijke vergoeding - Beheersvennootschappen - Cultuur - Uitbetaling van de rechten (6-791)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Gucht aan de heer Peeters, vice-eersteminister en minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel
   Antwoord
SV 6-791
Bebat VZW - Rapport van het Rekenhof - Recyclagebijdragen - Verlaging - Opgebouwde financiële reserves - Opeising - Overleg met de Gewesten (6-561)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Gucht aan de heer Van Overtveldt, minister van Financiën, belast met de Bestrijding van de fiscale fraude
   Antwoord
SV 6-561
Bedienaars van eredienst en afgevaardigden van de vrijzinnigheid - Lonen en pensioenen (6-1049)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Gucht aan de heer Geens, minister van Justitie
   Antwoord
SV 6-1049
Bedienaars van erediensten en afgevaardigden van de vrijzinnigheid - Studie - Stand van zaken - Opdracht - Termijn - Uitwerking voor de deelstaten (6-1059)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Gucht aan de heer Michel, eerste minister
   Antwoord
SV 6-1059
Bedienaars van erediensten en de afgevaardigden van de vrijzinnigheid - Studie - Stand van zaken - Opdracht - Termijn - Uitwerking voor de deelstaten (6-1100)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Gucht aan de heer Geens, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 6-1100
Beheersvennootschap - Uitbetaling rechten - Achterstallige betaling (6-969)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Gucht aan de heer Peeters, vice-eersteminister en minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel
   Antwoord
SV 6-969
Beheersvennootschappen - Auteursrechten en billijke vergoeding - Cultuur - Uitbetaling van de rechten (6-437)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Gucht aan de heer Peeters, vice-eersteminister en minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel
   Antwoord
SV 6-437
Beheersvennootschappen - Boekjaren 2014 en 2015 - Foutieve bedragen - Controlediensten - Cijfers (6-968)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Gucht aan de heer Peeters, vice-eersteminister en minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel
   Antwoord
SV 6-968
Belangenconflict tussen de Vergadering van de Franse Gemeenschapscommissie en de Kamer van volksvertegenwoordigers naar aanleiding van het wetsontwerp betreffende de economische relance en de versterking van de sociale cohesie (stukken Verg. Fr. Gemeenschapscommissie, 95 (2017-2018) nrs. 1-3 en BV nr. 58 (2017-2018), en stukken Kamer, nrs. 54-2839/1-19) (Regeling inzake het onbelast bijverdienen -"Deregulering" in bepaalde sectoren die tot de bevoegdheid van de Gemeenschappen en de Gewesten behoren, zoals bv. het verenigingsleven)(6-421)      
  Bespreking
6-38
p. 5-20 6-38 p. 5-20 (PDF)
Belangenconflict tussen de Vergadering van de Franse Gemeenschapscommissie en de Kamer van volksvertegenwoordigers naar aanleiding van het wetsontwerp betreffende de harmonisering van het in aanmerking nemen van studieperioden voor de berekening van het pensioen (stukken Kamer, nrs. 54-2378/1-7) (6-362)      
  Bespreking
6-32
p. 4-30 6-32 p. 4-30 (PDF)
Belangenconflict tussen de Vergadering van de Franse Gemeenschapscommissie en de Kamer van volksvertegenwoordigers naar aanleiding van het wetsontwerp met betrekking tot het niet in aanmerking nemen van diensten gepresteerd als niet-vastbenoemd personeelslid voor een pensioen van de overheidssector, tot wijziging van de individuele responsabilisering van de provinciale en lokale overheden binnen het Gesolidariseerde pensioenfonds, tot aanpassing van de reglementering inzake aanvullende pensioenen, tot wijziging van de modaliteiten van de financiering van het Gesolidariseerde pensioenfonds van de provinciale en plaatselijke besturen en tot bijkomende financiering van het Gesolidariseerde pensioenfonds van de provinciale en plaatselijke besturen (stukken Verg. Fr. Gemeenschapscommissie, 91 (2017-2018) nrs. 1-2 en BV nr. 56 (2017-2018), en stukken Kamer, nrs. 54-2718/1-8) (6-402)      
  Bespreking
6-36
p. 5-21 6-36 p. 5-21 (PDF)
Beleggingen in virtuele munten - Kapitaalrondes met virtuele munten - Regelgeving - Initial coin offerings (ICO's) (6-1547)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Gucht aan de heer Peeters, vice-eersteminister en minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel
   dossier afgesloten
SV 6-1547
Beleggingen in virtuele munten - Kapitaalrondes met virtuele munten - Regelgeving - Initial coin offerings (ICO's) (6-1548)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Gucht aan de heer Van Overtveldt, minister van Financiën, belast met de Bestrijding van de fiscale fraude
   dossier afgesloten
SV 6-1548
Belfius - Gedeeltelijke beursgang - Belfius Art Collection - Bescherming van het cultureel patrimonium - Stukken die zich in Brussel bevinden (6-1586)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Gucht aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Europese Zaken, belast met Beliris en Federale Culturele Instellingen
   Antwoord
SV 6-1586
Belfius - Gedeeltelijke beursgang - Belfius Art Collection - Bescherming van het cultureel patrimonium - Stukken die zich in Brussel bevinden (6-1587)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Gucht aan de heer Van Overtveldt, minister van Financiën, belast met de Bestrijding van de fiscale fraude
   dossier afgesloten
SV 6-1587
Belfius - Gedeeltelijke beursgang - Belfius Art Collection - Bescherming van het cultureel patrimonium - Stukken die zich in Brussel bevinden (6-1588)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Gucht aan mevrouw Demir, staatssecretaris voor Armoedebestrijding, Gelijke Kansen, Personen met een beperking, en Wetenschapsbeleid, belast met Grote Steden, toegevoegd aan de Minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken
   dossier afgesloten
SV 6-1588
Belfius - Gedeeltelijke beursgang - Belfius Art Collection - Waardebepaling - Cultureel patrimonium - Bescherming (6-1799)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Gucht aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Europese Zaken, belast met Beliris en Federale Culturele Instellingen
   dossier afgesloten
SV 6-1799
Belfius - Gedeeltelijke beursgang - Belfius Art Collection - Waardebepaling - Cultureel patrimonium - Bescherming (6-1800)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Gucht aan de heer Van Overtveldt, minister van Financiën, belast met de Bestrijding van de fiscale fraude
   dossier afgesloten
SV 6-1800
Belfius - Gedeeltelijke beursgang - Belfius Art Collection - Waardebepaling - Cultureel patrimonium - Bescherming (6-1801)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Gucht aan mevrouw Demir, staatssecretaris voor Armoedebestrijding, Gelijke Kansen, Personen met een beperking, en Wetenschapsbeleid, belast met Grote Steden, toegevoegd aan de Minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken
   dossier afgesloten
SV 6-1801
Belgisch Ruimtevaartagentschap - Oprichting - Stand van zaken - Economisch belang - Ariane 6 en Galileo - Contracten en bedragen - Samenwerking met de Gewesten en de Gemeenschappen - Eenduidig standpunt (6-1048)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Gucht aan mevrouw Sleurs, staatssecretaris voor Armoedebestrijding, Gelijke Kansen, Personen met een beperking, en Wetenschapsbeleid, belast met Grote Steden, toegevoegd aan de Minister van Financiën
   Antwoord
SV 6-1048
Belgisch Ruimtevaartagentschap - Oprichting - Stand van zaken - Interministeriële Raad van de leden van de Europese Ruimtevaartorganisatie (European Space Agency - ESA) - Beleidsprioriteiten - Beslissing - Mogelijke nationale ruimtevaartcluster (6-1047)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Gucht aan mevrouw Sleurs, staatssecretaris voor Armoedebestrijding, Gelijke Kansen, Personen met een beperking, en Wetenschapsbeleid, belast met Grote Steden, toegevoegd aan de Minister van Financiën
   Antwoord
SV 6-1047
Bijstandsfraude - Strijd - Gebruik van algoritmes - Discriminatie - Transparantie - Studie (6-1868)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Gucht aan de heer De Croo, vice-eersteminister en minister van Ontwikkelingssamenwerking, Digitale Agenda, Telecommunicatie en Post
   Antwoord
SV 6-1868
Bijstandsfraude - Strijd - Gebruik van algoritmes - Discriminatie - Transparantie - Studie (6-1869)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Gucht aan de heer De Backer, staatssecretaris voor Bestrijding van de sociale fraude, Privacy en Noordzee, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord
SV 6-1869
Blockchain - Initial Coin Offerings (ICO's) - Financiële innovatie - Regelgeving en omkadering - Initiatieven - Overleg met de financiële sector (6-1635)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Gucht aan de heer Peeters, vice-eersteminister en minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel
   Antwoord
SV 6-1635
Blockchain - Initial Coin Offerings (ICO's) - Financiële innovatie - Regelgeving en omkadering - Initiatieven - Overleg met de financiële sector (6-1636)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Gucht aan de heer De Croo, vice-eersteminister en minister van Ontwikkelingssamenwerking, Digitale Agenda, Telecommunicatie en Post
   Antwoord
SV 6-1636
Blockchain - Initial Coin Offerings (ICO's) - Financiële innovatie - Regelgeving en omkadering - Initiatieven - Overleg met de financiële sector (6-1637)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Gucht aan de heer Van Overtveldt, minister van Financiën, belast met de Bestrijding van de fiscale fraude
   dossier afgesloten
SV 6-1637
Cites (Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora) - Beschermde dier- en plantensoorten - Onlinehandel - Handhaving - Maatregelen (6-1928)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Gucht aan de heer Jambon, vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der gebouwen
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 6-1928
Cites (Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora) - Beschermde dier- en plantensoorten - Onlinehandel - Handhaving - Maatregelen (6-1929)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Gucht aan de heer Geens, minister van Justitie
   Antwoord
SV 6-1929
Cites (Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora) - Beschermde dier- en plantensoorten - Onlinehandel - Handhaving - Maatregelen (6-1930)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Gucht aan mevrouw De Block, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord
SV 6-1930
Cites (Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora) - Beschermde dier- en plantensoorten - Onlinehandel - Handhaving - Maatregelen (6-1931)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Gucht aan de heer Van Overtveldt, minister van Financiën, belast met de Bestrijding van de fiscale fraude
   dossier afgesloten
SV 6-1931
Cites (Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora) - Beschermde dier- en plantensoorten - Onlinehandel - Handhaving - Maatregelen (6-1932)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Gucht aan mevrouw Marghem, minister van Energie, Leefmilieu en Duurzame Ontwikkeling
   dossier afgesloten
SV 6-1932
Cites (Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora, Overeenkomst inzake de internationale handel in bedreigde soorten wilde dieren en planten) - Handel in beschermde dier- en plantensoorten - Handhaving - Maatregelen (6-1923)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Gucht aan de heer Jambon, vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der gebouwen
   dossier afgesloten
SV 6-1923
Cites (Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora, Overeenkomst inzake de internationale handel in bedreigde soorten wilde dieren en planten) - Handel in beschermde dier- en plantensoorten - Handhaving - Maatregelen (6-1924)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Gucht aan de heer Geens, minister van Justitie
   Antwoord
SV 6-1924
Cites (Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora, Overeenkomst inzake de internationale handel in bedreigde soorten wilde dieren en planten) - Handel in beschermde dier- en plantensoorten - Handhaving - Maatregelen (6-1925)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Gucht aan mevrouw De Block, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord
SV 6-1925
Cites (Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora, Overeenkomst inzake de internationale handel in bedreigde soorten wilde dieren en planten) - Handel in beschermde dier- en plantensoorten - Handhaving - Maatregelen (6-1926)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Gucht aan de heer Van Overtveldt, minister van Financiën, belast met de Bestrijding van de fiscale fraude
   dossier afgesloten
SV 6-1926
Cites (Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora, Overeenkomst inzake de internationale handel in bedreigde soorten wilde dieren en planten) - Handel in beschermde dier- en plantensoorten - Handhaving - Maatregelen (6-1927)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Gucht aan mevrouw Marghem, minister van Energie, Leefmilieu en Duurzame Ontwikkeling
   dossier afgesloten
SV 6-1927
Cryptomunten - Beleggingen in virtuele munten - Fraude - Proactief optreden - Gedupeerden - Recuperatie van de schade - Rol van de financiële toezichthouder - Autoriteit voor financiële diensten en markten (FSMA) - Mogelijke maatregelen (6-1743)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Gucht aan de heer Peeters, vice-eersteminister en minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel
   Antwoord
SV 6-1743
Cryptomunten - Beleggingen in virtuele munten - Fraude - Proactief optreden - Gedupeerden - Recuperatie van de schade - Rol van de financiële toezichthouder - Autoriteit voor financiële diensten en markten (FSMA) - Mogelijke maatregelen (6-1744)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Gucht aan de heer Geens, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 6-1744
Cryptomunten - Beleggingen in virtuele munten - Fraude - Proactief optreden - Gedupeerden - Recuperatie van de schade - Rol van de financiële toezichthouder - Autoriteit voor financiële diensten en markten (FSMA) - Mogelijke maatregelen (6-1745)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Gucht aan de heer Van Overtveldt, minister van Financiën, belast met de Bestrijding van de fiscale fraude
   dossier afgesloten
SV 6-1745
De heer Jean-Jacques De Gucht meldt het feit dat er geen vertaling uit het Duits is      
  6-8
p. 52 6-8 p. 52 (PDF)
Delen lijst met identiteit personen die genoemd werden in onderzoekdossiers rond terrorisme met financiële instellingen - Verdachte transacties - Financiering terrorisme (6-1940)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Gucht aan de heer Jambon, vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der gebouwen
   dossier afgesloten
SV 6-1940
Delen lijst met identiteit personen die genoemd werden in onderzoekdossiers rond terrorisme met financiële instellingen - Verdachte transacties - Financiering terrorisme (6-1941)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Gucht aan de heer Geens, minister van Justitie
   Antwoord
SV 6-1941
Delen lijst met identiteit personen die genoemd werden in onderzoekdossiers rond terrorisme met financiële instellingen - Verdachte transacties - Financiering terrorisme (6-1942)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Gucht aan de heer Van Overtveldt, minister van Financiën, belast met de Bestrijding van de fiscale fraude
   dossier afgesloten
SV 6-1942
Diefstallen - Toebehoren van zeil- en motorboten - Handhaving - buurtWhatsAppgroep (6-1352)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Gucht aan de heer Jambon, vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der gebouwen
   dossier afgesloten
SV 6-1352
Diefstallen - Toebehoren van zeil- en motorboten - Handhaving - buurtWhatsAppgroep (6-1353)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Gucht aan de heer Geens, minister van Justitie
   Antwoord
SV 6-1353
Domicilie- en uitkeringsfraude - Herhaalde fraude - Stand van zaken - Preventie - Straffen - Terugvorderingen - Samenwerking met gemeenten (6-946)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Gucht aan de heer Tommelein, staatssecretaris voor Bestrijding van de sociale fraude, Privacy en Noordzee, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord gegeven door de heer De Backer, staatssecretaris voor Bestrijding van de sociale fraude, Privacy en Noordzee, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
SV 6-946
Dotatie van de Senaat - Uitgaven van het dienstjaar 2013 en begrotingsvooruitzichten voor het dienstjaar 2015 (6-119)      
  Bespreking
6-7
p. 21-29 6-7 p. 21-29 (PDF)
   Persartikels - Hervorming van de Senaat - Aantal personeelsleden
6-7
p. 24-29 6-7 p. 24-29 (PDF)
Dotatie van de Senaat - Uitgaven van het dienstjaar 2015 en begrotingsvooruitzichten voor het dienstjaar 2017 (6-304)      
  Bespreking
   Budgetaire gegevens - Besparingen - Verdeelseutel met de Kamer - Kosten voor de veiligheid - Loonkosten - Financiering van de politieke partijen - Rol van de Senaat - Meerjarenperspectief
6-24
p. 19-33 6-24 p. 19-33 (PDF)
Dotatie van de Senaat - Uitgaven van het dienstjaar 2016 en begrotingsvooruitzichten voor het dienstjaar 2018 (6-375)      
  Bespreking
   Budgetaire gegevens - Besparingen - Verdeelseutel met de Kamer - Kosten voor de veiligheid - Overheveling van het veiligheidsagentenkorps naar de Kamer - Loonkosten - Financiering van de politieke partijen - Dotatatie aan de pensioenkas - Organisatie Interparlementaire Europese Ruimetevaartconferentie - Herdenking van het einde van de Eerste Wereldoorlog
6-34
p. 6-14 6-34 p. 6-14 (PDF)
Dreigingsniveau - Verandering van het dreigingsbeeld van het terrorisme - Jihadistische beweging - Verspreiding van de jihadistische boodschap - Wraaknarratief - Maatregelen (6-1971)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Gucht aan de heer Jambon, vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der gebouwen
   dossier afgesloten
SV 6-1971
Dreigingsniveau - Verandering van het dreigingsbeeld van het terrorisme - Jihadistische beweging - Verspreiding van de jihadistische boodschap - Wraaknarratief - Maatregelen (6-1972)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Gucht aan de heer Geens, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 6-1972
E-boeken - Digitale nieuwssites - Btw - Verlaagd tarief - Europees minimumtarief (6-1490)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Gucht aan de heer De Croo, vice-eersteminister en minister van Ontwikkelingssamenwerking, Digitale Agenda, Telecommunicatie en Post
   Antwoord
SV 6-1490
E-boeken - Digitale nieuwssites - Btw - Verlaagd tarief - Europees minimumtarief (6-1491)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Gucht aan de heer Van Overtveldt, minister van Financiën, belast met de Bestrijding van de fiscale fraude
   dossier afgesloten
SV 6-1491
Eedaflegging (Wetgevende verkiezingen van 25 mei 2014)      
  de heer Jean-Jacques De Gucht, senator aangewezen door het Vlaams Parlement
6-1
p. 16 6-1 p. 16 (PDF)
Europese Toezichthouder gegevensbescherming (EDPS) - Ontwerptekst van de Europese Commissie - Opnemen van vingerafdrukken in identiteitskaart (6-1955)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Gucht aan de heer Jambon, vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der gebouwen
   dossier afgesloten
SV 6-1955
Europese Toezichthouder gegevensbescherming (EDPS) - Ontwerptekst van de Europese Commissie - Opnemen van vingerafdrukken in identiteitskaart (6-1956)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Gucht aan de heer Geens, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 6-1956
Europese Toezichthouder gegevensbescherming (EDPS) - Ontwerptekst van de Europese Commissie - Opnemen van vingerafdrukken in identiteitskaart (6-1957)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Gucht aan de heer De Backer, staatssecretaris voor Bestrijding van de sociale fraude, Privacy en Noordzee, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord
SV 6-1957
Extreemrechts en extreemlinks - Geweldsdreiging - Toename - Indicatoren - Aantal daden van geweld - Handhaving - Deradicalisering (6-1973)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Gucht aan de heer Jambon, vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der gebouwen
   dossier afgesloten
SV 6-1973
Extreemrechts en extreemlinks - Geweldsdreiging - Toename - Indicatoren - Aantal daden van geweld - Handhaving - Deradicalisering (6-1974)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Gucht aan de heer Geens, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 6-1974
Facebook - Bannen van foto met twee mannen - Discriminatie - Vrijheid van meningsuiting - Overleg met de socialemediasector en de culturele sector (6-1975)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Gucht aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Europese Zaken, belast met Beliris en Federale Culturele Instellingen
   Antwoord
SV 6-1975
Facebook - Bannen van foto met twee mannen - Discriminatie - Vrijheid van meningsuiting - Overleg met de socialemediasector en de culturele sector (6-1976)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Gucht aan mevrouw Demir, staatssecretaris voor Armoedebestrijding, Gelijke Kansen, Personen met een beperking, en Wetenschapsbeleid, belast met Grote Steden, toegevoegd aan de Minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken
   dossier afgesloten
SV 6-1976
Federale Wetenschappelijke Instellingen (FWI ) - Inventaris - Collectiebestanden die verloren zijn gegaan - Gegevensbank - Regels voor raadpleging en uitleen aan derden - Rapport van het Rekenhof (6-1992)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Gucht aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Europese Zaken, belast met Beliris en Federale Culturele Instellingen
   Antwoord
SV 6-1992
Federale Wetenschappelijke Instellingen (FWI ) - Inventaris - Collectiebestanden die verloren zijn gegaan - Gegevensbank - Regels voor raadpleging en uitleen aan derden - Rapport van het Rekenhof (6-1993)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Gucht aan mevrouw Demir, staatssecretaris voor Armoedebestrijding, Gelijke Kansen, Personen met een beperking, en Wetenschapsbeleid, belast met Grote Steden, toegevoegd aan de Minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken
   dossier afgesloten
SV 6-1993
Federale Wetenschappelijke Instellingen (FWI ) en musea - Preventie van diefstal - Inventarisatie - Gegevensbank - Project DIGIT-03 - Afloop van het project - Stand van zaken (6-1990)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Gucht aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Europese Zaken, belast met Beliris en Federale Culturele Instellingen
   Antwoord
SV 6-1990
Federale Wetenschappelijke Instellingen (FWI ) en musea - Preventie van diefstal - Inventarisatie - Gegevensbank - Project DIGIT-03 - Afloop van het project - Stand van zaken (6-1991)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Gucht aan mevrouw Demir, staatssecretaris voor Armoedebestrijding, Gelijke Kansen, Personen met een beperking, en Wetenschapsbeleid, belast met Grote Steden, toegevoegd aan de Minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken
   dossier afgesloten
SV 6-1991
Federale Wetenschappelijke Instellingen (FWI) - Collectiebeheer - Kunstcollecties - Niet registratie van schenkingen - Rapport van de Rekenhof (6-1986)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Gucht aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Europese Zaken, belast met Beliris en Federale Culturele Instellingen
   Antwoord
SV 6-1986
Federale Wetenschappelijke Instellingen (FWI) - Collectiebeheer - Kunstcollecties - Niet registratie van schenkingen - Rapport van de Rekenhof (6-1987)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Gucht aan mevrouw Demir, staatssecretaris voor Armoedebestrijding, Gelijke Kansen, Personen met een beperking, en Wetenschapsbeleid, belast met Grote Steden, toegevoegd aan de Minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken
   dossier afgesloten
SV 6-1987
Federale Wetenschappelijke Instellingen (FWI) - Collectiebeheer - Kunstcollecties en archieven - Niet registratie van enkele waardevolle collecties - Rapport van de Rekenhof (6-1996)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Gucht aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Europese Zaken, belast met Beliris en Federale Culturele Instellingen
   Antwoord
SV 6-1996
Federale Wetenschappelijke Instellingen (FWI) - Collectiebeheer - Kunstcollecties en archieven - Niet registratie van enkele waardevolle collecties - Rapport van de Rekenhof (6-1997)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Gucht aan mevrouw Demir, staatssecretaris voor Armoedebestrijding, Gelijke Kansen, Personen met een beperking, en Wetenschapsbeleid, belast met Grote Steden, toegevoegd aan de Minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken
   dossier afgesloten
SV 6-1997
Federale Wetenschappelijke Instellingen (FWI) en musea - Preventie van diefstal - Inventarisatie en gegevensbank - Achterstand - Onbeheerde collecties - Tekorten in personeel - Rapport van het Rekenhof (6-1988)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Gucht aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Europese Zaken, belast met Beliris en Federale Culturele Instellingen
   Antwoord
SV 6-1988
Federale Wetenschappelijke Instellingen (FWI) en musea - Preventie van diefstal - Inventarisatie en gegevensbank - Achterstand - Onbeheerde collecties - Tekorten in personeel - Rapport van het Rekenhof (6-1989)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Gucht aan mevrouw Demir, staatssecretaris voor Armoedebestrijding, Gelijke Kansen, Personen met een beperking, en Wetenschapsbeleid, belast met Grote Steden, toegevoegd aan de Minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken
   dossier afgesloten
SV 6-1989
Federale Wetenschappelijke Instellingen - Directeurs - Benoemingen - Stand van zaken (6-1305)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Gucht aan mevrouw Sleurs, staatssecretaris voor Armoedebestrijding, Gelijke Kansen, Personen met een beperking, en Wetenschapsbeleid, belast met Grote Steden, toegevoegd aan de Minister van Financiën
   dossier afgesloten
SV 6-1305
Federale musea - Wetenschappelijke instellingen - Algemeen Rijksarchief - Gestolen of verdwenen kunstwerken - Stand van zaken en inventaris - Regels inzake bruikleen (6-1791)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Gucht aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Europese Zaken, belast met Beliris en Federale Culturele Instellingen
   Antwoord
SV 6-1791
Federale musea - Wetenschappelijke instellingen - Algemeen Rijksarchief - Gestolen of verdwenen kunstwerken - Stand van zaken en inventaris - Regels inzake bruikleen (6-1792)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Gucht aan mevrouw Demir, staatssecretaris voor Armoedebestrijding, Gelijke Kansen, Personen met een beperking, en Wetenschapsbeleid, belast met Grote Steden, toegevoegd aan de Minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken
   dossier afgesloten
SV 6-1792
Federale musea en het Algemeen Rijksarchief - Gestolen of verdwenen kunstwerken - Inventaris - Regels bruikleen - Stand van zaken (6-1994)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Gucht aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Europese Zaken, belast met Beliris en Federale Culturele Instellingen
   Antwoord
SV 6-1994
Federale musea en het Algemeen Rijksarchief - Gestolen of verdwenen kunstwerken - Inventaris - Regels bruikleen - Stand van zaken (6-1995)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Gucht aan mevrouw Demir, staatssecretaris voor Armoedebestrijding, Gelijke Kansen, Personen met een beperking, en Wetenschapsbeleid, belast met Grote Steden, toegevoegd aan de Minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken
   dossier afgesloten
SV 6-1995
Federale politie - Cel " Kunst en Antiek " - Toekomst - Overleg met de sector - Versterkte inzet - Verhouding met de buurlanden (6-674)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Gucht aan de heer Jambon, vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der gebouwen
   Antwoord
SV 6-674
Federale politie - Cel " Kunst en Antiek " - Toekomst - Overleg met de sector - Versterkte inzet - Verhouding met de buurlanden (6-675)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Gucht aan de heer Geens, minister van Justitie
   Antwoord
SV 6-675
Gelijke kansen - Racisme, antisemitisme en extreemrechts geweld - Cijfers - Parket - Vervolgingsgrond (6-306)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Gucht aan de heer Geens, minister van Justitie
   Antwoord
SV 6-306
Gevangenissen - Verboden waren - Smokkel - Terrorisme (6-1445)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Gucht aan de heer Geens, minister van Justitie
   Antwoord
SV 6-1445
Geweld jegens holebi's - Aangiftebereidheid - Cijfers (6-273)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Gucht aan de heer Jambon, vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der gebouwen
   Antwoord
SV 6-273
Geweld jegens holebi's - Aangiftebereidheid - Cijfers (6-274)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Gucht aan de heer Geens, minister van Justitie
   Antwoord
SV 6-274
Haatpredikers - Cijfers - Strijd - Veroordeling - Intrekken visa - Europese lijst (6-1000)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Gucht aan de heer Jambon, vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der gebouwen
   Antwoord
SV 6-1000
Haatpredikers - Cijfers - Strijd - Veroordeling - Intrekken visa - Europese lijst (6-1001)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Gucht aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Europese Zaken, belast met Beliris en Federale Culturele Instellingen
   Antwoord
SV 6-1001
Haatpredikers - Cijfers - Strijd - Veroordeling - Intrekken visa - Europese lijst (6-1002)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Gucht aan de heer Geens, minister van Justitie
   Antwoord
SV 6-1002
Hulde (2015-2016)      
  aan de heer Alexander Miesen met zijn nieuwe loopbaan als voorzitter van het Parlement van de Duitstalige Gemeenschap (afscheid van de Senaat)
6-21
p. 13 6-21 p. 13 (PDF)
  6-21
p. 11-12 6-21 p. 11-12 (PDF)
Hulde (2018-2019)      
  aan de heer Jacques Brotchi met zijn verkiezing tot voorzitter van de Senaat
6-44
p. 61 6-44 p. 61 (PDF)
  6-44
p. 8 6-44 p. 8 (PDF)
  aan mevrouw Christine Defraigne, uittredend voorzitster
6-44
p. 6-7 6-44 p. 6-7 (PDF)
  6-44
p. 61 6-44 p. 61 (PDF)
  6-44
p. 8 6-44 p. 8 (PDF)
IS-strijders in Syrië en Irak - Giften - Donateurs - Identificatie - Vervolging - Franse aanpak - Stand van zaken in België (6-1915)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Gucht aan de heer Jambon, vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der gebouwen
   dossier afgesloten
SV 6-1915
IS-strijders in Syrië en Irak - Giften - Donateurs - Identificatie - Vervolging - Franse aanpak - Stand van zaken in België (6-1916)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Gucht aan de heer Geens, minister van Justitie
   Antwoord
SV 6-1916
IS-strijders in Syrië en Irak - Giften - Donateurs - Identificatie - Vervolging - Franse aanpak - Stand van zaken in België (6-1917)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Gucht aan de heer Van Overtveldt, minister van Financiën, belast met de Bestrijding van de fiscale fraude
   dossier afgesloten
SV 6-1917
ISIS - Ronselcampagnes bij gedetineerden - Gepersonaliseerde correspondentie - Handhaving - Maatregelen (6-1570)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Gucht aan de heer Jambon, vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der gebouwen
   dossier afgesloten
SV 6-1570
ISIS - Ronselcampagnes bij gedetineerden - Gepersonaliseerde correspondentie - Handhaving - Maatregelen (6-1571)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Gucht aan de heer Geens, minister van Justitie
   Antwoord
SV 6-1571
Internet - Digitale verzuiling - Transparantie van de algoritmes - Nieuwsfeeds (6-962)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Gucht aan de heer De Backer, staatssecretaris voor Bestrijding van de sociale fraude, Privacy en Noordzee, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord
SV 6-962
Iran - Onder druk zetten landgenoten - Spionage - Staatsterreur (6-1937)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Gucht aan de heer Jambon, vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der gebouwen
   dossier afgesloten
SV 6-1937
Iran - Onder druk zetten landgenoten - Spionage - Staatsterreur (6-1938)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Gucht aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Europese Zaken, belast met Beliris en Federale Culturele Instellingen
   Antwoord
SV 6-1938
Iran - Onder druk zetten landgenoten - Spionage - Staatsterreur (6-1939)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Gucht aan de heer Geens, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 6-1939
Irreguliere migranten - Jihadistische netwerken - Huisjesmelkerij - Link - Strijd - Overleg met de Gewesten (6-1007)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Gucht aan de heer Jambon, vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der gebouwen
   Antwoord
SV 6-1007
Irreguliere migranten - Jihadistische netwerken - Huisjesmelkerij - Link - Strijd - Overleg met de Gewesten (6-1008)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Gucht aan de heer Geens, minister van Justitie
   Antwoord
SV 6-1008
Jihadistische netwerken - Beginstadia - Sneller detectie - Nader onderzoek - Toegang tot vertrouwelijke informatie voor onderzoekers (6-1009)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Gucht aan de heer Jambon, vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der gebouwen
   Antwoord
SV 6-1009
Jihadistische netwerken - Beginstadia - Sneller detectie - Nader onderzoek - Toegang tot vertrouwelijke informatie voor onderzoekers (6-1010)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Gucht aan de heer Geens, minister van Justitie
   Antwoord
SV 6-1010
Jihadistische vrouwen - Risico's voor onze samenleving - Terugkeer naar ons land (6-1707)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Gucht aan de heer Jambon, vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der gebouwen
   dossier afgesloten
SV 6-1707
Jihadistische vrouwen - Risico's voor onze samenleving - Terugkeer naar ons land (6-1708)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Gucht aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Europese Zaken, belast met Beliris en Federale Culturele Instellingen
   dossier afgesloten
SV 6-1708
Jihadistische vrouwen - Risico's voor onze samenleving - Terugkeer naar ons land (6-1709)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Gucht aan de heer Geens, minister van Justitie
   Antwoord
SV 6-1709
Joodse geroofde kunst - Geroofde kunstwerken in de federale musea - Commissie Buysse - Rapport 2008 - Databank - Openstellen - Identificatie van de eigenaars - Mogelijk opdracht aan het Jubelparkmuseum (6-949)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Gucht aan mevrouw Sleurs, staatssecretaris voor Armoedebestrijding, Gelijke Kansen, Personen met een beperking, en Wetenschapsbeleid, belast met Grote Steden, toegevoegd aan de Minister van Financiën
   Antwoord
SV 6-949
Joodse geroofde kunst - Geroofde kunstwerken in de federale musea - Commissie Buysse - Rapport 2008 - Databank - Openstellen - Identificatie van de eigenaars (6-955)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Gucht aan de heer Michel, eerste minister
   Antwoord
SV 6-955
Joodse geroofde kunst - Rapport 2008 - Restitutie aan slachtoffers - Aantal stukken - Aanpak - Aantal geroofde kunstwerken in de federale musea (6-890)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Gucht aan de heer Michel, eerste minister
   Antwoord
SV 6-890
Joodse geroofde kunst - Rapport 2008 - Restitutie aan slachtoffers - Aantal stukken - Aanpak - Aantal geroofde kunstwerken in de federale musea (6-891)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Gucht aan mevrouw Sleurs, staatssecretaris voor Armoedebestrijding, Gelijke Kansen, Personen met een beperking, en Wetenschapsbeleid, belast met Grote Steden, toegevoegd aan de Minister van Financiën
   Antwoord
SV 6-891
Joodse geroofde kunst - Restitutie - Eenvoudigere procedure - Digitale meldpunt (6-892)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Gucht aan de heer Michel, eerste minister
   Antwoord
SV 6-892
Joodse geroofde kunst - Restitutie - Eenvoudigere procedure - Digitale meldpunt (6-893)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Gucht aan mevrouw Sleurs, staatssecretaris voor Armoedebestrijding, Gelijke Kansen, Personen met een beperking, en Wetenschapsbeleid, belast met Grote Steden, toegevoegd aan de Minister van Financiën
   Antwoord
SV 6-893
Kerk- en geloofsgemeenschappen - Erkenning - Radicalisering - Advies van de Staatsveiligheid (6-1056)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Gucht aan de heer Geens, minister van Justitie
   Antwoord
SV 6-1056
Kinderen van Belgische Syriëstrijders - Indoctrinatie door ISIS - Trauma's - Risico's voor onze samenleving (6-1448)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Gucht aan de heer Jambon, vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der gebouwen
   dossier afgesloten
SV 6-1448
Kinderen van Belgische Syriëstrijders - Indoctrinatie door ISIS - Trauma's - Risico's voor onze samenleving (6-1449)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Gucht aan de heer Geens, minister van Justitie
   Antwoord
SV 6-1449
Kunstdiefstal - Cijfers - Preventief verzamelen identificatiegegevens - Campagne - Samenwerking met de deelstaten - Publieke databank gestolen kunst (6-888)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Gucht aan de heer Jambon, vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der gebouwen
   Antwoord
SV 6-888
Kunstdiefstal - Cijfers - Preventief verzamelen identificatiegegevens - Campagne - Samenwerking met de deelstaten - Publieke databank gestolen kunst (6-889)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Gucht aan de heer Geens, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 6-889
Kunstdiefstal - Databank culturele objecten - e-Service - Initiatieven in België (6-1620)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Gucht aan de heer Jambon, vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der gebouwen
   dossier afgesloten
SV 6-1620
Kunstdiefstal - Databank culturele objecten - e-Service - Initiatieven in België (6-1621)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Gucht aan de heer Geens, minister van Justitie
   Antwoord
SV 6-1621
Mededeling van de eerste minister (16 januari 2015 - Regering Charles Michel I)      
  4. Bespreking
6-8
p. 17-58 6-8 p. 17-58 (PDF)
   Terrorisme - Aanslagen te Parijs (Charlie hebdo) - Actieplan
6-8
p. 57 6-8 p. 57 (PDF)
  6-8
p. 17-18 6-8 p. 17-18 (PDF)
  6-8
p. 34 6-8 p. 34 (PDF)
  6-8
p. 28-30 6-8 p. 28-30 (PDF)
  6-8
p. 21 6-8 p. 21 (PDF)
  6-8
p. 26-27 6-8 p. 26-27 (PDF)
  6-8
p. 24 6-8 p. 24 (PDF)
  6-8
p. 22-23 6-8 p. 22-23 (PDF)
  6-8
p. 49 6-8 p. 49 (PDF)
  6-8
p. 57-58 6-8 p. 57-58 (PDF)
  6-8
p. 54-55 6-8 p. 54-55 (PDF)
  6-8
p. 40-41 6-8 p. 40-41 (PDF)
  6-8
p. 44-46 6-8 p. 44-46 (PDF)
  6-8
p. 41-43 6-8 p. 41-43 (PDF)
   Zesde staatshervorming - Rol van de Senaat
6-8
p. 43-44 6-8 p. 43-44 (PDF)
  6-8
p. 18-19 6-8 p. 18-19 (PDF)
  6-8
p. 32-34 6-8 p. 32-34 (PDF)
  6-8
p. 34-36 6-8 p. 34-36 (PDF)
  6-8
p. 57-58 6-8 p. 57-58 (PDF)
  6-8
p. 56-57 6-8 p. 56-57 (PDF)
  6-8
p. 46-47 6-8 p. 46-47 (PDF)
  6-8
p. 27-28 6-8 p. 27-28 (PDF)
  6-8
p. 50-51 6-8 p. 50-51 (PDF)
  6-8
p. 37-40 6-8 p. 37-40 (PDF)
  6-8
p. 23 6-8 p. 23 (PDF)
  6-8
p. 30-32 6-8 p. 30-32 (PDF)
  6-8
p. 24-26 6-8 p. 24-26 (PDF)
Mededeling van de heer Olivier Paasch, minister-president van de Duitstalige Gemeenschap (Rol van de Senaat in het nieuwe institutionele landschap)      
  6-10
p. 9-26 6-10 p. 9-26 (PDF)
Minderjarige jihadisten - Kindsoldaten - Risico's voor onze samenleving - Bevestigde gedetecteerde aanwezigheid tussen asielzoekers in ons land (6-1540)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Gucht aan de heer Jambon, vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der gebouwen
   dossier afgesloten
SV 6-1540
Minderjarige jihadisten - Kindsoldaten - Risico's voor onze samenleving - Bevestigde gedetecteerde aanwezigheid tussen asielzoekers in ons land (6-1541)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Gucht aan de heer Geens, minister van Justitie
   Antwoord
SV 6-1541
Minderjarige jihadisten - Kindsoldaten - Risico's voor onze samenleving - Bevestigde gedetecteerde aanwezigheid tussen asielzoekers in ons land (6-1542)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Gucht aan de heer Francken, staatssecretaris voor Asiel en Migratie, belast met Administratieve Vereenvoudiging, toegevoegd aan de minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken
   dossier afgesloten
SV 6-1542
Niet-erkende moskeeën - Neerleggen van de jaarrekeningen - Naleven van de vzw-wetgeving - Handhaving (6-1057)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Gucht aan de heer Jambon, vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der gebouwen
   Antwoord
SV 6-1057
Niet-erkende moskeeën - Neerleggen van de jaarrekeningen - Naleven van de vzw-wetgeving - Handhaving (6-1058)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Gucht aan de heer Geens, minister van Justitie
   Antwoord
SV 6-1058
Nieuwe verdeling van de mandaten - Samenstelling van de commissies      
  Bespreking
6-25
p. 56-58 6-25 p. 56-58 (PDF)
Ondersteuningsnetwerk van veroordeelde terroristen - Mogelijke rol als incubator voor terroristen - Bezoekrecht in gevangenissen - Veiligheid van de Staat (6-1382)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Gucht aan de heer Jambon, vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der gebouwen
   dossier afgesloten
SV 6-1382
Ondersteuningsnetwerk van veroordeelde terroristen - Mogelijke rol als incubator voor terroristen - Bezoekrecht in gevangenissen - Veiligheid van de Staat (6-1383)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Gucht aan de heer Geens, minister van Justitie
   Antwoord
SV 6-1383
Ondersteuningsnetwerk van veroordeelde terroristen - Oproepen tot het bevrijden van gedetineerden - Handhaving - Veiligheid van de Staat (6-1378)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Gucht aan de heer Jambon, vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der gebouwen
   dossier afgesloten
SV 6-1378
Ondersteuningsnetwerk van veroordeelde terroristen - Oproepen tot het bevrijden van gedetineerden - Handhaving - Veiligheid van de Staat (6-1379)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Gucht aan de heer Geens, minister van Justitie
   Antwoord
SV 6-1379
Ontslag van senatoren (2018-2019)      
  de heer Jean-Jacques De Gucht
6-45
p. 4 6-45 p. 4 (PDF)
Ontwerp van bijzondere wet tot wijziging van de bijzondere wetgeving inzake mandatenlijst en vermogensaangifte wat de transparantie over de vergoedingen, de uitbreiding naar overheidsbestuurders, de elektronische indiening en de controle betreft (Uitbreiding van het toepassingsgebied ratione personae van de mandatenlijst tot de leden van raden van bestuur, directies en adviesraden van rechtspersonen waar de overheid een overheersende invloed uitoefent - Verbeterde controle door het Rekenhof en publicatie op de website - Publicatie van de vergoedingen)(6-407)      
  Algemene bespreking
6-39
p. 5-19 6-39 p. 5-19 (PDF)
Opwerping van een belangenconflict tussen enerzijds de hoedanigheid van corapporteur en anderzijds het ambt en het werk van mevrouw De Sutter - Bespreking informatieverslag 6-98/2 - Draagmoederschap - De Senaat besluit bij zitten en opstaan dat er geen belangenconflict is      
  6-14
p. 70 6-14 p. 70 (PDF)
  6-14
p. 34 6-14 p. 34 (PDF)
  6-14
p. 36-37 6-14 p. 36-37 (PDF)
  6-14
p. 68 6-14 p. 68 (PDF)
Overheidswebsites - Veilige communicatie - Lekken - Verbetering van de veiligheid - Maatregelen (6-1176)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Gucht aan de heer Michel, eerste minister
   Antwoord
SV 6-1176
Overheidswebsites - Veilige communicatie - Lekken - Verbetering van de veiligheid - Maatregelen (6-1177)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Gucht aan de heer Peeters, vice-eersteminister en minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel
   Antwoord
SV 6-1177
Overheidswebsites - Veilige communicatie - Lekken - Verbetering van de veiligheid - Maatregelen (6-1178)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Gucht aan de heer Jambon, vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der gebouwen
   Antwoord
SV 6-1178
Overheidswebsites - Veilige communicatie - Lekken - Verbetering van de veiligheid - Maatregelen (6-1179)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Gucht aan de heer De Croo, vice-eersteminister en minister van Ontwikkelingssamenwerking, Digitale Agenda, Telecommunicatie en Post
   Antwoord
SV 6-1179
Overheidswebsites - Veilige communicatie - Lekken - Verbetering van de veiligheid - Maatregelen (6-1180)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Gucht aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Europese Zaken, belast met Beliris en Federale Culturele Instellingen
   dossier afgesloten
SV 6-1180
Overheidswebsites - Veilige communicatie - Lekken - Verbetering van de veiligheid - Maatregelen (6-1181)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Gucht aan de heer Geens, minister van Justitie
   Antwoord
SV 6-1181
Overheidswebsites - Veilige communicatie - Lekken - Verbetering van de veiligheid - Maatregelen (6-1182)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Gucht aan mevrouw De Block, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   dossier afgesloten
SV 6-1182
Overheidswebsites - Veilige communicatie - Lekken - Verbetering van de veiligheid - Maatregelen (6-1183)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Gucht aan de heer Bacquelaine, minister van Pensioenen
   Antwoord
SV 6-1183
Overheidswebsites - Veilige communicatie - Lekken - Verbetering van de veiligheid - Maatregelen (6-1184)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Gucht aan de heer Van Overtveldt, minister van Financiën, belast met de Bestrijding van de fiscale fraude
   dossier afgesloten
SV 6-1184
Overheidswebsites - Veilige communicatie - Lekken - Verbetering van de veiligheid - Maatregelen (6-1185)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Gucht aan de heer Borsus, minister van Middenstand, Zelfstandigen, KMO's, Landbouw en Maatschappelijke Integratie
   Antwoord
SV 6-1185
Overheidswebsites - Veilige communicatie - Lekken - Verbetering van de veiligheid - Maatregelen (6-1186)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Gucht aan mevrouw Marghem, minister van Energie, Leefmilieu en Duurzame Ontwikkeling
   Antwoord
SV 6-1186
Overheidswebsites - Veilige communicatie - Lekken - Verbetering van de veiligheid - Maatregelen (6-1187)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Gucht aan de heer Vandeput, minister van Defensie, belast met Ambtenaren-zaken
   Antwoord
SV 6-1187
Overheidswebsites - Veilige communicatie - Lekken - Verbetering van de veiligheid - Maatregelen (6-1188)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Gucht aan mevrouw Wilmès, minister van Begroting, belast met de Nationale Loterij
   Antwoord
SV 6-1188
Overheidswebsites - Veilige communicatie - Lekken - Verbetering van de veiligheid - Maatregelen (6-1189)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Gucht aan de heer Bellot, minister van Mobiliteit, belast met Belgocontrol en de Nationale Maatschappij der Belgische spoorwegen
   Antwoord
SV 6-1189
Overheidswebsites - Veilige communicatie - Lekken - Verbetering van de veiligheid - Maatregelen (6-1190)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Gucht aan de heer De Crem, staatssecretaris voor Buitenlandse Handel, toegevoegd aan de minister belast met Buitenlandse Handel
   Antwoord
SV 6-1190
Overheidswebsites - Veilige communicatie - Lekken - Verbetering van de veiligheid - Maatregelen (6-1191)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Gucht aan mevrouw Sleurs, staatssecretaris voor Armoedebestrijding, Gelijke Kansen, Personen met een beperking, en Wetenschapsbeleid, belast met Grote Steden, toegevoegd aan de Minister van Financiën
   Antwoord
SV 6-1191
Overheidswebsites - Veilige communicatie - Lekken - Verbetering van de veiligheid - Maatregelen (6-1192)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Gucht aan de heer Francken, staatssecretaris voor Asiel en Migratie, belast met Administratieve Vereenvoudiging, toegevoegd aan de minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken
   dossier afgesloten
SV 6-1192
Overheidswebsites - Veilige communicatie - Lekken - Verbetering van de veiligheid - Maatregelen (6-1193)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Gucht aan de heer De Backer, staatssecretaris voor Bestrijding van de sociale fraude, Privacy en Noordzee, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord
SV 6-1193
Persoonlijke medische gegevens - Aanwending voor commerciële doeleinden - Bescherming van de privacy - Maatregelen - Onderzoek van de Privacycommissie (6-1133)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Gucht aan de heer De Backer, staatssecretaris voor Bestrijding van de sociale fraude, Privacy en Noordzee, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord
SV 6-1133
Persoonsgegevens verwerkt door de inlichtingendiensten - Archiefwet - Bewaartermijn (6-441)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Gucht aan de heer Geens, minister van Justitie
   Antwoord
SV 6-441
Predictive policing - Voorkomen rellen en voorspellen criminaliteit - Pilootprojecten in België - Privacy - Bescherming (6-1677)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Gucht aan de heer Jambon, vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der gebouwen
   dossier afgesloten
SV 6-1677
Predictive policing - Voorkomen rellen en voorspellen criminaliteit - Pilootprojecten in België - Privacy - Bescherming (6-1678)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Gucht aan de heer Geens, minister van Justitie
   Antwoord
SV 6-1678
Predictive policing - Voorkomen rellen en voorspellen criminaliteit - Pilootprojecten in België - Privacy - Bescherming (6-1679)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Gucht aan de heer De Backer, staatssecretaris voor Bestrijding van de sociale fraude, Privacy en Noordzee, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord
SV 6-1679
Prijsdiscriminatie op het Internet - Netneutraliteit - Zero rating (6-960)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Gucht aan de heer De Croo, vice-eersteminister en minister van Ontwikkelingssamenwerking, Digitale Agenda, Telecommunicatie en Post
   Antwoord
SV 6-960
Prijsdiscriminatie op het Internet - Netneutraliteit - Zero rating (6-961)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Gucht aan de heer De Backer, staatssecretaris voor Bestrijding van de sociale fraude, Privacy en Noordzee, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord
SV 6-961
Project Safte - Onklaar gemaakte zware wapens - Legale verkoop - Onderdelen van zware wapens - Onderzoek - Cijfers (6-1842)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Gucht aan de heer Jambon, vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der gebouwen
   dossier afgesloten
SV 6-1842
Project Safte - Onklaar gemaakte zware wapens - Legale verkoop - Onderdelen van zware wapens - Onderzoek - Cijfers (6-1843)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Gucht aan de heer Geens, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 6-1843
Project Safte - Onklaar gemaakte zware wapens - Legale verkoop - Onderdelen van zware wapens - Onderzoek - Cijfers (6-1844)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Gucht aan de heer Van Overtveldt, minister van Financiën, belast met de Bestrijding van de fiscale fraude
   dossier afgesloten
SV 6-1844
Project Safte - Wapenhandel - Regels - Afstemming - Zware wapens - Onderzoek - Cijfers (6-1839)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Gucht aan de heer Jambon, vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der gebouwen
   dossier afgesloten
SV 6-1839
Project Safte - Wapenhandel - Regels - Afstemming - Zware wapens - Onderzoek - Cijfers (6-1840)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Gucht aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Europese Zaken, belast met Beliris en Federale Culturele Instellingen
   Antwoord
SV 6-1840
Project Safte - Wapenhandel - Regels - Afstemming - Zware wapens - Onderzoek - Cijfers (6-1841)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Gucht aan de heer Geens, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 6-1841
Radicalisering - Ambts- en beroepsgeheim - Mogelijkheid om radicalisering te melden - Privacy (6-802)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Gucht aan de heer Jambon, vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der gebouwen
   Antwoord
SV 6-802
Radicalisering - Ambts- en beroepsgeheim - Mogelijkheid om radicalisering te melden - Privacy (6-803)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Gucht aan de heer Geens, minister van Justitie
   Antwoord
SV 6-803
Radicalisering - Ambts- en beroepsgeheim - Mogelijkheid om radicalisering te melden - Privacy (6-804)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Gucht aan de heer Tommelein, staatssecretaris voor Bestrijding van de sociale fraude, Privacy en Noordzee, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord
SV 6-804
Radicalisering - Medisch beroepsgeheim - Mogelijkheid om radicalisering te melden - Privacy (6-805)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Gucht aan mevrouw De Block, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord
SV 6-805
Radicalisering - Medisch beroepsgeheim - Mogelijkheid om radicalisering te melden - Privacy (6-806)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Gucht aan de heer Tommelein, staatssecretaris voor Bestrijding van de sociale fraude, Privacy en Noordzee, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord
SV 6-806
Radicalisering - Voorbereidingsfase van jihadisten - Kleine criminaliteit - Knipperlichtfunctie voor detectie en preventie (6-998)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Gucht aan de heer Jambon, vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der gebouwen
   Antwoord
SV 6-998
Radicalisering - Voorbereidingsfase van jihadisten - Kleine criminaliteit - Knipperlichtfunctie voor detectie en preventie (6-999)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Gucht aan de heer Geens, minister van Justitie
   Antwoord
SV 6-999
Recupel VZW - Rapport van het Rekenhof - Recyclagebijdragen - Verlaging - Opgebouwde financiële reserves - Opeising - Overleg met de Gewesten (6-562)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Gucht aan de heer Van Overtveldt, minister van Financiën, belast met de Bestrijding van de fiscale fraude
   Antwoord
SV 6-562
Regeling van de werkzaamheden      
  Agendapunten van de vergadering - Regering van lopende zaken - Bevoegdheid van de Senaat - Aanneming agenda bij zitten en opstaan
6-44
p. 9-10 6-44 p. 9-10 (PDF)
  Volgorde van de sprekers (artikel 37 van het Reglement)
6-44
p. 41 6-44 p. 41 (PDF)
Religieuze liefdadigheidsorganisaties - Giften vanwege Golfstaten - Nederland - Cijfers (6-1543)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Gucht aan de heer Jambon, vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der gebouwen
   dossier afgesloten
SV 6-1543
Religieuze liefdadigheidsorganisaties - Giften vanwege Golfstaten - Nederland - Cijfers (6-1544)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Gucht aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Europese Zaken, belast met Beliris en Federale Culturele Instellingen
   dossier afgesloten
SV 6-1544
Religieuze liefdadigheidsorganisaties - Giften vanwege Golfstaten - Nederland - Cijfers (6-1545)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Gucht aan de heer Geens, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 6-1545
Religieuze liefdadigheidsorganisaties - Scherpere controle door de belastingdiensten - Nederland - Cijfers (6-1336)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Gucht aan de heer Van Overtveldt, minister van Financiën, belast met de Bestrijding van de fiscale fraude
   dossier afgesloten
SV 6-1336
Religieuze liefdadigheidsorganisaties - Scherpere controle door de belastingdiensten - Nederland - Cijfers (6-1337)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Gucht aan de heer De Backer, staatssecretaris voor Bestrijding van de sociale fraude, Privacy en Noordzee, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord
SV 6-1337
Rol van de Senaat - Nut van de informatieverslagen - Confederalisme      
  6-35
p. 26-30 6-35 p. 26-30 (PDF)
Roofkunst - Tweede Wereldoorlog - Belgische oorsprong - Nederland- Weeskunst - Restitutie (6-957)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Gucht aan de heer Michel, eerste minister
   Antwoord
SV 6-957
Roofkunst - Tweede Wereldoorlog - Belgische oorsprong - Nederland- Weeskunst - Restitutie (6-958)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Gucht aan mevrouw Sleurs, staatssecretaris voor Armoedebestrijding, Gelijke Kansen, Personen met een beperking, en Wetenschapsbeleid, belast met Grote Steden, toegevoegd aan de Minister van Financiën
   Antwoord
SV 6-958
Roofkunst - Wereldoorlog II - Publiek bezit - Nederland- Website (6-1314)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Gucht aan mevrouw Demir, staatssecretaris voor Armoedebestrijding, Gelijke Kansen, Personen met een beperking, en Wetenschapsbeleid, belast met Grote Steden, toegevoegd aan de Minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken
   dossier afgesloten
SV 6-1314
Salafisme - giften aan veroordeelde terroristen - opvolging en screening - bevriezen fondsen (6-901)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Gucht aan de heer Jambon, vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der gebouwen
   Antwoord
SV 6-901
Salafisme - giften aan veroordeelde terroristen - opvolging en screening - bevriezen fondsen (6-902)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Gucht aan de heer Geens, minister van Justitie
   Antwoord
SV 6-902
Salafisten - Geweldsdreiging - Nederland - Salafisering van noodlijdende moskeeën - Antidemocratische activiteiten - Propaganda - Financiële ondersteuning door buitenlandse landen - Aanpak in België (6-1966)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Gucht aan de heer Jambon, vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der gebouwen
   dossier afgesloten
SV 6-1966
Salafisten - Geweldsdreiging - Nederland - Salafisering van noodlijdende moskeeën - Antidemocratische activiteiten - Propaganda - Financiële ondersteuning door buitenlandse landen - Aanpak in België (6-1967)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Gucht aan de heer Geens, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 6-1967
Saudi-Arabië - Aanstelling als hoofd van de Raad voor de mensenrechten van de Verenigde Naties - Non-discriminatie - Holebi - Interministeriële Conferentie voor buitenlands beleid - Coördinatie en overleg met de deelstaten (6-767)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Gucht aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Europese Zaken, belast met Beliris en Federale Culturele Instellingen
   Antwoord
SV 6-767
Saudi-Arabië - Aanstelling als hoofd van de Raad voor de mensenrechten van de Verenigde Naties - Non-discriminatie - Holebi - Interministeriële Conferentie voor buitenlands beleid - Coördinatie en overleg met de deelstaten (6-768)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Gucht aan mevrouw Sleurs, staatssecretaris voor Armoedebestrijding, Gelijke Kansen, Personen met een beperking, en Wetenschapsbeleid, belast met Grote Steden, toegevoegd aan de Minister van Financiën
   Antwoord
SV 6-768
Schengengebied - Principe van vrij verkeer - Vluchten - Identiteitscontroles - Doorvoeren van onaangekondigde occasionele controles - Derogatiemogelijkheden (6-1568)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Gucht aan de heer Jambon, vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der gebouwen
   dossier afgesloten
SV 6-1568
Schengengebied - Principe van vrij verkeer - Vluchten - Identiteitscontroles - Doorvoeren van onaangekondigde occasionele controles - Derogatiemogelijkheden (6-1569)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Gucht aan de heer Geens, minister van Justitie
   Antwoord
SV 6-1569
Slotenbrekers en inbraakmateriaal - Vrije verkoop - Handhaving - Inbraakpreventie (6-1384)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Gucht aan de heer Jambon, vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der gebouwen
   dossier afgesloten
SV 6-1384
Slotenbrekers en inbraakmateriaal - Vrije verkoop - Handhaving - Inbraakpreventie (6-1385)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Gucht aan de heer Geens, minister van Justitie
   Antwoord
SV 6-1385
Sociaal statuut van de kunstenaar - Nieuwe commissie « Kunstenaars » - Administratieve last - Kunstenaarsvisum (6-1338)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Gucht aan mevrouw De Block, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord
SV 6-1338
Sociaal statuut van de kunstenaar - Nieuwe commissie « Kunstenaars » - Administratieve last - Kunstenaarsvisum (6-1339)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Gucht aan de heer Van Overtveldt, minister van Financiën, belast met de Bestrijding van de fiscale fraude
   dossier afgesloten
SV 6-1339
Sociaal statuut van de kunstenaar - Nieuwe commissie « Kunstenaars » - Administratieve last - Kunstenaarsvisum (6-1340)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Gucht aan mevrouw Demir, staatssecretaris voor Armoedebestrijding, Gelijke Kansen, Personen met een beperking, en Wetenschapsbeleid, belast met Grote Steden, toegevoegd aan de Minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken
   dossier afgesloten
SV 6-1340
Social media surveillance - Samenwerking met externe partners - Logaritmes - Privacy (6-1953)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Gucht aan de heer Geens, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 6-1953
Social media surveillance - Samenwerking met externe partners - Logaritmes - Privacy (6-1954)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Gucht aan de heer Jambon, vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der gebouwen
   dossier afgesloten
SV 6-1954
Social media surveillance - Samenwerking met externe partners - Logaritmes - Privacy (6-1958)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Gucht aan de heer De Backer, staatssecretaris voor Bestrijding van de sociale fraude, Privacy en Noordzee, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord
SV 6-1958
Strijd tegen terrorisme - Verdachte zeeschepen - Illegale praktijken - Aard van de vracht - Uitzetten van het « automatic identification system » - Extra controlemogelijkheden - Internationale initiatieven (6-1459)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Gucht aan de heer Jambon, vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der gebouwen
   dossier afgesloten
SV 6-1459
Strijd tegen terrorisme - Verdachte zeeschepen - Illegale praktijken - Aard van de vracht - Uitzetten van het « automatic identification system » - Extra controlemogelijkheden - Internationale initiatieven (6-1460)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Gucht aan de heer Van Overtveldt, minister van Financiën, belast met de Bestrijding van de fiscale fraude
   dossier afgesloten
SV 6-1460
Strijd tegen terrorisme - Verdachte zeeschepen - Illegale praktijken - Aard van de vracht - Uitzetten van het « automatic identification system » - Extra controlemogelijkheden - Internationale initiatieven (6-1461)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Gucht aan de heer Geens, minister van Justitie
   Antwoord
SV 6-1461
Strijd tegen terrorisme - Verdachte zeeschepen - Illegale praktijken - Aard van de vracht - Uitzetten van het « automatic identification system » - Extra controlemogelijkheden - Internationale initiatieven (6-1462)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Gucht aan de heer De Backer, staatssecretaris voor Bestrijding van de sociale fraude, Privacy en Noordzee, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord
SV 6-1462
Syriëstrijders - Beleid - Uitkeringen en voorzieningen - Bevolkingsregister - Schrapping - Cijfers - Samenwerking met de Gewesten en Gemeenschappen - Project BELFI - Resultaten - Wetgevend initiatief van de Nederlandse regering (6-1112)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Gucht aan de heer Jambon, vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der gebouwen
   Antwoord
SV 6-1112
Syriëstrijders - Beleid - Uitkeringen en voorzieningen - Bevolkingsregister - Schrapping - Cijfers - Samenwerking met de Gewesten en Gemeenschappen - Project BELFI - Resultaten - Wetgevend initiatief van de Nederlandse regering (6-1113)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Gucht aan de heer Geens, minister van Justitie
   Antwoord
SV 6-1113
Syriëstrijders - Uitreispogingen - Sleutelrol van de « broker » - Cijfers - Strijd (6-1003)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Gucht aan de heer Jambon, vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der gebouwen
   Antwoord
SV 6-1003
Syriëstrijders - Uitreispogingen - Sleutelrol van de « broker » - Cijfers - Strijd (6-1004)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Gucht aan de heer Geens, minister van Justitie
   Antwoord
SV 6-1004
Tax shelter - Interpretatieproblemen - Oplossing - Impact op filmproducties - Fiscale rulings - Aanvraag - Aantal - Overleg met de filmsector (6-650)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Gucht aan de heer Van Overtveldt, minister van Financiën, belast met de Bestrijding van de fiscale fraude
   dossier afgesloten
SV 6-650
Tax shelter - Nieuwe hervormde regeling - Nieuwe rondzendbrief - Interpretatieproblemen - Overleg met de ministers van Cultuur van de Gemeenschappen (6-653)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Gucht aan de heer Van Overtveldt, minister van Financiën, belast met de Bestrijding van de fiscale fraude
   dossier afgesloten
SV 6-653
Terrorisme - Crimineel verleden - Rekrutering van criminelen in jihadistische netwerken - Nieuwe studie - Gevangenisbeleid - Overbevolking - Detectie van radicalisering - Opleiding van de personeelsleden van de gevangenissen (6-1072)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Gucht aan de heer Jambon, vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der gebouwen
   Antwoord
SV 6-1072
Terrorisme - Crimineel verleden - Rekrutering van criminelen in jihadistische netwerken - Nieuwe studie - Gevangenisbeleid - Overbevolking - Detectie van radicalisering - Opleiding van de personeelsleden van de gevangenissen (6-1073)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Gucht aan de heer Geens, minister van Justitie
   Antwoord
SV 6-1073
Terrorisme - Crimineel verleden - Rekrutering van criminelen in jihadistische netwerken - Nieuwe studie - Kleine criminaliteit - « Al Capone » aanpak (6-1091)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Gucht aan de heer Jambon, vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der gebouwen
   Antwoord
SV 6-1091
Terrorisme - Crimineel verleden - Rekrutering van criminelen in jihadistische netwerken - Nieuwe studie - Kleine criminaliteit - « Al Capone » aanpak (6-1092)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Gucht aan de heer Geens, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 6-1092
Terrorisme - Crimineel verleden - Rekrutering van criminelen in jihadistische netwerken - Nieuwe studie - Kleine criminaliteit - « Al Capone » aanpak (6-1093)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Gucht aan de heer Van Overtveldt, minister van Financiën, belast met de Bestrijding van de fiscale fraude
   Antwoord
SV 6-1093
Terrorisme - Crimineel verleden - Rekrutering van criminelen in jihadistische netwerken - Nieuwe studie - Radicalisering in gevangenissen - Verlies van controle in sommige gevangenissen (6-1074)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Gucht aan de heer Geens, minister van Justitie
   Antwoord
SV 6-1074
Terrorisme - Financiering - Strijd - Anonieme prepaid kredietkaarten vanuit niet-EU landen - Verbod - Europese aanpak (6-1734)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Gucht aan de heer Jambon, vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der gebouwen
   dossier afgesloten
SV 6-1734
Terrorisme - Financiering - Strijd - Anonieme prepaid kredietkaarten vanuit niet-EU landen - Verbod - Europese aanpak (6-1735)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Gucht aan de heer Geens, minister van Justitie
   Antwoord
SV 6-1735
Terrorisme - Financiering - Strijd - Anonieme prepaid kredietkaarten vanuit niet-EU landen - Verbod - Europese aanpak (6-1736)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Gucht aan de heer Van Overtveldt, minister van Financiën, belast met de Bestrijding van de fiscale fraude
   dossier afgesloten
SV 6-1736
Terrorismegedetineerden - Groepsgebonden aspect van deradicalisering - Projecten (6-1005)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Gucht aan de heer Geens, minister van Justitie
   Antwoord
SV 6-1005
Terrorismegedetineerden - Jihadisme - Deradicalisering - Cijfers (6-1006)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Gucht aan de heer Geens, minister van Justitie
   Antwoord
SV 6-1006
Toerisme - Openbaar vervoer - Unieke reispas - Nationale toeristenpas (6-598)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Gucht aan mevrouw Galant, minister van Mobiliteit, belast met Belgocontrol en de Nationale Maatschappij der Belgische spoorwegen
   Antwoord
SV 6-598
Uitgaven van het dienstjaar 2017 en begrotingsvooruitzichten voor het dienstjaar 2019 (6-471)      
  Bespreking
   Bugetaire gegevens - Besparingen - Pensioenkas senatoren - Afslanking personeelsbestand - Partijfinanciering
6-44
p. 54-58 6-44 p. 54-58 (PDF)
Uitnodiging aan de minister-president van Vlaanderen om een toespraak te houden in de Senaat      
  6-10
p. 24-26 6-10 p. 24-26 (PDF)
Vast Comité I - Voorspellend karakter van de inlichtingendienst - Behoefte aan feedback (6-1672)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Gucht aan de heer Geens, minister van Justitie
   Antwoord
SV 6-1672
Vast Comité I - Voorspellend karakter van de inlichtingendienst - Behoefte aan feedback (6-1673)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Gucht aan de heer Vandeput, minister van Defensie, belast met Ambtenaren-zaken
   Antwoord gegeven door de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Europese Zaken, en van Defensie, belast met Beliris en Federale Culturele Instellingen
SV 6-1673
Vaticaan - Discriminatie en homofobie - Uitspraken van de paus - Diplomatieke stappen (6-1950)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Gucht aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Europese Zaken, belast met Beliris en Federale Culturele Instellingen
   dossier afgesloten
SV 6-1950
Vaticaan - Discriminatie en homofobie - Uitspraken van de paus - Diplomatieke stappen (6-1951)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Gucht aan mevrouw Demir, staatssecretaris voor Armoedebestrijding, Gelijke Kansen, Personen met een beperking, en Wetenschapsbeleid, belast met Grote Steden, toegevoegd aan de Minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken
   dossier afgesloten
SV 6-1951
Veiligheid van de Staat (VSSE) - Algemene Dienst Inlichting en Veiligheid (ADIV) - Social Media Intelligence (SOCMINT) (6-1668)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Gucht aan de heer Geens, minister van Justitie
   Antwoord
SV 6-1668
Veiligheid van de Staat (VSSE) - Algemene Dienst Inlichting en Veiligheid (ADIV) - Social Media Intelligence (SOCMINT) (6-1669)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Gucht aan de heer Vandeput, minister van Defensie, belast met Ambtenaren-zaken
   Antwoord
SV 6-1669
Veiligheid van de Staat (VSSE) - Algemene Dienst Inlichting en Veiligheid (ADIV) - Social Media Intelligence (SOCMINT) - Personeelsleden - Aanwerving - Personeel met (Arabische) talenkennis en kennis van allochtone milieus (6-1737)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Gucht aan de heer Geens, minister van Justitie
   Antwoord
SV 6-1737
Veiligheid van de Staat (VSSE) - Algemene Dienst Inlichting en Veiligheid (ADIV) - Social Media Intelligence (SOCMINT) - Personeelsleden - Aanwerving - Personeel met (Arabische) talenkennis en kennis van allochtone milieus (6-1738)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Gucht aan de heer Vandeput, minister van Defensie, belast met Ambtenaren-zaken
   dossier afgesloten
SV 6-1738
Veiligheid van de Staat (VSSE) - Buitenlandse partnerdiensten - Vraag tot telefoonidentificatie - Responstijd - Terrorisme (6-1670)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Gucht aan de heer Jambon, vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der gebouwen
   dossier afgesloten
SV 6-1670
Veiligheid van de Staat (VSSE) - Buitenlandse partnerdiensten - Vraag tot telefoonidentificatie - Responstijd - Terrorisme (6-1671)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Gucht aan de heer Geens, minister van Justitie
   Antwoord
SV 6-1671
Verdachte zeeschepen - Uitzetten van het automatic identification system - Terrorisme - Douane - Cijfers (6-1441)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Gucht aan de heer Jambon, vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der gebouwen
   dossier afgesloten
SV 6-1441
Verdachte zeeschepen - Uitzetten van het automatic identification system - Terrorisme - Douane - Cijfers (6-1442)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Gucht aan de heer Geens, minister van Justitie
   Antwoord
SV 6-1442
Verdachte zeeschepen - Uitzetten van het automatic identification system - Terrorisme - Douane - Cijfers (6-1443)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Gucht aan de heer Van Overtveldt, minister van Financiën, belast met de Bestrijding van de fiscale fraude
   dossier afgesloten
SV 6-1443
Verdachte zeeschepen - Uitzetten van het automatic identification system - Terrorisme - Douane - Cijfers (6-1444)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Gucht aan de heer De Backer, staatssecretaris voor Bestrijding van de sociale fraude, Privacy en Noordzee, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord
SV 6-1444
Vereniging zonder winstoogmerk (VZW) - Gebruik om onrechtmatige handel te drijven - Oneerlijke concurrentie - Fraude (6-1244)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Gucht aan de heer Jambon, vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der gebouwen
   Antwoord
SV 6-1244
Vereniging zonder winstoogmerk (VZW) - Gebruik om onrechtmatige handel te drijven - Oneerlijke concurrentie - Fraude (6-1245)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Gucht aan de heer Geens, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 6-1245
Veroordeelde terroristen - Communicatie via smartphones - Aanwezigheid gsm's in gevangenissen - Veiligheid van de Staat (6-1380)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Gucht aan de heer Jambon, vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der gebouwen
   dossier afgesloten
SV 6-1380
Veroordeelde terroristen - Communicatie via smartphones - Aanwezigheid gsm's in gevangenissen - Veiligheid van de Staat (6-1381)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Gucht aan de heer Geens, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 6-1381
Veroordeelde terroristen - Ondersteuningsnetwerk - Communicatie via smartphones - Aanwezigheid van gsm in gevangenissen (6-1167)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Gucht aan de heer Jambon, vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der gebouwen
   Antwoord
SV 6-1167
Veroordeelde terroristen - Ondersteuningsnetwerk - Communicatie via smartphones - Aanwezigheid van gsm in gevangenissen (6-1168)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Gucht aan de heer Geens, minister van Justitie
   Antwoord
SV 6-1168
Veroordeelde terroristen - Ondersteuningsnetwerk - Link met terroristen in spe (6-1163)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Gucht aan de heer Jambon, vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der gebouwen
   Antwoord
SV 6-1163
Veroordeelde terroristen - Ondersteuningsnetwerk - Link met terroristen in spe (6-1164)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Gucht aan de heer Geens, minister van Justitie
   Antwoord
SV 6-1164
Veroordeelde terroristen - Ondersteuningsnetwerk - Uitwisselen van salafistische propaganda - Doorkruisen van de deradicaliseringsprogramma's (6-1165)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Gucht aan de heer Jambon, vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der gebouwen
   Antwoord
SV 6-1165
Veroordeelde terroristen - Ondersteuningsnetwerk - Uitwisselen van salafistische propaganda - Doorkruisen van de deradicaliseringsprogramma's (6-1166)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Gucht aan de heer Geens, minister van Justitie
   Antwoord
SV 6-1166
Veroordeelde terroristen - Ondersteuningsnetwerken - Franse vzw Sanabil - Opvolging en screening - Bevriezen geldmiddelen - Handhaving - Veiligheid van de Staat - Samenwerking met de Franse veiligheidsdiensten - Ontbinding van de vereniging (6-1161)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Gucht aan de heer Jambon, vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der gebouwen
   Antwoord
SV 6-1161
Veroordeelde terroristen - Ondersteuningsnetwerken - Franse vzw Sanabil - Opvolging en screening - Bevriezen geldmiddelen - Handhaving - Veiligheid van de Staat - Samenwerking met de Franse veiligheidsdiensten - Ontbinding van de vereniging (6-1162)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Gucht aan de heer Geens, minister van Justitie
   Antwoord
SV 6-1162
Verslag over de radicalisering in België (Beroepsgeheim - Coördinatie van de aanpak van radicalisering - Centraal meldpunt in verband met radicalisering - Aanpak van radicalisering in de gevangenissen - Erkenning van de moskeeën en de imams gebeurt op verschillende niveaus - Thuisonderwijs - Bevriezing van tegoeden en verlies van recht op uitkeringen - Wapenhandel) (6-205)      
  Verslag van mevrouw Véronique Jamoulle en de heren Karl Vanlouwe, Jean-Jacques De Gucht, Jean-Paul Wahl en François Desquesnes
6-205/1
p. 1-228 6-205/1 p. 1-228 (PDF)
  Bespreking
6-19
p. 13-60 6-19 p. 13-60 (PDF)
Vervoers- en mobiliteitsinfrastructuur - Veiligheid - Bewakingscamera's - Ontwikkeling van een gezamenlijke kwaliteitsnorm (6-940)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Gucht aan de heer Jambon, vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der gebouwen
   Antwoord
SV 6-940
Vervoers- en mobiliteitsinfrastructuur - Veiligheid - Bewakingscamera's - Ontwikkeling van een gezamenlijke kwaliteitsnorm (6-941)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Gucht aan de heer Bellot, minister van Mobiliteit, belast met Belgocontrol en de Nationale Maatschappij der Belgische spoorwegen
   Antwoord
SV 6-941
Verzoek tot het opstellen van een informatieverslag betreffende de noodzaak tot samenwerking tussen de Federale Staat en de deelstaten inzake het opheffen van de wetgevende en reglementaire obstakels die de harmonieuze ontwikkeling van 5G in België verhinderen (Mobiele communicatie) (6-414)      
  Verzoek van mevrouw Anne Barzin, de heer Jacques Brotchi, mevrouw Christine Defraigne, de heren Alain Destexhe, Olivier Destrebecq, Yves Evrard, Gilles Mouyard en Jean-Paul Wahl, de dames Karin Brouwers en Brigitte Grouwels, de heren Peter Van Rompuy, Johan Verstreken, Rik Daems, Jean-Jacques De Gucht en Lode Vereeck
6-414/1
p. 1-7 6-414/1 p. 1-7 (PDF)
Verzoek tot het opstellen van een informatieverslag betreffende de noodzakelijke samenwerking tussen de Federale Staat en de deelstaten inzake de impact, de kansen en mogelijkheden en de risico's van de digitale "slimme samenleving" (6-413)      
  Verzoek van de heer Christophe Lacroix, de dames Katia Segers en Nadia El Yousfi, de heer Bert Anciaux, mevrouw Latifa Gahouchi, de heer Rob Beenders, de dames Anne Lambelin en Güler Turan, de heren Karl-Heinz Lambertz en Bart Van Malderen, mevrouw Christie Morreale, de heer Patrick Prévot, de dames Simone Susskind, Christiane Vienne, Olga Zrihen en Anne Barzin, de heer Jacques Brotchi, mevrouw Christine Defraigne, de heren Olivier Destrebecq, Yves Evrard, Gilles Mouyard, Jean-Paul Wahl en Jean-Jacques De Gucht, de dames Martine Taelman, Karin Brouwes en Sabine de Bethune, de heren Johan Verstreken, Christophe Lacroix, François Desquesnes en Bertin Mampaka Mankamba en mevrouw Véronique Waroux
6-413/1
p. 1-7 6-413/1 p. 1-7 (PDF)
  Bespreking van het verzoek (6-413/1)
6-40
p. 5-11 6-40 p. 5-11 (PDF)
Verzoek tot het opstellen van een informatieverslag betreffende de noodzakelijke samenwerking tussen de federale overheid en de Gemeenschappen inzake de nieuwe toepassingen in de gezondheidszorg en mHealth in het bijzonder (6-261)      
  Verzoek van de dames Martine Taelman, Anne Brusseel, Anne Barzin, Valérie De Bue, Christine Defraigne, Sonja Claes, Cindy Franssen, Brigitte Grouwels, Ingrid Lieten, Katia Segers, Güler Turan en Véronique Waroux en de heren Rik Daems, Jean-Jacques De Gucht, Lode Vereeck, Jacques Brotchi, Alain Destexhe, Olivier Destrebecq, Yves Evrard, Alexander Miesen, Jean-Paul Wahl, Bert Anciaux, Bart Van Malderen, Christophe Bastin, François Desquennes en Bertin Mampaka Mankamba
6-261/1
p. 1-7 6-261/1 p. 1-7 (PDF)
Verzoek tot het opstellen van een informatieverslag betreffende de noodzakelijke samenwerking tussen de federale overheid en de Gewesten om tot een sterker geïntegreerd openbaar vervoersplan en -aanbod te komen (6-201)      
  Verzoek van de dames Karin Brouwers, Nadia El Yousfi, Christiane Vienne, Olga Zrihen, Anne Barzin, Valérie De Bue, Christine Defraigne, Petra De Sutter, Elisabeth Meuleman, Cécile Thibaut, Ann Brusseel, Ingrid Lieten, Katia Segers, Güler Turan en Véronique Waroux en de heren Steven Van Ackere, Johan Verstreken, Philippe Mahoux, Patrick Prévot, Jacques Brotchi, Alain Destexhe, Olivier Destrebecq, Yves Evrard, Alexander Miesen, Jean-Paul Wahl, Philippe Henry, Hermes Sanctorum, Rik Daems, Jean-Jacques De Gucht, Lode Vereeck, Bert Anciaux, Bart Van Malderen, Christophe Bastin, François Desquesnes en Bertin Mampaka Mankamba
6-201/1
p. 1-5 6-201/1 p. 1-5 (PDF)
  Bespreking van het verzoek (6-201/1)
6-10
p. 35-39 6-10 p. 35-39 (PDF)
Verzoek tot het opstellen van een informatieverslag betreffende de noodzakelijke samenwerking tussen de federale overheid, de Gemeenschappen en de Gewesten inzake de verbetering van de luchtkwaliteit, met het oog op de bevordering van de volksgezondheid (6-391)      
  Verzoek van mevrouw Elisabeth Meuleman, de heren Philippe Henry en Joris Poschet, de dames Karin Brouwers, Sabine de Bethune en Brigitte Grouwels, de heren Steven Vanackere, Johan Verstreken, Bert Anciaux en Rob Beenders, de dames Katia Segers en Güler Turan, de heren Bart Van Malderen en Jean-Jacques De Gucht, mevrouw Martine Taelman, de heer Lode Vereeck, mevrouw Anne Barzin, de heer Jacques Brotchi, mevrouw Christine Defraigne, de heren Alain Destexhe, Olivier Destrebecq, Gille Mouyard, Jean-Paul Wahl, Christophe Bastin, François Desquesnes en Bertin Mampaka Mankamba, de dames Véronique Waroux, Nadia El Yousfi en Latifa Gahouchi, de heer Christophe Lacroix, mevrouw Anne Lambelin, de heer Karl-Heinz Lambertz, mevrouw Christie Morreale, de heer Patrick Prévot, de dames Simone Susskind, Christiane Vienne en Olga Zrihen
6-391/1
p. 1-10 6-391/1 p. 1-10 (PDF)
Verzoek tot het opstellen van een informatieverslag betreffende de optimalisering van de samenwerking tussen de federale overheid en de deelstaten inzake de bestrijding van kunstroof (6-357)      
  Verzoek van mevrouw Sabine de Bethune, de heer Jean-Jacques De Gucht, de dames Christine Defraigne, Cindy Franssen en Brigitte Grouwels, de heren Joris Poschet en Johan Verstreken, mevrouw Nadia El Yousfi, de heren Karl-Heinz Lambertz, Philippe Mahoux en Patrick Prévot, de dames Christiane Vienne, Olga Zrihen en Martine Taelman, de heren Bert Anciaux en Rob Beenders, de dames Katia Segers en Güler Turan, de heren Bart Van Malderen, Christophe Bastin, François Desquesnes en Bertin Mampaka Mankamba en mevrouw Véronique Waroux
6-357/1
p. 1-7 6-357/1 p. 1-7 (PDF)
  Verslag van de dames Sabine de Bethune, Cathy Coudyser, Anne Barzin, Hélène Ryckmans, Katia Segers en Olga Zrihen en de heer Jean-Jacques De Gucht
6-357/2
p. 1-26 6-357/2 p. 1-26 (PDF)
  Bespreking van het verzoek (6-357/1)
6-30
p. 22-28 6-30 p. 22-28 (PDF)
  Bespreking van het informatieverslag (6-357/2)
6-40
p. 12-53 6-40 p. 12-53 (PDF)
Verzoek tot het opstellen van een informatieverslag betreffende de opvolging van de toepassing van het Actieplatform van de Vierde VN-Wereldvrouwenconferentie van Peking (6-97)      
  Verzoek van de dames Sabine de Bethune, Cindy Franssen, Karin Brouwers, Sonja Claes, Brigitte Grouwels, Cathy Coudyser, Annick De Ridder, Lieve Maes, Miranda Van Eetvelde, Anne Barzin, Valérie De Bue, Hélène Ryckmans, Ann Brusseel, Martine Taelman, Ingrid Lieten, Güler Turan en Véronique Waroux en de heren Peter Van Rompuy, Steven Vanackere, Johan Verstreken, Jan Becaus, Piet De Bruyn, Andries Gryffroy, Wilfried Vandaele, Pol Van Den Driessche, Karl Vanlouwe, Jacques Brotchi, Alain Destexhe, Olivier Destrebecq, Yves Evrard, Jean-Paul Wahl, Rik Daems, Jean-Jacques De Gucht, Bert Anciaux, Bart Van Malderen, Christophe Bastin en Bertin Mampaka Mankamba
6-97/1
p. 1-6 6-97/1 p. 1-6 (PDF)
Verzoek tot het opstellen van een informatieverslag betreffende een onderzoek van de mogelijkheden voor een wettelijke regeling van meeouderschap (Draagmoederschap) (6-98)      
  Voorstel van de heren Jean-Jacques De Gucht, Rik Daems, Lode Vereeck, Jan Becaus, Piet De Bruyn, Andries Gryffroy, Jan Peumans, Wilfried Vandaele, Pol Van Den Driessche Jan Van Esbroeck, Karl Vanlouwe, Olivier Destrebecq, Jean-Paul Wahl, Philippe Mahoux, Patrick Prévot, Bert Anciaux, Bart Van Malderen, Philippe Henry en Wouter Van Besien en de dames Ann Brusseel, Martine Taelman, Annick De Ridder, Cathy Coudyser, Lieve Maes, Miranda Van Eetvelde, Valérie De Bue, Brigitte Grouwels, Nadia El Yousfi, Latifa Gahouchi, Anne Lambelin, Christie Morreale, Christiane Vienne, Olga Zrihen, Ingrid Lieten, Katia Segers, Güler Turan, Petra De Sutter, Elisabeth Meuleman, Hélène Ryckmans en Cécile Thibaut
6-98/1
p. 1-3 6-98/1 p. 1-3 (PDF)
  Verslag van de heren Philippe Mahoux, Jean-Jacques De Gucht, Jan Becaus, Patrick Prévot, Bart Van Malderen en François Desquesnes en de dames Petra De Sutter, Brigitte Grouwels en Anne Barzin
6-98/2
p. 1-381 6-98/2 p. 1-381 (PDF)
  Bespreking van het verzoek (6-98/1)
6-7
p. 15-17 6-7 p. 15-17 (PDF)
  Bespreking van het informatieverslag (6-98/2)
6-14
p. 27-70 6-14 p. 27-70 (PDF)
Verzoek tot het opstellen van een informatieverslag betreffende het optimaliseren van de samenwerking tussen de federale overheid en de Gewesten inzake de bekendmaking van de beleidsmaatregelen ten gunste van de zelfstandige ondernemers en de kmo's, alsook inzake de administratieve vereenvoudiging (6-320)      
  Verzoek van de dames Anne Barzin, Valérie De Bue, Christine Defraigne, Karin Brouwers, Sonja Claes, Sabine de Bethune, Brigitte Grouwels, Anne Brusseel, Martine Taelman, Nadia El Yousfi, Véronique Jamoulle, Anne Lambelin, Christie Morreale, Christiane Vienne, Olga Zrihen, Katia Segers, Güler Turan, Véronique Waroux, Petra De Sutter, Elisabeth Meuleman, Hélène Ryckmans en Cécile Thibaut en de heren Jacques Brotchi, Alain Destexhe, Olivier Destrebecq, Yves Evrard, Jean-Paul Wahl, Steven Vanackere, Peter Van Rompuy, Johan Verstreken, Rik Daems, Jean-Jacques De Gucht, Lode Vereeck, Karl-Heinz Lambertz, Philippe Mahoux, Patrick Prévot, Bert Anciaux, Rob Beenders, Bart Van Malderen, Christophe Bastin, François Desquennes, Bertin Mampaka Mankamba en Philippe Henry
6-320/1
p. 1-6 6-320/1 p. 1-6 (PDF)
  Bespreking van het verzoek (6-320/1)
6-27
p. 8-14 6-27 p. 8-14 (PDF)
  Bespreking van het informatieverslag (6-320/2) en de aanbevelingen (6-320/3)
6-35
p. 7-32 6-35 p. 7-32 (PDF)
Verzoek tot het opstellen van een informatieverslag betreffende het recht van antwoord op het internet (6-465)      
  Verzoek van de heer Alain Destexhe, mevrouw Anne Barzin, de heer Jacques Brotchi, mevrouw Christine Defraigne, de heren Olivier Destrebecq, Yves Evrard, Gilles Mouyard, Jean-Paul Wahl, Lionel Bajart, Rik Daems en Jean-Jacques De Gucht, mevrouw Martine Taelman, de heer Lode Vereeck, de dames Karin Brouwers en Brigitte Grouwels, de heren Joris Poschet, Bert Anciaux en Rob Beenders, de dames Katia Segers en Güler Turan en de heer Bart Van Malderen
6-465/1
p. 1-7 6-465/1 p. 1-7 (PDF)
Verzoek tot het opstellen van een informatieverslag over de omzetting van het recht van de Europese Unie in Belgisch recht (6-131)      
  Voorstel van de heren Philippe Mahoux, Steven Van Ackere, Patrick Prévot, Johan Verstreken, Pol Van Den Driessche, Jan Van Esbroeck, Karl Vanlouwe, Bert Anciaux, Bart Van Malderen, Christophe Bastin, François Desquesnes, Bertin Mampaka Mankamba, Rik Daems, Jean-Jacques De Gucht, Lode Vereeck, Jacques Brotchi, Olivier Destrebecq, Yves Evrard en Jean-Paul Wahl en de dames Nadia El Yousfi, Latifa Gahouchi, Véronique Jamoulle, Anne Lambelin, Christie Morreale, Christiane Vienne, Olga Zrihen, Karin Brouwers, Ingrid Lieten, Katia Segers, Güler Turan, Véronique Waroux, Martine Taelman, Valérie De Bue en Christine Defraigne
6-131/1
p. 1-2 6-131/1 p. 1-2 (PDF)
  Bespreking van het verzoek (6-131/1)
6-7
p. 17-21 6-7 p. 17-21 (PDF)
Verzoek tot het opstellen van een informatieverslag over het intra-Belgisch besluitvormingsproces inzake burden sharing met betrekking tot klimaatdoelstellingen (6-253)      
  Voorstel van de heren Steven Vanackere, Peter Van Rompuy, Johan Verstreken, Jean-Paul Wahl, Jean-Jacques De Gucht, Rik Daems, Lode Vereeck, Bert Anciaux, Bart Van Malderen, Christophe Bastin, François Desquesnes, Bertin Mampaka-Mankamba, Philippe Mahoux en Patrick Prévot en de dames Karin Brouwers, Sonja Claes, Sabine de Bethune, Cindy Franssen, Brigitte Grouwels, Christine Defraigne, Ann Brusseel, Martine Taelman, Ingrid Lieten, Katia Segers, Güler Turan, Véronique Waroux, Anne Lambelin en Christiane Vienne
6-253/1
p. 1-4 6-253/1 p. 1-4 (PDF)
  Bespreking van het verzoek (6-253/1)
6-14
p. 74-80 6-14 p. 74-80 (PDF)
Virtuele munten - Beleggingen - Nanotec - Piramideverkoop - Economische inspectie - Autoriteit voor financiële diensten en markten (FSMA) - Veroordelingen - Gedupeerden - Aantal (6-1428)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Gucht aan de heer Van Overtveldt, minister van Financiën, belast met de Bestrijding van de fiscale fraude
   dossier afgesloten
SV 6-1428
Virtuele munten - Beleggingen - Nanotec - Piramideverkoop - Economische inspectie - Kansspelcommissie - Veroordelingen - Gedupeerden - Aantal (6-1429)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Gucht aan de heer Peeters, vice-eersteminister en minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel
   Antwoord
SV 6-1429
Virtuele munten - Beleggingen - Nanotec - Piramideverkoop - Economische inspectie - Kansspelcommissie - Veroordelingen - Gedupeerden - Aantal (6-1430)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Gucht aan de heer Geens, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 6-1430
Virtuele munten - Beleggingen - OneLife - OneCoin - Piramideverkoop - Economische Inspectie - Autoriteit voor financiële diensten en markten (FSMA) - Veroordelingen - Aantal - Gedupeerden - Cijfers (6-1506)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Gucht aan de heer Peeters, vice-eersteminister en minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel
   Antwoord
SV 6-1506
Virtuele munten - Beleggingen - OneLife - OneCoin - Piramideverkoop - Economische Inspectie - Autoriteit voor financiële diensten en markten (FSMA) - Veroordelingen - Aantal - Gedupeerden - Cijfers (6-1507)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Gucht aan de heer Geens, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 6-1507
Virtuele munten - Beleggingen - OneLife - OneCoin - Piramideverkoop - Economische Inspectie - Autoriteit voor financiële diensten en markten (FSMA) - Veroordelingen - Aantal - Gedupeerden - Cijfers (6-1508)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Gucht aan de heer Van Overtveldt, minister van Financiën, belast met de Bestrijding van de fiscale fraude
   dossier afgesloten
SV 6-1508
Virtuele munten - Nanocoin - Beleggingen - Piramideverkoop - Economische Inspectie - Onderzoek - Informatiecampagne - Stand van zaken (6-1623)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Gucht aan de heer Peeters, vice-eersteminister en minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel
   Antwoord
SV 6-1623
Vliegverkeer - Doelbewust hinderen piloten met een laserstraal - Cijfers - Maatregelen (6-942)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Gucht aan de heer Jambon, vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der gebouwen
   Antwoord
SV 6-942
Vliegverkeer - Doelbewust hinderen piloten met een laserstraal - Cijfers - Maatregelen (6-943)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Gucht aan de heer Bellot, minister van Mobiliteit, belast met Belgocontrol en de Nationale Maatschappij der Belgische spoorwegen
   Antwoord
SV 6-943
Vliegverkeer - Doelbewust hinderen piloten met een laserstraal - Cijfers - Nieuwe wetgeving (6-1290)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Gucht aan de heer Jambon, vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der gebouwen
   dossier afgesloten
SV 6-1290
Vliegverkeer - Doelbewust hinderen piloten met een laserstraal - Cijfers - Nieuwe wetgeving (6-1291)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Gucht aan de heer Bellot, minister van Mobiliteit, belast met Belgocontrol en de Nationale Maatschappij der Belgische spoorwegen
   Antwoord
SV 6-1291
Vluchtelingenopvang - Radicalisering - Steun - Ronselpraktijken - Voorbeeld van de stichting Al-Ighaatha - Gevangenen - Samenwerking met de Nederlandse overheid (6-822)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Gucht aan de heer Jambon, vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der gebouwen
   Antwoord
SV 6-822
Vluchtelingenopvang - Radicalisering - Steun - Ronselpraktijken - Voorbeeld van de stichting Al-Ighaatha - Gevangenen - Samenwerking met de Nederlandse overheid (6-823)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Gucht aan de heer Geens, minister van Justitie
   Antwoord
SV 6-823
Vluchtelingenopvang - Radicalisering - Steun - Ronselpraktijken - Voorbeeld van de stichting Al-Ighaatha - Gevangenen - Samenwerking met de Nederlandse overheid (6-824)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Gucht aan de heer Francken, staatssecretaris voor Asiel en Migratie, belast met Administratieve Vereenvoudiging, toegevoegd aan de minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken
   dossier afgesloten
SV 6-824
Voetbalclubs - Witwaspraktijken - Doorlichting - Handhaving in Nederland - Beleid in België - Mogelijke rol van de Autoriteit voor financiële diensten en markten (FSMA) en van de Cel voor financiële informatieverwerking (6-1998)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Gucht aan de heer Van Overtveldt, minister van Financiën, belast met de Bestrijding van de fiscale fraude
   dossier afgesloten
SV 6-1998
Voorstel tot herziening van artikel 111 van de Grondwet, om het op te heffen (Verlenen van genade aan door het Hof van Cassatie veroordeelde ministers - Technische aanpassing - Zie ook doc. 5-944) (6-9)      
  Voorstel van de heer Jean-Jacques De Gucht en mevrouw Martine Taelman
6-9/1
p. 1-2 6-9/1 p. 1-2 (PDF)
Voorstel tot herziening van artikel 23 van de Grondwet, teneinde het aan te vullen met een bijkomend grondrecht, namelijk het recht op toegang tot het internet (Zie ook doc. 5-1982) (6-7)      
  Voorstel van mevrouw Martine Taelman en de heer Jean-Jacques De Gucht
6-7/1
p. 1-15 6-7/1 p. 1-15 (PDF)
Voorstel tot wijziging van artikel 19 van het reglement van de Senaat, wat de samenstelling van de commissies betreft (Elke in de commissies vertegenwoordigde fractie dient voldoende leden te tellen in de commissies zodat elk lid van de fractie lid kan zijn van een vaste commissie : het Bureau kan beslissen het aantal leden in een commissie te verhogen) (6-106)      
  Algemene bespreking
6-7
p. 7-10 6-7 p. 7-10 (PDF)
  Stemming en stemverklaring van de heer François Desquesnes
6-7
p. 33 6-7 p. 33 (PDF)
  6-7
p. 30-31 6-7 p. 30-31 (PDF)
Voorstel tot wijziging van artikel 54 van het reglement van de Senaat teneinde het indienen van voorstelen in het Duits mogelijk te maken (6-222)      
  Algemene bespreking
6-14
p. 23-27 6-14 p. 23-27 (PDF)
Voorstel tot wijziging van artikel 79 van het reglement van de Senaat, met betrekking tot het Adviescomité voor gelijke kansen voor vrouwen en mannen (Het Bureau de mogelijkheid bieden de opdrachten van het Adviescomité toe te vertrouwen aan een vaste commissie) (6-108)      
  Algemene bespreking
6-7
p. 7-10 6-7 p. 7-10 (PDF)
Voorstel tot wijziging van de artikelen 18 en 54 van het reglement van de Senaat (Onmiddellijke behandeling in plenaire zonder voorafgaande bespreking in commissie - Debat in plenaire vergadering) (6-307)      
  Voorstel van de dames Christine Defraigne, Sabine de Bethune en Elisabeth Meuleman en de heren Jean-Jacques De Gucht, Bert Anciaux, Philippe Mahoux, Jean-Paul Wahl en Christophe Bastin
6-307/1
p. 1-3 6-307/1 p. 1-3 (PDF)
Voorstel tot wijziging van de artikelen 19, 21, 25 en 66 van het reglement van de Senaat, om het systeem van de vaste plaatsvervangers op te heffen (en het te vervangen door een regel waarbij de leden van de commissies kunnen worden vervangen door een andere senator van dezelfde fractie) (6-107)      
  Algemene bespreking
6-7
p. 7-10 6-7 p. 7-10 (PDF)
Voorstel van bijzondere wet tot wijziging van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof teneinde het Grondwettelijk Hof toe te laten in een arrest gewezen op prejudiciële vraag de gevolgen te handhaven van een ongrondwettig verklaarde bepaling (6-273)      
  Algemene bespreking
6-21
p. 15-21 6-21 p. 15-21 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de bestrijding van antisemitisme (6-437)      
  Voorstel van de heer Jean-Jacques De Gucht c.s.
6-437/1
p. 1-17 6-437/1 p. 1-17 (PDF)
  Amendement nr 16 van de heer Jean-Jacques De Gucht
6-437/2
p. 9 6-437/2 p. 9 (PDF)
  Amendementen nrs 1 tot 3 van de heer Jean-Jacques De Gucht c.s.
6-437/2
p. 1-2 6-437/2 p. 1-2 (PDF)
  Bespreking
6-44
p. 36-49 6-44 p. 36-49 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de gerichte segregatie ten opzichte van de metissen uit de periode van de Belgische kolonisatie en haar dramatische gevolgen, inclusief gedwongen adoptie (Belgische nationaliteit, geboorteaktes en huwelijksakten - Weerzien met de familie - Ontsluiting koloniale archieven - Compensatie voor Afrikaanse moeders die hun kind hebben moeten afstaan - Compensatie voor het seksuele misbruik tijdens de kindertijd - Bijkomende middelen voor onderzoek - Toegang tot persoonlijke dossiers - Gedenksteen in de luchthaven van Brussel-Nationaal - "Plechtige herdenkingsverklaring" in naam van België) (6-343)      
  Bespreking
6-30
p. 6-22 6-30 p. 6-22 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de ondersteuning en erkenning van de metis-gemeenschap in België, de kinderen van de kolonisatie (Belgische nationaliteit, geboorteaktes en huwelijksakten - Weerzien met de familie - Ontsluiting koloniale archieven - Compensatie voor Afrikaanse moeders die hun kind hebben moeten afstaan - Compensatie voor het seksuele misbruik tijdens de kindertijd - Bijkomende middelen voor onderzoek - Toegang tot persoonlijke dossiers - Gedenksteen in de luchthaven van Brussel-Nationaal - "Plechtige herdenkingsverklaring" in naam van België) (6-341)      
  Amendementen nrs 5 tot 7 van de heer Jean-Jacques De Gucht
6-341/2
p. 3-4 6-341/2 p. 3-4 (PDF)
  Bespreking
6-30
p. 6-22 6-30 p. 6-22 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de segregatie waarvan de metissen uit de periode van de Belgische kolonisatie in Afrika het slachtoffer zijn geweest (Identificatie van de biologische ouders - Ontsluiting koloniale archieven - Historische studie door het CEGESOMA - Vergoeding - Gedenksteen - Plechtige herdenkingsverklaring in naam van België) (6-355)      
  Bespreking
6-30
p. 6-22 6-30 p. 6-22 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende dr. Ahmadreza Djalali, die in Iran tot de doodstraf veroordeeld is (6-379)      
  Bespreking
6-34
p. 34-41 6-34 p. 34-41 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende het neutraliteitsbeginsel voor ambtenaren die een openbaar ambt bekleden (6-263)      
  Voorstel van de heren Jean-Paul Wahl, Jean-Jacques De Gucht en Alain Destexhe en de dames Ann Brusseel en Anne Barzin
6-263/1
p. 1-11 6-263/1 p. 1-11 (PDF)
Voorstel van resolutie inzake de e-mobiliteit (Masterplan voor het Stimuleren van Elektrische Mobiliteit in België) (6-149)      
  Voorstel van de heren Lode Vereeck, Rik Daems en Jean-Jacques De Gucht en de dames Ann Brusseel en Martine Taelman
6-149/1
p. 1-5 6-149/1 p. 1-5 (PDF)
Voorstel van resolutie met betrekking tot het testen en gebruiken van zelfrijdende auto's in België (6-150)      
  Voorstel van de heren Lode Vereeck, Rik Daems en Jean-Jacques De Gucht en de dames Ann Brusseel en Martine Taelman
6-150/1
p. 1-14 6-150/1 p. 1-14 (PDF)
Voorstel van resolutie om opdracht te geven tot het instellen van een onderzoek naar wahabistische organisaties die actief zijn op ons grondgebied om te bepalen of ze schadelijke sektarische organisaties zijn (6-383)      
  Voorstel van de heren Jean-Jacques De Gucht en Jean-Paul Wahl
6-383/1
p. 1-12 6-383/1 p. 1-12 (PDF)
Voorstel van resolutie ter ondersteuning van health impact bonds met het oog op gezondheidswinst door sociale investeringen (Er wordt een beroep gedaan op privéactoren die bereid zijn te investeren in zorgpreventieprojecten) (6-310)      
  Voorstel van de heren Jean-Jacques De Gucht, Lode Vereeck en Jean-Paul Wahl
6-310/1
p. 1-17 6-310/1 p. 1-17 (PDF)
Voorstel van resolutie ter ondersteuning van innovatieve maatschappelijke investeringsinstrumenten, in het bijzonder Social Impact Bonds (Met behulp van deze obligaties financieren private investeerders projecten van algemeen belang, waarbij de openbare actoren zich ertoe verbinden de investeerders te vergoeden indien de vooraf bepaalde maatschappelijke doelstellingen bij een doelpubliek gehaald worden) (6-271)      
  Voorstel van de heren Lode Vereeck, Jean-Jacques De Gucht, Jean-Paul Wahl en Bert Anciaux en de dames Anne Brusseel en Martine Taelman
6-271/1
p. 1-14 6-271/1 p. 1-14 (PDF)
Voorstel van resolutie tot instelling van de zorghypotheek en tot modernisering van de hypotheken ten bate van gepensioneerden (Aanpassing van de woning - Zorguitgaven - Familiehypotheek - Kangoeroewoning of generatiewoning) (6-158)      
  Voorstel van mevrouw Martine Taelman en de heer Jean-Jacques De Gucht
6-158/1
p. 1-9 6-158/1 p. 1-9 (PDF)
Voorstel van resolutie tot invoering van een internationaal migratietribunaal (Oprichting van een gespecialiseerd internationaal tribunaal betreffende criminaliteit tegen migranten en vluchtelingen) (6-405)      
  Voorstel van de dames Martine Taelman en Sabine de Bethune en de heren Bert Anciaux en Jean-Jacques De Gucht
6-405/1
p. 1-9 6-405/1 p. 1-9 (PDF)
Voorstel van resolutie tot optimalisatie van de legistieke vormgeving van wetgeving op federaal en deelstatelijk niveau in het kader van de uitvoering van de staatshervorming (6-212)      
  Bespreking
6-26
p. 4-27 6-26 p. 4-27 (PDF)
Voorstel van resolutie tot uitbreiding van het erkende statuut oorlogswezen tot minderjarige gezinsleden van slachtoffers van terroristische aanslagen (6-269)      
  Voorstel van de heren Jean-Jacques De Gucht, Jean-Paul Wahl en Rik Daems en de dames Ann Brusseel en Martine Taelman
6-269/1
p. 1-11 6-269/1 p. 1-11 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 110 van de Grondwet (Genaderecht - Afschaffing van het koninklijk pregoratief) (6-96)      
  Voorstel van de heer Jean-Jacques De Gucht
6-96/1
p. 1-3 6-96/1 p. 1-3 (PDF)
WK voetbal van 2018 - HollandBelgiumBid - Uitspraken van de voormalige voorzitter - Mogelijke terugvordering kosten en reputatieschade (6-951)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Gucht aan de heer Jambon, vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der gebouwen
   Antwoord
SV 6-951
WK voetbal van 2018 - HollandBelgiumBid - Uitspraken van de voormalige voorzitter - Mogelijke terugvordering kosten en reputatieschade (6-952)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Gucht aan de heer Geens, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 6-952
Waddenzee - Noordzee - Scheepswrakken - Schenden van oorlogsgraven - Bescherming - Registratie (6-1794)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Gucht aan de heer De Backer, staatssecretaris voor Bestrijding van de sociale fraude, Privacy en Noordzee, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord
SV 6-1794
Wahabisme - Radicale scholen - Staatsveiligheid - Handhaving - Samenwerking met de Gemeenschappen (6-404)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Gucht aan de heer Jambon, vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der gebouwen
   Antwoord
SV 6-404
Wahabisme - Radicale scholen - Staatsveiligheid - Handhaving - Samenwerking met de Gemeenschappen (6-405)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Gucht aan de heer Geens, minister van Justitie
   Antwoord
SV 6-405
Wensen (2018-2019)      
  Eindejaarswensen
6-44
p. 61 6-44 p. 61 (PDF)
Wetenschappelijk en economisch potentieel (WEP) - Bescherming - Relaties tussen de Veiligheid van de Staat, de onderzoekscentra en de privésector (6-1692)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Gucht aan de heer Peeters, vice-eersteminister en minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel
   Antwoord
SV 6-1692
Wetenschappelijk en economisch potentieel (WEP) - Bescherming - Relaties tussen de Veiligheid van de Staat, de onderzoekscentra en de privésector (6-1693)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Gucht aan de heer Geens, minister van Justitie
   Antwoord
SV 6-1693
Wetenschappelijk en economisch potentieel (WEP) - Bescherming - Relaties tussen de Veiligheid van de Staat, de onderzoekscentra en de privésector (6-1694)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Gucht aan de heer Vandeput, minister van Defensie, belast met Ambtenaren-zaken
   dossier afgesloten
SV 6-1694
Wetenschapsbeleid - Beheersovereenkomsten met de wetenschappelijke instellingen - Autonomie - Beleidscoördinatie - Samenwerking met de deelstaten (6-997)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Gucht aan mevrouw Sleurs, staatssecretaris voor Armoedebestrijding, Gelijke Kansen, Personen met een beperking, en Wetenschapsbeleid, belast met Grote Steden, toegevoegd aan de Minister van Financiën
   Antwoord
SV 6-997
Wetsontwerp tot wijziging van de wetgeving inzake mandatenlijst en vermogensaangifte wat de transparantie over de vergoedingen, de uitbreiding naar overheidsbestuurders, de elektronische indiening en de controle betreft (Uitbreiding van het toepassingsgebied ratione personae van de mandatenlijst tot de leden van raden van bestuur, directies en adviesraden van rechtspersonen waar de overheid een overheersende invloed uitoefent - Verbeterde controle door het Rekenhof en publicatie op de website - Publicatie van de vergoedingen) (6-408)      
  Algemene bespreking
6-39
p. 5-19 6-39 p. 5-19 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 31 december 1983 tot hervorming der instellingen voor de Duitstalige Gemeenschap teneinde de invoering van bijkomende onverenigbaarheden voor de leden van de Duitstalige Gemeenschap te regelen (bij bijzondere meerderheid i.p.v. bij gewone meerderheid - Constitutieve autonomie) (6-244)      
  Algemene bespreking
6-21
p. 7-14 6-21 p. 7-14 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 31 december 1983 tot hervorming der instellingen voor de Duitstalige Gemeenschap, met het oog op het invoeren, in het kader van de constitutieve autonomie, van bijkomende onverenigbaarheden voor de leden van het Parlement van de Duitstalige Gemeenschap via een bijzondere meerderheid (Nieuw opschrift : Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 31 december 1983 tot hervorming der instellingen voor de Duitstalige Gemeenschap, met het oog op het regelen van een aantal aspecten van de constitutieve autonomie van de Duitstalige Gemeenschap) (6-254)      
  Voorstel van de heren Bert Anciaux, Alexander Miesen, Karl Vanlouwe, Peter Van Rompuy, Jean-Jacques De Gucht en François Desquesnes en de dames Cécile Thibaut en Güler Turan
6-254/1
p. 1-5 6-254/1 p. 1-5 (PDF)
  Algemene bespreking
6-21
p. 7-14 6-21 p. 7-14 (PDF)
Zaak Frank Van Den Bleeken - Chronologie van de ontwikkelingen (6-438)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Gucht aan de heer Geens, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 6-438
Zeil- en motorboten - Toebehoren - Diefstallen - Handhaving - Cijfers (6-1510)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Gucht aan de heer Jambon, vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der gebouwen
   dossier afgesloten
SV 6-1510
Zeil- en motorboten - Toebehoren - Diefstallen - Handhaving - Cijfers (6-1511)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Gucht aan de heer Geens, minister van Justitie
   Antwoord
SV 6-1511
Zelfstandigen - Gezinswoning - Bescherming tegen schuldeisers - Cijfers - Promotie van de maatregel - Administratieve rompslomp - Kostprijs (6-1501)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Gucht aan de heer Peeters, vice-eersteminister en minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel
   Antwoord
SV 6-1501
Zelfstandigen - Gezinswoning - Bescherming tegen schuldeisers - Cijfers - Promotie van de maatregel - Administratieve rompslomp - Kostprijs (6-1502)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Gucht aan de heer Geens, minister van Justitie
   Antwoord
SV 6-1502
Zelfstandigen - Gezinswoning - Bescherming tegen schuldeisers - Cijfers - Promotie van de maatregel - Administratieve rompslomp - Kostprijs (6-1503)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Gucht aan de heer Borsus, minister van Middenstand, Zelfstandigen, KMO's, Landbouw en Maatschappelijke Integratie
   Antwoord
SV 6-1503
 
Alles van 1995 tot nu
Legislatuur 2019-....
Legislatuur 2014-2019
Legislatuur 2010-2014
Legislatuur 2007-2010
Legislatuur 2003-2007
Legislatuur 1999-2003
Legislatuur 1995-1999