S. 6-307 Dossierfiche                  

Voorstel tot wijziging van de artikelen 18 en 54 van het reglement van de Senaat
Christine Defraigne    Jean-Jacques De Gucht    Bert Anciaux    Philippe Mahoux    Sabine de Bethune    Jean-Paul Wahl    Christophe Bastin    Elisabeth Meuleman   

parlementsdebat
motie van het Parlement
parlementaire procedure
parlementsvergadering
reglement van het parlement
wetsvoorstel

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
6-307/1 6-307/1 (PDF) Voorstel tot wijziging van het Reglement 14/12/2016
6-307/2 6-307/2 (PDF) Amendement 8/1/2017
6-307/3 6-307/3 (PDF) Verslag namens het Bureau 23/1/2017
6-307/4 6-307/4 (PDF) Tekst aangenomen door het Bureau 23/1/2017
                                      
Chronologie
  Monocameraal Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
14/12/2016   Indiening Doc. 6-307/1 6-307/1 (PDF)
16/12/2016   Inoverwegingneming
16/12/2016   Verzending naar Bureau
27/1/2017   Inschrijving op agenda
27/1/2017   Algemene bespreking
27/1/2017   Artikelsgewijze bespreking
27/1/2017   Stemming over het geheel: ne varietur (+40/-10/o0)
  Behandeling in Bureau
16/12/2016   Verzending naar Bureau
9/1/2017   Inschrijving op agenda
9/1/2017   Aanwijzing rapporteur(s): Olga Zrihen, Karl Vanlouwe
9/1/2017   Indiening amendement
9/1/2017   Bespreking
9/1/2017   Stemming over het geheel: geamendeerd (+8/-3/o0)
9/1/2017   Aanneming na amendering
23/1/2017   Goedkeuring verslag Doc. 6-307/4 6-307/4 (PDF)
27/1/2017   Aanneming
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Monocameraal Senaat Aangenomen 27/1/2017
[S1] Behandeling door Senaat
Geamendeerd 27/1/2017
Behandeling in Bureau
Geamendeerd 9/1/2017, 23/1/2017