S. 6-437 Dossierfiche                  

Voorstel van resolutie betreffende de bestrijding van antisemitisme
Jean-Jacques De Gucht    Bert Anciaux    Jacques Brotchi    Christine Defraigne    François Desquesnes    Alain Destexhe    Christophe Lacroix    Martine Taelman    Olga Zrihen   

motie van het Parlement
bestrijding van discriminatie
xenofobie
antisemitisme
racisme

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
6-437/1 6-437/1 (PDF) Voorstel van resolutie 8/6/2018
6-437/2 6-437/2 (PDF) Amendementen 10/12/2018
6-437/3 6-437/3 (PDF) Verslag namens de commissie 10/12/2018
6-437/4 6-437/4 (PDF) Tekst aangenomen door de commissie 10/12/2018
6-437/5 6-437/5 (PDF) Tekst aangenomen in plenaire vergadering 14/12/2018
                                      
Chronologie
  Monocameraal Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
8/6/2018   Indiening Doc. 6-437/1 6-437/1 (PDF)
15/6/2018   Inoverwegingneming
15/6/2018   Verzending naar commissie: Institutionele Aangelegenheden
14/12/2018   Inschrijving op agenda
14/12/2018   Algemene bespreking
14/12/2018   Stemming over het geheel: ne varietur (+42/-0/o1)
  Commissie: Institutionele Aangelegenheden
15/6/2018   Verzending naar commissie
30/11/2018   Inschrijving op agenda
30/11/2018   Aanwijzing rapporteur(s): Olga Zrihen, Karl Vanlouwe
30/11/2018   Inleidende uiteenzetting door Jean-Jacques De Gucht en Bert Anciaux en Jacques Brotchi en Olga Zrihen
30/11/2018   Bespreking
30/11/2018   Regeling der werkzaamheden
10/12/2018   Inschrijving op agenda
10/12/2018   Hoorzitting met de heer Patrick Charlier en mevrouw Els Keytsman, codirecteurs van het Interfederaal Gelijkekansencentrum (Unia)
10/12/2018   Bespreking Doc. 6-437/2 6-437/2 (PDF)
10/12/2018   Stemming over het geheel: geamendeerd (+13/-0/o0) Doc. 6-437/4 6-437/4 (PDF)
10/12/2018   Aanneming na amendering
10/12/2018   Vertrouwen rapporteur Doc. 6-437/3 6-437/3 (PDF)
14/12/2018   Mededeling aan bestemmeling(en)
aan de Eerste Minister, de Vice-eersteminister en minister van Werk, Economie en Consumenten, de minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, de minister van Justitie, de voorzitters van de parlementen van de Gemeenschappen en de Gewesten
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Monocameraal Senaat Medegedeeld aan bestemmeling(en)  
[S1] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 14/12/2018
Commissie: Institutionele Aangelegenheden
Geamendeerd 30/11/2018, 10/12/2018