Auteurs- en sprekersregister betreffende "Van Riet Iris" (Legislatuur 1999-2003)

 
Alles van 1995 tot nu
Legislatuur 2019-....
Legislatuur 2014-2019
Legislatuur 2010-2014
Legislatuur 2007-2010
Legislatuur 2003-2007
Legislatuur 1999-2003
Legislatuur 1995-1999
  Parlementaire documenten Handelingen Schriftelijke vragen
Aardgas - Prijsschommelingen (2-1958)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van Riet aan de heer Deleuze, staatssecretaris voor Energie en Duurzame Ontwikkeling, toegevoegd aan de minister van Mobiliteit en Vervoer
   Vraag met antwoord
Bul. 2-52
p. 2828-2830 2-52 p. 2828-2830 (PDF)
Administratieve vereenvoudiging - Leesbaarheid van documenten - Stand van zaken (Adviesbureau en eerstelijnsadviescellen leesbaarheid - Opleiding ambtenaren - Sensibiliseringscampagne) (2-608)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van Riet aan de heer Van den Bossche, minister van Ambtenarenzaken en Modernisering van de openbare besturen
   Vraag met antwoord
Bul. 2-17
p. 772-774 2-17 p. 772-774 (PDF)
Armoede - Eťnoudergezinnen - Vrouwen - Tewerkstellingsrem - Monitoring (in het kader van het Lenteprogramma - Gegevens verschaft door de OCMW's en opgesplitst naar geslacht) (2-2510)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van Riet aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Begroting, Maatschappelijke Integratie en Sociale Economie
   Vraag met antwoord
Bul. 2-65
p. 3642-3643 2-65 p. 3642-3643 (PDF)
Brandveiligheidsbeleid - Ontbreken van cijfergegevens - Middelen (2-2450)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van Riet aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-63
p. 3521 2-63 p. 3521 (PDF)
  Bul. 2-66
p. 3689 2-66 p. 3689 (PDF)
Chronisch zieken - Tegemoetkomingen - Mucoviscidose - Onderzoeken (Arbeidsongeschiktheidsuitkeringen : cumulatiebepaling i.g.v. arbeidsprestaties) (2-1649)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van Riet aan de heer Vandenbroucke, minister van Sociale Zaken en Pensioenen
   Vraag met antwoord
Bul. 2-46
p. 2397-2398 2-46 p. 2397-2398 (PDF)
De (mogelijke) aanwezigheid van munitie in het fort van Haasdonk (Te nemen maatregelen) (2-1040)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Van Riet aan de heer Flahaut, minister van Landsverdediging
2-216
p. 13-14 2-216 p. 13-14 (PDF)
De aanwezigheid van dioxines en PCB's in het voedsel (Studie van een interuniversitaire werkgroep - Bronnen die verhoogde dioxine- en PCB-concentraties in ons voedsel veroorzaken - Stijging van het aantal kankergevallen) (2-513)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Van Riet aan mevrouw Aelvoet, minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
2-98
p. 16-17 2-98 p. 16-17 (PDF)
De aanwezigheid van kobalt en kwik in tandheelkundige legeringen (Allergene reacties - Erkenning van het beroep van tandprothesist) (2-306)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Van Riet aan mevrouw Aelvoet, minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
2-89
p. 35-39 2-89 p. 35-39 (PDF)
De algemene socio-economische enquÍte 2001 (2-561)      
  Vraag om uitleg van de heer Destexhe aan de heer Picquť, minister van Economie en Wetenschappelijk Onderzoek, belast met het Grootstedenbeleid
2-147
p. 4-37 2-147 p. 4-37 (PDF)
De algemene socio-economische enquÍte 2001 (2-562)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Willame-Boonen aan de heer Picquť, minister van Economie en Wetenschappelijk Onderzoek, belast met het Grootstedenbeleid
2-147
p. 4-37 2-147 p. 4-37 (PDF)
De algemene socio-economische enquÍte 2001 (2-563)      
  Vraag om uitleg van de heer Vandenberghe aan de heer Picquť, minister van Economie en Wetenschappelijk Onderzoek, belast met het Grootstedenbeleid
2-147
p. 4-37 2-147 p. 4-37 (PDF)
De algemene socio-economische enquÍte 2001 (2-571)      
  Vraag om uitleg van de heer Van Quickenborne aan de heer Picquť, minister van Economie en Wetenschappelijk Onderzoek, belast met het Grootstedenbeleid
2-147
p. 4-37 2-147 p. 4-37 (PDF)
De algemene socio-economische enquÍte 2001 (2-572)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Van Riet aan de heer Picquť, minister van Economie en Wetenschappelijk Onderzoek, belast met het Grootstedenbeleid
2-147
p. 4-37 2-147 p. 4-37 (PDF)
De algemene socio-economische enquÍte 2001 en gender (2-569)      
  Vraag om uitleg van mevrouw de Bethune aan de heer Picquť, minister van Economie en Wetenschappelijk Onderzoek, belast met het Grootstedenbeleid
2-147
p. 4-37 2-147 p. 4-37 (PDF)
De beveiliging van de kerncentrales (Dreiging met atoomterreur - Weerstand van onze centrales tegen aanvallen met vliegtuigen - Geharmoniseerde Europese visie - Informatie van de bevolking en uitdeling van jodiumtabletten - Controle op de toegang tot de centrales) (2-587)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Lizin aan de heer Verhofstadt, eerste minister
   Antwoord gegeven door de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
2-156
p. 22-31 2-156 p. 22-31 (PDF)
De cross border lease (Gemeenten die met behulp van Amerikaanse investeerders hun riolering willen te gelde maken - Constructie om de betaling van roerende voorheffing te vermijden - Rulingaanvraag) (2-954)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Van Riet aan de heer Reynders, minister van FinanciŽn
2-271
p. 66-68 2-271 p. 66-68 (PDF)
De genderdimensie binnen het Copernicusplan (Personeelsbeleid in het openbaar ambt - Gelijke kansen [man-vrouw]) (2-307)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Van Riet aan de heer Van den Bossche, minister van Ambtenarenzaken en Modernisering van de openbare besturen
2-91
p. 7-12 2-91 p. 7-12 (PDF)
De gevolgen van het besluit om, vanaf 1 april 2000, de voorschriften inzake ruiten van voertuigen te wijzigen (Amerikaanse voertuigen) (2-156)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Van Riet aan mevrouw Durant, vice-eerste minister en minister van Mobiliteit en Vervoer
2-30
p. 13 2-30 p. 13 (PDF)
De loonverschillen tussen vrouwen en mannen en de veralgemening van deeltijds werk in een leidinggevende functie (Functies vanaf rang 13) (2-520)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Van Riet aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Werkgelegenheid
2-126
p. 43-44 2-126 p. 43-44 (PDF)
De medewerking van Landsverdediging aan het toezicht vanuit de lucht op olielozingen in de Noordzee (Problemen te wijten aan het uit de lucht nemen van de vliegtuigen van het type Britten-Norman) (2-1231)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Van Riet aan de heer Flahaut, minister van Landsverdediging
   Antwoord gegeven door de heer Picquť, minister van Economie en Wetenschappelijk Onderzoek, belast met het Grootstedenbeleid
2-267
p. 23-24 2-267 p. 23-24 (PDF)
De mensenhandel en de prostitutie in BelgiŽ (2-152)      
  Bespreking
2-64
p. 4-46 2-64 p. 4-46 (PDF)
De mishandelingen waarvan bejaarde vrouwen het slachtoffer zijn (Mishandeling van oudere vrouwen - Financiering van een zorgverzekering) (2-369)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Willame-Boonen aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
2-97
p. 4-19 2-97 p. 4-19 (PDF)
De modernisering van de federale openbare besturen (Copernicus-plan) (2-436)      
  Verslag van mevr. Van Riet
2-436/1
p. 1-47 2-436/1 p. 1-47 (PDF)
  Bespreking
2-65
p. 5-16 2-65 p. 5-16 (PDF)
De mogelijke sluiting van het kwartier Westakkers in Haasdonk bij Sint-Niklaas (Herstructurering van de krijgsmacht) (2-622)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Van Riet aan de heer Flahaut, minister van Landsverdediging
2-119
p. 21-22 2-119 p. 21-22 (PDF)
De plannen van de regering om het openbaar ambt te moderniseren (Copernicus-plan) (2-31)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Van Riet aan de heer Van den Bossche, minister van Ambtenarenzaken en Modernisering van de openbare besturen
2-16
p. 40-51 2-16 p. 40-51 (PDF)
De preventieve beschermingsmaatregelen die worden getroffen voor het geval dat er zich een terroristische aanslag op nucleaire installaties voordoet (Verdeling van jodiumtabletten) (2-724)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Van Riet aan mevrouw Aelvoet, minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu en aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
2-155
p. 9-11 2-155 p. 9-11 (PDF)
De resultaten van het Rosetta-plan (2-377)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Van Riet aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Werkgelegenheid
2-101
p. 19-23 2-101 p. 19-23 (PDF)
De toepassing van de wet om het geweld tussen partners tegen te gaan (Besnijdenis - Uitvoering en evaluatie van de wet van 24 november 1977 - Aantal klachten en veroordelingen - Toestand van de allochtone vrouwen) (2-375)      
  Vraag om uitleg van mevrouw KaÁar aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
2-97
p. 4-19 2-97 p. 4-19 (PDF)
De toepassing van de wet om het geweld tussen partners tegen te gaan (Uitvoering wet van 24 november 1997) (2-367)      
  Vraag om uitleg van mevrouw De Schamphelaere aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
2-97
p. 4-19 2-97 p. 4-19 (PDF)
De verhoging van de pensioenleeftijd voor vrouwen (FinanciŽle weerslag van de pensioenhervorming) (2-519)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Van Riet aan de heer Vandenbroucke, minister van Sociale Zaken en Pensioenen
   Antwoord gegeven door mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Werkgelegenheid
2-126
p. 41-42 2-126 p. 41-42 (PDF)
De verkoop van radarverstoorders via het internet (2-1059)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Van Riet aan mevrouw Durant, vice-eerste minister en minister van Mobiliteit en Vervoer
   Antwoord gegeven door mevrouw Aelvoet, minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
2-223
p. 24-25 2-223 p. 24-25 (PDF)
De verplichte invoering van retroflecterende nummerplaten (aan de voorkant van het voertuig) (2-757)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Van Riet aan mevrouw Durant, vice-eerste minister en minister van Mobiliteit en Vervoer
   Antwoord gegeven door de heer Deleuze, staatssecretaris voor Energie en Duurzame Ontwikkeling, toegevoegd aan de minister van Mobiliteit en Vervoer
2-159
p. 17-19 2-159 p. 17-19 (PDF)
De vijfde wereldconferentie voor vrouwen in 2005 (Houding van BelgiŽ tegenover de vraag van niet-gouvernementele organisaties om deze conferentie te organiseren) (2-840)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Van Riet aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
2-218
p. 79-80 2-218 p. 79-80 (PDF)
E-government op het vlak van de federale, provincie- en gemeentebesturen (Nieuwe informatie- en communicatietechnologie voor bestuursdaden) (2-564)      
  Verslag van de dames Thijs en Van Riet
2-564/1
p. 1-82 2-564/1 p. 1-82 (PDF)
Eedaflegging (Verkiezingen van 13 juni 1999)      
  mevrouw Van Riet, senator gekozen door het Nederlandse kiescollege
2-3
p. 7 2-3 p. 7 (PDF)
Eerstelijnsgezondheidszorg - Herorganisatie (Huisartsen) (2-2514)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van Riet aan de heer Vandenbroucke, minister van Sociale Zaken en Pensioenen
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-65
p. 3637 2-65 p. 3637 (PDF)
Elektronische identiteitskaart - Beveiliging - Producent (Bedreiging van de leefbaarheid van het bedrijf Idoc tengevolge de keuze van een andere producent) (2-2613)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van Riet aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-70
p. 3885-3886 2-70 p. 3885-3886 (PDF)
Evaluatie van de toepassing van de wet van 11 april 1994 tot organisatie van de geautomatiseerde stemming (2-553)      
  Verslag van mevrouw Van Riet en de heer Dallemagne
2-553/1
p. 1-103 2-553/1 p. 1-103 (PDF)
  Voorstel tot terugzending
2-125
p. 37-40 2-125 p. 37-40 (PDF)
Evaluatie van het Actieplatform van de Wereldvrouwenconferentie van Peking      
  Colloquium (Verslag)
   Opdracht van de NGO's
2-43
p. 51-52 2-43 p. 51-52 (PDF)
  Debat
   "Gender mainstreaming"
2-43
p. 15-16 2-43 p. 15-16 (PDF)
   Maatregelen om gelijkheid man-vrouw te waarborgen in BelgiŽ
2-43
p. 15-16 2-43 p. 15-16 (PDF)
Gelijke kansen voor vrouwen op het vlak van arbeid en werkgelegenheid (Armoedeproblematiek bij vrouwen) (2-242)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Van Riet aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Werkgelegenheid
2-75
p. 5-7 2-75 p. 5-7 (PDF)
  2-75
p. 41-49 2-75 p. 41-49 (PDF)
Geweld jegens vrouwen - Militairen - Vertrouwenspersonen (2-2515)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van Riet aan de heer Flahaut, minister van Landsverdediging
   Vraag met antwoord
Bul. 2-65
p. 3653-3654 2-65 p. 3653-3654 (PDF)
Geweld jegens vrouwen - Vertrouwenspersonen van de federale politie - Netwerk (Ongewenst sexueel gedrag) (2-2513)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van Riet aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-65
p. 3636 2-65 p. 3636 (PDF)
Geweld jegens vrouwen - Werkgroep - Verwerking in de gegevensbank van de parketten (Begrip "huiselijk geweld" - Onderscheid tussen intrafamiliaal en extrafamiliaal geweld) (2-2516)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van Riet aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-65
p. 3638 2-65 p. 3638 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-68
p. 3794-3795 2-68 p. 3794-3795 (PDF)
Globaal anticonceptieplan - Noodpil - Informatie door de apothekers (Morning-after-pil, merk Norlevo, zonder voorschrift beschikbaar in de apotheken) (2-2521)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van Riet aan de heer Tavernier, minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
   Vraag met antwoord
Bul. 2-65
p. 3671-3673 2-65 p. 3671-3673 (PDF)
Herziening van titel II van de Grondwet, om een nieuw artikel in te voegen betreffende het recht op gelijkheid van vrouwen en mannen (Art. 10 Grondwet - Zie doc. Kamer 50-1140) (2-465)      
  Herziening van titel II van de Grondwet, met de bedoeling er een bepaling in te voegen betreffende het recht van de vrouwen en mannen op gelijkheid en de bevordering van de gelijke toegang tot door verkiezing verkregen en openbare mandaten (o.a. ministers, burgemeesters, schepenen, bestendig afgevaardigden, leden van de executieven van intracommunale, intercommunale en interprovinciale organen, leden van raden of bureaus van OCMW's - De Ministerraad en de Gemeenschaps- en Gewestregeringen tellen personen van verschillend geslacht) (Art. 11bis Grondwet - Zie doc Kamer 50-1141)
   Amendement nr 1 van mevrouw Van Riet c.s.
2-465/2
p. 2-3 2-465/2 p. 2-3 (PDF)
   Amendement nr 25 van mevrouw Van Riet c.s.
2-465/3
p. 9 2-465/3 p. 9 (PDF)
   Verslag van de dames Van Riet en de T'Serclaes
2-465/4
p. 1-127 2-465/4 p. 1-127 (PDF)
   Bespreking
2-100
p. 39-57 2-100 p. 39-57 (PDF)
Herziening van titel II van de Grondwet, om een nieuw artikel in te voegen betreffende het recht op gelijkheid van vrouwen en mannen (Recht op gelijkheid op alle terreinen binnen de samenleving - Deelname aan de maatschappelijke en politieke besluitvorming - Principe van politieke acties - Grondwetten in andere landen - Internationale verdragen) (2-483)      
  Verslag van de dames de T'Serclaes en Van Riet
2-483/2
p. 1 2-483/2 p. 1 (PDF)
  Bespreking
2-100
p. 39-57 2-100 p. 39-57 (PDF)
Herziening van titel II van de Grondwet, om nieuwe bepalingen in te voegen die de bescherming van de rechten van het kind op morele, lichamelijke, geestelijke en seksuele integriteit verzekeren (2-21)      
  Bespreking
2-25
p. 22-39 2-25 p. 22-39 (PDF)
Het Telerad-netwerk (Doorlichting - Actieplan) (2-450)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Van Riet aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
2-89
p. 13-14 2-89 p. 13-14 (PDF)
Het actieplan van Electrabel inzake de veiligheid van de kerncentrales (Brandbestrijding bij vliegtuigramp) (2-1208)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Van Riet aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
2-264
p. 8-9 2-264 p. 8-9 (PDF)
Het druggebruik en de kosteneffectiviteit van de vroege interventie (Relevantie van het detecteren van druggebruik - Urinetest - Zweettest - Professioneel gebruik van de tests versus gebruik in een relatie ouder-kind) (2-931)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Van Riet aan de heer Tavernier, minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
2-253
p. 86-89 2-253 p. 86-89 (PDF)
Het geweld binnen het gezin (Preventie van het geweld in de gezinnen - Opvang van en hulp aan slachtoffers - FinanciŽle hulp - Coordinatie op het terrein - Richtlijn aan parketten - Politieoptreden) (2-362)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Van Riet aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
2-97
p. 4-19 2-97 p. 4-19 (PDF)
Het geweld tussen partners (Gezinnen samengesteld door mensen van hetzelfde geslacht - Uitvoering wet van 24 november 1997 - Aantal klachten en veroordelingen - Geweld door de besnijdenis gepleegd op vrouwen van islamitische cultuur) (2-370)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Staveaux-Van Steenberge aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
2-97
p. 4-19 2-97 p. 4-19 (PDF)
Het systeem van ligboxen in de varkenshouderij en het dierenwelzijn (2-645)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Van Riet aan mevrouw Aelvoet, minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
2-125
p. 27-28 2-125 p. 27-28 (PDF)
Het uitdelen van jodiumtabletten aan de bevolking van regio's die in de buurt liggen van een kerncentrale (2-661)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Lizin aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
2-179
p. 14-16 2-179 p. 14-16 (PDF)
Het uitstippelen van een doeltreffende strategie voor de identificatie en de aanpak van stoffen waarvan vermoed wordt dat ze de hormoonhuishouding van mensen en in het wild levende dieren ontregelen (2-212)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Van Riet aan mevrouw Aelvoet, minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
2-65
p. 56-61 2-65 p. 56-61 (PDF)
Immigratiebeleid - Dienst Vreemdelingenzaken - Audit - Reorganisatie (Disfuncties) (2-635)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van Riet aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-18
p. 792-793 2-18 p. 792-793 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-20
p. 914-915 2-20 p. 914-915 (PDF)
Kerncentrales - Veiligheid - Terroristische aanslagen (Weerstand van de centrales tegen aanvallen met vliegtuigen - Centrales van Doel en Tihange) (2-1581)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van Riet aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-44
p. 2235 2-44 p. 2235 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-52
p. 2783-2784 2-52 p. 2783-2784 (PDF)
Moord of doodslag op de echtgenoot, echtgenote of partner - Verschil in bestraffing naar gelang het geslacht (2-1450)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van Riet aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-40
p. 1969 2-40 p. 1969 (PDF)
Nucleair noodplan - Tests - Resultaten (2-2561)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van Riet aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-67
p. 3740-3741 2-67 p. 3740-3741 (PDF)
Nucleaire noodplanning - Jodiumtabletten - Sensibilisering (van de burgers in een straal van 10 tot 20 kilometers) (2-1096)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van Riet aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-30
p. 1462-1463 2-30 p. 1462-1463 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-42
p. 2130-2131 2-42 p. 2130-2131 (PDF)
Ontwerp van bijzondere wet op de gegarandeerde aanwezigheid van personen van verschillend geslacht in de Vlaamse regering, de Franse Gemeenschapsregering, de Waalse regering, de Brusselse Hoofdstedelijke regering en onder de staatssecretarissen van het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest (Nieuw opschrift : Ontwerp van bijzondere wet op de gewaarborgde aanwezigheid van personen van verschillend geslacht in de Vlaamse regering, de Franse Gemeenschapsregering, de Waalse regering, de Brusselse Hoofdstedelijke regering en onder de Gewestelijke Staatssecretarissen van het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest) (2-1359)      
  Verslag van mevrouw Van Riet
2-1359/2
p. 1-5 2-1359/2 p. 1-5 (PDF)
  Algemene bespreking
2-253
p. 31-33 2-253 p. 31-33 (PDF)
Ontwerp van bijzondere wet tot uitvoering en aanvulling van de bijzondere wet van 2 mei 1995 betreffende de verplichting om een lijst van mandaten, ambten en beroepen, alsmede een vermogensaangifte in te dienen (2-290)      
  Amendement nr 11 van de dames Taelman en Van Riet
2-290/4
p. 1 2-290/4 p. 1 (PDF)
Ontwerp van bijzondere wet tot waarborging van een gelijke vertegenwoordiging van mannen en vrouwen op de kandidatenlijsten van de kandidaturen voor de verkiezingen van de Brusselse Hoofdstedelijke Raad, van de Waalse Gewestraad en van de Vlaamse Raad (2-1024)      
  Amendement nr 7 van de dames Van Riet en Lizin
2-1024/2
p. 4 2-1024/2 p. 4 (PDF)
  Verslag van mevrouw Van Riet
2-1024/3
p. 1-4 2-1024/3 p. 1-4 (PDF)
  2-1024/8
p. 1-4 2-1024/8 p. 1-4 (PDF)
  Algemene bespreking
2-187
p. 22-33 2-187 p. 22-33 (PDF)
  Stemming en stemverklaringen van de dames Willame-Boonen, Lizin, Van Riet, de T'Serclaes, Staveaux-Van Steenberge en Thijs en van de heren Lozie, Van Quickenborne, Destexhe, Cheron en Mahoux
2-188
p. 28-33 2-188 p. 28-33 (PDF)
  2-188
p. 44-45 2-188 p. 44-45 (PDF)
Ontwerp van bijzondere wet tot wijziging van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Arbitragehof (Verruiming van de vernietigingsbevoegdheid van het Hof inzake toetsing van wetten, decreten en ordonnanties aan de rechten en vrijheden opgenomen in Titel II en aan artt. 172 [gelijkheid inzake belastingen] en 191 [vreemdeling] van de Grondwet - Annulatieberoep door de voorzitters van de wetgevende vergaderingen en door particulieren - PrejudiciŽle vragen - Instemmingsacte bij een constituerend EU-verdrag en het EVRM - [Verhoging van het aantal referendarissen] [Procedure]) (Zie ook doc. 2-575) (2-897)      
  Amendement nr 58 van mevrouw Van Riet c.s.
2-897/5
p. 7 2-897/5 p. 7 (PDF)
Ontwerp van programmawet (2-1248)      
  Verslag van de dames Van Riet en Pehlivan
2-1248/6
p. 1-43 2-1248/6 p. 1-43 (PDF)
   Aanvullende heffing op de omzet van de farmaceutische firma's
2-1248/6
p. 9 2-1248/6 p. 9 (PDF)
   Aflevering van medisch materieel door personen verbonden aan gespecialiseerde centra
2-1248/6
p. 9 2-1248/6 p. 9 (PDF)
   Afstemmen van de Plus 1, Plus 2 en Plus 3-plannen
2-1248/6
p. 3-4 2-1248/6 p. 3-4 (PDF)
   Alternatieve financiering van de wachtuitkeringen aan de werknemers van de steenkool- en staalnijverheid
2-1248/6
p. 8 2-1248/6 p. 8 (PDF)
   Alternerend werken en leren voor jongeren onder de 25 jaar met een diploma van secondair onderwijs
2-1248/6
p. 6 2-1248/6 p. 6 (PDF)
   Begrafeniskosten van de statutaire personeelsleden van Belgacom en BIAC en de overlevingspensioenen van hun rechthebbenden
2-1248/6
p. 9 2-1248/6 p. 9 (PDF)
   Beroepsinlevingsovereenkomsten - Bevordering van alternerend werken en leren - Belangenconflict
2-1248/6
p. 5-6 2-1248/6 p. 5-6 (PDF)
   Bestrijding van de digitale kloof
2-1248/6
p. 2-3 2-1248/6 p. 2-3 (PDF)
  2-1248/6
p. 13 2-1248/6 p. 13 (PDF)
  2-1248/6
p. 14 2-1248/6 p. 14 (PDF)
  2-1248/6
p. 17 2-1248/6 p. 17 (PDF)
   Bevoegdheid van de Sociale Inspectie in het kader van de vreemdelingenwet van 15 december 1980
2-1248/6
p. 8 2-1248/6 p. 8 (PDF)
  2-1248/6
p. 16 2-1248/6 p. 16 (PDF)
  2-1248/6
p. 23 2-1248/6 p. 23 (PDF)
   Bijhouden van de individuele rekeningen van de sociaal verzekerden
2-1248/6
p. 9 2-1248/6 p. 9 (PDF)
   Financiering van de barema's van het personeel van rust- en verzorgingstehuizen
2-1248/6
p. 9 2-1248/6 p. 9 (PDF)
   Financiering van de sociale zekerheid der zelfstandigen
2-1248/6
p. 16 2-1248/6 p. 16 (PDF)
   Financiering van de verzorgingsinstellingen op grond van kwaliteit en toegankelijkheid van de verzorging
2-1248/6
p. 8 2-1248/6 p. 8 (PDF)
   FinanciŽle aanmoediging van kinsetherapeuten die uit het beroep wensen te stappen
2-1248/6
p. 8 2-1248/6 p. 8 (PDF)
  2-1248/6
p. 15 2-1248/6 p. 15 (PDF)
  2-1248/6
p. 16 2-1248/6 p. 16 (PDF)
  2-1248/6
p. 17 2-1248/6 p. 17 (PDF)
  2-1248/6
p. 23-24 2-1248/6 p. 23-24 (PDF)
   Gegevensmededeling door de Kruispuntbank van de sociale zekerheid
2-1248/6
p. 9 2-1248/6 p. 9 (PDF)
  2-1248/6
p. 17 2-1248/6 p. 17 (PDF)
  2-1248/6
p. 19-21 2-1248/6 p. 19-21 (PDF)
   Havenarbeiders - Beroep tegen de individuele bestuurshandelingen
2-1248/6
p. 3 2-1248/6 p. 3 (PDF)
   Integratie van het Nationaal Instituut voor onderzoek naar de arbeidsvoorwaarden in het ministerie van Tewerkstelling en Arbeid
2-1248/6
p. 4-5 2-1248/6 p. 4-5 (PDF)
  2-1248/6
p. 14-15 2-1248/6 p. 14-15 (PDF)
  2-1248/6
p. 18 2-1248/6 p. 18 (PDF)
   Medische overeenkomstencommissies - Vereenvoudiging van een aantal dubbele structuren van de gezondheidssector
2-1248/6
p. 10-11 2-1248/6 p. 10-11 (PDF)
   Optreden van de PWA's als werkgever in het kader van buurtdiensten en -banen
2-1248/6
p. 3 2-1248/6 p. 3 (PDF)
  2-1248/6
p. 14 2-1248/6 p. 14 (PDF)
  2-1248/6
p. 14 2-1248/6 p. 14 (PDF)
  2-1248/6
p. 17 2-1248/6 p. 17 (PDF)
  2-1248/6
p. 18 2-1248/6 p. 18 (PDF)
  2-1248/6
p. 18 2-1248/6 p. 18 (PDF)
   Overheidsopdrachten voor aanneming van leveringen en diensten door openbare ziekenhuizen
2-1248/6
p. 9 2-1248/6 p. 9 (PDF)
   Politiehervorming - Rechtspositie van het politiepersoneel - Financiering
2-1248/6
p. 8 2-1248/6 p. 8 (PDF)
  2-1248/6
p. 15 2-1248/6 p. 15 (PDF)
  2-1248/6
p. 22-23 2-1248/6 p. 22-23 (PDF)
   Samenstelling van de vestigingscommissies voor apotheken
2-1248/6
p. 10 2-1248/6 p. 10 (PDF)
   Sociale Maribel : aanstelling van een regeringscommissaris per sectoraal fonds
2-1248/6
p. 4 2-1248/6 p. 4 (PDF)
  2-1248/6
p. 14 2-1248/6 p. 14 (PDF)
  2-1248/6
p. 17 2-1248/6 p. 17 (PDF)
   Sociale Maribel : financiering opleidingsprojecten verplegend personeel
2-1248/6
p. 8 2-1248/6 p. 8 (PDF)
   Sociale zekerheid van de contractuele personeelsleden verbonden aan autonome overheidsbedrijven
2-1248/6
p. 9 2-1248/6 p. 9 (PDF)
   Startbaanovereenkomst - Gelijktijdigheid opleiding en baan
2-1248/6
p. 4 2-1248/6 p. 4 (PDF)
   Toekenningsprocedure van subsidies voor sociale projecten door de minister van Maatschappelijke Integratie en Sociale Economie
2-1248/6
p. 15 2-1248/6 p. 15 (PDF)
  2-1248/6
p. 16 2-1248/6 p. 16 (PDF)
  2-1248/6
p. 24 2-1248/6 p. 24 (PDF)
   Vaderschaps- en adoptieverlof voor werknemers die werken in een stelsel dat niet over vijf dagen is verdeeld
2-1248/6
p. 3 2-1248/6 p. 3 (PDF)
  2-1248/6
p. 13 2-1248/6 p. 13 (PDF)
  2-1248/6
p. 17 2-1248/6 p. 17 (PDF)
   Verjaringstermijn premiebetalingen RSZPPO door de provinciale en plaatselijke overheidsdiensten
2-1248/6
p. 8 2-1248/6 p. 8 (PDF)
   Werkloosheidsuitkeringen voor buitenlandse werknemers en staatlozen : omzetting van de geldende bepalingen in een wet
2-1248/6
p. 7 2-1248/6 p. 7 (PDF)
   Werktijd van een aantal beroepen in de medische sector - Wijzigingen arbeidswet van 16 maart 1971
2-1248/6
p. 2 2-1248/6 p. 2 (PDF)
   Wijziging KB van 22 februari 2001 betreffende de financiering van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen
2-1248/6
p. 12 2-1248/6 p. 12 (PDF)
   Wijziging wet van 28 augustus 1991 op de uitoefening van de diergeneeskunde : bevoegdheid minister Volksgezondheid
2-1248/6
p. 11 2-1248/6 p. 11 (PDF)
   Wijziging wet van 5 september 1952 betreffende de vleeskeuring en de vleeshandel en van de wet van 15 april 1965 betreffende de keuring van en de handel in vis, gevogelte, konijnen en wild (Erkenningsvoorwaarden van de inrichtingen ; controlerechten)
2-1248/6
p. 13 2-1248/6 p. 13 (PDF)
   Wijzigingen KB van 28 september 1999 betreffende de financiering van het Instituut voor Veterinaire Keuring : aanpassing van het bedrag van de controlerechten
2-1248/6
p. 13 2-1248/6 p. 13 (PDF)
   Wijzigingen wet van 10 augustus 2001 houdende maatregelen inzake gezondheidszorg : continuÔteit van de zorgverstrekking door vroedvrouwen en beoefenaars van de verpleegkunde - Beroepstitels
2-1248/6
p. 11-12 2-1248/6 p. 11-12 (PDF)
   Wijzigingen wet van 25 maart 1964 op de geneesmiddelen : verbod op voordelen bij levering van geneesmiddelen en efficiŽntie van de controles
2-1248/6
p. 11 2-1248/6 p. 11 (PDF)
   Wijzigingen wet van 6 augustus 1990 betreffende de ziekenfondsen en de landsbonden van ziekenfondsen : taken en efficiŽntie van de controles
2-1248/6
p. 8 2-1248/6 p. 8 (PDF)
  2-1248/6
p. 15 2-1248/6 p. 15 (PDF)
  2-1248/6
p. 16 2-1248/6 p. 16 (PDF)
  2-1248/6
p. 18-19 2-1248/6 p. 18-19 (PDF)
  Algemene bespreking (Tweede deel)
   Beroepsinlevingsovereenkomsten - Bevordering van alternerend werken en leren - Belangenconflict
2-224
p. 7 2-224 p. 7 (PDF)
  2-224
p. 9 2-224 p. 9 (PDF)
   FinanciŽle aanmoediging van kinesitherapeuten die uit het beroep wensen te stappen
2-224
p. 9 2-224 p. 9 (PDF)
   Gegevensmededeling door de Kruispuntbank van de sociale zekerheid
2-224
p. 9 2-224 p. 9 (PDF)
   Integratie van het Nationaal Instituut voor onderzoek naar de arbeidsvoorwaarden in het ministerie van Tewerkstelling en Arbeid
2-224
p. 7 2-224 p. 7 (PDF)
   Optreden van de PWA's als werkgever in het kader van buurtdiensten en -banen
2-224
p. 7-8 2-224 p. 7-8 (PDF)
   Sociale zekerheid van de contractuele personeelsleden verbonden aan autonome overheidsbedrijven
2-224
p. 9 2-224 p. 9 (PDF)
   Tax Shelter (Fiscale aftrekbaarheid van de vennootschapswinsten geÔnvesteerd in audiovisuele werken)
2-224
p. 9 2-224 p. 9 (PDF)
   Terugbetaling van de Maribelsteun door bedrijven
2-224
p. 8 2-224 p. 8 (PDF)
   Vaderschaps- en adoptieverlof voor werknemers die werken in een stelsel dat niet over vijf dagen is verdeeld
2-224
p. 7 2-224 p. 7 (PDF)
   Werktijd van een aantal beroepen in de medische sector - Wijzigingen arbeidswet van 16 maart 1971
2-224
p. 7 2-224 p. 7 (PDF)
   Wijzigingen KB van 28 september 1999 betreffende de financiering van het Instituut voor Veterinaire Keuring : aanpassing van het bedrag van de controlerechten
2-224
p. 8 2-224 p. 8 (PDF)
  Algemene bespreking (Vierde deel)
   Aantal vrouwelijke rechters in het Arbitragehof
2-226
p. 54-55 2-226 p. 54-55 (PDF)
Pariteit voor de overheidsambten en de verkozen mandaten      
  2-75
p. 27 2-75 p. 27 (PDF)
  2-75
p. 29-30 2-75 p. 29-30 (PDF)
Politie - Selectie en rekrutering - Vrouwelijke kandidaten - Slagingspercentage (2-2089)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van Riet aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-55
p. 2983-2984 2-55 p. 2983-2984 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-56
p. 3065-3066 2-56 p. 3065-3066 (PDF)
Rampenpreventie - Risicokaarten voor de Vlaamse provincies (2-2435)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van Riet aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-63
p. 3520-3521 2-63 p. 3520-3521 (PDF)
  Bul. 2-66
p. 3688-3689 2-66 p. 3688-3689 (PDF)
Risico's van piercen en tatoeŽren - Gebrek aan regelgeving (2-1786)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van Riet aan mevrouw Aelvoet, minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
   Vraag met antwoord
Bul. 2-47
p. 2479-2481 2-47 p. 2479-2481 (PDF)
Statuut van nationale erkentelijkheid - Behandeling aanvragen (Wetten dd. 5 april 1995 en 26 januari 1999 - Buitenlandse militairen) (2-493)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van Riet aan de heer Flahaut, minister van Landsverdediging
   Vraag met antwoord
Bul. 2-13
p. 600-602 2-13 p. 600-602 (PDF)
Toepassing artikelen van het Reglement van de Senaat (2001-2002)      
  Beroep op artikel 40-2 (Verdaging van het debat - Late ronddeling van het verslag)
2-167
p. 4-5 2-167 p. 4-5 (PDF)
  2-167
p. 18 2-167 p. 18 (PDF)
Verkeersveiligheid - Rijbewijs met punten - Overgang naar een rijcontract (Vermindering aantal slachtoffers - Haalbaarheid van het rijbewijs met punten) (2-1789)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van Riet aan mevrouw Durant, vice-eerste minister en minister van Mobiliteit en Vervoer
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-48
p. 2511-2512 2-48 p. 2511-2512 (PDF)
Verslag 2001 van de regering over het beleid gevoerd overeenkomstig de doelstellingen van de vierde Wereldvrouwenconferentie van Peking      
  Colloquium (Verslag)
   De voorzitster van het colloquium, mevrouw Iris Van Riet, voorzitster van het Adviescomitť voor gelijke kansen voor vrouwen en mannen verwelkomt een delegatie van de Nationale Vrouwen Federatie van China
2-229
p. 50 2-229 p. 50 (PDF)
  Debat
   "Gender mainstreaming"
2-229
p. 16-18 2-229 p. 16-18 (PDF)
   De genderdimensie in de statistieken
2-229
p. 17 2-229 p. 17 (PDF)
   Gelijkekansenbeleid in Afghanistan
2-229
p. 15-16 2-229 p. 15-16 (PDF)
   Vrouw en Economie
2-229
p. 17-18 2-229 p. 17-18 (PDF)
  Verslag van het colloquium
   Aanwezigheid op het colloquium van een delegatie van de Nationale Vrouwen Federatie van China
2-229
p. 50 2-229 p. 50 (PDF)
  2-229
p. 50 2-229 p. 50 (PDF)
Verslag van de federale regering ter uitvoering van artikel 2 van de wet van 6 maart 1996 strekkende tot controle op de toepassing van de resoluties van de Wereldvrouwenconferentie die van 4 tot 14 september 1995 in Peking heeft plaatsgehad      
  Debat
2-126
p. 4-38 2-126 p. 4-38 (PDF)
Visvangst - PCB's - Controles (Paling) (2-1956)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van Riet aan mevrouw Aelvoet, minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
   Vraag met antwoord
Bul. 2-52
p. 2781 2-52 p. 2781 (PDF)
ViŽtnam - Verdediging van de mensenrechten (Schending van de godsdienstvrijheid - Schuldkwijtschelding) (2-1161)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van Riet aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
   Vraag met antwoord
Bul. 2-32
p. 1564-1566 2-32 p. 1564-1566 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de genderdimensie in het toekomstig Europees constitutioneel Verdrag (2-1453)      
  Voorstel van de dames Van Riet en Willame-Boonen c.s.
2-1453/1
p. 1-4 2-1453/1 p. 1-4 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de situatie van de vrouwen in Afghanistan (2-983)      
  Voorstel van mevrouw Van Riet c.s.
2-983/1
p. 1-7 2-983/1 p. 1-7 (PDF)
  Amendementen nrs 1 tot 3 van mevrouw Van Riet c.s.
2-983/2
p. 1-2 2-983/2 p. 1-2 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de uitwerking van een behoeftengestuurd palliatief plan (2-106)      
  Voorstel van mevrouw Van Riet c.s.
2-106/1
p. 1-6 2-106/1 p. 1-6 (PDF)
  Algemene bespreking
2-149
p. 4-35 2-149 p. 4-35 (PDF)
Voorstel van resolutie over de genderdimensie in statistieken (Belang van de statistieken uitgesplitst naar geslacht) (2-1099)      
  Voorstel van mevrouw Van Riet c.s.
2-1099/1
p. 1-4 2-1099/1 p. 1-4 (PDF)
Vrijwilligerswerk - Fiscale regeling - Omrekening van de bedragen in euro - Indexering (2-1979)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van Riet aan de heer Reynders, minister van FinanciŽn
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-53
p. 2853 2-53 p. 2853 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-59
p. 3294-3295 2-59 p. 3294-3295 (PDF)
Vrijwilligerswerk - Fiscale regeling - Omrekening van de bedragen in euro - Indexering (Onkostenvergoeding) (2-1978)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van Riet aan de heer Vandenbroucke, minister van Sociale Zaken en Pensioenen
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-53
p. 2848-2849 2-53 p. 2848-2849 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-54
p. 2946-2948 2-54 p. 2946-2948 (PDF)
Vrouwelijke bestaansminimumgerechtigden - Deeltijds werken - Aandeel (2-853)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van Riet aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Begroting, Maatschappelijke Integratie en Sociale Economie
   Vraag met antwoord
Bul. 2-26
p. 1220-1221 2-26 p. 1220-1221 (PDF)
Wetsontwerp betreffende de aanvullende pensioenen en het belastingstelsel van die pensioenen en van sommige aanvullende voordelen inzake sociale zekerheid (Aanvullend pensioen - Solidariteitsprestaties - Pensioentoezegging - De werkgever als inrichter - Pensioeninstellingen - Inspraak van de werknemers - Controledienst voor de Verzekeringen - Raad voor Aanvullende Pensioenen - Commissie voor Aanvullende Pensioenen - Strafbepalingen - Wijziging hypotheekwet van 16 december 1851, artikel 16, 4įter : voorrecht m.b.t. pensioeninstellingen en rechtspersonen belast met de uitvoering van de solidariteitstoezegging - Wijziging wet van 12 juli 1957 betreffende het rust- en overlevingspensioen voor bedienden en wet van 9 juli 1975 betreffende de controle der verzekeringsondernemingen - Wijziging wet van 26 juli 1996 tot bevordering van de werkgelegenheid en tot preventieve vrijwaring van het concurrentievermogen - Wijziging WIB 1992 - Wijziging Wetboek der met het zegel gelijkgestelde taksen : jaarlijkse taksen op verzekeringscontracten en op winstdeelnemingen) (2-1531)      
  Verslag van mevrouw Van Riet
2-1531/3
p. 1-16 2-1531/3 p. 1-16 (PDF)
  Algemene bespreking
2-282
p. 5-7 2-282 p. 5-7 (PDF)
Wetsontwerp betreffende de bescherming tegen geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag op het werk (2-1063)      
  Verslag van mevrouw Van Riet
2-1063/3
p. 1-22 2-1063/3 p. 1-22 (PDF)
  Algemene bespreking
2-205
p. 4-29 2-205 p. 4-29 (PDF)
Wetsontwerp betreffende de betwistingen over de inkomensgarantie voor ouderen (Betwisting : arbeidsrechtbank - Wijziging artt. 580 en 1410 Gerechtelijk Wetboek en art. 21 wet 13 juni 1966 betreffende de rust- en overlevingspensioenen [zie ook doc. 2-636]) (2-637)      
  Algemene bespreking
2-99
p. 9-13 2-99 p. 9-13 (PDF)
Wetsontwerp betreffende de rechten van de patiŽnt (Recht op kwaliteitsvolle dienstverstrekking - Recht op vrije keuze van zorgverlener - Recht op informatie over de gezondheidstoestand - Recht op toestemming na informatie - Recht in verband met het patiŽntendossier - Recht op bescherming van de persoonlijke levenssfeer - Recht op klachtenbemiddeling) (Vertegenwoordiging van de patiŽnt - Federale commissie "Rechten van de PatiŽnt") (2-1250)      
  Algemene bespreking
2-227
p. 38-83 2-227 p. 38-83 (PDF)
Wetsontwerp betreffende de verzoening van werkgelegenheid en kwaliteit van het leven (Algemene arbeidsduurvermindering tot 38 uren per week - Collectieve arbeidsduurvermindering onder de 38 uren en organisatie van het werk in een vierdagenweek - Fiscale stimuli onder vorm van bijdrageverminderingen - Arbeidsherverdeling : stelsel van tijdskrediet, loopbaanvermindering en vermindering van de arbeidsprestaties tot een halftijdse betrekking - Verlenging van het vaderschaps- en adoptieverlof - Verlenging voor de duur van het interprofessionneel akkoord 2001-2002 van maatregelen inzake voltijds en halftijds brugpensioen) (2-831)      
  Verslag van mevrouw Van Riet
2-831/3
p. 1-15 2-831/3 p. 1-15 (PDF)
  Algemene bespreking
2-138
p. 4-16 2-138 p. 4-16 (PDF)
Wetsontwerp houdende de geleidelijke uitstap uit kernenergie voor industriŽle elektriciteitsproductie (2-1376)      
  Algemene bespreking
2-261
p. 4-51 2-261 p. 4-51 (PDF)
Wetsontwerp houdende diverse bepalingen met betrekking tot het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (Financiering van de bijzondere controleopdrachten - Personeelsbestand) (2-1259)      
  Verslag van mevrouw Van Riet
2-1259/3
p. 1-8 2-1259/3 p. 1-8 (PDF)
  Algemene bespreking
2-251
p. 38-44 2-251 p. 38-44 (PDF)
Wetsontwerp houdende oprichting van het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen (2-1327)      
  Verslag van mevrouw Van Riet
2-1327/3
p. 1-13 2-1327/3 p. 1-13 (PDF)
  Algemene bespreking
2-247
p. 36-46 2-247 p. 36-46 (PDF)
Wetsontwerp op de gegarandeerde aanwezigheid van personen van verschillend geslacht in de regering van de Duitstalige Gemeenschap (Nieuw opschrift : Wetsontwerp op de gewaarborgde aanwezigheid van personen van verschillend geslacht in de regering van de Duitstalige Gemeenschap) (2-1360)      
  Verslag van mevrouw Van Riet
2-1360/2
p. 1-2 2-1360/2 p. 1-2 (PDF)
  Algemene bespreking
2-253
p. 31-33 2-253 p. 31-33 (PDF)
Wetsontwerp tot aanvulling van de wet van 26 juni 2000 tot beperking met de helft van de devolutieve kracht van de lijststemmen en tot afschaffing van het onderscheid tussen kandidaat-titularissen en kandidaat-opvolgers voor de verkiezing van de provincie- en gemeenteraden en het Europees Parlement (Modellen van stembiljet voor de verkiezing van het Europees Parlement) (2-524)      
  Verslag van mevrouw Van Riet
2-524/2
p. 1-3 2-524/2 p. 1-3 (PDF)
  Algemene bespreking
2-80
p. 19 2-80 p. 19 (PDF)
Wetsontwerp tot bekrachtiging van sommige bepalingen van het koninklijk besluit van 23 oktober 2001 tot wijziging van het koninklijk besluit van 19 augustus 1998 tot vaststelling van de retributies en bijdragen verschuldigd aan het Begrotingsfonds voor Grondstoffen (2-1344)      
  Verslag van mevrouw Van Riet
2-1344/3
p. 1-3 2-1344/3 p. 1-3 (PDF)
Wetsontwerp tot bepaling van de criteria bedoeld in artikel 39, ß 2, van de bijzondere wet van 16 januari 1989 betreffende de financiering van de Gemeenschappen en de Gewesten (Overdracht, aan de Gemeenschappen, van BTW-ontvangsten voor de financiering van het onderwijs - Verdeelsleutel : leerlingenaantal) (2-262)      
  Verslag van de dames Van Riet en Willame-Boonen
2-262/4
p. 1-74 2-262/4 p. 1-74 (PDF)
  Algemene bespreking
2-35
p. 4-43 2-35 p. 4-43 (PDF)
Wetsontwerp tot beperking met de helft van de devolutieve kracht van de lijststemmen en tot afschaffing van het onderscheid tussen kandidaat-titularissen en kandidaat-opvolgers voor de verkiezing van de federale Wetgevende Kamers en de Raad van de Duitstalige Gemeenschap (2-514)      
  Verslag van mevrouw Van Riet
2-514/2
p. 1-3 2-514/2 p. 1-3 (PDF)
Wetsontwerp tot beteugeling van het kennelijk onrechtmatig beroep bij de afdeling administratie van de Raad van State (2-638)      
  Verslag van mevrouw Van Riet
2-638/2
p. 1-3 2-638/2 p. 1-3 (PDF)
Wetsontwerp tot bevordering van buurtdiensten en -banen (Bestrijding van zwartwerk door creatie van banen voor weinig gekwalificeerde werknemers met dienstencheques als betaalmiddel : thuishulp van huishoudelijke aard, kinderopvang, hulp aan bejaarden, zieken en gehandicapten aan huis) (2-798)      
  Algemene bespreking
2-137
p. 30-36 2-137 p. 30-36 (PDF)
Wetsontwerp tot de verbetering van de werkgelegenheidsgraad van de werknemers (Bepalingen betreffende de risicogroepen en de jongeren op wie een inschakelingsparcours van toepassing is - In aanmerking nemen van werklozen van ten minste 45 jaar oud voor de naleving van de verplichting jongeren tewerk te stellen zoals opgelegd aan de werkgevers door de wet van 24 december 1999 - Structurele lastenvermindering om de werkgevers aan de sporen werknemers van ten minste 58 jaar oud in dienst te houden - Outplacementverplichting voor werknemers van ten minste 45 jaar oud ontslagen door de werkgever - Aanpassingen wet 24 juli 1987 betreffende de tijdelijke arbeid, de uitzendarbeid en het ter beschikking stellen van werknemers ten behoeve van gebruikers : begrip "uitzonderlijk werk" ; mogelijkheid een schadeloosstelling te bedingen tussen uitzendbureau en gebruiker ingeval deze een uitzendkracht aanwerft - Begrotingsfonds ter bevordering van de kwaliteit van de arbeidsvoorwaarden voor werknemers van ten minste 55 jaar - Werkzaamheden van vorming, begeleiding of mentorschap, uitgevoerd door de oudere werknemers, ten voordele van de nieuwe werknemers - Betaald educatief verlof : administratieve vereenvoudiging) (2-830)      
  Verslag van mevrouw Van Riet
2-830/2
p. 1 2-830/2 p. 1 (PDF)
  Algemene bespreking
2-138
p. 4-16 2-138 p. 4-16 (PDF)
Wetsontwerp tot toewijzing van de gezinswoning aan de echtgenoot of aan de wettelijk samenwonende die het slachtoffer is van fysieke gewelddaden vanwege zijn partner en tot aanvulling van artikel 410 van het Strafwetboek (2-1326)      
  Algemene bespreking
2-260
p. 34-37 2-260 p. 34-37 (PDF)
Wetsontwerp tot uitvoering van artikel 62 van de bijzondere wet van 16 januari 1989 betreffende de financiering van de Gemeenschappen en de Gewesten (Budget toegekend door de federale Staat aan de Gemeenschappen voor de financiering van het universitair onderwijs aan buitenlandse studenten - Buitenlandse studenten van de EU - Criterium voor de verdeling van het budget) (2-263)      
  Verslag van de dames Van Riet en Willame-Boonen
2-263/3
p. 1-13 2-263/3 p. 1-13 (PDF)
  Algemene bespreking
2-35
p. 4-43 2-35 p. 4-43 (PDF)
Wetsontwerp tot waarborging van een gelijke vertegenwoordiging van mannen en vrouwen op de kandidatenlijsten van de kandidaturen voor de verkiezingen van de federale Wetgevende Kamers en van de Raad van de Duitstalige Gemeenschap (2-1023)      
  Amendement nr 6 van de dames Van Riet en Lizin
2-1023/2
p. 3 2-1023/2 p. 3 (PDF)
  Verslag van mevrouw Van Riet
2-1023/3
p. 1-12 2-1023/3 p. 1-12 (PDF)
  Algemene bespreking
2-187
p. 21-33 2-187 p. 21-33 (PDF)
Wetsontwerp tot waarborging van een gelijke vertegenwoordiging van mannen en vrouwen op de kandidatenlijsten voor de verkiezingen van het Europees Parlement (2-1080)      
  Verslag van de dames Van Riet en Cornet d'Elzius
2-1080/3
p. 1-3 2-1080/3 p. 1-3 (PDF)
  Algemene bespreking
2-205
p. 38-43 2-205 p. 38-43 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 11 april 1994 tot organisatie van de geautomatiseerde stemming, alsmede van het Kieswetboek (Vereenvoudiging van de geautomatiseerde stem- en stemopnemingssystemen en versterking van de controle erop) (2-523)      
  Verslag van mevrouw Van Riet
2-523/3
p. 1-21 2-523/3 p. 1-21 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 20 juli 1990 ter bevordering van de evenwichtige aanwezigheid van mannen en vrouwen in organen met adviserende bevoegdheid (Limitatieve lijst adviesorganen - Oprichting specifieke adviesinstantie - Versterking van de regel voor evenwichtige samenstelling vastgelegd in 1997) (2-1069)      
  Amendementen nrs 1 en 2 van mevrouw Van Riet c.s.
2-1069/4
p. 1-2 2-1069/4 p. 1-2 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 22 maart 1995 tot instelling van federale ombudsmannen (Regels betreffende de benoeming, de termijn van het mandaat, de wijze van aanwerving, de selectie en de hernieuwing van hun mandaat) (Cfr. 3-385) (2-1427)      
  Amendement nr 3 van mevrouw Van Riet c.s.
2-1427/2
p. 2 2-1427/2 p. 2 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 31 december 1963 betreffende de civiele bescherming (Algemeen juridisch kader voor de rampenplannen - Machtiging aan de Koning de taken van de openbare brandweerdiensten en die van de civiele bescherming te bepalen) (2-1476)      
  Verslag van mevrouw Van Riet
2-1476/3
p. 1-9 2-1476/3 p. 1-9 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 31 december 1963 betreffende de civiele bescherming (Toekenning van toelagen aan de leden van de brandweerdiensten) (2-1496)      
  Verslag van mevrouw Van Riet
2-1496/3
p. 1-7 2-1496/3 p. 1-7 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 8 augustus 1983 tot regeling van een Rijksregister van de natuurlijke personen en van de wet van 19 juli 1991 betreffende de bevolkingsregisters en de identiteitskaarten en tot wijziging van de wet van 8 augustus 1983 tot regeling van een Rijksregister van de natuurlijke personen (e-government en administratieve vereenvoudiging : vereenvoudiging van de procedure voor toegang tot het Rijksregister - Verbetering van de bescherming van de privacy - Omvorming van de huidige identiteitskaart tot een elektronische identiteitskaart - Toevoeging van de wettelijke samenwoning aan de in het Rijksregister opgenomen gegevens) (2-1494)      
  Verslag van mevrouw Van Riet
2-1494/2
p. 1-8 2-1494/2 p. 1-8 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van de wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken, gecoŲrdineerd op 18 juli 1966 (tengevolge van de Copernicus-hervorming [invoer van de functionele kennis van de tweede taal voor de houders van een managementfunctie] en de hervorming van de politie) (2-1105)      
  Algemene bespreking
2-203
p. 4-15 2-203 p. 4-15 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek naar aanleiding van de wet van ... betreffende de bescherming tegen geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag op het werk (2-1064)      
  Verslag van mevrouw Van Riet
2-1064/2
p. 1-2 2-1064/2 p. 1-2 (PDF)
  Algemene bespreking
2-205
p. 4-29 2-205 p. 4-29 (PDF)
Wetsvoorstel betreffende de begeleiding bij het levenseinde en de mogelijkheid voor de arts om in uitzonderlijke omstandigheden het overlijden van een terminaal zieke patiŽnt te bespoedigen (2-666)      
  Algemene bespreking
2-149
p. 4-35 2-149 p. 4-35 (PDF)
Wetsvoorstel betreffende de euthanasie (2-244)      
  Verslag van de dames Laloy en Van Riet
2-244/22
p. 1-1358 2-244/22 p. 1-1358 (PDF)
  Algemene bespreking
2-149
p. 4-35 2-149 p. 4-35 (PDF)
Wetsvoorstel betreffende de medische onderzoeken die binnen het kader van de arbeidsverhoudingen worden uitgevoerd (Voorspellend genetisch onderzoek - Aids) (2-20)      
  Verslag van de dames De Roeck en Van Riet
2-20/4
p. 1-22 2-20/4 p. 1-22 (PDF)
Wetsvoorstel betreffende de medische onderzoeken in het kader van aanwervingen (Bescherming van de gezondheid en vrijwaring van het recht op toegang tot arbeid - Misbruik van genetische testen en HIV-testen) (2-116)      
  Verslag van de dames De Roeck en Van Riet
2-116/2
p. 1 2-116/2 p. 1 (PDF)
Wetsvoorstel betreffende de palliatieve zorg (2-246)      
  Algemene bespreking
2-149
p. 4-35 2-149 p. 4-35 (PDF)
Wetsvoorstel betreffende de problemen rond het levenseinde en de toestand van ongeneeslijk zieke patiŽnten (Euthanasie) (2-10)      
  Algemene bespreking
2-149
p. 4-35 2-149 p. 4-35 (PDF)
Wetsvoorstel betreffende de psychologische intimidatie door het opzettelijk verzieken van de arbeidsomstandigheden (Mobbing) (2-419)      
  Verslag van mevrouw Van Riet
2-419/2
p. 1 2-419/2 p. 1 (PDF)
  Algemene bespreking
2-205
p. 4-29 2-205 p. 4-29 (PDF)
Wetsvoorstel betreffende de rechten van de patiŽnt (Zorgcontract - Recht op informatie - Toestemming voor het uitvoeren van een medische behandeling - Palliatieve zorg - Inzage in en afschrift van het patiŽntendossier - Waarneming door derden en waardigheid van de patiŽnt - Klachtenrecht/klachtenbemiddeling - Aansprakelijkheid van het ziekenhuis - CoŲrdinatie van de informatieverstrekking) (2-474)      
  Algemene bespreking
2-227
p. 38-83 2-227 p. 38-83 (PDF)
Wetsvoorstel betreffende het medisch zorgcontract en de rechten van de patiŽnt (2-486)      
  Algemene bespreking
2-227
p. 38-83 2-227 p. 38-83 (PDF)
Wetsvoorstel betreffende het verzoek om levensbeŽindiging (Euthanasie) (2-22)      
  Algemene bespreking
2-149
p. 4-35 2-149 p. 4-35 (PDF)
Wetsvoorstel houdende de bescherming van de rechten en de waardigheid van de mens bij het naderend levenseinde (Medisch handelen - Euthanasie - Palliatieve zorgverlening - Burgerlijk Wetboek : vaststelling, aangifte en controle van overlijden) (2-160)      
  Algemene bespreking
2-149
p. 4-35 2-149 p. 4-35 (PDF)
Wetsvoorstel houdende instelling van een adoptieverlof voor werknemers (2-122)      
  Verslag van mevrouw Van Riet
2-122/2
p. 1 2-122/2 p. 1 (PDF)
  Algemene bespreking
2-138
p. 4-16 2-138 p. 4-16 (PDF)
Wetsvoorstel houdende instelling van een federale evaluatiecommissie inzake de toepassing van de wet van ... betreffende de euthanasie (2-245)      
  Algemene bespreking
2-149
p. 4-35 2-149 p. 4-35 (PDF)
Wetsvoorstel op de euthanasie (2-105)      
  Algemene bespreking
2-149
p. 4-35 2-149 p. 4-35 (PDF)
Wetsvoorstel strekkende om gehandicapten en de dieren die hen begeleiden toe te laten tot alle plaatsen die openstaan voor het publiek (Blinden, slechtzienden of tetraplegiepatiŽnten vergezeld van geleidehonden) (2-739)      
  Amendementen nrs 1 tot 5 van mevrouw Van Riet en de heer Remans
2-739/2
p. 1-3 2-739/2 p. 1-3 (PDF)
Wetsvoorstel strekkende om het recht op palliatieve zorg in te voeren en de palliatieve zorgverlening te verbeteren (2-402)      
  Algemene bespreking
2-149
p. 4-35 2-149 p. 4-35 (PDF)
Wetsvoorstel strekkende om het recht op palliatieve zorg voor eenieder te garanderen en om het kader voor het verlenen van de palliatieve zorg vast te stellen (2-249)      
  Algemene bespreking
2-149
p. 4-35 2-149 p. 4-35 (PDF)
Wetsvoorstel strekkende tot de vergroting van het medebeslissingsrecht van de patiŽnt via de invoering van een behandelingsbeschikking (Palliatieve zorg en euthanasie) (2-86)      
  Algemene bespreking
2-149
p. 4-35 2-149 p. 4-35 (PDF)
Wetsvoorstel ter bestrijding van discriminatie en tot wijziging van de wet van 15 februari 1993 tot oprichting van een Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding (Ieder discriminerend onderscheid tussen personen - Strafbepalingen - Nietige bedingen - Vordering tot staking - Arbeidsverhoudingen - In rechte optreden van het Centrum - Gerechtelijk Wetboek, artt. 585, 587 bis en 588) (2-12)      
  Amendement nr 58 van mevrouw Van Riet c.s.
2-12/7
p. 22 2-12/7 p. 22 (PDF)
  Amendement nr 175 van de dames Van Riet en Taelman
2-12/14
p. 7-8 2-12/14 p. 7-8 (PDF)
  Amendement nr 177 van mevrouw Van Riet c.s., ingediend na de goedkeuring van het verslag
2-12/17
p. 1-2 2-12/17 p. 1-2 (PDF)
  Vraag om uitstel van de bespreking door mevrouw De Schamphelaere daar de leden van de Senaat het verslag laattijdig zouden hebben gekregen
2-167
p. 4-5 2-167 p. 4-5 (PDF)
  2-167
p. 18 2-167 p. 18 (PDF)
  Algemene bespreking
2-168
p. 5-17 2-168 p. 5-17 (PDF)
Wetsvoorstel ter bevordering van de evenredige vertegenwoordiging van mannen en vrouwen bij verkiezingen (Beperking van het aantal kandidaten van hetzelfde geslacht op de lijsten : ritssysteem - Wijziging Kieswetboek, Gewone wet 16 juli 1993 tot vervollediging van de federale staatsstructuur, Wet 12 januari 1989 tot regeling van de wijze waarop de Brusselse Hoofstedelijke Raad wordt verkozen, Wet 6 juli 1990 tot regeling van de wijze waarop de Raad van de Duitstalige Gemeenschap wordt verkozen, Wet 23 maart 1989 betreffende de verkiezing van het Europees Parlement, Inrichtingswet 19 oktober 1921 der provincieverkiezingen, Gemeentekieswet gecoŲrdineerd op 4 augustus 1932) (2-224)      
  Verslag van de dames Van Riet en Willame-Boonen
2-224/2
p. 1 2-224/2 p. 1 (PDF)
  Algemene bespreking
2-187
p. 22-33 2-187 p. 22-33 (PDF)
Wetsvoorstel ter bevordering van een paritaire vertegenwoordiging van vrouwen en mannen op de kandidatenlijsten voor de wetgevende verkiezingen (Ritssysteem - Wijziging Kieswetboek, Gewone wet 16 juli 1993 tot vervollediging van de federale staatsstructuur, Wet 12 januari 1989 tot regeling van de wijze waarop de Brusselse Hoofdstedelijke Raad wordt verkozen, Wet 6 juli 1990 tot regeling van de wijze waarop de Raad van de Duitstalige Gemeenschap wordt verkozen, Wet 23 maart 1989 betreffende de verkiezing van het Europees Parlement) (2-230)      
  Verslag van de dames Van Riet en Willame-Boonen
2-230/2
p. 1 2-230/2 p. 1 (PDF)
  Algemene bespreking
2-187
p. 22-33 2-187 p. 22-33 (PDF)
Wetsvoorstel ter bevordering van gelijke kansen voor vrouwen en mannen bij verkiezingen (Verkiezingslijsten : wijziging Gemeentekieswet gecoŲrdineerd op 4 augustus 1932, Inrichtingswet 19 oktober 1921 der provincieverkiezingen, Wet 23 maart 1989 betreffende de verkiezing van het Europees Parlement, Kieswetboek en Wet 6 juli 1990 tot regeling van de wijze waarop de Raad van de Duitstalige Gemeenschap wordt verkozen) (2-313)      
  Verslag van de dames Van Riet en Willame-Boonen
2-313/2
p. 1 2-313/2 p. 1 (PDF)
  Algemene bespreking
2-187
p. 22-33 2-187 p. 22-33 (PDF)
Wetsvoorstel tot aanvulling, wat het klachtrecht van de patiŽnt betreft, van de wet op de ziekenhuizen, gecoŲrdineerd op 7 augustus 1987 (Ombudsdienst en externe klachtencommissie) (2-492)      
  Algemene bespreking
2-227
p. 38-83 2-227 p. 38-83 (PDF)
Wetsvoorstel tot instelling van een klachtrecht over de werking van de federale overheid en tot wijziging van de wet van 22 maart 1995 tot instelling van federale ombudsmannen (2-1374)      
  Voorstel van mevrouw Van Riet
2-1374/1
p. 1-14 2-1374/1 p. 1-14 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 23, ß1, van de gemeentekieswet en artikel 11, ß1, van de provinciekieswet, inzake de naam van vrouwelijke kandidaten (2-411)      
  Voorstel van de dames Willame-Boonen en Van Riet
2-411/1
p. 1-3 2-411/1 p. 1-3 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 52 van de wet van 26 maart 1999 betreffende het Belgisch actieplan voor de werkgelegenheid 1998 en houdende diverse bepalingen (Dienstencheques : uitbreiding toepassingsveld tot andere categorieŽn binnenhuiswerken) (2-124)      
  Algemene bespreking
2-137
p. 30-36 2-137 p. 30-36 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 69 van de wetten op de Raad van State, gecoŲrdineerd op 12 januari 1973 (Vermeerdering van het aantal staatsraden) (2-1226)      
  Verslag van mevrouw Van Riet
2-1226/3
p. 1-3 2-1226/3 p. 1-3 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 73 van de nieuwe gemeentewet (Gemeenteraadsleden : onverenigbaarheid wegens bloed- of aanverwantschap) (2-119)      
  Verslag van de dames Van Riet en Thijs
2-119/4
p. 1-7 2-119/4 p. 1-7 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 73 van de nieuwe gemeentewet (Zetelen van bloed- en aanverwanten in eenzelfde gemeenteraad) (2-205)      
  Verslag van de dames Van Riet en Thijs
2-205/2
p. 1 2-205/2 p. 1 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 73 van de nieuwe gemeentewet, betreffende het verbod voor bloed- en aanverwanten om in dezelfde gemeenteraad zitting te nemen (2-168)      
  Verslag van de dames Van Riet en Thijs
2-168/2
p. 1 2-168/2 p. 1 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de arbeidswet van 16 maart 1971 met het oog op de invoering van het vaderschapsverlof (2-237)      
  Verslag van mevrouw Van Riet
2-237/2
p. 1 2-237/2 p. 1 (PDF)
  Algemene bespreking
2-138
p. 4-16 2-138 p. 4-16 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging, wat het toepassingsgebied van de dienstencheques betreft, van de wet van 26 maart 1999 betreffende het Belgisch actieplan voor de werkgelegenheid 1998 en houdende diverse bepalingen (Uitbreiding van het systeem van de dienstencheques) (2-129)      
  Algemene bespreking
2-137
p. 30-36 2-137 p. 30-36 (PDF)
Zwangerschapsuitkering - Gemeentelijk politiek mandaat (Uitoefening van het mandaat van gemeenteraadslid - Ziekteverlof) (2-1606)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van Riet aan de heer Vandenbroucke, minister van Sociale Zaken en Pensioenen
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-44
p. 2239 2-44 p. 2239 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-46
p. 2395-2396 2-46 p. 2395-2396 (PDF)
Zwangerschapsuitkering - Gemeentelijk politiek mandaat (Uitoefening van het mandaat van gemeenteraadslid - Ziekteverlof) (2-1624)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van Riet aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-44
p. 2237 2-44 p. 2237 (PDF)
 
Alles van 1995 tot nu
Legislatuur 2019-....
Legislatuur 2014-2019
Legislatuur 2010-2014
Legislatuur 2007-2010
Legislatuur 2003-2007
Legislatuur 1999-2003
Legislatuur 1995-1999