S. 2-483 Dossierfiche                  

Herziening van titel II van de Grondwet, om een nieuw artikel in te voegen betreffende het recht op gelijkheid van vrouwen en mannen
Sabine de Bethune    Hugo Vandenberghe    Ludwig Caluwé    Mia De Schamphelaere    Theo Kelchtermans    Réginald Moreels    Erika Thijs   

herziening van de grondwet
gelijke behandeling van man en vrouw
gelijkheid voor de wet
politieke vertegenwoordiging
politieke participatie
beslissingsbevoegdheid
besluitvorming
gendermainstreaming

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
2-483/1 2-483/1 (PDF) Herziening van de grondwet 21/6/2000
2-483/2 2-483/2 (PDF) Verslag namens de commissie 6/3/2001
                                      
Chronologie
  Bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
21/6/2000   Indiening Doc. 2-483/1 2-483/1 (PDF)
21/6/2000   Verzending naar commissie: Institutionele Aangelegenheden
1/3/2001   Inschrijving op agenda
8/3/2001   Algemene bespreking Hand. 2-100 Hand. 2-100 (PDF)
  Commissie: Institutionele Aangelegenheden
21/6/2000   Verzending naar commissie
23/11/2000   Inschrijving op agenda
23/11/2000   Aanwijzing rapporteur(s): Iris Van Riet, Nathalie de T' Serclaes
23/11/2000   Bespreking
23/11/2000   Regeling der werkzaamheden
7/12/2000   Inschrijving op agenda
7/12/2000   Hoorzitting met de professoren P. Lemmens (KULeuven), M. Uyttendaele (ULB) en M. Verdussen (UCL)
7/12/2000   Bespreking van het schriftelijk advies van professor Velaers (UA)
18/1/2001   Inschrijving op agenda
18/1/2001   Regeling der werkzaamheden
1/2/2001   Inschrijving op agenda
1/2/2001   Bespreking
8/2/2001   Inschrijving op agenda
8/2/2001   Bespreking
15/2/2001   Inschrijving op agenda
15/2/2001   Vervallen
het voorstel tot herziening nr. 2-483 vervalt ten gevolge van de aanneming van het voorstel tot herziening nr. 2-465
6/3/2001   Inschrijving op agenda
6/3/2001   Goedkeuring verslag
het verslag is eenparig goedgekeurd (8 stemmen)
8/3/2001   Vervalt
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Bicameraal, initiatief Senaat Vervallen  
[S1] Behandeling door Senaat
Vervallen 8/3/2001
Commissie: Institutionele Aangelegenheden
Vervallen 23/11/2000, 7/12/2000, 18/1/2001, 1/2/2001, 8/2/2001, 6/3/2001